Znamení ohně - Beran, Lev, Střelec ♈ ♌ ♐

Ohnivá znamení překypují energií. Jsou vznětlivá, impulzivní, ale také inspirují druhé. Jsou plná ideálů a dovedou druhé zapálit pro své cíle, a proto bývají dost často následována. Oslňují svou osobností, optimismem i myšlenkami, často velmi neotřelými a novátorskými. Dávají do pohybu vše ve svém okolí. Nenechají nikoho bez názoru na sebe, buď mají nadšené zastánce, nebo nesmiřitelné odpůrce. Nic mezi tím pro ně neexistuje. Jsou vedeni k úspěchům. Jejich nakažlivé nadšení vede k úspěchům i druhé. Dovedou zapalovat k nadšení i ty druhé. Sami ale tito lidé nebývají vykonavateli. Neradi dotahují své myšlenky do konce. Umějí vzbudit zájem ve druhých a ti jim rádi poslouží, a stanou se součástí jejich úspěchu. Nemají ale šanci vyjít ze stínu ohnivého zrozence. Ten totiž potřebuje za každou cenu vyniknout a zažít úspěch. Jeho ambice bývají nekonečné, a i když se mohou zdát skryté, ve správnou chvíli vyšlehnou na povrch. Pěstují si solitérní postavení téměř neohroženého specialisty. Ve vztazích jsou spontánní, potřebují milovat vášnivě. Rádi přehrávají a mají sklony k žárlivým a hysterickým výstupům. Jejich oheň je žene za zážitky a bohužel někdy spaluje i je samotné. Proto bývají jen konzumenty prožitků. Někdy mohou i zjistit, že milují jen sebe samotné. Tam, kde necítí dostatek obdivu a podpory se necítí naplněni, a proto jdou zažehnout svůj žár jinam.


Horoskop Beran 2016Beran
Řídící planetou Beranů je Mars.
Březen bude pro Berany šťastným měsícem. Ústřední kartou je posel štěstí prostřednictvím vašeho anděla strážného. Štěstí vám bude přát především v práci,  profesi a ve studiu. Vyvarujte se závisti a žárlivosti, pak je velký předpoklad k tomu, že vše dobře dopadne a vy se budete moci radovat. Klevety a pomluvy okolo vás neřešte a sami se nestaňte jejich šiřiteli. Falešné jednání by se vám nemuselo vyplatit. Tento měsíc bude plný zpráv a setkání. Převažovat by měly zprávy pozitivní. Buďte vytrvalí, společenští a uvažujte racionálně a s chladnou hlavou. Očekávejte příjemná setkání. Není vyloučen ani nějaký rychlý vztah, který může být ale chladný. Objevit se mohou sklony k utrácení peněz. Po zdravotní stránce dojde k regeneraci organismu. Nespokojené se vztahy v rodině mohou být mladší ženy. Rozladit vás může zpráva, dopis anebo telefon od starší ženy, která je zklamaná nešťastná a má oslabenou psychiku. Takovým lidem se raději vyhněte a kliďte se jim z cesty. Ženy by měly všeobecně krotit svou žárlivost. Zpráva úředního charakteru je na cestě k vám. Je vysoká pravděpodobnost, že se týká velké sumy peněz, vysokých dluhů, případně úvěru, takže se obrňte trpělivostí. Je-li váš rozpočet vyrovnaný a vaše pracovní pozice stabilní, bude období vhodné k vyřizování úvěrů a hypoték týkajících se bydlení. Trh s nemovitostmi a byty ožije. Realitní kanceláře se budou předhánět v nabídkách. Jen dejte pozor na smlouvy a raději si vše nechejte ověřit odborníkem, protože ne každá realitní kancelář bude mít ve svém týmu skutečně zkušené odborníky. Karty ukazují, že bude vhodná i změna a nemáte kývnout na první nabídku, protože si budete moci vybírat. Spokojená partnerství mohou zaznamenat příliv lásky. Vyloučena nebudou ani neplánovaná těhotenství. Období bude příznivé pro plození potomků i u párů, které mají nízkou šanci na otěhotnění, se může podařit malý zázrak. Pokud naopak již potomka neplánujete, pak buďte při intimním životě opatrní. Ti šťastnější z vás setrvají v práci, která je naplňuje a je jim k užitku, k tomu, abyste ještě mohli někam růst a něco vytvořit. Ti méně šťastní budou řešit práci novou. Nenechte se zatlačit do vyhrocených situací, a pokud jste se současnou prací nespokojeni, pak na nic nečekejte a hledejte již předem práci, která by vás především bavila a samozřejmě vás také uživila. Rozhodujte se intuitivně. Možná bude cesta trochu trnitější, ale nakonec budete úspěšní. Jen některým z vás to může trvat déle. Nenaříkejte jen na osud a pochopte, že vy sami jste strůjci svého štěstí a musíte vědět, co chcete dělat, jinak vám neporadí ani nepomůže nikdo. Pomoct si můžete jen vy sami. Opět přijdou v tomto měsíci na přetřes partnerské vztahy a trojúhelníky. Berani, že si nedáte pokoj a neustále si někteří z vás koledujete o průšvih. Už se rozhodněte, nebo vás osud dostane do takové situace, že vaše nevěra bude prozrazena. Nezadaným Beranům může naopak osud přihrát do cesty příjemný protějšek a nádherný vztah založený na skutečných citech a lásce, proto neváhejte a jděte do toho. Nikdo nemůže žít bez lásky. Láska je všude kolem nás a má mnoho podob. Cestu si k sobě najdou upřímná srdce.


