Samapatt: Podrobný horoskop 2020 BLÍŽENCI

Jupiter vyšel ze Střelce a rozpustil tak aspekt opozice na vaše znamení a umístil se do znamení Kozoroha ve vašem osmém domě. Znovu připomíná, že hovořím v obecných termínech, a pro přesné zjištění astrologického domu je potřeba se podívat do osobní hvězdné mapy narození, na dům, nebo oblast života, které se planeta bude dotýkat a pro přesná zjištění je potřeba se podívat na přesné tranzity.

Osmý dům je dům sdílení jmění a emocí, hluboké transformace, jelikož je spojen se znamením Štíra. Mohl by naznačovat jenom čáru mezi tím, kým jste byli a tím, kým jste dnes po tom, co Jupiter celý loňský rok z vás udělal osoby více vědomé svých vlastních limitů, především v ekonomické sféře.

Někomu mohl také přinést na povrch problémy ve vztazích a ve dvojici, i s možným rozchodem, nebo přinesl na světlo slunečního světla vnitřní nepohodu, nespokojenost se sebou samým, nebo se životem, který vedete.

Na konci roku, přesně 20. prosince 2020 vstoupí Jupiter do znamení Vodnáře a vytvoří pozitivní a velmi energický trigon na vaše znamení.

Z Vodnáře na vás Jupiter, král bohů, archetyp hojnosti, štěstí, radosti a důvěry bude mrkat a bude vás vybízet, abyste za sebou nechali utrpení a starosti a užívali si naplno darů, které pro vás život nachystal. Tranzity Jupitera expandují to, co zde již je; v evolutivní moderní astrologii se správně bere v úvahu i hluboký význam událostí, čímž se překonává vize postavená na protikladech dobro/zlo. Jupiter už tedy není jen „velký prospěch“, nositel úspěchu, peněz a slávy, ale jeho hlavní funkce je rozpínat to, co daná osoba již prožívá to, co je přítomné v okamžiku tranzitu v jeho životě. Každopádně je brán jako velmi pozitivní tranzit, a také zdroj velkých událostí jako jsou rozchody, nebo změny v práci, právě díky tomu, že zdůrazňuje to, co není v pořádku a staví vás naproti potřebě, udělat reset vašeho života. Změny, které se uskuteční pod vlivem trigonu Jupitera jsou vždy vítány a přináší výhody.

V průběhu pozitivního tranzitu Jupitera jako je právě trigon, pokud jednáš a děláš jasné volby, pokud „zaseješ“, nevyhnutelně se dostaví výsledky. Jak jsem již řekla několikrát, Jupiter v mýtu oplodní všechny ženy, které potká, ať už jsou božské, nebo lidské…toto je to co dělá v průběhu svých tranzitů, především těch harmonických.

Od 20. prosince se bude Jupiter dotýkat pouze narozených od 21. do 25. května, pak v průběhu celého roku 2021 se bude postupně dotýkat všech narozených ve znamení.

Chtěla bych také připomenout retrográdní chod Jupitera od 15. května do 13. září; je to okamžik, kdy budou vyneseny na světlo všechny záležitosti týkající se situací života, jak tohoto, tak minulých inkarnací, které ještě nebyly vyřešeny a dokončeny, uzavřeny. Retrográdní Jupiter sebou přináší velké množství zkušeností de-javu, minulých zkušeností, které ještě nebyly integrovány do slunečního vědomí. Tento aspekt se bude dotýkat pouze narozených od 6. do 20. června.

Nyní přejdeme k Saturnu, který je také v tranzitu v Kozorohu. Od ledna do března tady nejsou žádné přesné aspekty, které se týkají tohoto archetypu. Na obecné úrovni je Saturn, stejně jako Jupiter, umístěn ve vašem osmém domu, jehož témata jsou spojena se znamením Štíra.

Zatímco od 23. března do 1. července přechodem Saturnu do Vodnáře se vytvoří krásný aspekt trigonu na vaše znamení.
Ale současně vstoupí Saturn retrográdně, což se dotýká narozených od 22. do 23. června.

Retrográdní Saturn může přinést znovuprožití zkušeností z minulých životů, aby bylo možno odhalit tajemství a rozpustit karmické uzly, které zůstaly nedořešené.
Je pravděpodobné, že bude potřeba ještě prožít situace, nebo vztahy z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím.

Když se vrátíme k trigonu Saturnu, který se vytvoří mezi Vodnářem a Blíženci, bude to jiskřivý trigon Vzduchu, který velmi odlehčí vaši situaci. Trigon je aspekt, který hovoří o spolupráci mezi zainteresovanými energiemi, o synergii, plynutí a otevření.

