Čtení z kvantového pole provádí Jiří Lexa. Dotazovaný je: Adolf Hitler - 17.7.2016

Jsem v tuto chvíli propojen v kvantovém poli s energií Adolfa Hitlera?

Ano.

Již jsme spolu komunikovali, dá se říci spíše mentálně a mohu Vám na to konto položit ještě pár otázek tímto způsobem?

Domluvili jsme se, že ano, tak můžeme začít.
Všichni vás mají za jednoho z největších masových vrahů všech dob. Můžete říci něco ke své úloze v průběhu druhé světové války a v době před ní? V první řadě mi vždy šlo o osud Německa. Vrátil jsem se z první velké války a bylo mi líto, jak se celý svět postavil k zemi, z které pocházeli velké osobnosti světových dějin. Byl jsem plný ideálů, a když jsme se rozhodli něco velkého vybudovat, nikoho z nás nenapadlo, že budeme zneužiti. Také jsme se domnívali, že jakákoli změna ve státě je podmíněna skupinou lidí, kteří z toho státu vzešli a kteří chtějí nastolit jakékoli změny. Neuvědomili jsme si, jak jsme naivní, neboť tento svět je již několik století řízen centrálně. To nám došlo až v momentě, kdy již bylo pozdě. Když jsme vstoupili do Polska, celý svět nás za to odsoudil. Proč se však nepsalo o víc jak sto tisících německých civilistech zavražděných v Polsku před tímto vpádem? Proč se nikdo nezmiňuje o jízdách polských vojáků na území Německé říše a vraždění nevinných zemědělců? Položte si otázku. Německý národ byl od nepaměti národem velkých mozků a tento fakt se zřejmě nehodil někomu do jeho hry. V rozpoutání konfliktů ve východní, ale i západní Evropě bylo mě ale i mému okolí jasné, že to nemůže dobře dopadnout. Kontaktoval jsem proto prezidenta Roosevelta, že není třeba vylodění v Evropě a byli jsme ochotni stáhnout armádu ze západní Evropy na východ. Bohužel ani v jednom z tří mých návrhů jsem se nesetkal s odpovědí. Nikoli s kladnou nebo zápornou, ale nikdo nereagoval na mé návrhy.

Tím chcete říci, že jste se chtěli stáhnout ze západní Evropy?

Ano. Bylo to nevyhnutelné, protože jsme věděli, že celý náš plán byl zneužit ke globálnímu konfliktu. Věděli jsme, že pokud se stáhneme z Evropy, zachráníme Německo jako takové, ale bohužel ani o to nebyl zájem. Když totiž rozkryjete karty určité skupiny lidí, zjistíte, že ty krvavé války, ty vyhlazovací války se spouští krásně v teple za stolem při skleničce koňaku a tam nahoře nejsou nepřátelé, tam nahoře jsou pouze investoři.

Proč jste se tedy nechal dotovat Švýcarskem potažmo skupinou lidí z tehdejší Anglie?

Vše bylo podstatně složitější. Jak je to přísloví „když ptáčka lapají…“. Věděli jsme, že na naši věc budeme mít dost peněz a neuvědomili jsme si, že ten, kdo nám prostředky poskytoval, bude chtít nazpátek i úroky. To znamená, když jsme již dostali velké množství prostředků a je zcela jedno odkud, těch zdrojů bylo několik, problém byl jiný, že všechny tyto osoby již nás měly plně pod kontrolou a věděly, že pokud chceme fungovat, potřebujeme jejich peníze a oni můžou vznášet své požadavky, které navíc ještě mohou navyšovat a přitvrzovat. Proto není divu, že nás mohla sponzorovat skupina lidí z představenstva Bank of England, ale když se na to podíváte globálně, zjistíte, že nás sponzorovali z Londýna, Židé samozřejmě. Cyklon B na vraždění Židů nám taktéž dodávala IG Farben, potažmo Degesch, kterou vlastnil kdo? Samozřejmě Židé. Ale co je paradoxní, že Stalin na tom nebyl o nic lépe, neboť i jeho válečné tažení musel někdo zaplatit a v jeho případě šlo o rodinu Rotschildů, ta investovala do Rudé armády od roku 1923 pokud je mi známo. A tímto způsobem si můžete dát dohromady celou mozaiku. Druhá světová válka byla v první řadě obrovským byznysem. Ale nemusíme chodit do druhé světové války. Podívejme se jen, komu nejvíce prospěla porážka Napolena u Waterloo? Kdo nejprve prodal Anglické cenné papíry, aby je vzápětí koupil a zbohatl na jejich vzestupu, ale to už si odpovězte sám. Dáme-li si dohromady určité souvislosti, zjistíme, že ti samí lidé, respektive ty samé rodiny těží ze všech válek. A proto země, které si určitým způsobem podmaní, budou chtíc nechtíc zavlečeny postupně do dalších a dalších konfliktů. Ty země jsou totiž v otroctví, jakmile přijmou jakýkoli finanční dar od těchto skupin a věřte, že oni to umí.