Horoskop Lev 2016Lev
Řídící planetou Lvů je Slunce.
Březen bude pro Lvy o nečekaných zprávách a setkáních. V žádném případě v tomto měsíci neriskujte v ničem, byl by to pro vás hazard a fatálními následky. Doporučuji komunikovat, ať se jedná o vztahy soukromé, partnerské či pracovní. Pozor si dávejte na konkurenci, neočekávané početí dalších potomků, rozporuplnost mezi logickým a intuitivním chováním. Opět vás čeká náročný měsíc. V partnerských trojúhelnících pozor na falešné milovníky a milovnice. Tyto utajované vztahy zaznamenají opět potíže. Můžete mít pocit, že se vám nedostává peněz, že jich máte neustálý nedostatek, proto neriskujte s penězi ale ani v práci. Vztahy mohou být čím dál tím více a více náročnější a zažívat můžete nevyrovnané situace. Plánovaná těhotenství a radost z početí potomka mohou zaznamenat mladší ženy anebo Lvi a Lvice ve své rodině. Po zdravotní stránce hrozí kolísavý stav a náchylnost k různým zánětům v těle. Zánětlivá onemocnění souvisí s podrážděním, vnitřním rozporem a rozčílením. Ve vašem nitru to vře. Cítíte se podlomení. Jste neracionální. Hněvá vás nespravedlnost, kterou vidíte anebo zažíváte. Dovolíte druhým, aby vás ovládali. Škodíte tím sami sobě. Špatná zpráva nebo obchodní či jiné těžkosti osudového charakteru. Zřejmě se nevyhnete i vážné události v rodině nebo ve vašem okolí, které může souviset i s velmi smutnou zprávou o nějaké ztrátě. Bohužel i toto patří k životu. To se jen my lidé neumíme s takovými věcmi v našem životě vyrovnat, pouze čas otupí ostré hrany, když někoho blízkého ztratíme. Nepodceňujte své zdraví, protože je to nejdůležitější oblast v našem životě, bez které pak nemůžeme fungovat, mít práci a být šťastní. Osudové zvraty mohou zamíchat našimi životy, jako hra v kostky. V takových těžkých chvílích se smutnými informacemi musíme vypořádat jen my sami. Netrapte se tím, co se stalo a snažte se situaci i informace přijmout. Je jasné, že nám šrotuje v hlavě spousta otazníků, ale v danou chvíli stejně nic víc nezmůžete. Problémy a starosti potkávají všechny lidi bez výjimky. V tuto dobu oceníte skutečná přátelství a pomoc nějakého přítele. Možnost ukončení vleklých úředních sporů. Jste-li v soudním sporu, pak vám může pomoci svobodný perspektivní soudce, exekutor, obhájce či nějaká úřední osoba, která vám velmi dobře poradí či odhalí nějakou chybu, jež vám bude ku prospěchu. Ti, co po právu čekají na nějaké vysouzené peníze, se mohou konečně dočkat navrácení a spravedlnosti. Jedná se především o majetkoprávní spory, dlužné výplaty či nějaké odškodnění. Může jít i o dědictví po nějakém vzdáleném člověku. V každém případě je tady předzvěst týkající se dosti nemalé finanční částky, která vám po právu náleží. Nezaměstnaní mohou očekávat štěstí v práci anebo výhodnou pracovní nabídku za mnohem lepší ohodnocení, než sami očekávali. Dobré zprávy jakoby si daly na čas, někde se něco pozdrží, ale nezoufejte, protože čas je jenom relativní veličina. Kariéru mohou velmi dobře nastartovat mladší lidé, kteří skutečně vědí, co chtějí a jdou si vytrvale za svými touhami a sny. Víra je velmi mocná a mnohdy si sami blokujeme své štěstí a šlapeme si po něm, jako slon v porcelánu. Iluze a falešné představy s nejhoršími katastrofickými scénáři jejich života zaznamenají psychicky labilní osoby, utápějící se ve vlastním smutku a stavějící se do role oběti. Proměnou a určitými kompromisy budou procházet i vztahy trvalého charakteru. Je to ovšem jen součástí běžného vývoje. Takže se nelekejte krizí, které jsou prospěšné právě pro posílení vašich svazků. Nedopusťte, aby vám bylo do vztahu zasahováno třetí osobou a pozor si dejte na hádku se starší ženou. Ani pohodoví jedinci se nevyhnou potížím, překážkám a starostem. Jde však jen o vymezování si vlastních hranic a o to, co si kdo z nás nechá líbit a jak dlouho na sobě necháte dříví štípat. Rada pro přežití dalšího komplikovaného měsíce zní: nenechte se vykolejit z rovnováhy, mějte pod kontrolou svoje emoce a především si dejte pozor, pokud jste výbušní a reagujete-li nepředvídatelně a nepřiměřeně. Tvrdohlavost a nepřizpůsobivost může dominantní Lvy pěkně prověřit.


