Samapatt: Podrobný horoskop 2020 PANNA

V tomto novém roce, téměř všechny pomalé planety, počínajíc Jupiterem, Saturnem, Plutem v Kozorohu a Uranem v Býku, se umístí v aspektu příznivého trigonu na vaše znamení.

Začala bych tedy trigonem Saturnu, který je brán podle astrologické tradice, jako aspekt harmonický a příznivý, nositel optimálních životních podmínek, vyrovnanosti a klidu, ale také může někdy ukazovat na nedostatek podnětů, z důvodu přílišného uvolnění a nedostatku iniciativy.

Ale nemyslím si, že spadáte do toho případu, protože jste osoby aktivní, dinamické, které se potřebují ve světě pohybovat konkrétně, potřebují pracovat a vytvářet pozitivní výsledky. Toto je každopádně tranzit, který vám daruje novou, obnovenou jistotu ve vlastní schopnosti a stabilitu v oblastech života, podle hvězdné mapy narození, tedy vašeho života.

V roce 2020 budou narození od 12. do 22. září především cítit vliv trigonu Saturnu. Toto neznamená, že ostatní nebudou cítit vliv energie této planety. Všichni narození ve znamení Panny, až do konce tranzitu Saturnu v Kozorohu budou tlačeni, stejně jako další dvě zemská znamení, potřebou pracovat, aby vybudovali něco stabilního, něco, co vytrvá v čase a odolá šípům osudu tak, jak to vyžadují energie Saturnu.

Budete hodně pracovat, s velkým úsilím a s přesnými cíli, kterých dosáhnout. V tomto jsou si Panna a Kozoroh velmi podobní, Panna je znamení spojené s prací a s každodenními aktivitami, kromě spojení se zdravím a psychofyzickým blahobytem.

Práce vás nevystraší, spíš naopak, často jsou všechny vaše energie vydány v práci, nebo v profesi, oblast, ve které Saturn bude nadále vyžadovat maximum. Ale pokud budete prozíraví a budete mít přesně stanovené cíle, můžete skutečně dosáhnout cílů, téměř nemožných, v každé oblasti vašeho života. Také zde by bylo zajímavé podívat se na to, které oblasti – astrologické domy – budou tímto tranzitem ovlivněny.

Jediný okamžik, kdy by mohla přejít akce v pozorování bude mezi 12. květnem a 29. září, kdy bude Saturn retrográdní a bude ovlivňovat narozené mezi 16. a 22. září.

Co naznačuje retrográdní pohyb Saturnu?

Mnozí astrologové souhlasí s faktem, že retrográdní Saturn přináší k opětovnému prožití zkušeností z minulých životů. Přísná figura planety doprovází zrozence k jeho vnitřnímu hledání, aby mohl vyzradit tajemství a rozpustit karmické uzly, které zůstaly nevyřešené.

Je pravděpodobné, že bude třeba znovu prožít situace a vztahy z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím. Saturn je nazýván také jako pán karmy, výraz v sanskritu znamená „akce“; takže všechny akce započaté v minulosti, jak v tomto životě, tak v těch minulých, nyní silně žádají, aby byly nasměrovány k adekvátnímu a zralému vyřešení.

Také Pluto vytvoří trigon z Kozoroha vůči vašemu znamení. Bůh pekel, ale také bůh podzemního bohatství, bude se dotýkat především narozených mezi 13. a 19. září. Velká rozhodnost, jistota, síla vůle, schopnost podívat se do hloubky každé situace a každého vztahu, odvaha, rozhodnost, možná trochu umíněnost a svéhlavá kritičnost.

Pluto pokračuje ve své práci vnitřního pozorování v hlubinách vaší psyché, aby posílil vaše sebevědomí, váš smysl pro vnitřní hodnotu, přinese na povrch schovaný poklad a daruje vám velkou energii a bude vás stále více ukotvovat.

Nikdo vás nesmí zastavit, nebo vám házet klacky pod nohy, pokud vy jim to nedovolíte; ochotní – a často někdo tuto vaši kvalitu zaměňuje za slabost – něžní a stydlivý jako vždy, umíte vytáhnout ven „láskyplnou“ rozhodnost, která vám otevře všechny dveře a zkontaktuje vás se silou „ženství“. Panna je znamení Země, je ženské, je to právě „matka“ a její symbol je klas pšenice. Rozpoznat tuto sílu vám velmi prospí. V mýtu je Persefon, dcera Demetry, unesena Plutem a odvezena do království záhrobí. Ale matka nemá mír, dokud dcera není přivedena zpátky na Zem, alespoň po určitou dobu v průběhu roku. Je to právě díky neoblomné umíněnosti Demetry, že chce zpátky svoji dceru, kdy život začne znovu proudit, Země znovu rozkvete a obdaruje svými vzácnými plody.

