Pleja Světlo Krystal: Energie roku 2020 nás mají nasměrovat k velkým změnám

Sdělení k energiím transformace:
Dochází ke zrychleným transformačním
procesům v obrovském tempu.


Přátelé drazí,

Hned v úvodu vás pokorně prosím, vydržte číst má slova až do konce, mé sdělení k Transformaci je tentokrát obsáhlejší. Ze srdce vám děkuji.

S rokem 2019 odešlo staré a skončila další z etap Transformace - našeho vědomí a kolektivního vědomí, cesta vlastního duchovního rozvoje a duchovního rozvoje celé společnosti.

Máme za sebou jedno z nejnáročnějších období Transformace a dle našich dosažených výsledků (dosah energií) se formovala naše společnost.

A v jaké podobě se naše společnost vlastně nachází?

Poměrně dost lidí vnímá napětí a rozladěnost v naší společnosti a je pochopitelné, že s jejím stavem nejsou spokojeni.

Je v pořádku, že jsou tady lidé, kteří jsou společnosti vnímaví, ale poměrně málo lidí má silnou vůlí (silný Duch) pracovat na změnách.

Ano je možnost těch změn dosáhnout, pokud budou lidé jednat v zájmu všech.

Lidé by měli co nejdřív změnit své myšlení a problémy společnosti řešit společnou cestou.

Nečekat na to, že ty problémy za ně vyřeší systém, vlády a nějaké instituce.

Není možné donekonečna jeden na druhého svalovat vinu, ukazovat na viníky, chyby druhých a své vlastní chyby nevidět.

Lidé by si měli uvědomit, že jen ve sjednocení srdcí je naše společnost silná a schopná odolávat vnějším tlakům a manipulaci.

Když lidé použijí tzv."vyšší myšlení" není možné aby se stali "obětmi" manipulace či manipulátorů - vůdců.

Nejen pozitivně myslet ale používat i vyšší myšlení.

To znamená, že člověk žije v souladu s duchovními zákony, které jsou řízené pevným (galaktickým) zákonem vesmíru o přitažlivosti energií, kdy se stejné energie vzájemně přitahují.Neopomínejte, že všechny duchovní pravdy a zákony jsou logické, chraňte se proto všech směrů, přikázání, návodů, rad, které postrádají logiku nebo si odporují. Stejný stejného si hledá anebo jak nám jedno známé přísloví říká: " Vrána k vráně si sedá"

Člověk s láskou v srdci nepodpoří akce kde nejsou dobré energie, kde jsou lidé manipulování a kde se utváří nenávist a hněv. Neschválí a nepodpoří co není v zájmu společnosti.Člověk s láskou v srdci vždy podpoří a pozvedne pouze to, co je ku prospěchu lidské společnosti a je v souladu s duchovními zákony, řízenými pevným zákonem vesmíru.

Také i vyspělé duchovní bytosti se řídí galaktickými zákony vesmíru a jsou pro ně svátostí.

Až se myšlení lidí změní natolik, že převáží lidské hodnoty, nad nenávistí, surovostí a hrubostí, poté může nastat vhodný okamžik k přímému kontaktu s vyspělými mimozemskými bytostmi, s vyslanci Světla.

Energie roku 2020 nás mají nasměrovat k velkým změnám. Ta možnost převážně existuje v místech se silným energetickým propojením, ale ty změny brzdí silné emoce lidí, které nemají pod svou kontrolou a nezvládají v sobě zpracovat.

Akce - reakce a nezpracované emoce lidí !

Celá tato Transformace je závislá na práci kolektivního vědomí, světelné energetické síle utvořené z vědomí mnohých Já, vědomí Krista v masovém měřítku.

V emocionální úrovni je potřebné zapracovat a zesilovat energetické pole kolektivního vědomí. Teď možná v některých vyvolám silné emoce, ale ne každý kdo říká, že je pracovník Světla, je skutečně pravým pracovníkem Světla.

Buď si na to jen hraje a využívá pro své zájmy, pro svůj byznys či pro svou popularitu. Takové "Světlo" je falešné a umělé. Láska vychází ze srdce a je opravdová, upřímná a pravý pracovník Světla tvoří vždy ve prospěch všech.

Pravý pracovník Světla se chová k lidem přátelsky a společnost lidí sjednocuje.

Pracovníci Světla žijí a tvoří na místech po celém světě.
Někteří však podlehli různým pokušením, padli do tzv. "duchovní pasti" a snížili si vibrace.
Tím nastal pokles pozitivní energie na Zemi.