Horoskopy střelec 2016Střelec
Řídící planetou Střelců je Jupiter.
Kartou Střelců pro měsíc březen jsou osudová setkání na základě našich myšlenek a citů si přitáhnete do svého života osudové záležitosti, které se mohou týkat práce, domova, vztahů nejen pracovních, ale i osobních. Úspěch zaznamenají pracovití a rodinně založení Střelci. Tento měsíc bude hodně o ženských energiích, citlivosti, intuici a vnímání. Komplikovaná partnerství budou i nadále procházet krizí a složitostmi, nejsou vyloučeny hádky, strach o dělení majetku a rozhodnutí ohledně dětí a především strach z toho, že to mnohé ženy nezvládnou finančně a sníží se jim i jejich dětem životní úroveň. Ti z vás, co z podobných příčin setrvávají v takovýchto manipulujících vztazích, mohou pociťovat tlak, vnitřní napětí, trápení, nahromaděný stres si může vybírat plíživě a postupně svoji daň. Nakonec svá rozhodnutí uděláte pod nátlakem právě ve vypjatých situacích a mnohdy s pocitem viny a pochopení toho, že jste to měli udělat již dávno. Na druhé straně si můžete říct, že jste pro záchranu či obnovení takovýchto vztahů udělali maximum a že již víc udělat ani nemůžete a pod tíhou těchto všech vlivů uděláte velmi rychlé rozhodnutí, že budete sami překvapeni, kde se to ve vás samotných vzalo. Jakmile se rozhodnete pro to, co chcete, tak se vám neskutečně uleví a skutečná správná cesta se vám ukáže. V roztržitosti si dejte pozor na nějakou ztrátu peněz menšího obnosu nebo něčeho pro vás velmi důležitého. Mnohé nespokojené Střelce čekají změny v pracovní oblasti a rozhodnutí za prací třeba i dojíždět. Měli byste se odpoutat od všeho, co vám již ve vašem životě nebylo k užitku. Přijměte negativní změny jako výzvy, které vás posilují, protože jen čas vám ukáže, že to byly právě ty změny, které byly potřeba k vašemu osobnímu růstu a vývoji pochopení a zrání vaší duše. Za nějaký čas vše, co vás bolelo a sužovalo, přehodnotíte jako pozitivní a nejlepší změny, které jste kdy v životě mohli udělat. Tento čas bude nabitý prací, učivem a učením se. Mnozí Střelci by měli být opatrní ve finančních záležitostech a dobře zvažovat své těžce vydělané peníze. Jiní mohou díky nějakému kontaktu a není vyloučeno, že v tom sehraje roli i láska, překlenout toto kolísavé období. Rozhození mohou být především ti z vás, kteří tápají, jak naložit se svým životem dál. Po zdravotní stránce si hlídejte ledviny a močové cesty, abyste neprochladli. Příčiny onemocnění ledvin souvisí s tím, že žijete pocitem viny, lítosti, zlosti, obviňování, anebo prastarého smutku. Držíte se negativních přesvědčení a vzpomínek z minulosti. Trpíte omezenou, krátkodobou pamětí, protože všechna pozornost se zaměřuje na minulost. Vyčerpání, otupělost, deprese, paralyzující strach. Soustřeďujete se na negativní aspekty života. Nejste schopni důvěřovat. Nedokážete řešit problémové situace. Pak se můžete pod nátlakem zlomit a vše vzdát. Nápomocen vám může být někdo blízký anebo rada a pomoc od blízké osoby. Pamatujte na to, že žádná setkání v březnu nebudou náhodná, ale do vaší životní mozaiky vám to zapadne s odstupem času. Mnohé ženy Střelkyně mohou zaznamenat zvýšený zájem o jejich osobu ze strany mužů. Dejte si pozor na sexuální harašení a dobře rozlišujte mezi sexuální přitažlivostí, chtíčem a skutečnou intimitou a láskou, protože by se vám nemusely postranní úmysly v citech vyplatit. Některé ženy se mohou rozhodovat mezi dvěma muži. Nelítejte příliš vysoko, abyste si nepolámaly křídla. Držte se pevně nohama na zemi. Můžete mít kliku a lidově řečeno štěstí v neštěstí. Kdo má své city srovnané, ten může zažít radostnou událost v oblasti citů a lásky. Prožívání velkých citů a skutečné lásky touhy a naplnění vašeho srdce až po okraj poháru, který z vás může čišet na míle daleko. Osamělé ženy by měly vyvinout nějaké úsilí, aktivitu, nesedět doma v koutě, ale seznamovat se, chodit více mezi lidi s podobnými zájmy. Neodmítejte žádná pozvání do společnosti, protože právě tam můžete potkat svoji osudovou lásku. 