Třešničku na dortu tohoto roku 2020 zastupuje Jupiter, který bude v aspektu trigonu ze znamení Kozoroha, a to už od prosince 2019.

Jupiter, tím že je rychlejší než obě další planety, zůstane v Kozorohu pouze zhruba 1 rok, přesně do 19. prosince 2020 a bude se postupně dotýkat všech narozených v tomto znamení.

Řekla bych, že toto je tranzit opravdu šťastný pro vás, přátele v Panně!

Jupiter je brán, myšleno astrologicky, jako nejvíce benevolentní planeta zvěrokruhu, nositel bohatství, úspěchu, slávy a štěstí.

Účinek pána Olympu je velmi psychologický, někdy nadhodnocený, ukazuje nám všechno optimisticky a s velkou důvěrou, dává nám pocit ochrany a jako hýčkáni štěstěnou, jako klidné vody jezera za krásného slunečního dne. Ale v moderní astrologii pozitivní tranzit Jupitera už není brán pouze jako nositel výhod, bohatství a odměn. Astrologická zkušenost nám ukázala, že rozpínajíc všechno to co již najde v oblasti práce, vztahů, nebo jiného, může také být nositel změn, třeba neočekávaných, do života osob, které jsou tranzitem ovlivněny.

S pozitivním tranzitem Jupitera každopádně není nebezpečí přehánění, nebo že uděláme krok větší, než jsou naše možnosti, především na ekonomicko-finanční úrovni: pro vás, kteří jste již od přírody umírnění, bude tento tranzit naopak možností vyjít ven mimo svá omezení a hranice, stále velmi opatrně a po tom, co zhodnotíte každý aspekt záležitosti, budete riskovat o trochu více a možná rozjedete projekty, které byste jinak neměli odvahu spustit, samozřejmě pokud nemáte zraněného Jupitera ve své mapě hvězdného narození, protože v takovém případě je to jinak a doporučení je vždy nepřekročit hranice. Pokud se naskytne nějaký situace, která je již v pozitivním vývoji, stane se pouze to, že se navýší bohatství, krása, radost a harmonie.

Každopádně je to tranzit považovaný ze velmi pozitivní i vůči velkým událostem, jako jsou rozchody, nebo změna práce, právě proto, že zdůrazněním toho, co není v pořádku, nás postaví proti potřebě udělat reset v našem životě. Změny, které se uskuteční pod záštitou Jupitera jsou vždy vítány a přináší výhody.

Také Jupiter mezi 15. květnem a 13. září bude retrográdní, a to se bude týkat narozených mezi 8. a 22. září. Retrográdní Jupiter sebou přináší obrovské množství zkušeností de-javu, kdy se místa a čas z minulosti budou míchat s přítomností. Tato neschopnost rozlišit minulost a budoucnost může silně postihnout citové vztahy, protože by mohla vzniknout utkvělá potřeba ujištění a bezpečí.

Může ukazovat, že v některém minulém životě nám chyběli jistoty na úrovni rodinných vztahů, které jsou nyní vyhledávány a velmi oceňovány v tomto životě a vytváří se vztahy postavené na citu a na společných projektech, místo na vášni.

Každopádně událost kombinace tří velkých archetypů, Jupiter, Saturn a Pluti, vás daruje sílu, rozhodnost a pocit bezpečí ve vašem mistrovství., talentech, které jste si ani nepředstavovali, že vlastníte. Stálé znamení Země hledá jistotu a stabilitu. Budete se cítit více zakořeněni, budete více podnikavý, a bude naprosto nezbytné vytýčit si velké cíle k dosažení, něco vybudovat, co vám dá možnost použít tyto blahodárné a pozitivní síly k vašemu, a nejen vašemu prospěchu. Pracovat pro sociální, nebo lidský účel, nebo jenom pro pomoc příteli v nesnázích, nemůže udělat nic jiného, než prospět vám a vaší peněžence. Protože Panna, stejně jako protilehlé znamení Ryby jsou znamením „služby“; čím víc dáme k službám pro druhé, tím větší budou možnosti úspěchu na všech úrovních.

Znamení Panny je umístěno mezi znameními definovanými „karmická“. Taky že to vypadaná, že lidé, kteří se narodí se silnými hodnotami v tomto znamení (nejel Slunce, ale i jiné osobní planety, nebo Ascendent, nebo MC Střední nebe), nesou zátěž mnohem větší, především na úrovni fyzické práce a namáhavých povinností. Toto je způsobeno faktem, že toto znamení je rozhodujícím znamením seberozvoje a sebe-očisty, fáze růstu, kdy osoba musí čelit následkům vlastních činů a postojů z minulosti.

Ale tím to nekončí...

