Pro všechny z Vás, koho zajímá osobní rozvoj, jsem si připravila na každý měsíc rozbor jednotlivých znamení. Na tyto rozbory používám už jen pouze karty intuitivní, protože jsou neomezené a nekonečné, tak jako MY. Ať vám rozbor slouží k osobnímu růstu. 

Tento měsíc je krásný, všechny znamení mají společnou jednu věc – hledat světlo i tam kde je největší tma, najít lásku i tam, kde ji jiní nehledají.

PRO ZVÝŠENÝ EFEKT LÉČENÍ OBRÁZKEM KLIKNĚTE NA OBRÁZEK PRO JEHO ZVĚTŠENÍ <3

Výklad léčivý obrázek Berna cervenec 2016BERAN (21.3. - 20.4.)

Z velkého konání a pohybu se v tento čas maličko zpomalujete, pocit, že je třeba vše stihnout, pocit, že nejste dost akční je v tento čas již zbytečný, je čas stát se rovnováhou mezi konáním a zpracováním vnitřního světa jako takového – pak jdou kroky společně uvnitř i venku, a není to tak náročné na energii a nemáte pak pocit, jakoby jste snad pořád něco konali, ale výsledek nepřicházel, je třeba s tím, jak se pohybujeme a konáme venku, držet krok i s naším vnitřním nastavením a pracovat uvnitř. Tato karta krásně ladí s tím, že ne vždy kroky venku jsou tím co je potřebné, musejí jít ruku v ruce s vnitřní prací. Když chceme něco urychlit, někde být hned, pospícháme a uvnitř to máme jinak, naše energie se zastaví, pohasne, aby nám ukázala, že nejprve je třeba jít dovnitř. 

„Nespěchej, nechtěj to mít rychle za sebou, nechtěj být jinde, než se nacházíš – pokud jsi někde, kde nechceš být a děláš vše proto, aby si byl jinde, je to život mimo přítomnost. Buď v sobě právě TADY a TEĎ a tvá cesta se projeví sama, nemusíš něco hnát přes mrtvoly.“


BÝK ČERVENEC 2016BÝK (21.4. - 21.5.)

Fialová barva, přináší poznání, přináší nás skrze korunní čakru určité věci, které nám pomáhají v pochopení nebo uchopení situace, toho co se děje. Je ale třeba myslet i na druhý pól a tou je zemská energie – přílišné lpění na duchovním světě, na poznání, na poznávání je odmítnutí toho pradávného, toho podstatného proč jsme zde. Učíme se přivést boha, lásku, vesmír sem dolů a vidět to i v těch nejtemnějších věcech, situacích – prosvětlujeme Zemi – prosvětlujeme sami sebe skrze Zemi, která nám svou energií ukazuje, jak moc je potřebná a je třeba na ni nezapomínat. Snadno se ztratíme v duchovním světě, je třeba sestoupit a držet si rovnováhu – napojte se na duchovní svět skrze srdce, je to ten nejlepší filtr, který nám byl dán, a stůjte při Zemi pevně. Dosáhněte rovnováhy mezi NEBEM a ZEMÍ. 

„Jak opojné to může být, poznáme, až v momentě kdy přistaneme na Zemi. I to k životu patří, najít rovnováhu díky nerovnováze.“


Blíženec červenec 2016BLÍŽENCI (22.5. - 21.6.)

