Samapatt: Podrobný horoskop 2020 KOZOROH

Rok 2020 bude zcela jistě rokem Kozoroha, se třemi planetami, třemi velkými kusy jako je Jupiter, Saturn a Pluto, které tímto znamením tranzitují.

Příjemná novinka je tento rok pro vás to, že Jupiter, velkolepý Jupiter, kromě dvou výše zmiňovaných super hvězd Saturn a Pluto, tranzituje vaším znamením, kde zůstane až do 19. prosince. 20. prosince 2020 přejde Jupiter di znamení Vodnáře. Naposledy byl Jupiter v Kozorohu před 12 lety, takže bude důležité jít zpět v paměti do roku 2008 a okolo, abychom se podívali, jaké zkušenosti a jaké pocity jste v tom období zažívali.

Tranzity nemají stále stejný efekt, ale jelikož jsme každá osoba jiná, pro každého představují jedinečnou zkušenost.

Obecně tranzit Jupitera v Kozorohu v konjunkci se Sluncem narození, nebo s měsícem, nebo s Ascendentem, nebo ještě s MC Střední nebe, by mohl přinést mnoho příležitostí, uznání a ocenění různých forem, podle toho, kde je umístěn v mapě hvězdného narození a jaké astrologické domy zahrnuje.

Návrat Jupitera na Slunce narození znamená začátek nového cyklu expanze a evoluce. Podle tradice je to nádherný tranzit, který bagatelizuje situace a chrání v případě, že jsou v daném okamžiku méně příznivé tranzity. Často se zvýší fyzická vitalita jednotlivce a zvětší se kreativní energie. Přináší příjemné okamžikya mnoho optimismu, pomáhá při řešení problémů ekonomického rázu a také zdraví. Důvěra v sebe samé má tendenci se v tomto období zvyšovat a je možné mít prorocké sny a předtuchy.

Občas se objeví církevní zkušenosti, setkání s mistry, návštěvy nebo pobyt na meditačních místech.

Jupiter je tradičně brán jako „velký prospěch“, přináší sebou archetypy hojnosti, štěstí, úspěchu, radosti, víry, důvěry, ale v evolutivní astrologii se bere v úvahu i hlubší význam událostí, které dovolí vidět i jiné věci než ty tradiční, které jsou postaveny na protikladech dobra a zla, mezi dobrým a špatným.

Starověké astrologické texty mluví o mimořádných účincích, velmi brilantních, štěstí, které prší z nebe, peníze vydělané velmi snadno, úspěch a sláva; nechci nikomu brát naději, ale zkušenost říká, že někdy se nestane vůbec nic z toho všeho, tranzit je tak rychlý, že někdy zažijeme jen příjemný pocit euforie, optimismu, všeho snadného a plynulého, cítíme se téměř neporazitelní a tento pocit někdy vede k tomu, že uděláme krok větší, než si můžeme dovolit a přehnat to především v ekonomické oblasti. Tímto nechci snižovat krásu tranzitu Jupitera, který jistě neublíží.

Ale Jupiter v moderní astrologii není jen „velká výhoda“, je to něco jako král Midas, který všechno to, s čím vejde do kontaktu transformuje na zlato, ale jeho prvotní funkce je expandovat v pozitivním, i v negativním to, co osoba již žije, co už je přítomné v okamžiku tranzitu v různých situacích života.

Každopádně v průběhu konstruktivního tranzitu Jupitera jako je tento, pokud reaguješ opatrně a děláš opatrná rozhodnutí, pokud „zasíváš“, nevyhnutelně přijdou výsledky. Jupiter v mýtu oplodní každou ženu, ať božskou, nebo lidskou, kterou potká… takto to dělají jeho tranzity, dovolí zasadit semínka, které při správné péči přinesou v následujících letech své plody.

Nyní v Kozorohu je rozpínavý účinek Jupitera omezen, definován a určit pevnou strukturou Saturnu.
Kombinovaný účinek energie Jupitera a Kozoroha-Saturnu je velmi důležitý, protože ovlivňuje schopnost tvořit struktury, které můžou vytrvat v čase a vydrží nástrahy osudu tak, jak to chce přísný Saturn.