Uran je již stabilní v Býku, dalším zemském znamení, společně s Kozorohem: takže se vytvoří bujný trigon Země, který se bude dotýkat vašeho Slunce, nebo jiných planet, které máte v Panně, nebo také Ascendent, nebo MC Střední nebe, velmi úrodná půda, do které zasít semínka, která pokud budou opečovávána a vyživována, mohou darovat nádherné plody v příštích letech.

V roce 2020 budou ti, kterých se trigon Uranu týká, ti narozeni od 23. srpna do 5. září.

Trigon Uranu je nositel novinek, a především pro vás, kteří máte Merkur, posla bohů, jako vládnoucí planetu, nových, originálních, jiskřivých a někdy geniálních nápadů. Přátelům Pannám říkám vždy, že jsou dle mého mínění nejinteligentnější z celého zvěrokruhu, praktická inteligence, ale analytická, která problém hloubá až na dno a najde vždy správné řešení každé situace. Takže tento rok a v příštích letech, dopřejte vaší mysli, aby ze sebe vydala to nejlepší ze sebe a použijte brilantní nápady, které se budou hrnout, jako řeka v plném proudu.

Účinek kombinace Uran-Merkur je velmi brilantní, je ukazatelem nového větru do myšlenek, někdy geniálních, ostrá jasnost, hluboké pochopení, originální a překvapující nápady.

Země, dominantní element, vám dovolí dát konkrétní formu myšlenkám a projektům, vytvořením podpory trojitým trigonem Jupitera, Saturnu a Pluta, něco opravdu zvláštního a zajímavého, co dá vašemu životu to něco navíc, co vás udělá zcela jistě spokojenými a hrdými na svůj výtvor, ať už je jakýkoli.

Otevřete tedy dveře té nejrozmanitější kreativitě!

Pouze Neptun v disharmonickém aspektu opozice na vaše Slunce; přesněji tento rok je Neptun důležitý pro narozené mezi 7. a 15. září.

Když mluvíme o disharmonickém aspektu, který tvoří Neptun na Slunce těchto zrozenců, je třeba brát v úvahu především symboliku samotné planety.

Neptun je archetyp mystická a umělecký, neptuňané jsou schopni zachytit jemné energie a vibrace okolo sebe, ať už jsou ve formě hudby, barev, neobvyklých druhů léčení a další.

Jsou to bytosti vybavené velkou fantazií, kreativitou, silnou dávkou inspirace naměřené směrem k vyšším cílům. Na profesionální úrovni kontakt Slunce-Neptun může poškádlit potřebu dělat aktivitu, která bude mít nějaký význam a etickou a společenskou hodnotu, jako je profese pomoci, humanitární, služby druhým.

Ale jako každá věc v tomto vesmíru, za tváří se schovává stín a pro Neptuna je jím iluze, od zmatku do závislosti, od útěku před realitou, od nedostatku zodpovědnosti po hru na oběť.

Je zde tedy nebezpečná tendence idealizovat věci a osoby, abychom pak byli zklamáni, tendence k podvodu a být napálení, abychom si pak stěžovali a třeba hráli roli oběti.

Akce Neptunu je prolínavá, vše se stává nejistým, zmateným, neexistují již hranice. V průběhu tranzitů Neptunu mystická, nebo náboženská aspirace může být aktivována rostoucí nespokojeností, nebo neštěstím, spojenými s vaším současným životem a s tím, co bylo dosud dosaženo. To je také funkce planety v posledním znamení zvěrokruhu, Ryb – opačné a doplňující znamení toho vašeho – to rozpuštění svého Já, všeho toho, co je definováno jako pocit oddělení, diskriminace, Já v proti všemu. Neptun-Ryby touží po úplnosti, nekonečnu a po neexistujících hranicích, zatímco Panna analyzuje do detailu všechny elementy nějaké záležitosti, rozebírá každou věc a definuje její původ, omezujíc jí a dávajíc jí etiketu a tím vytváří definované a jasné hranice.

Disharmonie Neptunu tedy může zmást smysl pro realitu u osob velmi identifikovaných se svým slunečním a racionálním Já, ne kterém staví svůj život a své jistoty; zatímco by se mohlo odhalit mnoho pozitivního pro ty, kteří hledají, pro mystiky a umělce, protože by se stali více důvěřivými a jistými ve svých darech citlivosti, představivosti, intuice, lásky a empatie.

Rok 2020 bde v každém případě rokem hodně plodným, nenechte si utéct příležitost!

Vaše zvýšená empatie je novým vědomím vaší síly a vaše skutečná hodnota vás povede na cestě.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


červenec 08, 2024 4652
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 265
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 17, 2024 430
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7512
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8957
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 654
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 456
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 556
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068351
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516066
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458311
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294372
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283734
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273533
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260553
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253517
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251835
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243490
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241727
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215709
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

495
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a...
719
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách,...
881
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si...
2524
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře...
1301
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého...
1502
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového...
1935
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před...
2181
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou...
1934
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to,...