Znamení vzduchu - Blíženci, Váhy, Vodnář ♊ ♎ ♒

Vzduch se snaží vyplnit všechny mezery, a dá se tedy o něm říct, že prozkoumá každou skulinu. Stejně tak i rozum vzdušných lidí jde zvědavě za vším, kam se dostane. Proto je vzdušného člověka všude plno a je značně nestálý. Jeho doménou jsou pohyb, komunikace a poznání. Všem vzdušným znamením je společný jasný rozum, schopnost abstrakce, nápaditost a vynalézavost. Chtějí být všude a u všeho. Vše analyzují a rádi plánují. Díky své intuici se skvěle orientují v životě. Dovedou být plni vřelosti, citu a kamarádství. Nicméně jejich znalosti bývají spíše povrchní. Vše je zajímá jen tak dlouho, dokud nepochopí podstatu. Pak už zase pádí za něčím novým. Nedělají si starosti s přízemními věcmi, strachují se pouze o ztrátu idejí a hodnot, jako jsou čest a pravda. Nemívají příliš pevné ukotvení a občas obtížně chápou co je domov. Jejich kotvou bývají pevné vztahy, a tedy i rodinná pouta. Vše, co jim skutečně jde, si nosí s sebou ve své hlavě. Zajímají je nosné myšlenky a vzorce jednání a podle toho si utřiďují svět. Nesnášejí námahu, vše chtějí mít hned, jinak je to nudí a unavuje. Proto občas mohou být přelétaví i povrchní, nezodpovědní a nestálí. Musí si dát pozor na „stavění vzdušných zámků“. Nebývají rozhodní, protože hloubavě zvažují všechny možnosti a poznatky, o nichž neustále pochybují. Nesnášejí nespravedlnost, a proto se stavějí na stranu utlačovaných.


Horoskop Blíženci 2016Blíženci
Řídící planetou je Merkur.
Ústřední kartou Blíženců pro tento měsíc jsou omezení, ukončení nějakého děje. Připravte se na náročný měsíc. Trápení, žárlivost, možnost hádky, materiální nejistota, nemoc, operace, bankrot. Snad už jsem vyjmenovala všechny možnosti a pevně věřím, že se toho nezaleknete a uděláte maximum, abyste to, co se vás týká, vyřešili. Nic nepodceňujte. Opět pracujte s intuicí, nepodceňujte své instinkty. Pracujte na trpělivosti a vyvarujte se majetnickosti. Ve vztazích neutíkejte před něčím. Možná slabost pro někoho anebo pro něco. Pozor na soky a sokyně. Čeká vás období náročnějších problémů, neodhadnutí finanční náročnosti nebo nesprávné odhadnutí věci. Po zdravotní stránce může být oslabena páteř. Potíže s páteří pramení z toho, když se cítíte být slabí, vystrašení a nejistí. Máte problém komunikovat s jinými lidmi a požádat o to, co chcete. Cítíte se nepodporovaní a osamělí. Nevíte koho nebo kde požádat o pomoc. Máte pocit, že svět, ve kterém žijete, není bezpečný. Snažíte se ochránit před bolestí a zraněním. Máte pocit, že jste uvízli v návycích nebo situacích, z nichž se neumíte dostat. V práci může nastat soupeření a těžká konkurence. Budete nuceni udělat ve svém životě zásadní rozhodnutí. Pokud vás něco po zdravotní stránce trápí, pak neodkládejte návštěvu lékaře ani nějaké důležité vyšetření. Nebudete-li věnovat pozornost varovným signálům vašeho těla, pak vás vážnější zdravotní problém může do půl roku ohrozit. Do tří měsíců je ještě vše léčitelné a bez komplikací i vážných následků řešitelné. Někteří z vás se však lékařskému zákroku nevyhnou. Tento měsíc bude pro Blížence hodně o zdraví a nemocech. Co se týká vztahů, pak buďte tento měsíc více tolerantní. Možná již budete plánovat zahraniční nebo jinou dovolenou nebo o ní alespoň snít. Buďte opatrní na výdaje v souvislosti s uniformou. Může jít například o placení nějaké pokuty. Zejména buďte ostražití na cestách, při řízení automobilu dodržujte pravidla silničního provozu. Buďte více než kdy jindy obezřetní. Neřiďte v rozrušení, pod návykovými látkami, ve stresu, po nějaké hádce a věnujte plně pozornost řízení. Pozor na zkratovitá jednání. Mohou vás napadat i zištné myšlenky. Projevit se mohou takzvané dobré duše, co rády rozesílají anonymy. Provalit se může něčí nevěra o vaší utajované lásce. Pokud se dlouhodobě s někým stýkáte, hrozí vám vyzrazení o vašich tajných schůzkách. Pamatujte na to, že kdo s čím zachází, s tím také schází. Spouštěčem bude faleš, závist a žárlivost. Někteří Blíženci mohou po dlouhé době změnit práci, ve které byli dlouhodobě. Někdo může mít jen myšlenky na odchod, jiný může dostat i výpověď. Vyloučeno není ani složité dědické řízení. Budou však i tací, kteří mohou zažívat skutečně dobrý pocit ve své profesi a splní se jim jejich očekávání. Jde o jedince, kteří se spokojí i s málem, hlavně, že jsou šťastní a práce je baví. Jsou to Blíženci pohodáři.


Horoskop Váhy 2016Váhy
Řídící planetou Vah je Venuše.