Karta, která připomíná, že pokud vidíme činy druhých a hodnotíme je pro nás negativně, ztrácíme nadhled. Je tu obraz matky, dcery, milenky, manželky, babičky atd. Žena ve všech podobách – a za í je krásná zelenkavá barva a proudí od srdce. Je zde doslova apel na vztahy s ženami ve Vašem životě, může to být matka, babička prostě každá ženská „role“, pobíhá divoce po lese a děsně řve, je šílená – přesto ji obaluje zelený háv lásky – ať už řešíte cokoliv s kýmkoliv, je za tím vždy láska, i když se to na první pohled nemusí zdát a mnoho věcí se nás dotýká, tak je dobré vidět prazáklad všeho – za vším hledej lásku. Blíženci, vy jste v tento měsíc hluboce ponořeni do řešení vztahů s ženami ve Vašem životě. Jsem si vědoma, že to není jednoduché, ale když soudíme, jsme v roli oběti, jsme v osobním dramatu a nevidíme podstatu. Ať se děje cokoliv každý dělá, jak nejlépe umí, podle svého vnitřního nastavení. Vidět lásku i tam, kde by ji málo kdo hledal je tématem července.

„Každý koná, myslí, cítí a činí, jak umí, jak byl naučen, jak se domnívá, že je to správné, pod tím vším je ale láska – matky mívají obavy a proto se tak chovají, ale dělají to z lásky, i manželky se bojí, ale pod tím je láska – ta pradávná esence tu stále je, je jen na nás, jak se na to podíváme.“


Rak červenec 2016RAK (22.6. - 22.7.)

Slunce hřeje a vy ležíte nazí a opalujete se, je Vám krásně, je čas odpočívat a nabrat sílu, nabrat energii, na-ciťte také ale energii zemskou, na které ležíte, vnímejte rovnováhu mezi sluncem a Zemí. Rovnováha a vidět světlo a lásku tam kde ji druzí nevidí je tématem července a není to výjimkou ani pro Vás.

Zachovejte klid, ponořte se do prožitku, běžte do přírody a nasajte energii. Pokud něco v tomto měsíci přijde, bude to téma – dětství – matka a otec i tady hledejte lásku pod vším tím balastem, osobního dramatu, zkuste prosvětlit vše, kde sluneční paprsek nebylo možné dát, kde odpor vede nad sluncem – prosvětlujte. 

„Dovol paprsku slunce jít až do hloubky tmavých míst a dovol, aby ti pomohl prosvětlit vše, kde cítíš odpor, kde cítíš nespravedlnost.“


Lev červenec 2016LEV (23.7. - 22.8.)

Příroda vydává plody své práce, vydává vše, co bylo dlouho v energetické podobě, nestydí se, je projevena skrze hmotu a vesele se ve své podstatě a čistotě vystavuje. Není zde stud, není zde žádná obava, je taková jaká je a projevuje se, ukazuje svou podstatu. Je to čas zrání, je to čas kdy vše dozrává a blíží se ke konci, kdy je možné své plody práce, očekávání vidět. Přijměte vše tak jak je, nechtějte měnit něco, co vzešlo z podstaty a krásy.

Zemská energie, je tu ve velkém spojení s Vámi, běžte ven, užívejte si přírody v tento čas, nezapomínejte, že tak jako příroda ukazuje vše ve své kráse tak jak je, vidět i sami sebe, vidět svůj život a Váš svět – pokud se Vám nelíbí, vytvořte si jiný, ale nechtějte to hned, vše je proces, tak jako v přírodě.

„Nespěchej, poděkuj za dary, ať jsou jakékoliv ve tvém pohledu, poděkuj a buď vděčný, buď podstatou.“


Panna červenec 2016PANNA (23.8. - 22.9.)

Ležíte v něčem, v čem ležet nechcete, přesto v tom jste, Vaše oči jsou zavřené a Vaše ruce se patlají v takové podivné hmotě – pořád se tu něco řeší – dokola, dokola. OTEVŘETE OČI, jen tak budete schopni vidět v čem, že to stojíte? Mysl nás odvádí od prožitku, bráníte se zuby nehty prožívat a tak raději racionálně si vysvětlujete proč to a jak to je.

Zapomeňte na mysl, zapomeňte na myšlenky – proč, jak, kdo. Prožijte pouze čistou emoci, propadněte se dolů, sedněte si do ní a prožijte ji naplno. Jen tak můžete přijít na to, co je pod myšlenkou a co Vás pořád motá v kruhu. Pokud moje mysl myslí na něco, co nechce a brání tím emoci, pak není prožitá a nemůže ani odejít, je v našem prostoru a pomalu otravuje celou naši bytost.