Podle astrologických domů, kterých se tato konfigurace dotýká, bude zlepšení možno vnímat ihned v oblastech života podle astrologických domů a symboliky planet. Každopádně mentální uvolnění a větší pozitivita budou prvním účinkem trigonu Vzduchu; lehčí hlava, větší mentální jasnost a nové nápady, které se ukáží na prahu vědomí, jiná perspektiva, ze které se dívat na svůj život. Příznivý

Saturn postrkuje směrem k budování pevných struktur, které budou trvat v čase, a které vydrží různé zkoušky, která planeta samotná při svém nekonečném pohybu cyklicky předkládá. Taky že každých 7 let Saturn podrobuje zkoušce vybudované struktury. Ve výše uvedených měsících a od 18. prosince dále, s trigonem ve Vodnáři bude skutečně možné vytvořit něco nového co vydrží v oblastech života, kterých se bude dotýkat tento tranzit.

Saturn je „pán Karmy“; to se co děje v průběhu tranzitů planety má zcela jistě něco do činění s „osudem“.

Je to něco, co je mimo vaši vědomou vůli; nakonec se stane vždy jenom to, so nám dovolí růst, i proti našim egoistickým přáním, více či méně vědomým. Účinek Saturnu se někdy zdá být tvrdý, ale to co získáme v okamžiku, kdy necháme odejít to, co nám již neslouží, má mnohem větší hodnotu oproti tomu, o co jsme přišli.

Fáze, kterou si dovolujete žít je tedy něco, jako nový začátek, rekonstrukce a nový projekt života, v jakékoli profesní a emotivní oblasti.
Abychom uctili co nejlépe energii planety, bude důležité se naučit a co nejlépe používat vědomí pozitivních kvalit Saturnu, jako je trpělivost, rozhodnost, závazek, smysl pro zodpovědnost a disciplínu, lépe řečeno sebe-disciplínu.

Od 23. března do 1. července a pak 18. prosince se bude Saturn týkat narozených od 21. do 24. května.

Co se týká Pluta, také on tranzituje v Kozorohu, v roce 2020 netvoří žádný přesný aspekt na vaše znamení. Zcela určitě témata spojená s vyššími dimenzemi, duchovnost, ale také magie a esoterika, by mohli mít větší váhu na váš život. Ale mohlo by to také ukazovat na hlubokou potřebu spustit změnu a jít do větší hloubky hledání vlastní identity a plně pochopit vaši úlohu ve vesmíru.

Neptun v kvadrantu ze znamení Ryb se na vás naopak dívá přímo.
Ještě jednou navážu na mýtus, který zastupuje znamení Blíženců, který nám vypráví příběh dvou bratrů dvojčat, Kastora a Polluxe; jeden smrtelný – Kastor a druhý nesmrtelný – Poluxe ( syn Jupitera, který svedl Ledu tak, že se přeměnil na nádhernou labuť), kteří reprezentují dualitu ducha a hmoty a také sílu spojení činu.

Dva bratři vyrostli velmi propojeni, dokud se mladíci nedostali do sváru se dvěma rivaly v lásce. Konflikt, který se rozpoutal v duel, ve kterém je Kastor zavražděn. Zoufalý Pollux prosí otce Jupitera, aby byl spojen se svým bratrem; ale jelikož ani pro Jupitera není možné nechat vstát z mrtvých zesnulého, dovolí, aby tito dva chlapci zůstali spojeni tak, že budou žít šest měsíců Kastor na Olympu a šest měsíců Pollux v záhrobí, v království mrtvých, se souhlasem Pluta, samozřejmě…

Život a smrt…stín a světlo… toto navždy.

Tento mýtus nám vypovídá hodně o přirozenosti Blíženců, věčné hledání své chybějící části, jejich spřízněné duše.

Neptun v Rybách zaostřuje, nebo nechá vyplout na povrch světelného vědomí potřebu spojit se znovu s širší a hlubší realitou našeho malého Já, hlubokou touhu vrátit se ke zdroji, kde vše začalo, znovu se spojit s božským zdrojem, s božským Otcem a Matkou, ke kterému může dojít pouze prostřednictvím spojení s druhým a prostřednictvím soucitu.

Mýtus vypráví právě o hledání chybějící části těch, narozených v tomto znamení, to znamená Duši, nebo vyšší Já a vzpomínku na ztracenou celistvost, když jste byli Jedno.

Takže hluboká a upřímná aspirace k božskému, stejně jako pro vaše protilehlé – doplňující znamení Střelce, je to možný účinek tranzitu v Rybách. Když vezmeme v úvahu vaší mozkovou a racionální přirozenost – Merkur vládnoucí planeta – toto otevření směrem ke království ducha, by mohl být skutečně ten nejvzácnější dar, který vám může tranzit Neptunu nabídnout.

V průběhu tranzitů Neptuna může být aktivována aspirace mystická, nebo duchovní, díky vzrůstající nespokojenosti, nebo pocitu neštěstí spojenými s vaším současným životem a tím, co bylo dosud v životě dokázáno.

Ale kromě toho, že vám dá toto mysticko-náboženské propojení, může kvadrant Neptunu přinést zažívání stavů chaosu, překročením iluzí a nemožných snů. Kontakt s hmotnou realitou bude labilnější, už nevíme, co je skutečnost a co ne. Disharmonický Neptun u křehčích jedinců může způsobit strachy, úzkosti, fóbie.

