Samapatt: Podrobný horoskop 2020 RAK

Chtěla bych začít tím, že budu psát o Jupiteru, který až do 19. prosince tranzituje znamením Kozoroha a tvoří tak opozici na vaše znamení a bude se v roce 2020 postupně a bez rozdílu dotýkat všech narozených ve znamení.

Funkce Jupitera je expanzivní, rozšiřuje a amplifikuje všechno to, co již je v životech osob, kterých se tranzit týká. Takže je skutečně velmi těžké udělat obecné předpovědi, je potřeba se podívat na individuální mapu hvězdného narození na to, kterých oblastí života a astrologických domů se tranzit týká. V přítomnosti disharmonického aspektu se účinek rozpínání ještě zesiluje, hovoříme zde o nekontrolovatelném šíření.

V základu se může stát zkušebním polem vašeho smyslu pro disciplínu, nebo sebe-disciplínu. Také byste na tento tranzit mohli reagovat velmi nerealistickým způsobem, abyste pak zjistili, že máte potíže v oblastech života, kterých se to týká a rozházet své statky. Jupiter zastupuje bohatství a peníze, takže tranzit v opozici by mohl ovlivnit to, jak utrácíte své peníze, nebo jak investujete, ale také jak je vyděláváte.

Nebo můžete zaujmout fatalistický postoj a spolehnete se na náhodu a budete spoléhat na dobré štěstí – stále Jupiter – které by naopak vůbec nemuselo přijít. Na druhou stranu může tranzit přinést dobré příležitosti, pokud budete schopni udělat vhodné a čestné vyhodnocení všech pro a proti, nějaké konkrétní situace, ale především umět se zastavit ve správný okamžik. Někdy tranzit dodá odvahu postoji ješitnosti a přehnané hrdosti: mezi negativními charakteristikami Jupitera je jistá arogance. Ale Jupiter v Kozorohu, také díky přítomnosti Saturnu ve znamení, nebude tak přehnaný a bez stanovených limitů: kombinovaný efekt Saturn-Jupiter by mohl přinést větší uvědomění si hranic a toho, co je proveditelné, nebo ne co se týká různých projektů a ambicí.
Jupiter 20. prosince opustí znamení Kozoroha, aby se přesunul do Vodnáře a tím ukončí aspekt opozice.

Přejděme tedy k Saturnu, který je také v tranzitu opozice v Kozorohu a zůstane tady až do 17. prosince 2020.

Saturn sebou přináší archetypy závazku, disciplíny, nebo sebe-disciplíny, rozhodnosti a zodpovědnosti.

V roce 2020 se bude tento tranzit dotýkat pouze narozených od 11. do 22. července.

Také pro vás platí to stejné „pravidlo“ o kterém jsem již hovořila: jděte zpět v paměti, abyste se podívali na to, co se dělo v letech 1988 a 1991 – to jsou roky kdy byl Saturn přesně tam, kde je nyní – abyste se podívali ve kterých oblastech života je opozice Saturnu na vaše Slunce narození – nebo na jiné planety v Raku, nebo Ascendent, nebo MC Střední nebe – kde najde živnou půdu pro rozvoj jak v pozitivním, tak v negativním. Pravděpodobně zde bude analogie a podobné situace, ale vždy si pamatujte, že vy jste mezi tím vyrostli a budete schopni prožít krizové situace s úplně jiným postojem než tenkrát.

Obecně je opozice Saturnu na Slunce narození – nebo také na Ascendent – stanovuje období krize, nízké životní energie, problémy, které se někdy zdají větší než my v průběhu kterých, se cítíme neschopni postavit se nepřízni, terá může přijít z různých zdrojů, především problémy, které nám druzí lidé předkládají, především zaměstnavatelé, nebo nadřízení, nebo jiné osoby, kteří jsou pro nás autorita.

