Požehnání je starověká lidská modlitba, 
která vyjadřuje ve svém jádru energii
nejvyššího dobra.

Karina Heková

Proč se chci v této kapitole zabývat právě slovem POŽEHNÁNÍ? Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se nakupila v určitém programu nebo situaci či vztahu a dokáže tyto bloky energeticky rozpustit.

Jednoduchý příklad ze života:

Karina Heková
Karina Heková

Stojíte v koloně aut na dálnici, před vámi se stala autonehoda a stovky řidičů se, stejně jako vy, není schopno z této zácpy dostat. Už několik hodin jste zablokováni v této situaci a určitě se ve vás nahromadilo spoustu negativní energie (vztek, úzkost, beznaděj, křivda, nespravedlnost, netrpělivost, zloba, panika, stres). Logické vnímání celé situace vás začne dohánět k šílenství, nevíte, co si počít, nevíte, kdy to skončí, vaše nervozita zesiluje, nedej Bože máte v autě malé miminko, které potřebuje přebalit a najíst se. Vy jste ještě stále blokováni v autě, v této koloně, a již hodiny jste se nehnuli z místa. Panika začne být velice silná. Prostě nejste schopni nic udělat. Jediné, co v tom okamžiku můžete, je:

 •   Rozčílit se a říci, že to není spravedlivé, že jste se ocitli v této situaci a proč – to si přece nezasloužíte.
 •   Přemýšlet nad tím, proč jste si vybrali zrovna tuto cestu, která vás teď blokuje a nechápete proč – nespravedlnost.
 •   Naslouchat své vlastní intuici a začít přemýšlet o tom, proč jste si přitáhli na sebe tuto realitu.
 •   Přemýšlet, co vám tím chce osud naznačit.
 •   Proč to časové zdržení a pocit, že s tím nemůžete vůbec nic udělat, i kdybyste sebevíce chtěli?

Prostě z nějakého důvodu, o kterém vy nevíte, se to mělo stát! Jak se z toho co nejrychleji dostat? Zažehnat rychle tuto situaci. JAK?
V ten okamžik je potřeba uvědomit si, že dění okolo vás se nachází v  Boží vůli. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak energeticky odblokovat tuto nevyhnutelnou situaci, je: POŽEHNAT.

Metoda velice účinná, praktická, rychlá, nic nestojí a uvede do harmonie negativní energie a vlivy.

Požehnat znamená upřímně od srdce přijmout tuto situaci, která se okolo vás děje. Situace se prostě energeticky rozpustí, to znamená, že už nezůstane v nehybné podobě. 

„ŽEHNÁM UPŘÍMNĚ TÉTO SITUACI, DO KTERÉ JSEM SE VĚDOMĚ NEBO NEVĚDOMĚ DOSTAL/A A VŠEM ZÚČASTNĚNÝM, KTEŘÍ SE MNOU TUTO SITUACI NEVĚDOMĚ SDÍLEJÍ. UPŘÍMĚ ŽEHNÁM SÁM/SAMA SOBĚ A OSTATNÍM.“

Pokud toto požehnání zopakujete nahlas nebo jen v duchu několikrát za sebou, situace se začne měnit. Určitě ne tak, jak vy svou logikou předpokládáte, ale změní se. Blok negativní energie se rozpustí v nekonečnu a již na vás nebude působit. Může se tedy potom stát, že během půl hodiny konečně nastartujete auto a začnete vyjíždět z kolony nebo vám někdo zaklepe na okénko a dá vám vodu na pití pro vaše dítě. Prostě se situace změní a pohne. 

Proč mluvím o Požehnání jako o nejúčinnější motlitbě? Po letech vlastních praktických zkušeností považuji osobně tuto metodu za nejrychlejší, nejúčinnější, s trvalým rozpuštěním negativních energetických bloků.