Už tady nebudeme mít Jupitera veselého, plného nadšení a optimismu, který utrácí a rozpíná se jako by nebyla žádná budoucnost, který si užívá potěšení, které mu život nabízí s radostí a vděčností, který tančí, zpívá, jí a miluje se, je také trochu chvastoun a přehání; bude to Jupiter, který se zamaskuje do saturnských tónů hospodárnosti, kontroly, dlouhodobých výhledů, disciplíny a konstantního závazku.

Pro přátele Kozorohy přišel každopádně čas vyzkoušet si štědrost života, důvěru v něco většího a přistoupit k vyšším úrovním vědomí a vnitřní moudrosti. Objevíte sami sebe jako něžnější a důvěrnější než obvykle a podaří se vám realizovat pěkný počet projektů, lépe řečeno zasadíte semínka, která pak porostou v průběhu příštích dvanácti let, což je cyklus Jupitera. Tato pozice Jupitera podporuje houževnatou ambicióznost, smyls pro zodpovědnost a povinnost, čestnost, úzkostlivost, pečlivost, pravidla, nastavení hranic, uvnitř kterých budovat struktury, které budu trvat v čase.

Planeta se projevuje nejlépe v symbolu štěstí, když se jedinec chová celistvě, zrale, zodpovědně, organizovaně, disciplinovaně, což jsou všechno výsady Saturnu-Kozoroha.

Jeho tranzity tak mohou podpořit nápady, projekty, iniciativy, mohou přinést dobré příležitosti k využití a dát spoustu chuti skočit po hlavě do nových dobrodružství, ale vždy pod přísnou kontrolou Saturnu.

Pokud se ale tranzit neopře do nějaké životní situace, práce, vztahů, které jsou silně zkompromitovány, narušeny…v takovém případě ani Jupiter nemůže dělat zázraky a nevyhnutelné se stane, ať už tady Jupiter je, nebo není.

Chtěla bych také upozornit, že Jupiter bude od 15. května do 13. září retrográdní, což bude zajímat pouze narozené od 14. do 20. ledna. Retrográdní Jupiter sebou přináší velké množství zkušeností de-javu, kde se čas a místa z minulosti prolínají v neustálé přítomnosti.

Tato neschopnost rozlišit minulost a budoucnost může silně postihnout citové vztahy, protože by mohla vzniknout utkvělá potřeba ujištění a bezpečí.

Ale působení Jupitera bude velmi silně podporováno jak Saturnem, tak Plutem.

V roce 2020 budeme před sebou mít 3 velké konjunkce v Kozorohu: nejdříve ze všech Saturn-Pluto, která začala v prosinci 2019 a bude trvat do 9. února 2020; následně Jupiter-Pluto, který zde bude od 16. března do 2. května a od 27. května do 24. července, a ještě jednou od 25. října do 30. listopadu; nakonec konjunkce Jupiter-Saturn od 1. do 19. prosince v Kozorohu a pak až do 10. ledna 2021 ve Vodnáři.

Události velkých konjunkcí se vždy týkají planetárních cyklů, události, které i když jsou kolektivní, mají vliv i na naše vědomí a uvědomění si toho kdo jsme a kam jdeme.
Velké konjunkce vždy uzavírají nějaký cyklus. Chtějí nám symbolizovat to, co se v životním a biologickém cyklu děje neustále před našima očima: všechno to co se narodí a roste zemře a znovu se to zrodí v jiné formě.

Takže pokud budeme brát 3 velké konjunkce, které zahrnují Saturn, Pluto a Jupiter, je nevyhnutelné, aby pro mnohé z vás nebyly velké změny na obzoru.
Konjunkce Jupiter-Saturn na konci roku 2020 se bude dotýkat především narozených od 15. do 20. ledna, zatímco konjunkce Jupiter-Pluto pouze narozených od 9. do 17. ledna a konjunkce Saturn-

Pluto narozené mezi 10. a 18. lednem. Ale neberte tato data jako lité zlato, protože všichni narození v Kozorohu a také ti, kteří zde mají Měsíc, nebo Ascendent, nebo MC Střední nebe, nebo jiné planety, budou cítit silnou energii vydávanou těmito důležitými planetárními konfiguracemi!!!

Bohové změny půjdou skutečně po vašem boku!!!