„Prožívej, netahej se do dalších dramat, prostě to prožijte. Jinak budete v mlze.“


Váhy červenec 2016VÁHY (23.9. - 23.10.)

Veškeré energie, které vstupují do Vašeho prostoru, je možné filtrovat dvěma způsoby, buď ji zastavíte svou myslí a učiníte z toho příběh a drama, nebo ji necháte projít skrze srdce a jen se na ni zadíváte a necháte ji zas v klidu odejít, aniž byste ji brali příliš vážně.

Vše co vstoupí do našeho prostoru je jen hostem a může kdykoliv odejít, mnohdy ale nemůže, protože naše mysl se toho chytne, udělá z návštěvníka vězně a týrá se dalšími možnými možnostmi jak se toho zbavit, aniž by vnímala, že jedinou cestou je nebrat si to osobně, nechat vše proběhnout a pak zároveň nechat odejít.

„Věci plynou do té doby, dokud je nechytneme a neuděláme v nich osobní drama v našem osobním životě.“


Štír červenec 2016ŠTÍR (24.10. - 22.11.)

Člověk je tvor proměnlivý, perete se s určitou změnou, je tu silný odpor, jakoby se Vaše tělo pohybovalo jinak, než v hloubi duše cítíte – jakoby jste odmítali přijmout fakt, toho co cítíte a raději jste dělali v životě pravé opaky a to Vás pak dostává do zvláštních situací. Je to vesmírné, je to pradávné – vše je v pohybu, vše se mění – něco odchází a něco vzniká. Proto, ale aby mohlo něco vzniknout, musí to staré nefunkční odejít i kdybychom chtěli převrátit vesmír vzhůru nohama. Odpor ať je ukrývá kdekoliv – vztahy, práce, peníze, názory, politika – to je jedno je místem kde se nemůže stát nic nového, protože energie je příliš držena a nedovoluje změnu.

„Dovol, aby to co se má stát se stalo, navzdory tomu co ti to dá či nedá. Důvěra – to je to SLOVO.“


Střelec červenec 2016STŘELEC (23.11. - 21.12.)

Emoce a myšlenky přijdou a pozdraví nás, my je buď pozorujeme, nebo zaujmeme postoj – bacha, POZOR. Každá myšlenka, každá emoce, je proudem energie, která přijde a zase che odejít, chce být prožita.

Pokud však neprožívám a pouze racionálně uvažuji, pak se energie zastaví ve Vašem prostoru a kazí se, doslova hnije. Temnoty se není třeba bát, je třeba k ní přistupovat s láskou a pokorou, protože je to jen jiná forma světla. Je to nepochopená část Vás samotných, je to energie, která nám ukazuje a vede nás, kde vidět lásku, světlo i tam kde ji mnozí nehledají. 

„Hledej mě vždy tam, kam se bojíš vejít.“


KozorohKOZOROH (22.12. - 20.1.)

Jestliže na sobě pracujete, vraťte se a začnete od prvopočátku, od první čakry – zrození.

Energie musí nyní jít od prvopočátku nahoru, obráceně je to pro Vás únavné a vrací Vás to stále zpátky, na prvopočátek.

Někdy je opravdu náročné, vidět světlo tam, kde by ho nikdo nehledal, tam kde je mraky předsudků, strachů a programů, ale to je Váš úkol, tak jako pro každé znamení, je to téma měsíce červenec. 

„Vrať se na začátek své cesty, tam najdeš své odpovědi.“


Vodnář červenec 2016VODNÁŘ (21.1 -20.2)

Rozpolcenost je tady zřejmá, člověk co nemá směr, pak jich zase má víc. Je tu nerozhodnost, neschopnost se rozhodnout. Nerozhodujte se svou mysli a už vůbec se nerozhodujte v roli osobního příběhu – to co si myslíte, že jste a kým jste.