Kartou Vah pro měsíc březen je faleš pomluvy intriky a konkurence. Zejména v oblasti komunikace a nečekaně překvapivých zpráv. Setkat se můžete s falší a neupřímností u sebe, ale i ve svém okolí. Bude to období rozporuplné, plné tajností, tajných vztahů, ale i intuitivního myšlení. Především byste se měli řídit intuicí a nemít strach, že uděláte chybný krok anebo špatné rozhodnutí. Mnohé Váhy budou mít velmi oslabenou psychiku. Jde o nahromadění dlouhodobých pocitů uvnitř vás samotných. Vlastní špatné myšlení a pochybnosti vás mohou zrazovat od zdravých úsudků. Málo peněz, riskování s penězi, prací. Neztrácejte naději a nepodléhejte pomluvám, které vám berou mnoho sil, jež můžete využít mnohem lépe a jinak, než je investovat do nic neřešících pomluv, které se šíří jako nakažlivá nemoc. Žijte v realitě a nic si nenamlouvejte. Nesnažte se sami sebe přesvědčovat či usvědčovat o nějaké „pravdě“, která skutečnou pravdou není. Jde jen o to, že se bojíte si tuto pravdu a skutečné pocity přiznat. Být sám k sobě upřímný je velmi těžké. Některé Váhy se mohou neustále potácet v rozhodování se ohledně práce anebo podnikání a to, jakým směrem se chtějí vydat. Tyto problémy budou řešit všechny Váhy, které jsou v nesprávných pracovních pozicích, dělají práci, která je již dlouho netěší a nepřináší jim radost, anebo ti, kteří se bojí nutné změny v pracovních oblastech již delší dobu udělat. Tak tyto Váhy by měly zpozornět. Po zdravotní stránce hrozí kolísavý stav a záněty, velmi oslabená bude psychika, takže převážná část zdravotních neduhů bude mít psychosomatické obtíže. Pro lidi s finančními problémy bude výhrou dohoda o splátkových kalendářích a přehodnocení toho, že pokud vaše dluhy nezvládáte, pak byste si měli přiznat, že jste v minulosti přecenili své síly a zatnout zuby na nějaký ten čas a své závazky se pokusit splnit. Čím více budete naříkat, že je k vám osud nespravedlivý a budete hledat příčiny okolo sebe v jiných lidech a situacích, tím více se může utahovat pomyslná smyčka a je jen otázkou času, kdy vám váš strážce karmy udělí karmickou lekci k vašemu pochopení, že se zase v podstatě nemáte tak špatně a že může být i hůře. Například pokud jsme nespokojeni s výší příjmů a neustále chceme více, mít potřebu být finančně zajištění, pak nám bývá to, na čem nejvíce lpíme odebráno, abychom pochopili, že jsme si vlastně neměli na co stěžovat. Úřední cestou se vám podaří vše vykomunikovat, když nenecháte daný problém narůst do obřích rozměrů. Dokonce vám bude štěstí přát natolik, že můžete vyhrát menší sumu peněz v loterii nebo koupí losu, proto si neváhejte koncem měsíce vsadit a zkusit své štěstí. Opatrní buďte na lidi kolem sebe, protože se může ukázat vaše nejbližší kamarádka ve skutečném světle kruté reality, že k vám nebyla upřímná. Faleš od blízkého člověka, kterému jste bezmezně důvěřovali, vás může velmi zranit. Planým poplachem může skončit nějaká zpráva o těhotenství vás nebo ve vaší blízkosti, která se nakonec ukáže jako nepravdivá. Také se může uskutečnit cesta s většími výdaji, než jste původně předpokládali anebo plánovali. Na cestě k vám je také špatná zpráva od mladšího manželského páru anebo lidí, kteří spolu dlouhodobě žijí na hromádce. Tento měsíc bude plný různorodých zpráv a je třeba vytřídit ty podstatné a důležité. Osudově budou ukončena pracovní místa anebo i některé podnikající a neprosperující Váhy definitivně skončí se svou prodělečnou činností. Naopak se rozvine nějaká spolupráce anebo pracovní nabídky se zahraničím. Mnoho Vah si tak splní svůj sen. Zejména mladší lidé budou směřovat do zahraničí anebo se jim může podařit získat práci snů ve spojitosti se zahraniční firmou. Vše může být zakončeno úspěšnou smlouvou anebo spoluprácí. Váhy každopádně podepíší nějakou smlouvu anebo velmi důležitý dokument. Někteří mohou být i jmenováni anebo povýšeni v pozicích současných. Takže konec dobrý, všechno dobré. Jen nepropásněte vaši osudovou příležitost, protože podobná šance přichází v životě pouze málokdy.


Horoskop Vodnář 2016Vodnář
Řídící planetou Vodnářů je Uran a Saturn.
