Samapatt: Podrobný horoskop 2020 ŠTÍR

Jupiter, archetyp štěstí, hojnosti a expanze, tranzituje v přátelském znamení Kozoroha, odkud vytváří dynamický a osvěžující aspekt sextilu.

Sextil je pozitivní aspekt, je proaktivní, energický, plná života, terý přináší příležitosti ve formě nových nápadů a dalších vizí.

Jupiter v mýtu oplodní všechny ženy, lidské a božské, které potká: zasadí semínka, ze kterých se mohou zrodit hojné plody. Rok 2020 tedy pro vás bude rokem možností a příležitostí v oblastech označených v hvězdné mapě narození, ale je na každém z vás úkol, připravit půdu pro zasetí, živit ji a pečovat o ni.

Využijte tohoto velmi konstruktivního okamžiku, plného nabídek, abyste vytvořili něco stabilního, jako protipól nejistot, které se vytvoří od 20. prosince, kdy přejde Jupiter do znamení Vodnáře, které pro narozené ve znamení bude velmi náročné, když vezmeme v úvahu, že i Saturn bude tranzitovat ve Vodnáři.

Jupiter ve Vodnáři bude tvořit konfliktní aspekt kvadrantu, který bude poslední dny roku 2020 působit na narozené od 23. do 27. října.

Také retrográdní pohyb Jupitera od 15. května do 13. září s sebou přinese velké množství zkušeností de-javu, kdy se místa a čas z minulosti budou míchat s přítomností. Tato neschopnost rozlišit minulost a budoucnost může silně postihnout citové vztahy, protože by mohla vzniknout utkvělá potřeba ujištění a bezpečí. Může ukazovat, že v některém minulém životě nám chyběli jistoty na úrovni rodinných vztahů, které jsou nyní vyhledávány a velmi oceňovány v tomto životě a vytváří se vztahy postavené na citu a na společných projektech, místo na vášni. Retrográdní Jupiter se dotýká narozených od 7. do 21. listopadu.

Také Saturn, ale pouze do 22. března bude v pozitivním aspektu sextilu v Kozorohu, a díky tomuto tranzitu bude možno dát formu, strukturu, stabilitu projektům a nápadům, které s podporujícím Jupiterem vytrysknu ze zákoutí vaší mysli, optimistická vize nabarví vaši budoucnost, protože s přátelským Jupiterem máme tendenci vidět vždy sklenici napůl plnou.

Sextil je harmonický aspekt, který doslova ukazuje na příležitost v oblastech života, kterých se tranzit dotýká ve vaší individuální hvězdné mapě.

Saturn v Kozorohu vyžaduje konkrétnost, závazek, disciplínu, trpělivost a dlouhodobé vize; toto jsou kvality a talenty, které byste měli použít, aby semínka rozvinula maximální potenciál.

Tranzit sextilu zajímá především narozené od 11. do 21. listopadu.

Využijte krásných příležitostí, které by se mohli objevit, protože od 23. března do 1. července Saturn dočasně změní dům a přesune se do Vodnáře a vytvoří disharmonický aspekt kvadrantu na vaše znamení.
Kvadrant Saturnu se dotýká narozených od 23. do 26. října.

A zde vás vyzývám, abyste se podívali na svoji hvězdnou mapu narození, jaké oblasti života budou nejvíce ovlivněny tímto tranzitem, protože kvadrant je disharmonický aspekt, kde budou zapojené energie v kontrastu mezi sebou, není zde spolupráce a harmonie. Toto je první ochutnávka disharmonického tranzitu Saturnu, který se odehraje od roku 2021, je potřeba odříznout staré větve a odstranit vše, co už není potřeba pro individuální, ale i kolektivní vývoj.

Saturn vstoupí definitivně do Vodnáře 18. prosince 2020, ale o tom budu hovořit podrobněji v horoskopu 2021.

Je třeba připomenout retrográdní chod Saturnu, který se bude od 12. května do 1. července dotýkat narozených od 23. do 25. října.

