Slovanský sněm Občin na Valašsku 2017

Kalendář
Příznaky transformace kalendář
Datum
09.09.2017 09:00 - 10.09.2017 18:00
Autor
redakce Příznaky transformace
Url
http://www.Drzava-MoravaSlezsko.cz/

Popis

Po úspěšném zahajovacím sněmu v Bystřičce ze začátku tohoto roku pořádáme opět další sněm, jenž by začal spojovat všechny slovansky zaměřené spolky, organizace, významné osobnosti a projekty.

Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských Bohů a Předků – tradici Slovanských sněmů, čímž plně přejímáme osud do svých rukou.

Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu Slovanské Občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svou Občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu účastnit. Postup založení Občiny najdete na stránce Pravidla založení Občiny.

Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské Kultury, moudrosti Předků a přikázání (zápovědí) našich Bohů, védské duchovní tradice – a to z období svobodných Držav (Velké Moravy), než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem.

Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich Předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost.

Více o sněmu je na přiloženém letáčku a na stránkách 
http://www.Drzava-MoravaSlezsko.cz/

Cena vstupenky na sobotu je 260 Kč. 
Cena vstupenky na neděli je 160 Kč. 
V ceně vstupenky je oběd a občerstvení.  

Ubytování: je možnost si objednat v místě konání sněmu Hotel Lidový Dům v Novém Hrozenkově. 

SOBOTA
přednášky na téma společenského života a uspořádání védské společnosti
Účast přislíbili v tuto chvíli přednášející:
Mgr. Jan Kozák (Čechy), Miloš Zverina (Slovensko), Ing. Vladimír Laubert (Slovensko)

NEDĚLE
Slovanský sněm Občin


national cpr association
national cpr association