Může také odrážet problém s otcem – Saturnem, především pro ženy, ale všechny vztahy s muži se zají být nepřátelské a konfliktní. Pro muže může zviditelnit nízké sebevědomí a nedostatek sebedůvěry, kterou má sám v sebe; pro ženu to znamená těžkost, kterou žije ve vztazích s mužstvím.

I když vás budu nudit, připomínám ještě jednou – protože je velmi důležité to pochopit, abychom žili s pozitivním viděním a iniciativně to, co se na první pohled může zdát jako těžký a obtížný tranzit – že čínský výraz „wei-chi“, který znamená krize, je zároveň výrazem pro „příležitost“.

Často se stává v průběhu tohoto tranzitu, že se cítíme starší a někdy se i vzhled změní, jsme vážnější, také způsob oblékání je jiný, i když děláme stejné věci, námaha se zdá dvojnásobná. To všechno jsou možné účinky přísné energie Saturnu, který potlačuje vitalitu nadšení Slunce a podporuje přijetí zodpovědnosti a přísnosti, jako by celá váha světa padla na naše ramena. Je také možné cítit se v pasti ve vztahu, který omezuje naši svobodu, který nám nedovoluje se vyjádřit a růst jako jednotlivci; v tomto případě tranzit přinese konec takového vztahu. Ale pokud má vztah pevné základy, po překonání dočasné krize bude možno znovu začít s větším vědomím toho druhého a jeho potřeb.

Typický účinek tohoto tranzitu je to, že zůstaneme „sami“ se vším, co k tomu patří na úrovni existenciálních strachů a úzkostí. Saturn v opozici n Slunce narození může určovat okamžik velké samoty, i co se týká některých přátelství, které někdy skončí tak, jako vztahy lásky. Takže není to dobrý okamžik ani pro začátek nových vztahů.

Opozice na Slunce narození je konec jednoho cyklu. Může tedy znamenat období krize a změnu, která zpochybní struktury života vybudované za posledních 14-15 let, doba mezi konjunkcí Slunce-Saturn, nebo předchozí opozici asi před 28-30 lety.

Co mám na mysli, když mluvím o strukturách? Především identita, Já jsem, základ personality, se kterou se identifikujeme; pak struktury jako práce, nebo profese, vztahy. Saturn zastupuje právě tyto struktury a jeho tranzity se vždy dotýkají forem, jak psychologických, tak materiálních, se kterými se definujeme a na kterých stavíme náš život profesionální i život vztahů.
Zatímco opozice na Měsíc, vaši vládnoucí planetu, se dotýká intimnějších a osobnějších oblastí, jako je rodina odkud přicházíme a vztah s rodiči, nebo rozhodnutí týkající se domova, intimních vztahů a místo, kde budeme žít.

Saturn, jak je vidět v klasické ikonografii, je zobrazen jako muž s kosou, který nelítostně odsekává pryč suché větve, aby bylo umožněno novým výhonkům rozkvést a kvést v nejvhodnějším období růstu. Období opozice Saturnu na Slunce narození tedy není podpůrným obdobím pro rozvoj a expanzi, ale spíš obdobím usebrání se a meditace, kdy je opravdu potřeba zhodnotit svůj život, abychom přinesli ty změny, které jsou nezbytné pro vývoj. Pokud si toho nejsme vědomi, Saturn bude sklízet úrodu i proti naší vůli. Odtud přichází špatná pověst proti Saturnu: přijmout a uctít boha znamená správný postoj, odkud může vyjít něco skutečně konstruktivního, i když to tak na první pohled vůbec nevypadá.

Použít pozitivní kvality Saturnu, jako je trpělivost, disciplína, lépe řečeno sebe-disciplína, zodpovědnost a závazek, to jsou nejlepší zbraně, které máte k dispozici, aby byl tento tranzit tranzitem úspěšným.