Zkoušení jsou všichni bez rozdílu. Vyslaná energie (zkouška) se může "ukázat" v jakékoli podobě a není možné se ji vyhnout. Vše zůstává na lidech, jestli se nechají vést svým srdcem (vyšší Já) anebo svým egem (nízké Já).

V místech s hrubými vibracemi, s velmi negativní energií se myšlení lidé zastavilo na úrovni " středověku" a z takových to míst je skutečně malá šance na změnu.

V místech s pozitivnější energií, kde jsou jemnější vibrace, je ta možnost daleko větší.

Lidé by si neměli nechat tu možnost vzít, změnit, co změnit se ještě dá.

V roce 2020 je potřebné se zapojit k rychlým změnám a změnit své myšlení na tzv. "vyšší myšlení" !
(pozn.- více k tomu naleznete v mém novém článku)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1236536223204366&set=a.112570938934239&type=3&theater

S rokem 2020 přichází nové a začíná další z etap Transformace, která je rychlejší, energičtější a nabízí se nám nové možnosti k urychlení transformace našeho vědomí, zvýšení vibrací do takové úrovně ať zvládáme přijímat vysoké Světlo z vesmíru.

Zrychlování transformačních procesů je v obrovském tempu. Lidé vše mohou vnímat ve zrychleném sletu, čas (lineární) jim doslova ubíhá před očima a je způsobené energiemi, které jsou v obrovském pohybu.

Energie se mění do jiného rozměru, do jiného časoprostoru. Lidé s vyššími vibracemi mají vnímání mimo prostor a čas. Co však nadále zůstává, přizpůsobení se chodu lineárního času, který zavedl systém.

Jak jsem už řekla v předešlých sděleních, Transformací neprochází jen planeta Země ale také i celá sluneční soustava. A jelikož je vše spojeno z vesmírem, bude mít Transformace vliv nejen na planetu Zemi ale na všechny planety, na celý okolní vesmír. Nic není náhodné, vše je se vším energeticky propojené, dává se do pohybu a vzájemně se ovlivňuje.

Jsme částečky vědomí pocházející z pra-vědomí našeho nejvyššího Stvořitele a svými vibracemi pohybujeme energiemi, vzájemně se ovlivňujeme, transformujeme, experimentujeme, tvoříme a rozvíjíme.

V současnosti mezi lidmi vládne velký chaos. Je potřebné v tom chaosu rozpoznat ty správné energie, co je pravé a co falešné, kdo má lásku v srdci a kdo tu lásku v srdci nemá.

Jak víte, existují i různé rasy mimozemských bytostí, které s lidmi nemají čisté úmysly !

Lidi chtějí přechytračit a do pravd vždy zamíchávají lži !

Dostává se k nám nepřeberné množství zdrojů informací, ale skutečně málo těch co jsou čistým zdrojem.

Buďte obezřetnými v tom jaké informace přijímáte.

Informace přicházející ze světelných dimenzí od láskyplných bytostí jsou cenné a nabádají nás k tomu, jak dosáhnout duchovního růstu, jak rozvíjet své vědomí a ve svém srdci a mysli používat lásku.

Vyspělé duchovní bytosti lidem nepředávají senza chtivé informace či nepředbíhají událostem, neboť vědí, že budoucnost tvoříme my lidé. Stav energií se mění každým okamžikem, podle našich emocí, myšlenek a skutků.
Mohou předat informace, co může nastat pokud nebudou mít lidé v srdci lásku a nebudou rozvíjet své vědomí.

Nikdy nepředávají informace, že se skutečně, tak stane, vždy existuje x možností a nemohou dopředu vědět, jaké změny lidé utvoří ve fyzické realitě.
.

V roce 2002 se v Anglii objevil obrazec v obilí, se vzkazem v binárním Ascii kódu, obsahující pro lidstvo varování ale také i naději :

" Mějte se na pozoru před nositeli falešných darů a jejich nesplněných slibů. Mnoho utrpení, ale ještě je čas. Tam nahoře je dobro. Stavíme se proti lžím.“

Myslím, že je jasným vzkazem pro lidstvo !

Svou mysl směrujme k dobru, k pozitivním myšlenkám, k pozitivním bytostem.

Smyslem života je láska, ale nacházíme se v těle s omezujícími programy a není snadné své vibrace udržet na vyšší frekvenci. Lidé se potřebují osvobodit od všech negativních bloků a negativního myšlení.Lidé s vyššími vibracemi, mají možnost přijímat mnohem silnější vesmírné energie, než přijímali doposud a které budou stále zesilovat.