Saturn, jak už všichni víte, jelikož o něm mluvím už dva roky, stále tranzituje ve svém primárním domovském znamení a vyjadřuje jaká je jeho nejlepší funkce, tedy budovat, realizovat a dát stabilitu životním projektům obecně, které trvají v čase.

Ale je to pořád Saturn a nemůžeme očekávat nic bez disciplíny, závazku, zodpovědnosti a námahy.
Saturn zůstane v Kozorohu až do 22. března 2020, od 23. března do 1. července stydlivě zaklepe na brány Vodnáře, takže se znovu vrátí do Kozoroha od 2. července do 17. prosince.
18. prosince 2020 vstoupí Saturn definitivně do Vodnáře.

Když se vrátíme k Saturnu a ke Kozorohu, archetypy, které sebou nesou jsou závazek, zodpovědnost, disciplína, schopnost sebe-rozhodování, prozíravost, houževnatost, rozhodnost a trpělivost.
V roce 2020 se bude tranzit Saturnu v konjunkci na Slunce narození dotýkat narozených od 10. do 20. ledna.
Přechod Saturnu přes Slunce narození stanovuje velmi důležité období života, kdy jeden cyklus přirozeně dochází ke svému konci a druhý začíná. Toto se děje pravidelně každých 28-30 let, což je délka cyklu Saturnu.

Pro narozené ve výše uvedených datech se tak otevírá nová fáze života, ale je to určitě důležitý okamžik pro všechny narozené v tomto znamení.

Pro ty mladší tento tranzit vypovídá o zralosti, růstu, přijetí zodpovědnosti a rozhodnutí o životě, která v tomto období uděláme.

Pro ty větší tento tranzit oznamuje fázi, kdy budou podrobeni zkoušce struktur, které byly za posledních 28-30 let života vybudovány, přesně v okamžiku přechodu konjunkce Slunce-Saturn, fáze „renovace“, nebo ještě lépe „znovuzrození“.

Naposledy kdy tato planeta navštívila svůj „domov“ bylo v letech 1988 a 1991.

Jděte zpět v mysli do těchto let – alespoň ti, kteří zde již byli – a snažte se vzpomenout co se stalo ve vašem životě v té době… zcela určitě něco hodně významného…
Saturn na Slunci vždy přináší krizi, nebo lépe řečeno „přeprogramování“ vlastního života v konkrétních oblastech, astrologických domech, které jsou zapsány v hvězdné mapě narození.
Toto platí i pro ty, kteří mají Ascendent, nebo MC Střední nebe v těchto stupních Kozoroha.

Saturn je planetou, která měří náš vývoj. Je to vyšší moc, můžeme jí nazývat osud, nebo také karma; Saturn je „pán karmy“.
Je to tedy něco, co je mimo naši vědomou vůli; taky že jeho tranzity se někdy objevují jako něco neoblomného a nevyhnutelného, jako síla, která nás stahuje. Tranzity nám ukazují naše limity a kde je silná potřeba uskutečnit změnu, transformovat uvnitř a dozrát.

Vše záleží na individuální úrovni evoluce, nebo jednodušeji kde se nacházíme na cestě osobního růstu.

Saturn pro některé může znamenat probuzení a otevření se k vyšším, nebo jiným dimenzím, oproti těm, které jsme doposud žili, nebo tmu, temnotu pro ty, kteří ztratili z pohledu poslední účel této naší pozemské zkušenosti.

Účinek Saturnu je někdy tvrdý: v průběhu těchto tranzitů je pocit tíhy reálný, zdá se, že i tělo váží víc, každá činnost je namáhavá, zdá se, že čas plyne pomalu a vše jde někdy úplně jinak, než bychom chtěli.

Ve skutečnosti tranzit Saturnu zažívají nezaslouženou špatnou pověst; taky že díky tranzitům okolo Slunce narození, nebo na Saturnu narození může osoba zvládnout udělat něco konstruktivního v průběhu svého žití. V průběhu těchto tranzitů můžeme zasadit semínka, která chceme nechat pomalu vyrůst v průběhu následujících let; na co je třeba se zaměřit je jasnost našich úmyslů; pokud nevím co chci, jaký směr dát svému životu a zmatek vládne, není tranzit, který by mi pomohl. Saturn je mistr, který postrkuje k tomu, abychom se setkali s naší esenciální přirozeností, naším vyšším

Já; odtud pramení postrkování k sebereflexi, k dívání se dovnitř, k samotě a k meditaci.