Ale od 23. března do 1. července vyjde dočasně Saturn z Kozoroha, aby začal svůj tranzit ve znamení Vodnáře, do kterého vstoupí definitivně 18. prosince 2020. V těchto měsících pouze narození v poslední dny znamení, 21. a 22. července budou pociťovat přísnou přítomnost Saturnu, který jim bude ukazovat novou cestu, kterou se vydat.

Chtěla bych také připomenout retrográdní pohyb Saturnu od 2. července do 29. září, který se bude dotýkat narozených od 16. do 22. července.

Mnozí astrologové jsou za jedno v tom, že retrográdní Saturn přináší znovu-prožití zkušeností z minulých životů. Přísná postava planety doprovází zrozence k vnitřnímu hledání, aby mohla být prozrazena tajemství a rozpuštěny karmické uzly, které zůstaly neuzavřené.

Ve skutečnosti nelze mluvit obecně o retrográdním chodu Saturnu, že to platí pro všechny narozené ve znamení, ale každý se musí podívat na svoji osobní hvězdnou mapu narození a podívat se, kde bude retrográdní pohyb a jakých oblastí života se dotkne nejsilněji a zaměřit pozornost na to, co ještě nebylo dokončeno. Saturn je také nazývám pán Karmy, je to ze sanskritu a znamená to „čin“; takže všechny činy započaté v minulosti, jak v tomto, tak v minulých životech mocně požadují, aby byly posunuty k přiměřenému a zralému vyřešení.

Je zde ještě jeden velmi významný tranzit, souběžně s tranzity Jupitera a Saturnu, a tím je Pluto, stále v aspektu opozice z Kozoroha až do listopadu 2024.

Ale v roce 2020 se přímo dotýká pouze narozených od 12. do 19. července.

Toto neznamená, že ostatní narození ve znamení jej nebudou cítit: po celou hodně dlouhou dobu opozice Pluta k vašemu znamení pro všechny narozené, je to skutečně jedinečný okamžik života, kdy je něco nového připraveno se narodit a pro podpoření tohoto procesu musí něco z minulosti odejít a vytvořit potřebný prostor pro znovuzrození, co Pluto znázorňuje. Pluto v symbolech, je bůh smrti a znovuzrození, je to bůh schovaných hlubin a podzemního bohatství.

Opozice planety smrti a znovuzrození, hluboké transformace na vaše Slunce narození, radikálně zvýší smysl pro identitu; nelze se již spoléhat na staré Já a na staré způsoby bytí, myšlení, reagování, ale bude potřeba opustit, nebo změnit falešné a překonané aspekty personality.

Tranzit Pluta přináší na světlo slunečního vědomí to, co se skrývá v hlubinách lidské duše, v nevědomí. Pluto, bůh podsvětí jde hrabat do hlubin psyché a přinese na povrch to, co je schované, skryté, zapírané, všechno to, co bylo odmítané, protože to bylo bráno jako nepřijatelné a zlé.

Tranzity Pluta se obecně týkají smrti a zničení starého, co je nezbytné, pro vytvoření prostoru pro nové.

Zastupuje to přímo psychologickou smrt, ztrátu obrazu sebe, který jsme si vybudovali o naší vědomé osobnosti.

Především pro ženy by tento tranzit mohl zvýraznit těžkosti, nebo změny, které zahrnují klíčové muže vlastního života, na prvním místě otce. Tento tranzit také ukazuje na revizi vztahu s vnitřním otcovským obrazem a následně s archetypem muže obecně, takže s partnerem, nebo manželem, ale také s těmi, kteří jsou zástupce autority, se kterými byste mohli přijít do vážného konfliktu, ať už se jedná o zaměstnavatele, nebo strážce zákona, nebo o jakoukoli jinou osobu, která pro vás zatupuje tento archetyp.

Opozice Pluta dává na první místo, nebo je vyplavuje na světlo, schované a potlačené ambice; také tady, toto všechno, co bylo odsunuto pod úroveň běžného vědomí. Pro někoho by to mohl být okamžik konfrontace s tématy použití/zneužití moci, ve vztahu oběť-trýznitel, především v životě ve vztahu.