To, co mi tu říkáte zní, jako byste byl mírumilovný člověk, který nedal pokyny k tomu, aby se vraždili lidi.

Celou dobu o tom hovořím. Jak jednou vezmete, už nemůžete vystoupit. Milióny lidí, kteří skončili v německých koncentračních táborech, byly bohužel oběti bezcitného a nenasytného byznysu, nikoli mne jako Adolfa Hitlera. Já jen dával pokyny, protože z toho už nebylo v danou chvíli cesty ven.

A jaký byl původní záměr, když jste chtěli ovládnout svět? Nechcete mi říci, že šlo o mírumilovné ovládnutí světa.

Náš úmysl byl samozřejmě takový, že německý člověk bude ovládat vše, kam vstoupí, neboť jsme na to v té době měli anebo vyvíjeli technologie, o kterých se vám zatím ani nezdá. A samozřejmě to chtělo určitou disciplínu, které Němci byli od nepaměti učeni.

Hovořil jste o určitých technologiích, máte na mysli například Teslův generátor?

Mám na mysli nejen Teslův generátor, ale řadu daleko větších vynálezů, které nesměly padnout do rukou právě těm vládnoucím lidem.

Kam se poděly všechny tyto vynálezy, respektive dokumentace?

Vše je velmi dobře a důmyslně ukryto a čeká, až se lidé posunou ve svém vývoji, aby těchto vynálezů nezneužili.

Mám ještě pár otázek, co se týká konce druhé světové války včetně vašeho odchodu z tohoto světa. Informace, které se dostaly k lidem jsou pravdivé?

Vše bylo velmi dobře připraveno a zinscenováno. Lidé byli informováni, že ti zlí odešli a zůstali jenom ti hodní. Uvědomte si, že jsou informace, které se nikdy nemohly dostat na světlo, protože většina lidí v 45-tém roce, kteří byli okolo mne přežili konec války a v poklidu dožili někde inkognito se změněnou identitou a někdy i tváří. Když jsme dokázali využít volných energií, věřte tomu, že i naše tehdejší medicína dokázala velmi věrohodně změnit vzhled člověka.

Chcete říci, že ti lidé, kteří byli okolo vás a byli údajně nalezeny jejich ostatky, že to nebyli jejich ostatky? Například manželé Goebbelsovi a jejich děti?

Víte, kolik dětí se dalo každý den nalézt mrtvých v ruinách Berlína?

Chcete říci, když už se ti lidé nějakým způsobem zachránili tak Berlín byl přece obklíčen, jak se mohli dostat ven, to nemohlo být technicky řešitelné..

Před chvílí jsme hovořili o tom, že každá strana má svého investora, to znamená investor dává podmínky a příkazy a v tomto případě investoři potřebovali zachovat co nejvíce lidí z mého okolí, protože bylo nutno získat určité informace. Vše bylo tak připraveno, aby okolní svět již nepátral.

Ale například Hermann Göring si prokazatelně vzal ampuli s jedem.

Vy jste u toho byl?

No samozřejmě, že ne, ale jsou fotky, jsou určitá svědectví, stále je to o tom samém.