V březnu budou Vodnáři řešit malé peníze. Takže opět se vše bude točit okolo financí, ale tentokrát ohledně menších zisků, ale i splátek odcházejících pravidelně z domova. Možnost stagnace, výdajů, krátkodobých cest. Potřeba nových nápadů. Klíčovými slovy jsou pilnost, výkonnost, pružnost, kompromisy ve vztazích a jednáních, lenost ale i marnotratnost. S těmito vlastnostmi byste měli disponovat anebo se je učit, abyste zvládli energie tohoto měsíce využít na maximum. Pozor na malé zisky, slabý prodej, nesplněné úkoly, odvolání projektu, pozdější postup v zaměstnání. Po zdravotní stránce mohou být oslabeny dutiny, hlava a celkově může dojít ke zhoršení zdraví. Příčiny nemocí a bolestí hlavy souvisí s pocity hněvu, frustrace, odsuzování, sebekritiky, neuvědomělosti a tvrdohlavosti. Máte stále omezený způsob myšlení a odoláváte změnám. Jste přetížení životem, musíte příliš mnoho uvažovat a nést příliš mnoho břemen. Stále jste zaneprázdnění nebo si děláte starosti s tím, co musíte udělat. Váš perfekcionismus se projevuje tak, že jestli se má něco udělat, bude vždy po vašem. Nevíte, kam v životě směřujete, zapomínáte, co je v životě důležité, soustřeďujete se na všechny problémy. Máte pocit, že budete spokojení, jen když budete každého a všechno kontrolovat. Dutiny souvisejí s tím, že jste podráždění, frustrují vás jiní lidé. Potřebujete svůj vlastní prostor. Nedokážete se prosadit a vyjádřit svůj vlastní názor. Máte pocit, že vás to tahá na různé strany, příliš mnoho se toho okolo vás děje, takže se cítíte na roztrhání, jste vyčerpaní a ztrhaní. Příliš mnoho přemýšlíte místo toho, abyste se řídili pocity a spoléhali na vlastní vnitřní moudrost. Asi se nevyhnete lehkým krátkým onemocněním, možná i návštěvě lékaře. Pokud potlačíte ve vztazích žárlivost, pak to může být vašemu vztahu ku prospěchu. Pozor si dejte na zisk za cenu ztráty přátelství. Neporozumění doma či s partnerem v komunikaci, které si však vyjasníte. Není třeba se hned urážet a stavět se na zadní. Chyba bude v komunikaci a ve vzájemném nepochopení se. Jste-li v soudním sporu, pak dopadne dobře. Vše v oblasti úředního vyřizování taktéž. Nepříjemnost se starší ženou, vdovou anebo šéfovou. K dohodě bude nutná změna myšlení. Splněné přání v podobě nějakého dárku vám udělá radost. Zpráva o zlepšení v práci je na cestě. Muži, kteří udržují v nejistotě jednu ze svých partnerek, či si jednu ponechávají v záloze, by měli zbystřit, protože se budou rozhodovat a jednu lásku pustí k vodě. Takže nejedno srdce může být nešťastné, ale nezoufejte, svobodomyslné Vodnářky se dlouho trápit nebudou. Pro jedno kvítí slunce nesvítí. Vodnáři i Vodnářky, kteří neudělali změnu v pracovní oblasti anebo studují obor, který je nebaví, jdou již delší dobu složitějším životní cestou. Nedělejte si naděje ani iluze, že se vše časem zlepší. Na tyto změny máte ještě tři měsíce čas. Každému trvá přijetí skutečností jinak dlouho, tak se tím netrapte. Jděte si za tím, co vás naplňuje, po čem toužíte a nenechte se nikým ani ničím na své cestě odradit. Musíte však mít na paměti svůj jasný cíl. Pokud ho nemáte, pak je to jako kdybyste řídili auto a nevěděli, kam jedete. Koncem měsíce může dojít k urovnání osobních a jiných sporů. Zpráva o stěhování nějakého přítele do jiného světadílu vás může zaskočit stejně tak, jako varování před exekucí u někoho z rodiny anebo blízkého okolí. Pozor si dejte na faleš, pomluvy a nepravdivé zprávy. Hrozí i problém s úřední osobou. Také to značí, že vám někdo dá nepravdivou informaci, proto si vše raději ověřte a pamatujte na to, že není všechno pravda, co se kde šustne. Horší je situace, když na povolaném místě, kde mají odborně lidem radit, sedí člověk, který tam nemá co dělat. Nebuďte naštvaní a zkuste napočítat alespoň do sta, abyste se uklidnili a povzneste se nad celou věcí. Někdy skutečně nemá smysl bojovat s větrnými mlýny.