Když bereme v úvahu, že Pluto potřebuje asi 250 let, aby obešel celý zvěrokruh, můžeme si snadno uvědomit, jak je tento tranzit vzácný a důležitý.
Po tom, co jsme si prošli podobným tranzitem, už nebudete stejní, jako před tím, protože to neodvratně změní váš smysl pro identitu, vaší představy, názory, vizi světa a všechno co k tomu patří na úrovni vztahů, náklonnosti, profese a způsobu, jak vnímat realitu, která je kolem vás. Dobrý způsob, jak čelit podobnému tranzitu je doprovodit ho meditativní, nebo terapeutickou praktikou, pokud to tak budete cítit.

V roce 2020 budeme mít 3 velké konjunkce, které se dotýkají především vás, protože se vtvoří v protilehlém a doplňujícím znamení toho vašeho, ve znamení Kozoroha: nejdříve Saturn-Pluto, která již začala v prosinci 2019 a bude až do 9. února 2020; následně Jupiter-Pluto, která s námi bude od 16. března do 2. května a od 27 května do 24. července, a ještě jednou od 25. října do 30. listopadu; nakonec konjunkce Jupiter-Saturn od 1. do 19. prosince v Kozorohu a pak až do 10. ledna 2021 ve Vodnáři.

Události velkých konjunkcí se vždy týkají planetárních cyklů, události, které i když jsou kolektivní, ovlivňují také naše vědomí a uvědomění si toho, kdo jsme a kam směřujeme.

Velké konjunkce vždy uzavírají nějaký cyklus. Tyto cykly se obvykle uzavírají s částí starého světa, připraveného zemřít a jednou novou částí, která je připravena znovu se zrodit a přijít na světlo. Chtějí nám symbolizovat to, co je životní a biologický proces, který se neustále děje před našima očima: všechno to, co se narodí a roste má zemřít a znovu se narodit v jiné nové formě.
Něco nevyhnutelně končí, systém života, staré struktury padají, aby udělaly místo novému, které vytvoří velkou duchovní evoluci.

Utrpení, které tyto silné tranzity mohou způsobit se rodí z odporu k samotné změně. Budování nových struktur života je naopak správnou cestou, jak se k tomuto tranzitu postavit, struktury, které stojí na pevných vnitřních základech, na vědomí a přijetí temných a tajemných stránek psyché, které místo abychom potlačovali a hodnotili budou uctěny a milovány jako to dělá matka se všemi svými dětmi.

Konjunkce Saturn-Pluto se dotýká především narozených od 11. do 20. července, konjunkce Jupiter-Pluto narozených od 10. do 19. července a konjunkce Jupiter-Saturn narozených od 17. do 22. července. Ale jak už jsme několikrát zdůrazňovala, tyto silné astrální konfigurace se budou dotýkat všech narozených, ale i těch, kteří mají Měsíc, nebo Ascendent. Nebo MC Střední bene, nebo jiné planety v tomto znamení.

K vyvážení tohoto astrálního obrazu, poněkud dynamického, pomůže Uran, který z přátelského znamení Býka vytvoří oživující sextil pro narozené od 24. června do 4. července.

Uran je rebel, nemá rád status quo, je originální, anti konformista a je inovativní.

Uran je poněkud turbulentní a nese s sebou archetypy obnovy, změny, a to někdy radikální. Můžeme najít dvě odlišné typologie u narozených ve znamení Raka: jedna je více nakloněná k sedavému způsobu života, je propojena s domovem, rodinou, je to klidná bytost; zatímco ta druhá, má neklidného ducha, je toulavá náladová, méně praktická, s tendencí měnit často domov a práci.