Ve svém životě jsem se naučila žádat, prosit, být vděčná a přijímat na sto procent Boží pomoc, která je nám všem poskytována, aniž si to uvědomujeme. Rozdíl je v tom, že já si to plně uvědomuji a tím pádem sama pro sebe energeticky přitahuji co nejvíce pozitivní energie. Žádám vibračně o pozitivní energii štěstí, lásky, pohody, vnitřního klidu, vnitřního uspokojení a hojnosti ve všech směrech. Vibrace slov, která jsem teď vyjmenovala, je obsažena v Požehnání. Je to nekonečné dobro.

Uvědomte si, že naše mysl je velice omezená. V samotném bytí tato omezenost neexistuje. V bytí neexistuje dobro a zlo. To my, lidé, jsme si začali všechno škatulkovat a rozdělovat podle toho, co nám je příjemné nebo méně příjemné. To my, lidé, jsme byli po staletí ovlivňováni těmito zakořeněnými iluzemi. 

Když Bůh stvořil náš svět, věděl přesně, že harmonie existuje jen v dobru a zlu, které vedle sebe existují od začátku stvoření. My, jako lidé, jsme začali posuzovat a rozdělovat všechno podle dobra a zla, jenže každý svou vlastní logikou. Naše logika je ovlivněna děním, které prožíváme v našem osobním životě. 

Příklad:

Od mládí jsem byla přitahována energií a vášní ke koním. Miluji upřímně ze srdce tyto zvířecí bytosti, které jsou pro mne pomocníkem a vždy napomáhaly léčení mého srdce a duše. Kdykoliv jsem v  jejich blízkosti, jsem naplněna úžasným pocitem štěstí a lásky, která mnou prostupuje až do úplného blahodárného prožitku bytí. 

Teď si představte, že se chci o své osobní prožitky podělit s blízkou osobou, která se v momentě, kdy uvidí mého koně, rozklepe podvědomým strachem a řekne mi: „Nezlob se, ale já se koní bojím! Mám z něho strach, nechci se k němu přiblížit, nemám k němu důvěru, i když se mi líbí.“

Každý vnímáme svoji vlastní realitu na své úrovni bytí. Samozřejmě s tímto člověkem nemohu sdílet tyto pocity, nemohu s ním jet na vyjížďku, a i když ho mám moc ráda, musím respektovat jeho strach. To znamená, že každý máme úplně jiný úhel vnímání věcí okolo nás. Své vyhraněné názory, své vlastní myšlenky, svůj vlastní pohled na svět apod. Co z toho plyne? Velice jednoduché poučení, že každá lidská bytost si prožívá svůj život na své vlastní úrovni vnímání a myšlení.

Další příklad:

V této knize naleznete slova s určitou vibrací a meditace pro určitou pozitivní životní energii. Budete číst má slova, mé pocity a mé vnitřní vnímání. Co se stane? Já vám tímto nabízím návod naladit se na tyto energetické vibrace, které se ujmou a zakoření ve vás, vyrostou a budou vás doprovázet na vaší životní cestě. Ale vaše představivost bude rozdílná, podle vašeho stupně vnitřního vnímání.

Tento návod napojení se na vibraci, kterou si představíte, pocítíte, uvědomíte a přijmete svým vlastním srdcem, svým vnitřním Já a svou vlastní duší, jen vy. Ta je jenom vaše! Vy, jako lidé, jste jedineční tací, jací jste! Vibrace lásky si vás energeticky přitáhne a vy si ji přijmete pro sebe, ale váš osobní pocit nebude identický s tím mým. Každý člověk má možnost si tyto energie přivlastnit do svého vnímání, ale ty nebudou nikdy identické, jako ty moje. Pochopte, že tato slova jsou velice důležitá. Každý člověk potřebuje zhodnotit a ukotvit svou vlastní vibraci vnímání reality. Tímto se tvoří celkové spektrum vnímání na celé naší planetě a stejně tak vnímáme energie v určitých rovinách a hladinách, a také tím dochází k naplnění životní energie potřebné pro samotný život. Vaše přijatá pozitivní energie, kterou budete nadále vyzařovat okolnímu světu, je nejenom velice potřebná pro vás, abyste byli šťastní a spokojení, ale i pro okolní svět, který bude energii pociťovat a bude se ve vaší blízkosti cítit velice dobře a pozitivně. To, co děláte pro sebe, děláte nevědomě i pro ostatní lidi a bytosti okolo vás. Nastoluje se tedy celková harmonie na naší planetě. Vibrace sílí, rozpíná se do nekonečna a tím, že vy léčíte sami sebe, léčíte i ostatní lidi a bytosti okolo vás. Není to úžasné? 