Rozhodněte se pocitem na těle, rozhodněte se srdcem – jen tak může zmizet určitá rozpolcenost, neschopnost vidět cestu, správné řešení – i když to snad ani neexistuje, protože každá cesta nese sebou kroky, které nám vždy dají vše potřebné. 

„Nebuď tolik ve své mysli, pamatuj, že pocit na těle je lepším ukazatelem.“

 


Ryby červenec 2016RYBY (21.2 -20.3)

Už je to hotové milé rybky – všechno je HOTOVÉ. Už není co dělat, už není na čem pracovat, je čas jít a žít, vše co víte, vše co cítíte, jít a žít, jít a ukázat lidem, že světlo je i tam kde se druzí bojí, a provést je tím a ukázat, že zde je světlo, že světlo je vším.

Máte tu kartu nejvyšší transformace, už není kam jít – buď je narození nebo srmt – ale život nemá žádný opak – život je jedinečná příležitost tvořit, je čas vyjít ven, po dlouhé měsíce jste byli sami v sobě a kutily něco na sobě a teď je ČAS – JDĚTE, jsem s vámi.

„Je čas udělat krok k životu, je čas udělat krok k tomu, vše převést do praxe, je na to nejlepší doba, nebojte se celý vesmír, je s vámi.“


S láskou a úctou Athelaj.

Obrázky ve článku, jsou mé malby vytvořené pomocí tabletu, které je možné tisknout na plátno, dle Vašeho přání.

Autorka článku: Lenka Vlášková Lenka Vlášková

Průvodce, zabývající se léčivými automatickými tarotovými texty a energetickou prací. Své klienty provází na cestě i v podobě energetických maleb a šperků. Miluje svou práci, je to pro ní velké naplnění. Je jí ctí růst s každým klientem.
 
Tento článek poskytla osobně pro server Příznaky transformace autorka článku. Jeho šíření je možné pouze s jejím souhlasem! Kopírování tohoto článku z našeho webu je zakázáno. Chcete-li jej zveřejnit na svém webu, získejte si souhlas autora. Ke sdílení článku na sociálních sítích využijte výše uvedené tlačítko sdílet. Děkujeme.

 • Simple Item 33
 • Simple Item 35
 • Simple Item 31
 • Simple Item 34
 • Simple Item 36
 • Simple Item 32
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

Další nejnovější články našeho serveru:

Kontakty na naše terapeuty a pracovníky světla

Nadcházející události

28dub
Sobota a neděle 28.-29.4.2018, KD VizoviceMasarykovo nám. 1008, VizoviceBUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum/ Fórum – veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů /Motto: „Hledání odpovědí na aktuální společenské otázky.“Cílem je uspořádat odborné veřejné fórum jako místo setkání alternativních názorů na náš vývoj jako slovanského národa se svými starobylými dějinami a svou vlastní kulturou. Nyní jsme tisíc let součástí nynější Evropy, ve které si s ní prožíváme zkušenost založenou na „západních hodnotách“. Současně hledáme naplnění svého vlastního poslání a vnitřního rozvoje, které jsou bytostně spojeny s naší slovanskou mentalitou, hodnotami a jedinečným posláním.Témata diskusního fóra:Různorodost obnovy naší původní slovanské kultury / Vznik slovanských hnutí za sjednocení a obnovení naší kultury;Způsoby řízení lidské společnosti – převládající veřejné a alternativní názory;Vliv současných společenských procesů na naši budoucnost.Fórum by probíhalo ve dvoudenním formátu:Sobota 10 – 18 hod: první den příspěvky jednotlivých účinkujících a jejich představení,Neděle 9 – 13 hod: druhý den panelová živá diskuze s návštěvníky na uvedená témata diskusního fóra.Účelem by bylo rozvinutí tvořivé veřejné diskuze nad aktuálními společenskými tématy – tedy nad prezentovanými názory, analýzami, výzkumy a předkládanými řešeními, které se zabývají směřování naší společnosti a národa do budoucnosti.Účast přislíbili následující účinkující:Miloš Zverina – predseda združenia Slavica o.z.Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazuIng. Zdeněk Říha – slovanský informační web a eshop Slovanskakultura.czRNDr. Emil Páleš, CSc. – zakladateľ hnutia SophiaKarel Kříž – zástupce České KonferencePetr Chelčický Hradil – spoluzakladatel Občanského sněmu Čech, Moravy a SlezskaVladan Kocián – Slovanská Občina Město AlbrechticeEdo – Slovanská Občina, SlovenskoDalší účinkující ještě oslovujeme." id="dp-module-upcoming-default-136-events-300-300-description">
29dub
Sobota a neděle 28.-29.4.2018, KD VizoviceMasarykovo nám. 1008, VizoviceBUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum/ Fórum – veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů /Motto: „Hledání odpovědí na aktuální společenské otázky.“Cílem je uspořádat odborné veřejné fórum jako místo setkání alternativních názorů na náš vývoj jako slovanského národa se svými starobylými dějinami a svou vlastní kulturou. Nyní jsme tisíc let součástí nynější Evropy, ve které si s ní prožíváme zkušenost založenou na „západních hodnotách“. Současně hledáme naplnění svého vlastního poslání a vnitřního rozvoje, které jsou bytostně spojeny s naší slovanskou mentalitou, hodnotami a jedinečným posláním.Témata diskusního fóra:Různorodost obnovy naší původní slovanské kultury / Vznik slovanských hnutí za sjednocení a obnovení naší kultury;Způsoby řízení lidské společnosti – převládající veřejné a alternativní názory;Vliv současných společenských procesů na naši budoucnost.Fórum by probíhalo ve dvoudenním formátu:Sobota 10 – 18 hod: první den příspěvky jednotlivých účinkujících a jejich představení,Neděle 9 – 13 hod: druhý den panelová živá diskuze s návštěvníky na uvedená témata diskusního fóra.Účelem by bylo rozvinutí tvořivé veřejné diskuze nad aktuálními společenskými tématy – tedy nad prezentovanými názory, analýzami, výzkumy a předkládanými řešeními, které se zabývají směřování naší společnosti a národa do budoucnosti.Účast přislíbili následující účinkující:Miloš Zverina – predseda združenia Slavica o.z.Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazuIng. Zdeněk Říha – slovanský informační web a eshop Slovanskakultura.czRNDr. Emil Páleš, CSc. – zakladateľ hnutia SophiaKarel Kříž – zástupce České KonferencePetr Chelčický Hradil – spoluzakladatel Občanského sněmu Čech, Moravy a SlezskaVladan Kocián – Slovanská Občina Město AlbrechticeEdo – Slovanská Občina, SlovenskoDalší účinkující ještě oslovujeme." id="dp-module-upcoming-default-136-events-301-301-description">
30dub
Povídání s Jitka Bártová astroložkou a vědmou nad energií úplňku v tajemném Štíru přímo na magickém datu keltského svátku Beltain neboli Valpuřinu noc. Rozlučte se s minulostí a se vším, co je už mrtvé, bez energie a bez života. Zavzpomínejte na své blízké a uctěte je zapálením svíčky. Jen pokud se rozloučíme s minulostí, může začít něco nového. " id="dp-module-upcoming-default-136-events-302-302-description">
2kvě
Se známým terapeutem a spisovatelem na téma osobních terapií. Řešení problémů když si vroucně přejeme a přitom se nám přání neplní. Nesoulad mezi podvědomím a vědomím.Rady jak z toho ven.https://www.kvantovacesta.cz/ " id="dp-module-upcoming-default-136-events-303-303-description">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association