Nejen přátelé Raka více toulaví budou cítit volání vnitřního hlasu, který je bude postrkovat k další změně, ale bez stresu, nebo destrukčním způsobem, tak jak to požadují energie sextilu, harmonického aspektu, který přináší nové příležitosti a vyjadřuje se více vyrovnaně a příjemně. Ale také i osoby fungující ze zvyku budou cítit potřebu něco obnovit ve svém životě; nebude třeba vyhodit vše do vzduchu, tak jak se to občas děje při disharmonickém tranzitu Urana; abychom uctili energii boha, bude stačit například nový střih vlasů, nebo změna v šatníku, nebo vybavení domu.

Láskyplná, uvolňující a léčivá energie Vody, vašeho elementu, bude zastoupena po celý rok 2020 Neptunem, který je ve znamení Ryb a tvoří trigon na vaše Slunce, Ascendent, MC Střední nebe, nebo na jiné planety, které máte ve znamení.

Trigon Neptunu se dotýká především narozených od 6. do 16. července.

Ohleduplná a soucitná energie Neptunu ve znamení Ryb vás bude řídit v tomto novém roce prostřednictvím silných výzev, kterým se budete muset postavit. Vnitřní klid se rodí z jistoty něčeho většího, co vás řídí, že jsou zde síly, které jsou mimo naši vědomou vůli, a že vzdát se a následovat proud, je to nejlepší, co můžeme udělat.

Chiron ve znamení Berana je pro vás další výzva – příležitost.

Chiron je jedna naše část původního zranění, to, co nás přivedlo zpět do této inkarnace, na druhé straně příležitost jej vyléčit. Chiron je vždy spojen s tématy celostního léčení a s učením.

Chiron v Beranu tvoří disharmonický aspekt kvadrantu, který po tento rok ovlivňuje narozené mezi 21. červnem a 3. červencem.

Jak už mnozí z vás vědí, kvadrant je aspekt, nositel napětí, svárů a konfliktů.

Chiron, zraněný léčitel v kvadrantu na Slunce, by mohl přinést na světlo starověká zranění, která chtějí být uzdravena.

Chiron, jak již bylo řečeno, zastupuje původní zranění, které nás cyklicky vrací na tuto Zem, je to oddělení od vesmírného principu lásky, nebeského Otce a Matky. Na individuální úrovni může toto zranění přijmout mnoho forem, fyzickou nemoc, psychickou nepohodu, společenskou nepřizpůsobivost; může se také týkat starověkých vzpomínek na traumata zažitá v průběhu devíti měsíců těhotenství, nebo z minulých životů; je to něco nevyřešené, s čím se máme konfrontovat, není důležité, jestli to přichází z tohoto života, nebo z životů minulých… je to něco, čemu už se nemůžeme vyhnout v průběhu důležitého tranzitu Chirona.

Ale abychom viděli do hloubky, kde se tranzit odráží, ve kterých oblastech vašeho života, to lze vidět pouze z individuální hvězdné mapy narození.

Jakákoli část je zraněna, a bude přinesena na světlo, rada je: přijměte ji a milujte. Opakuji, že jedním z klíčů pochopení Chirona je právě spojen s odpuštěním.

Jedna jediná věc je jistá, že jediný pevný bod ve vašem životě je právě změna: bude naprosto nezbytné změnit staré a zastaralé způsoby vidění a myšlení a činů, abychom se otevřeli něčemu úplně novému a jinému, oproti tomu, co jste dosud zažili.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


listopad 27, 2023 229
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 24, 2023 320
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 390
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 17, 2023 365
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1515
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 419
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 752
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1790
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933516
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514273
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454597
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290095
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279666
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271616
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256969
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245534
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244882
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241288
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238183
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214058
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

3833
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...
717
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající...
1223
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem,...
2069
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež...
1390
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co...
4242
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a...
2783
21.06. v 16:58 vstoupí Slunce do znamení Raka, ve kterém vládne temná Luna, která...
3854
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a...
2062
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do...