Retrográdní Saturn vyjde z Vodnáře a 2. července vstoupí do Kozoroha a znovu vytvoří sextil. Až do 29. září se bude retrográdní Saturn dotýkat narozených od 15. do 21. listopadu.

Co naznačuje retrográdní pohyb Saturnu?

Mnozí astrologové souhlasí s faktem, že retrográdní Saturn vede k opětovnému prožití zkušeností z minulých životů. Přísná figura planety doprovází zrozence k jeho vnitřnímu hledání, aby mohl vyzradit tajemství a rozpustit karmické uzly, které zůstaly nevyřešené.

Je pravděpodobné, že bude třeba znovu prožít situace a vztahy z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím. Saturn je nazýván také jako pán karmy, výraz v sanskritu znamená „akce“; takže všechny akce započaté v minulosti, jak v tomto životě, tak v těch minulých, nyní silně žádají, aby byly nasměrovány k adekvátnímu a zralému vyřešení.

Také Pluto, vaše vládnoucí planeta, tranzituje přátelským znamením Kozoroha a vytváří konstruktivní a dynamický sextil. Tento rok se bude sextil Pluta nejvíce dotýkat narozených od 12. do 18. listopadu.

Pluto, v podporující pozici vám dodá neuvěřitelnou sílu vůle, která vám pomůže realizovat jakýkoli váš projekt a dotáhnout do konce jakoukoli iniciativu.

S Plutem se jde do hloubky věcí, nic se nenechá nedokončeného, pokud si to skutečně přejeme, je to ukazatel vůle, síly a kreativity. Pluto je spojený s hnací silou a nevědomími touhami; takže bude důležité stát se vědomími toho, jaké vlny se hýbou pod povrchem nevědomého moře, abychom řídili vědomě a transformovali možné překážky na příležitosti růstu a evoluce.

Pluto vám daruje také magnetický náboj a silné charisma. Někdy je tato energie natolik intenzivní, že by mohla být použita k manipulačním, donucovacím účelům a ke zneužívání, ale toto záleží na evolutivní úrovni jednotlivců, na individuálním vědomí. Osud narozených ve znamení Štíra je transformovat emoce, city, negativní a omezující přesvědčení na něco pozitivního a léčebného pro sebe samé, ale často i pro druhé. Ta vaše je moc hada, který mění kůži, vy jste mágové, alchymisté, šamani zvěrokruhu. Se sextilem Pluta je očistné dílo podporováno situacemi a osobami, které potkáte na vaší cestě. Budete schopni transformovat vaši zlost na soucit, žárlivost na sdílení, strach na lásku, soutěživost na spolupráci.

Tyto příležitosti by mohly skutečně dostat formu a stát se stabilní součástí vašeho života, i díky uvolňujícímu a léčivému účinku Vody, kterou představuje Neptun v trigonu v Rybách, který by vám mohl pomoci překonat konflikty, žárlivost, napětí, zlost, výbušné energie, které by mohly zasáhnout prospěch těchto pozitivních tranzitů. Neptun v Rybách pro vás zastupuje tranzit velké harmonie, velké podpory, uvede vás do zkontaktuje vás s vaší citlivostí a sensitivitou, s vaší magnetickou mocí a vaši nevyčerpatelnou vnitřní silou.

Neptun ve svém nejvyšším vyjádření napájí vaši intuici, váš soucit a lásku k druhým, stejně jako touhu pro klidu a harmonii, která žije uspaná uvnitř vás, ale kterou by láskyplná a harmonická energie Neptunu v Rybách mohla probudit a otevřít ve vás touhu smířit se především se sebou samými a následně se zbytkem světa. Také zde je potřeba se podívat do osobní hvězdné mapy narození na to, které aspekty vytváří a ve kterých astrologických domech tranzituje.

Neptun v Rybách v roce 2020 se bude týkat narozených od 6. do 14. listopadu.

Jako poslední, ale ne méně důležitý, je tranzit Uranu v aspektu opozice z Býka, vašeho protilehlého a doplňujícího znamení, který ve vás odráží hlubokou touhu po míru, klidném životě, bez rušivých emocí.
Zcela jistě není Uran jednoduchou planetou k ovládání, jeho energie jsou rušivé, ale jsou ovladatelné, pokud jsou doprovázeny a vědomě nasměrovány.