Vnitřní uspokojení znamená, že jste užiteční sami sobě a ostatním lidem. Dobře si zapamatujte, že jste jako pozemské bytosti zodpovědní jen sami za sebe a za svůj život.

Základ kosmické a pozemské harmonie pramení z tohoto zákona. 

Být vědomě zodpovědný za své vlastní činy a ne za činy druhých. Každý jen sám za sebe. V okamžiku, kdy na sebe přeberete zodpovědnost za jinou duši nebo člověka, nastává nevyvážený konflikt v dávání a přijímání.

Příklad:

Přijde za mnou můj klient a požádá mě o pomoc s uzdravením. Já najdu příčinu jeho vnitřního bolestného stavu, najdu vnitřní negativní blok, rozpustím ho a tím nastolím harmonii v jeho bytí. Potom už záleží jen na klientovi, jestli opravdu chce přijmout svou vlastní zodpovědnost za tuto osobní změnu nebo ne. Pokud se rozhodne, že opravdu touží a přeje si své vnitřní uzdravení a přijme zodpovědnost sám za sebe a všechny své činy, přijme i tuto vnitřní změnu na své úrovni. Pokud se tak nestane, klient se mi vrátí po nějakém čase na léčení se stejným problémem, protože nepřijal stoprocentně tuto změnu na své vnitřní úrovni. Prostě se s touto změnou z nějakého důvodu nesmířil. Dokud sám v sobě nepřijme toto rozhodnutí, nic se nezmění!

Já vám mohu nabídnout, kterým směrem se vydat v hledání a uzdravení vás samých, ale po té cestě, kterou vám ukážu, musíte už kráčet sami. Vy se budete vědomě rozhodovat, jestli chcete nebo nechcete. Bude to vaše svobodné rozhodnutí. Přeberete si tímto zodpovědnost sami za sebe na sto procent a tím pádem také za váš život, vaše činy a vaše zrození na této planetě.

V tomto okamžiku přestanete přemýšlet o tom, co je dobře a co špatně. Přijmete celý svůj život takový, jaký je a budete žít zdravě, spokojeně a vědomě.

Samozřejmě záleží na vašem programovém myšlení, které používáte. Pokud vaše negativní myšlenkové vzorce ovládají i vaše emoce, a upřímnost v požehnání není zcela podporována vaším srdcem a láskou, kterou pociťujete sami k sobě a ostatním lidem, účinek nemusí být stoprocentní.

Již nesčetněkrát jsem v životě pochopila, že logikou se nikam nedostanu. Naopak. Mé logické myšlení mě několikrát přivedlo skoro k šílenství, velkému utrpení a podceňování sebe sama. Necítila jsem se sama sebou, nebyla jsem spokojena sama se sebou, nevěřila jsem si a nechápala, proč se to všechno okolo mne děje. Cítila jsem se dezorientovaná, ztracená, utrápená, nešťastná, nenáviděla jsem sama sebe, nepřijímala jsem se, nemilovala jsem se. To, co jsem vnitřně cítila ve svém srdci a duši, se automaticky projevovalo v mém životě. 