Každopádně každá osoba má jedinečnou mapu hvězdného narození, tak jako jsou jedinečné tranzity, které ji doprovází v průběhu života; každý tranzit je třeba zhodnotit ve vztahu k hodnotám vyjádřeným hvězdnou mapou narození, je třeba brát v úvahu různé pozice planet ve znameních a v astrologických domech a aspekty, které mezi sebou vytváří.

Hvězdná mapa narození je mapou, fotografií nebe v okamžiku narození, je to graf, který symbolicky vykresluje naši jedinečnou realitu, schéma a obraz týkající se jenom nás hned od narození.
Naše realizace, štěstí a blahobyt záleží na objevení tohoto schématu a na naší vůli přispět k jeho realizaci. Hvězdná mapa nám prozrazuje projekt, plán duše.

Tranzity pomalých planet nám říkají, jak je tento projekt realizován, nebo není.

Saturn, který ve starověkých textech byl zobrazen jako kostra s kosou, je ten, který odsekává staré větve, které již neslouží, aby bylo umožněno novým poupatům rozkvést v časech, které jsou v hvězdné mapě narození stanoveny.

Saturn nespěchá, je to řecký Kronos, bůh času a pán karmy; to, co nedokážeme uzavřít a realizovat nyní, nebo v tomto životě, nám bude znovu předloženo jinými formami později, ale podstata se nezmění.

JEště jedna reflexe: strach je negativní vyjádření saturnské energie.

Jako každý projev na této úrovni existence máme jedno vyjádření pozitivní a jedno negativní: to pozitivní je zastoupeno spolehlivostí, zodpovědností, konkrétností, disciplínou a sebe-disciplínou, závazkem, programováním, velkou schopností pracovat a snést ohromné zátěže, to jsou všechno kvality Saturnu.

Negativní projev je strach: nezvládnu to, strach z budoucnosti, ze smrti…

V průběhu těchto mocných tranzitů důvěřujte pozitivním kvalitám planety, která je tranzitem ovlivněna, v tomto případě Saturn. Buďte tedy disciplinovaní, spolehliví, čestní, zodpovědní a vše půjde tak, jak má.

Být přehnaně lenošní, nebo benevolentní vůči sobě samým neuctívá energii boha, který bude dříve nebo později požadovat oběť.
Jako poslední věc bych chtěla připomenout retrográdní chod Saturnu od 12. května do 29. září. Ale pouze narození od 14. do 20. ledna budou ovlivněni tímto retrográdním chodem planety, a to pouze mezi 2. červencem a 29. září.

Mnozí astrologové souhlasí s faktem, že retrográdní Saturn přináší k opětovnému prožití zkušeností z minulých životů. Přísný figura planety doprovází zrozence k jeho vnitřnímu hledání, aby mohl vyzradit tajemství a rozpustit karmické uzly, které zůstaly nevyřešené.

Je pravděpodobné, že bude třeba znovu prožít situace a vztahy z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím.

Přejdeme k planetě Pluto, bohu smrti a znovuzrození, který jde po vašem boku už od roku 2008 a zůstane zde do roku 2024.

Díky tranzitu Pluto mohou narození od 11. do 17. ledna objevit a spolehnout se na síly, které ani nevěděli že mají, neznámé, ale velmi vitální a silné. Pluto je energie velmi silně kreativní (v lidském těle je to mužské semeno), takže se beze sporu může říct, že se mohou spolehnout na nekonečnou zásobu kreativity, neomezený potenciál pro budování. Toto se samozřejmě stane pouze v případě, kdy energie planety není odchýlená, popíraná, potlačovaná, ale je nasměrovaná směrem k cílům kreativním, pozitivním a konstruktivním. Pro ty, kteří nejsou v kontaktu s touto energií (připomínám

Pluto je planeta toho, co je schované a týká se podvědomých přání a tužeb), a kteří naopak trpí, nevylučuje se ani násilné chování a sebedestrukce.

Tranzit Pluta na Slunce narození je zcela jistě tranzitem základním a transformačním.