Archetyp Uranu mluví o revolucích, zemětřesení, radikálních změnách, ale také o originalitě, kreativitě, antikonformismu, oslepující intuici, někdy se jedná o skutečné záblesky génia, vynálezy, velká potřeba svobody.

Opozice Uranu se nedotýká všech narozených ve znamení současně, ale postupně v průběhu příštích 6 let zapojí všechny. A Uran je vždy synonymem „nových začátků“.

V roce 2020 se nesoulad dotýká pouze narozených od 23. října do 4. listopadu.

Tranzit Uranu, především pokud je disharmonický, reprezentuje hlas vnitřního Já, tu část nás, která zná směr a potřebné změny pro pokračování v cestě vývoje, kterou jsme si vybrali před narozením. Stejně jako semínko jablka ví, že bylo stvořeno k tomu, aby se přeměnilo na jablko, a ne na hrušku, stejně tak je určitá část v nás, která ví, k čemu jsme předurčeni se stát a zná cestu, kterou máme jít.

Tranzity Uranu aktivují tu část nás, která potřebuje obnovit, potřebuje pohyb, změnu. Pokud jsme příliš dlouho ignorovali hlas boha, v průběhu tohoto tranzitu je v podstatě nemožné zůstat stát a být statičtí a neměnní na svých pozicích, jak v práci, tak mezilidských vztazích. Něco v hloubce se hýbe a násilně žádá o vyslechnutí; jestli jsme skutečně naprosto hluší, a toto volání předků neslyšíme, stane se zcela jistě něco venku, co přinese obnovu, kterou tato situace žádá, a to i proti naší vůli, může to být ukončení vztahu, nebo změna práce, nebo domova.

Když neposloucháme hlas boha, zrodí se „Fúrie“, mytologické bytosti zrozené z krve údu Urana, který mu byl uříznut Saturnem, a ty se neuklidní, dokud něco „neobětujeme“ bohu…

Moudré a vědomé použití disharmonických energií Urana může být způsobem, jak změkčit postrkování ke změně a zbrzdit vítr Urana. Ale proto je potřeba znát přesnou dobu a oblasti života, které budou přímo zasaženy tímto tranzitem.

Taky že Uran nevytváří problémy, pokud může být jeho energie svobodně a kreativně vyjádřena (a toto platí pro všechny planety); naopak, pokud je energie potlačována a není nasměrována směrem k příslušnému směru, má tendenci nečekaně vybuchnout a zasáhnout nejslabší místa života, nebo těla osoby. Účinek Uranu je mocný, nečekaný a náhlá; Uran v Býku bude opravdu osvobozovat zastaralé přesvědčení, zvyky a zavedené návyky; Uran nemá rád všechno to, co je nudné, opakující se, každodenní rutinu, to vše je nepřítel, proti kterému je třeba bojovat; toto všechno na hluboké úrovni pod prahem slunečního vědomí a čeho si nejsme vůbec vědomi, bude prožíváno jako dusivé, omezující, despotické a bude to převráceno, zrušeno a odfouknuto větrem Uranu.

Uran je energie nečekaná a náhlá, která rozhodí status quo; poslouchat tento vnitřní hlas, hlas boha, který zdůrazňuje co je příliš těžkým nákladem k nošení, je první krok směrem k novému vědomí; pokud je zde tato jasnost, nebude pak těžké najít vhodná řešení proto, abychom byli praví, jedineční stvořitelé svého osudu.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


listopad 27, 2023 230
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 24, 2023 320
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 392
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 17, 2023 365
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1516
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 422
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 755
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1790
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933580
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514274
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454606
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290096
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279667
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271617
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256970
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245537
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244890
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241288
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238187
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214060
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

3834
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...
718
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající...
1223
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem,...
2069
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež...
1390
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co...
4242
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a...
2783
21.06. v 16:58 vstoupí Slunce do znamení Raka, ve kterém vládne temná Luna, která...
3854
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a...
2062
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do...