Mé životní rány a zkoušky málem zabily i mou duši, dokud jsem nepochopila, že tyto negativní vlastnosti a emoce musím změnit, abych mohla začít žít a prožívat si život vědomě, šťastně a spokojeně. Jsem si jistá, že tuto trnitou cestu jsem si vybrala již před svým zrozením do tohoto světa. Emoce a negativní myšlení ovládaly naplno můj život. Neměla jsem vedle sebe nikoho, kdo by mi tuto cestu ukázal. Musela jsem překonat mnohokrát sama sebe a začít hledat pomoc. A to byl ten okamžik, kdy jsem pochopila, že se mám, jako žena a lidská bytost, opravdu ráda. Má láska k sobě samé, která začala samovolně vyvěrat, mě vnitřně hnala ke všem emočním změnám. Nebyla to lehká cesta. Pokud bych toto vnitřní utrpení neprožila na vlastní kůži a nepochopila bych, jak je to zdrcující, asi bych nenašla odvahu změnit své vnitřní vnímání. Jedním z mých darů od Boha je, že dokážu promlouvat k srdcím ostatních lidí takovým způsobem, aby vše lehce a vnitřně pochopili. Můj osobní energetický náboj je jednoduchost a střídmost. Najít ta správná slova, která mohou ostatní lidé pochopit a lehce a přirozeně se do nich vcítit. Přirozenost je vlastnost, kterou v sobě má každá bytost. Je to pradávná inteligence, která vede naši intuici k přirozeným skutkům a činům. 

POŽEHNÁNÍ

Logika (program myšlení) je velice potřebná věc. Až vnitřně pochopíte, že logika vás dovede až k tomu, že ji přestanete naplno používat, začnete naslouchat svému srdci, duši, tělu a přirozené intuici. Váš život se začne sám měnit k lepšímu bez jakéhokoliv násilného programového smýšlení.

Nebudete už muset zbytečně vydávat tolik energie na to, jak se máte chovat a cítit, protože budete žít přirozeně. Už nebudete potřebovat tolik logického myšlení na některé odpovědi, které hledáte. Prostě to vnitřně pochopíte a přijmete.

Jak jednoduše to zní. Ano, je to přesně tak. To jen naše ego se snaží oddělit nás, jako bytost, od celku. My jsme živoucí součástí celku. Jsme živé bytosti, které mají dar od Boha mluvit, sdělovat, pracovat, vymýšlet různé věci, učit se, milovat, poslouchat, naslouchat, pomáhat ostatním apod. Pokud máme všechny tyto možnosti, proč je tedy nepoužíváme k nejvyššímu dobru nás samotných a ostatních bytostí? Proč na místo nabídnuté pomoci, chceme všechno vlastnit sami pro sebe? Proč máme strach, že je někdo lepší než my? Proč nechápeme, že naše vnitřní dobro je také dobrem pro všechny ostatní? Proč nechápeme, že my jsme to nejvyšší dobro, protože prožíváme náš osobní život šťastně a spokojeně?

Určitě tedy nějaký důvod k tomu, že jsme zde na světě, existuje. Výborně. Jsme součástí celku. Prostě a jednoduše, jsme tady a teď. 

Autorka: Karina Heková - terapeutka, duchovni ucitelka a spisovatelka. Více na http://blog.hekova.eu/

Zdroj: Ukázka z knihy "Meditační příručka pro uzdravení lidského srdce a duše".

Tento článek poskytla osobně pro server Příznaky transformace autorka článku. Jeho šíření je možné pouze s jejím souhlasem! Kopírování tohoto článku z našeho webu je zakázáno. Chcete-li jej zveřejnit na svém webu, získejte si souhlas autora. Ke sdílení článku na sociálních sítích využijte výše uvedené tlačítko sdílet. Děkujeme.

 • Simple Item 33
 • Simple Item 35
 • Simple Item 31
 • Simple Item 34
 • Simple Item 36
 • Simple Item 32
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • MERLIN král čarodějů: Kdo je silná žena?