Nebo jednoduše způsobí, že zapomeneme na důležitou schůzku, nebo spleteme místo, nebo datum, půjdeme špatnou cestou, směrem, nebo potkáme někoho, kdo nás napálí.
Když Neptun tranzituje v aspektu na Slunce narození, rozpouští hranice Já, vědomé identity, a to se všemi následky.

Negativní tranzity Neptunu na Slunce narození ohrožují bezpečnost, jasnou mysl a sílu a mohou paralyzovat staré Já a vaše obvyklé způsoby chování. Ale toto se děje, protože něco je opotřebené a má to zemřít, aby dovolilo nové realitě vystoupit na povrch, aby mohlo to být zregenerováno na úplně jiných základech. Když toto pochopíte, možná se můžete vyvarovat zklamáním, rozčarování a frustracím, ale může vám pomoci objevit smysl toho, čím procházíte. Protože s disharmonickým Saturnem je podvod za každým rohem; může získat formu skutečného podvodníka, a právě i ekonomická doporučení, která se pak ukáží jako naprosto špatná, nebo blízká osoba, která vás „zradí“ takovým, nebo jiným způsobem.

Spolupracovat s rozptýleným účinkem Neptuna znamená také zemřít ve vztahu a to, co jsme znali u sebe samých tak, aby se mohl objevit nový smysl identity, širší a integrované s realitou, která je kolem nás.

Jakýkoli tranzit Neptunu může probudit pocity nostalgie božského domova, nebo toho stavu blaženosti, který jsme zakusili před narozením. Tato touha může být velmi silná a někdo může mít tendenci uniknout k drogám a alkoholu, aby překonal oddělené Já a omezení spojená s fyzickým tělem.

V průběhu tohoto tranzitu bude zranitelnější jak psychicky, tak fyzicky, dokonce i léky, předepsané lékaři by na vás mohly mít škodlivý vliv!

Neptun také hovoří o bezpodmínečné e soucitné lásce, o té lásce, kterou každý z vás hledá odjakživa, a kterou nenajdete „venku“, v povrchních vztazích, nebo ponořením se do profesních závazků.

Je to druh lásky, která je nekonečná a nemá hranice, láska, kterou hledáte najdete uvnitř sebe, v kontaktu s vaší božskou částí. Poslouchejte tedy hlas boha, který vás někdy podvodně láká k hlubinám vaší vnitřní části, abyste znovu našli ztracenou část vaší Duše.

Vaše zvýšená empatie a citlivost vás mohou dovést k tomu, že se budete věnovat činnostem směrem k osobám v těžkostech, péče a pomoci. Toto by mohl být pozitivní způsob, jak použít energie tohoto tranzitu.

V roce 2020 nesoulad Neptuna v Rybách bude důležitý pro narozené od 5. do 13. června.

Chiron je stabilní v přátelském znamení Berana a vytváří energický sextil s narozenými od 21. května do 2. června.

Chiron, zraněný léčitel je jak zranění, tak cesta k vyléčení.

Nakonec je to cesta k opětovnému propojení se s božským původem. Zranění může být bráno jako proces samotné inkarnace a následující pád z božství směrem do duality. Cesta léčení je cestou směrem k větší integritě, většímu spojení a větší lásce.

Sextil Chirona by mohl přinést vyřešení problematik jak fyzického rázu, tak psychologického původu. Zraněný léčitel už již přinesl na světlo to, co bylo popíráno, nebo potlačeno a leželo to pod prahem slunečního vědomí: větší vědomí sebe samého a hluboká motivace, které se skrývají za každodenními činnostmi, nebo směrem k určitým životním rozhodnutím.

Zranění, které Chiron zastupuje se uzdraví v okamžiku, kdy vstoupíme do kontaktu s našimi talenty a našimi zdroji.

Je to jako světlo, které osvětluje zevnitř, něco, co nám připomíná, kdo jsme a že jsme také rozhodnutí, která děláme. Pro některé by to mohlo znamenat znovu objevení talentů spojených s celostním léčením a s učením, které ani netušili, že mají, a které by mohli prohloubit na základě postrčení, které kromě Chirona přichází i od Neptuna, čímž se použijí pozitivním způsobem disharmonické energie, které zde budou.

Energie uvolněná aspektem sextilu je nejlepší prostředek, jak se může člověk vyjádřit, aby sděloval druhým své nápady, aby zdůraznil vlastní talenty, aby lépe použil pozitivní a kreativní energie, které zatím ještě pospávají.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


duben 09, 2024 232
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 189
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1973
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 231
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 331
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 19, 2024 664
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 08, 2024 3007
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 918
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2014665
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515328
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456688
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292717
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282160
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272688
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259168
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250537
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249126
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242715
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240448
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215060
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

1557
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře...
676
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého...
972
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového...
1430
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před...
1327
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou...
1478
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to,...
4862
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...
1671
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající...
1703
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem,...