Milující láska v srdci přijímá vědomí Krista. Vyšší vibrace.

Vědomí lidí s vyššími vibracemi, je napojené na kolektivní vědomí - vědomí Krista v masovém měřítku. Vědomí pulsující v pátém dimenzionálním rozměru - 5D.

Kolektivní vědomí je napojené na vědomí Země, která navyšuje své frekvence, dále pak na vědomí Slunce, které také navyšuje frekvence.

Naše Slunce nám dělá dobrou službu a vesmírné energie které přejímá a přes něho přechází, tak tyto energie zadržuje a v pozvolných vlnách posílá na Zemi. To aby si naše fyzické tělo zvykalo a přizpůsobovalo se vyšším frekvencím.

Kdyby to Slunce nedělalo, tak pokud by energie roku 2020 přicházely najednou, člověk by umíral, protože jeho organismus by tak silné vesmírné energie nevydržel a také pro jeho Duši by to byl silný energetický "šok" !

Proto nás bytosti Světla vedou k tomu, ať ve svém srdci a mysli rozvíjíme lásku a jsme dobře připraveni na transformační změny, které probíhají na planetě Zemi.

Žádná tv média a mainstream, nic víc k probíhající Transformaci lidem nepoví, jen čisté zdroje informací ve spojení se Světlem.

Každý kdo má ve svém srdci lásku, stává se "přijímačem" vesmírných energií a přizpůsobuje se vyšším frekvencím.

Dostáváme se do bodu, kdy je potřebné se více věnovat sebe samým, ať máme dostatek energie pro příjem vesmírných energií.(pozn. - více informací k Transformaci naleznete v mých předchozích příspěvcích)

Dne 21.12. 2019 jsem přijala důležitou zprávu a byla informována o zesilujících energiích z galaktického centrálního zdroje a je potřebné aby všichni pracovníci Světla, lidé s milující láskou v srdci udrželi své vibrace na vyšší frekvenci, ať zvládnou přijímat energie vysoké frekvence proudící k nám na Zemi z centrální hvězdy Alcyone v souhvězdí Plejád.

Tuto zprávu jsem měla předat i k ostatním a s láskou ji také i předávám.

A tak v energiích roku 2020 se napojujeme na jiné energie mimo naši sluneční soustavu, na vědomí centrální hvězdy Alcyone - Plejády.

Člověk s láskou v srdci vždy podpoří a pozvedne pouze to, co je ku prospěchu lidské společnosti a je v souladu s duchovními zákony.

Frekvence se navyšují už mnoho let, ale nyní dosahují skutečného vrcholu a budou se navyšovat stále více.
Vše co je nízké hustoty a je v negativní energii, prochází a bude procházet silným čištěním, a to jak planeta Země tak i naše fyzické tělo. Kdo je v lásce a pracuje s duchovní energií, nebude mít problém uchytit se na vyšší frekvenci a zvládat přijímat vysoké Světlo z vesmíru.

Přátelé drazí, situace je opravdu vážná a problémy naší společnosti bychom měli co nejdříve jednotně řešit a změnit co možné změnit ještě lze.

Světelné bytosti nás vroucně milují a moc si přejí aby se naše společnost rozvíjela v lásce a porozumění a neopakovala se situace z dob dávno minulých, kdy se obrátil bratr proti bratru v silné agresi a nenávisti zničili lidské hodnoty. O jakou dávnou civilizaci se jednalo víme a tak se nedopusťme stejné chyby jako dávní Atlanťané a dávejme ze sebe to nejlepší a nejkrásnější co v nás je. A tak se i staň.

S Láskou, Světlem a v pokoře  Pleja
Tady a Teď

Zdroj informací: Pleja Světlo Krystal 
Sdělení k energiím - Transformace


Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Sdělení k energiím -Transformace


Hana Sahhu-arah: rozhovor s průvodkyní hvězdných duší 


červen 12, 2024 7137
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8685
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 393
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 249
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 375
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 398
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 03, 2024 553
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 312
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2053465
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515889
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457691
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293952
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283347
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273400
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260220
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252712
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251170
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243285
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241444
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215513
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

576
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách,...
805
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si...
2412
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře...
1190
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého...
1433
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového...
1874
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před...
2058
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou...
1764
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to,...
5285
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...