Plut, bůh podsvětí, jde hloubat do hlubin psyché a přináší na povrch to, co je schované, skryté, zapírané, to znamená to, co je nevědomé a mnohdy je pro nás těžké to přijmout.
Můžete si uvědomit sílu tranzitu Pluta na Slunce (když vezmeme v úvahu, že se to děje zhruba jednou za 250 let!!), smysl identity, se kterou jsme běžně ve styku a projevujeme ji ve vztahu k druhým, se kterou se identifikujeme „Já jsem“ zemře, tedy se transformuje tak, jako had mění kůži.

Tranzity Pluta se obecně týkají smrti a zničení starého, které má udělat prostor pro nové.

Představují přímo psychologickou smrt, ztráta obrazu sebe samého, který jsme si vybudovali o naší vědomé osobnosti.

V průběhu esenciálního tranzitu jako je tento, elementy odkud přicházíme, náš pocit identity, by mohly spadnout, nebo se rozpustit. Tyto situace „psychologické smrti“ nejsou v životě vzácné, všichni dříve nebo později zažijeme konec nějakého vztahu, profesní cesty, „něčeho“ v našem životě.

Toto všechno může způsobit velké utrpení a přinést na světlo destrukční emoce jako je zlost, ponižování, pocit prohry, krach. Můžete také znovu prožít emoce, které jste si mysleli, že jsou již pohřbené, zapomenuté části nás samotných, může přinést na světlo i utkvělé a nutkavé způsoby chování, nebo city ke svým rodičům, které jsme zažili v průběhu dětství, které stále ovlivňují náš způsob, jak se chováme ve vztazích k druhým. Podobný tranzit nám dovoluje do hloubky prozkoumat emotivní zranění, traumata, strachy a přinést vědomí naší skutečné přirozenosti.
Pluto zastupuje sílu naší psyché, které tvoří, nebo ničí, nevědomě si přitahuje situace více či méně příjemné, s jasným úmyslem: dovolit znovuzrození na nových základech.

Takže tranzity Pluta nám nevyhnutelně ukazují, že na vnitřní úrovni přišel čas opustit starý „model“ života, který už k ničemu není.

Na světlo reinkarnace a zákonu karmy, vliv Pluta může být ještě jasnější: například tranzit Pluta má účinek zničení a odstranění starých psychologických modelů, které můžeme vidět jako zbytky myšlenek a činů z minulých životů. Tranzity Pluta tedy slouží k urychlení našeho vývoje, omezit naše lpění na starém a udělat prostor novému.

Samozřejmě je potřeba se vždy podívat na osobní situaci každého jednotlivce a na hvězdnou mapu narození.

Energie, které jsou uvedeny do pohybu tímto tranzitem jsou působivé, především v případě, kdy osoba, které se to týká si úplně neuvědomuje to, co se děje a stane se obětí sebe samé a své destrukční síly. Pluto může být také velmi násilný v případě, že jeho energie nejsou přijaty a uctěny!

Pro ty, kteří prožívají konjunkci Pluta na Slunce narození bude tento čas ideální pro pozorování vlastního vztahu k moci, jaké použití s ní dělají, jestli kreativní, nebo manipulativní, jaké jsou jejich skutečné ambice a kam až se chtějí postrčit, aby získali o, co si přejí.

Ambice je jedna z charakteristik těch, kteří mají Slunce, nebo jiné osobní planety, Ascendent, nebo MC Střední nebe ve znamení Kozoroha; úspěch bude hledán a dosažen díky osobním zásluhám, smyslu pro zodpovědnost, rozhodnost, trpělivost, tvrdá práce, ale často na úkor světa citů a emocí.

Ambice narozených ve znamení mohou být rázu intelektuálního, nebo duchovního, nebo materiálního.

Dříve nebo později tito lidé dosáhnou svých cílů, které si stanovili: tato jejich rozhodnost je nyní podporována Plutem ve znamení, stejně jako síla vůle, ale také chladnost, tvrdost a někdy krutost, která se rodí z potlačování emocí a strachu méně vyvinutých jednotlivců.

Vyvinutý jednotlivec inklinuje k meditaci a vyhledává samotu, použije tuto příležitost k pozorování sebe samého a dynamiky spojené s použitím a zneužitím moci ve vztazích s druhými.