Investor platí, investor přikazuje. Můžete se na to dívat, jak chcete, můžete si myslet, že to jsou absolutní nesmysly, ale pokuste se přemýšlet jiným způsobem než z pohledu masy lidí a představte si, že vše závisí na vašich penězích a vy potřebujete určité lidi fiktivně odvést z tohoto světa…co uděláte?

Zdá se, že vás chápu a položím vám poslední otázku..
Jak to bylo s vaší smrtí?

Je jedno, o kom se bavíme, jestli to jméno je Goebbels, Göring nebo Hitler, stále jde o jednu a tu samou věc a tím je vyšší zájem.

Můžete mi tedy prozradit, jakým způsobem jste se dostali z obklíčeného Berlína?

Naše cesta probíhala v první fázi jako přesun zajatců důležitých pro klíčové informace, tudíž jsme jeli k výslechu a následně jsme byli přepraveni letecky z Německa do Francie, Španělska a následně do zemí Jižní Ameriky, kde jsme byli rozděleni, samozřejmě záměrně.

Tyto informace, které jste mi poskytl, ale zásadně mění vše o čem je veřejnost od konce druhé světové války informována.

Vzpamatujte se, veřejnost je informována ne od konce druhé světové války, ale od převzetí moci lidmi, o kterých jsme hovořili tak, aby nezlobila, aby nepřemýšlela, pracovala a byla poslušná. V dnešní době jsou však záměry vládnoucích skupin tak neomalené a drzé, že si lidé zaslouží zjistit, jaká je skutečná realita a třeba se najde někdo, kdo opět vnese mezi lidi řád, přátelství, smysl pro čest a další velké ctnosti, které by měl každý jedinec nosit ve svém srdci.

Řekl jsem, že vám položím poslední otázku, ale rád bych se zeptal ještě na něco, mohu?

Ptejte se…

Kde jsou všechny ty vynálezy a ty dokumenty k nim, ta dokumentace, kde jsou schovány?

Jsou ukryty tak, aby se nedostaly do nezodpovědných rukou. Jako zem, kde budou v bezpečí jsme zvolili tehdejší Československo, ale konkrétní místo vám ještě v tuto chvíli nesdělím. Ještě chybí pár drobností k vašemu pochopení jako lidstva, aby tyto unikáty a skvosty sloužily pouze dobré věci a nemohly být zneužity.

Proč jste si vybrali zrovna tehdejší Československo jako úkryt pro dokumentaci k těmto vynálezům?

Věděli jsme, že u vás je nikdo nebude hledat, protože téměř všechny vaše vlády byly ochotny poskytnout vše tomu, kdo zrovna platil, a proto jsme zvolili právě vás. Kdo myslíte, že sponzoroval, dotoval východní blok po skončení války? Opět jistá skupina lidí. Po vaší tak zvané sametové revoluci, které se musím smát, byla nová vládnoucí skupina v tehdejším Československu a později České republice dotována opět těmito investory, tudíž si nikdo nemohl myslet, že se tyto vynálezy, respektive jejich dokumentace ukrývají na území vašeho státu. Bližší informace vám v současnosti nesdělím.

Abych řekl pravdu, docela jste mne šokoval a věřím, že toto není náš poslední rozhovor, takže vám za něj moc děkuji.

Nashledanou.

Nashledanou.

Autor čtení z kvantového pole: 

Jiří Lexa - harmonizace kvantovou vlnou http://www.kvantovacesta.cz 

Jiri Lexa harmonizace kvantovou vlnouHarmonizace kvantovou vlnou je účinná metoda napravující naše problémy na fyzické i psychické úrovni. Dokáže však pomoci i v nápravě finanční prosperity, pracovních i partnerských vztahů. Všechno je totiž o našem myšlení a pokud jsme schopni zharmonizovat nebo chcete-li dostat do rovnováhy naše myšlenky, tak se doslova v našich životech dějí zázraky. A pokud chcete, pomohu Vám nalézt tuto rovnováhu, aby jste byli pouze vy tvůrci vaší reality, neboť nás nemůže nikdo vyléčit, ani jinak uzdravit, kromě nás samotných. Každý z nás má totiž neomezené schopnosti, které si ve většině případ nedokážeme pouhým rozumeme představit a právě v tomto bych vám rád ukázal návod, jak nalézt schopnosti sám v sobě a nemuset se spoléhat na pomoc zvenčí.