  MERLIN král čarodějů: Kdo je silná žena? Silná žena je ženou, která nebere zklamání jako důvod k trápení nebo bolesti, ale jako výzvu... Silná žena je ženou, která nesedí v koutě a nebrečí, když se jí nedaří... Silná žena je ženou, která když vejde do místnosti, nezůstane bez povšimnutí... Silná žena je Číst dál
 • Alessandra Lanzafame: Proč nás ego odděluje od našich dvojplamenů

  Alessandra Lanzafame: Proč nás ego odděluje od našich dvojplamenů Ego je role, kterou jsme si sem přišly jako duše zahrát. Je to hra, protože by to jinak byla nuda. Ego nám dává spoustu výzev a díky němu musíme čelit mnoha zkouškám. Když jsme v egu, vidíme pouze 3D realitu, matrix, chceš-li, a brání nám Číst dál
 • Michal Ježek: Proč podléháme pocitu neštěstí?

  Michal Ježek: Proč podléháme pocitu neštěstí? Děláte práci, kterou máte rádi? Věnujete se činnostem, které Vás naplňují pocitem štěstí? Budíte se ráno s příjemným pocitem na těle a úsměvem na tváři? Hřeje Vás u srdce, když jste ve společnosti jiných lidí? Ne? A jste tedy šťastní? Když jsem byli malí, dělali Číst dál
 • Shambhala Sun: INTIMNÍ VZTAH JAKO ZKOUŠKA OHNĚM

  Shambhala Sun: INTIMNÍ VZTAH JAKO ZKOUŠKA OHNĚM Žít s někým koho milujeme, se všemi radostmi a nároky, které to přináší, je jedním z nejlepších prostředků duchovního růstu. K opravdovému probuzení ale dochází na pohřebišti, kde si přiznáme svoje zranění, strachy a iluze a pracujeme s nimi, říká John Welwood. I když většinou Číst dál
 • Vědma Xariska: Lidé S Křídly

  Vědma Xariska: Lidé S Křídly Je čím dál více lidí, kteří vidí u druhých osob energetické křídla. Křídla různých tvarů, velikostí a barev. Čím více se naše jasno-schopnosti vyvíjejí, čím více se mi lidé otevíráme těm jemnějším energiím, tím více nahlížíme za oponu toho, co jsme byli doposud zvyklý vnímat. Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

Další nejnovější články našeho serveru:

Kontakty na naše terapeuty a pracovníky světla

Nadcházející události

25dub
S populárním českým astrologem nad energiemi ZEMSKÉHO ZNAMENÍ BÝKA.PŘENOS SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/OhiaK0wxi5Y " id="dp-module-upcoming-default-136-events-298-298-description">
26dub
Jak můžeme numerologickou vibraci čísel využít v praktickém každodenním životě.Jak podpořit své šťastné bytí harmonickou energií čísel telefonu, bydliště, čísla domů, ulic, názvy firem a k jakým účelům mohou být nejvhodnější.SPZ našeho auta, které mohou vypovídat o tom, k jakému účelu se náš automobil hodí nejvíce, jestli jeho spolehlivost nebo poruchovost inklinuje k náročnějším opravám či nikoliv, zda vaše auto přitahuje zloděje a mnoho dalších zajímavostí.Pokud vyjde čas, tak se třeba dostaneme i na čísla bankovního účtu, která Vás zajímají asi nejvíce.Pravidelný měsíční pořad se Sonja Výklad Karet " id="dp-module-upcoming-default-136-events-299-299-description">
28dub
Sobota a neděle 28.-29.4.2018, KD VizoviceMasarykovo nám. 1008, VizoviceBUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum/ Fórum – veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů /Motto: „Hledání odpovědí na aktuální společenské otázky.“Cílem je uspořádat odborné veřejné fórum jako místo setkání alternativních názorů na náš vývoj jako slovanského národa se svými starobylými dějinami a svou vlastní kulturou. Nyní jsme tisíc let součástí nynější Evropy, ve které si s ní prožíváme zkušenost založenou na „západních hodnotách“. Současně hledáme naplnění svého vlastního poslání a vnitřního rozvoje, které jsou bytostně spojeny s naší slovanskou mentalitou, hodnotami a jedinečným posláním.Témata diskusního fóra:Různorodost obnovy naší původní slovanské kultury / Vznik slovanských hnutí za sjednocení a obnovení naší kultury;Způsoby řízení lidské společnosti – převládající veřejné a alternativní názory;Vliv současných společenských procesů na naši budoucnost.Fórum by probíhalo ve dvoudenním formátu:Sobota 10 – 18 hod: první den příspěvky jednotlivých účinkujících a jejich představení,Neděle 9 – 13 hod: druhý den panelová živá diskuze s návštěvníky na uvedená témata diskusního fóra.Účelem by bylo rozvinutí tvořivé veřejné diskuze nad aktuálními společenskými tématy – tedy nad prezentovanými názory, analýzami, výzkumy a předkládanými řešeními, které se zabývají směřování naší společnosti a národa do budoucnosti.Účast přislíbili následující účinkující:Miloš Zverina – predseda združenia Slavica o.z.Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazuIng. Zdeněk Říha – slovanský informační web a eshop Slovanskakultura.czRNDr. Emil Páleš, CSc. – zakladateľ hnutia SophiaKarel Kříž – zástupce České KonferencePetr Chelčický Hradil – spoluzakladatel Občanského sněmu Čech, Moravy a SlezskaVladan Kocián – Slovanská Občina Město AlbrechticeEdo – Slovanská Občina, SlovenskoDalší účinkující ještě oslovujeme." id="dp-module-upcoming-default-136-events-300-300-description">
29dub
Sobota a neděle 28.-29.4.2018, KD VizoviceMasarykovo nám. 1008, VizoviceBUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum/ Fórum – veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů /Motto: „Hledání odpovědí na aktuální společenské otázky.“Cílem je uspořádat odborné veřejné fórum jako místo setkání alternativních názorů na náš vývoj jako slovanského národa se svými starobylými dějinami a svou vlastní kulturou. Nyní jsme tisíc let součástí nynější Evropy, ve které si s ní prožíváme zkušenost založenou na „západních hodnotách“. Současně hledáme naplnění svého vlastního poslání a vnitřního rozvoje, které jsou bytostně spojeny s naší slovanskou mentalitou, hodnotami a jedinečným posláním.Témata diskusního fóra:Různorodost obnovy naší původní slovanské kultury / Vznik slovanských hnutí za sjednocení a obnovení naší kultury;Způsoby řízení lidské společnosti – převládající veřejné a alternativní názory;Vliv současných společenských procesů na naši budoucnost.Fórum by probíhalo ve dvoudenním formátu:Sobota 10 – 18 hod: první den příspěvky jednotlivých účinkujících a jejich představení,Neděle 9 – 13 hod: druhý den panelová živá diskuze s návštěvníky na uvedená témata diskusního fóra.Účelem by bylo rozvinutí tvořivé veřejné diskuze nad aktuálními společenskými tématy – tedy nad prezentovanými názory, analýzami, výzkumy a předkládanými řešeními, které se zabývají směřování naší společnosti a národa do budoucnosti.Účast přislíbili následující účinkující:Miloš Zverina – predseda združenia Slavica o.z.Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazuIng. Zdeněk Říha – slovanský informační web a eshop Slovanskakultura.czRNDr. Emil Páleš, CSc. – zakladateľ hnutia SophiaKarel Kříž – zástupce České KonferencePetr Chelčický Hradil – spoluzakladatel Občanského sněmu Čech, Moravy a SlezskaVladan Kocián – Slovanská Občina Město AlbrechticeEdo – Slovanská Občina, SlovenskoDalší účinkující ještě oslovujeme." id="dp-module-upcoming-default-136-events-301-301-description">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association