Znamení země - Býk, Panna, Kozoroh ♉ ♍ ♑

Zemský živel symbolizuje pevnost, jistotu a stabilitu. Ctí tradiční hodnoty, které promítá do své poctivé práce a dodržování řádu. Tito lidé jsou založením materialisté, kteří neradi riskují a budují skutečné přetrvávající hodnoty. Ke svému klidu potřebují hluboké a upřímné vztahy. Zemská znamení za každé situace lpí na kvalitě a hodnotě. Nesnášejí zbrklé chování a neuvážené jednání. Dávají přednost pomalému a postupnému budování, vyžadují tradiční postupy, jasný řád a plán. Zemití lidé proto bývají pomalí, přemýšliví a je třeba s nimi mít trpělivost. Okolí mohou připadat jako flegmatičtí a apatičtí. Chtějí jistotu a vše si musí prověřit. Neslibují nikdy plané věci, jen to, co skutečně dokážou. Jejich rozvážný přístup k životu nese své ovoce. Co si vezmou do hlavy, to se jim i většinou podaří zrealizovat. Nic nebudují jen pro sebe, ale pro všechny své blízké, které z hloubi duše milují. Dovedou přinést velké oběti pro druhé. Často je žene strach z nejistoty, selhání a nedokonalosti. Jejich mozek vše analyzuje, propočítává a hledá cesty k nápravě. Mívají organizační schopnosti. Jasně si uvědomují hodnotu nejen peněz, majetku, ale i nehmotných statků. Mohou druhým připadat příliš pragmatičtí, chtiví, mnohdy až vypočítaví a lakomí. Ale oni jen ctí hodnoty, které vybudovali, a váží si práce své i druhých. Na sebe bývají často přísnější, než k druhým. Přitom se dovedou radovat z maličkostí. Milují jednoduchost a prostotu.


Horoskopy Býk 2016Býk
Řídící planetou Býků je Venuše.
V březnu by si Býci měli dát pozor na vyčerpanost a chatrné zdraví. Překážky, potíže, trápení, problém, nezdar související se špatnou psychikou se velmi mohl v minulosti podepsat na vašem zdraví a tyto problémy se fyzicky projeví právě teď s příchodem jara. Vyvarujte se napětí a stresu, kterému napomáhá nerozhodnost. Strach o své blízké či nutkavá potřeba zvýšené bezpečnosti o sebe i o vaše blízké. Starosti ohledně peněz, strach ze zkoušek a vyloučena není ani nějaká kontrola kvůli penězům. Po zdravotní stránce bude oslaben nervový systém. Nevyhnete se ani zprávám o nemocech a úrazech či nehodách. Zaskočit vás mohou i nečekaná a neplánovaná těhotenství. Zaznamenat můžete i krátké štěstí či zprávu o práci. Rozhodně nepřeceňujte své síly. Ve výjimečných případech můžete balancovat a uniknout nebezpečí a nepříjemnostem jen o vlásek. Dojde k ukončení všeho, co ve vašem životě již nemělo užitek anebo vyplave na povrch vše, co jste podcenili a zanedbali. Nová pracovní nabídka či příležitost k podnikání, pokud víte, co v profesní oblasti chcete dělat a trpělivě si jdete za svým snem, ovšem nesníte se založenýma rukama jako Alenka v říši divů. Pokud se jednoznačně rozhodnete započít změnu v pracovní oblasti, pak je to skutečně skvělá volba. Nejen, že se budete cítit spokojeně, ale dostaví se i finanční užitek. I když to nyní nemusí být právě změny pozitivní, s odstupem času se jako pozitivní ukážou. V těchto situacích budete vedeni neviditelnou nitkou osudu, za kterou bude tahat váš anděl strážný a pobízet vás. Jde jen o to dobře naslouchat. Štěstí vám bude nakloněno v možnosti výhry, pokud si koupíte los anebo vsadíte v loterii. Pro některé Býky bude výhra skutečná finanční, pro jiné bude výhrou potkání opravdové lásky a pro další zase získání vlastního bydlení. Zřejmě se nevyhnete lehkému onemocnění, pokud podceníte své oblečení a s prvním sluníčkem odložíte teplé ošacení. U některých půjde jen o nepříjemné zdravotní komplikace, které ještě nemusí nutně znamenat nemoc. Kdo však podcení svůj zdravotní stav, pak by se návštěvě lékaře vyhýbat neměl, naopak, protože v budoucnu by takový člověk nevyhnutelné komplikace mohl mít a dost možná i v souvislosti s delší dobou léčení či nevyhnutelného lékařského zákroku. Vrácení dluhů anebo dlužné částky se jen tak nedočkáte, pokud jste někomu v minulosti něco půjčili, pak je třeba se neustále připomínat. Vezměte si z toho ponaučení a nezodpovědným lidem peníze již nepůjčujte. Muži by si měli dát pozor na podrážděnost, silné emoce a zvýšenou popudlivost až výbušnost, také na partnerské trojúhelníky ve vztazích. Úspěch v oblasti práce a podnikání získají houževnaté ženy. Objevuje se zde i signalizace stavby nějakého domu a s tím i případné možné stěhování, což mohou více řešit ženy v souvislosti s ženami v příbuzenstvu, nebo pokud o někoho pečují, či někdo takový může potřebovat vaši pomoc. Osaměle žijící ženy by se měly vyvarovat zbytečných obav a starostí, protože se v jejich blízkosti objeví mladší ženy, které jim rády vypomohou, jen je někdy potřeba si o takovou pomoc umět říct a nečekat, že se druhá strana dovtípí. Nebuďte hrdí a o pomoc požádejte. Přestaňte se strachovat a neustále se nesnažte někomu zavděčit. Více vyjděte na povrch se skutečnými pocity, říkejte jen to, co cítíte a neočekávejte vděčnost. Velmi se vám uleví. Předstíraná náklonnost je na nic, jen vám to ubližuje a staví vás to do role oběti. Zároveň však nesuďte a nehodnoťte druhé. Prostě sami nedělejte nic, co nechcete, aby druzí dělali vám.