 • Simple Item 42
 • Simple Item 44
 • Simple Item 43
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Anna Vršník: Otipujte se – Kolik úrovní nepořádku vnímáte?

  Anna Vršník: Otipujte se – Kolik úrovní nepořádku vnímáte? Šůrujete byt každou sobotu, velký úklid jednou měsíčně a generální úklid před Vánoci? A stejně máte pocit, že to někdy není dost? Existuje totiž více typů nepořádku včetně těch, které nejsou úplně viditelné a přesto nás ovlivňují. Každý vnímáme do jiné úrovně nepořádku a podle Číst dál
 • Jitka Bičíková: KDE A PROČ VZNIKAJÍ DEPRESE??

  Jitka Bičíková: KDE A PROČ VZNIKAJÍ DEPRESE?? Nikdo o nich nemluví, je to citlivé tabu. Přitom na ně trpí každý druhý jedinec. Lidé se za své pocity, emoce, dojmy, „podivné psychické stavy“ stydí, aby nebyli považováni za blázny. Přitom tajně k psychiatrům chodí více jak třetina populace a antidepresiva používá více jak Číst dál
 • Jitka Bartošová: Po týdnu zhuštěných energií - II.

  Jitka Bartošová: Po týdnu zhuštěných energií - II. Navážu na téma předchozí, spoustu lidí mělo těžkosti hlavně minulý týden, kdy to kolem novoluní vrcholilo. Pozorovala jsem se od víkendu ve vlastní multidimenzionalitě. Svým způsobem jsem dospěla do bodu, kdy mě nebaví (a proto ignoruji, ať si říká, kdo chce, co chce) se pohoršovat Číst dál
 • Alessandra Lanzafame: Proč je tak těžké následovat srdce?

  Alessandra Lanzafame: Proč je tak těžké následovat srdce? V posledních dnech pozoruji, jak se kolektivně řeší, zjednodušeně řečeno, srdce versus hlava. V první řadě by bylo dobré si říct, co to znamená „být v srdci“. Pro mě to znamená, že jsem sama v sobě a řídím se podle své vnitřní pravdy – hodnot a Číst dál
 • Alexandr Tóth: Protože očistec

  Alexandr Tóth: Protože očistec Velice často se mě lidé ptají, co se děje. Proč se ten svět tak mění? Jaký má důvod, že se lidé chovají tak špatně? Jak to, že moje emoce lítají nahoru a dolů? Ten důvod je, že jsme v 3D a prolínáme se s světem Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

15 říj
Zájezd na pyramidy v Bosně s Avou, Ondrou a Janou
15.10.2018 13:00 - 21.10.2018 16:00
Z naší skvělou terapeutkou Janou Pozlovskou a s naším týmem Avou, Ondrou a Jirkou, se můžete vydat na bosenské pyramidy a strávit příjemný týden seberozvojem a být také svědkem natáčení dokumentu o této výjmečné lokalitě.7- DENNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ U BOSENSKÝCH PYRAMID, KTERÝ NÁS POVEDE K NAŠÍ PODSTATĚ.Tuto cestu pořádáme spolu s portálem osobního rozvoje PŘÍZNAKY TRANSFORMACE, který o cestě natočí dokument. PROČ " n dom lid kte p do tohoto m uv maj pocit jako by se vr j sama tento za pravideln ka umoc to i velice v a pohostinnost kdy jsou dnes ji bl ten je hlavn podpo t energie kter velmi rychle snadno vedou k sob dovnit na nejhlub podstat tedy skute z pom otev co br uvid d energetick pyramid u si l relaxa pobyt tunelech budeme hr bavit pozn pomoc r her cvi veden relaxac postav rovnov pohody. uk prakticky jak b souladu sami sebou s popis programu najdete zde: http: cena zahrnuje ubytov polopenzi vstupy dle sebepozn programcena nezahrnuje cestu pobytu doprava vlastn auty domluvit spoluj tak aby byly vozy vyt cesta dopravu bude vy podle jednotliv pl pro malou skupinu proto pokud ni chcete vydat rezervujte sv nejd>
15 říj
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association