Po tranzitu Pluta ne Slunce už nebudete těmi stejnými osobami, jednotlivci jako předtím.

A nakonec nesmíme zapomenout na Uran, který už je stabilní v Býku, v pozitivním aspektu trigonu na vaše znamení.

A zde dostává formu neuvěřitelný trigon mezi zemskými znameními, Kozorohem a Býkem. Pevnost, konkrétnost činu, dlouhodobé vize, síla vůle, schopnost koncentrace a programování i na dlouhou dobu a hodně, hodně kreativity.

Postrkování směrem k transformaci Pluta je zachycena větrem obnovy Uranu a potřebou změny Saturnu. Vše zesíleno na maximální sílu expanzivní energie Jupitera.

Nelze zůstat stát nehnutě na svých pozicích; něco z hloubky vás bude postrkovat k tomu, abyste se znovu podívali na již překonaný model života, již zažité zkušenosti, které vás už více neuspokojují, a na nefunkční vztahy.

Ale hovoříme zde o trigonech e ne o opozici, nebo kvadrantu. Energie změny bude velmi silně cítit, ale díky dlouhodobým cílům a trpělivosti Země nebudete freneticky spěchat, jako při disharmonických tranzitech Uranu, které sebou nese i frenetická a rychlá rozhodnutí. Klid a trpělivost Země bude brzdit revolučního ducha Uranu, který je vždy zbrklý a někdy smete pryč všechno to, co mu překáží v cestě za obnovou, aniž by diskriminoval možnosti jiných, méně chaotických a radikálních cest.

Trigon Uranu z Býka zajímá nyní pouze narozené od 22. prosince do 3. ledna, ale následně po dobu příštích 6 let se bude týkat i ostatních narozených ve znamení.
Neptun pokračuje ve své cestě uvnitř znamení Ryb a vytváří osvěžující, uvolňující a měkký sextil, který pro vás bude velkou podporou, jako nositel nových nápadů a nečekaných příležitostí. V roce 2020 se sextil Neptunu bude týkat pouze narozených od 5. do 13. ledna.

Zatímco Chiron v Beranu vytváří na vaše znamení aspekt kvadrantu. V roce 2020 se bude tento kvadrant dotýkat pouze narozených od 23. prosince do 2. ledna. Jak už pravděpodobně víte, kvadrant je disharmonických aspekt, který vytváří napětí mezi dvěma energetickými póly, jichž se aspekt týká.

Také zde je potřeba se jít podívat jednotlivec od jednotlivce na svoji osobní hvězdnou mapu narození, kde se disharmonický aspekt Chironu dotýká.

Chiron je v hvězdné mapě narození karmické zranění, jehož vyléčení se uskuteční v okamžiku, kdy vstoupíme do kontaktu s našimi talenty a zdroji.
Chiron v Beranu je léčení zranění „neuznání“, a pomáhá nám najít naše místo v životě.
Chiron je karmické zranění, které nás přivedlo zpět sem na Zemi; na hluboké úrovni je to oddělení od božského zdroje, které se uzdraví v okamžiku, kdy pochopíme, že jsme součástí všeho, jsme propojeni s vesmírem, s ostatními lidskými bytostmi, se zvířaty, rostlinami, skalami, hvězdami a planetami.

Tento rok bude pro přátele Kozorohy skutečně zásadní, a to nepřeháním!

Budete mít sílu a vůli potřebné k postavení se jakékoli situaci, nebo osobě; jste připraveni udělat kvalitativní skok, který zlepší váš život.

Už nemůžete dále odkládat nevyhnutelné, Bohové změny jdou po vašem boku.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


listopad 27, 2023 230
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 24, 2023 320
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 393
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 17, 2023 365
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1517
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 422
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 755
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1790
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933580
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514274
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454606
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290096
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279667
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271617
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256970
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245537
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244891
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241288
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238187
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214060
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

3834
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...
718
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající...
1223
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem,...
2069
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež...
1390
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co...
4242
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a...
2783
21.06. v 16:58 vstoupí Slunce do znamení Raka, ve kterém vládne temná Luna, která...
3854
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a...
2062
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do...