Horoskopy panna 2016Panna
Řídící planetou Panenek je Merkur.
V březnu budou muset Panny udělat zásadní rozhodnutí, Nebraňte se změnám a nesnažte se vše odůvodňovat rozumem, protože některé věci mezi nebem a zemí nelze rozumově vysvětlit. Jste k těmto rozhodnutím vedení neviditelnou silou vyšší moci a Božím záměrem. Naslouchejte své intuici a spojte se se svým vyšším já. Klíčová slova pro tento měsíc jsou bystrost, intelekt a intuice. Život vám může zkomplikovat netrpělivost. Do popředí se dostane oddaná láska dobrá rodinná atmosféra, zacházení s penězi či jisté výhodné možnosti. Projevit se mohou i některá dědičná onemocnění, kterým se dá v mnohém předcházet. Vše je vidět ve jménu a našem kódu, kterým je datum narození. Opatrnější by měli být především ti, kteří k jistým onemocněním mají dispozice a zaplněnou rovinu genetiky v numerologické mřížce. Štěstí v partnerství budou zažívat požehnané svazky, které jsou založené na čisté a upřímné lásce, kde jeden druhému, nic netají, nenalhává ani nepředstírá. Milujte se i se svými chybami. Překvapivě dobrá zpráva vás naladí do pohody. Obchod života se ne každému podaří, a pokud ano, tak v dokumentech mohou být průtahy, nedojde-li k jejich vyřízení, z nějakého setkání sejde. Přijmout však můžete nějaké gratulace a zřejmě budete mít i co slavit. Hádky s partnerem anebo partnerkou vztah osvěží, ale dejte tomu čas. Nevydařené setkání je jako první vyhrání, které výhru z kapsy vyhání. Rýsuje se možnost práce na dlouhodobou smlouvu nebo alespoň prodloužení stávající smlouvy po třech měsících až na rok či na dobu neurčitou. Ohodnocení a zvýšení platu se dočkáte také. Jistá cesta, jejímž záměrem budou peníze, se vám vydaří. Pozor si dejte na možnou ztrátu a ručením něčeho nemovitostí, pomohlo by vám to řešit vaše problémy pouze dočasně. Ženy mohou zatoužit po rozšíření potomstva a vhodné energie k početí dítěte budou koncem měsíce. Vaše tajemství nemusí být vyzrazeno, pokud ho svěříte správnému člověku. Pozor si dejte na nepříjemnosti ohledně nějaké falešné poplašné zprávy a jejich šíření, protože není všechno pravda, co se povídá. Řeči se vedou a voda teče. Toto vše mohou spustit zlé a pomstychtivé myšlenky nějaké osoby. Závist je jedna z lidských vlastností, kterými se lidé pyšnit nemohou a většinou přichází nepozorovaně od těch, od kterých to čekáme nejméně anebo vůbec. Panny budou procházet dlouhým procesem změny myšlení. Nepřivolávejte si do života nepříjemnosti svým strachem obavami anebo špatnými myšlenkami. Buďte spravedliví a čestní. Nepřejte nikomu nic zlého, protože karma to vyřeší za vás, buď hraje ve váš prospěch jako dharma, anebo se vám jen pomocí karmy vrátí, co jste sami zaseli, a to velmi rychle.


Horoskop Kozoroh 2016Kozoroh
Řídící planetou Kozorohů je Saturn.
Kartou Kozorohů je radost i smutek v jednom uzlíčku, takže se mohou střídat tyto dvě emoce, jako den a noc, proto se snažte o rovnováhu, tedy být ve svém středu, aby případný vítr nevylámal vaše kořeny a stabilitu uzemnění první čakry. Ta je o emocích, strachu, vášni, hněvu, jistotě, nohách, boji o přežití, ochraně, důvěře, rodině, tělesné síle a přežití. Neproudí-li dobře tato první čakra, mohou vás více bolet nohy a s nimi spojené klouby. Tím, jak se nedokážete rozhodnout, tak se mohou projevovat výkyvy potíží související s nohama. Příčiny však hledejte dříve, teď půjde již o fyzické projevy, které nevznikly v přítomnosti, ale souvisí s minulostí. Starosti a nějakou vrásku na čele vám mohou přidat potomci, takže je střežte, co se týká úrazů z nepozornosti, pokud jsou jako živé stříbro, ale i dbejte, aby neonemocněli virózou, proto se vyvarujte místům, kde se hromadí lidi, a neproudí vzduch. Vy sami se můžete dočkat nějaké urážky, proto raději držte své emoce na uzdě a nechoďte do vyostřených situací, nic nehroťte, jinak hrozí velký konflikt. Vše bude o nějaké diskuzi, vzájemné výměně názorů, přijetí či nepřijetí nějaké rady a absolvování nějaké krátké cesty. Neprojevujte se příliš dominantně. Buďte kreativní a otevření změnám, které k vám přichází. Čeká vás důležitý upřímný rozhovor ve vztahu a možné jsou i spory v rodině. Bude zapotřebí jednat rychle a diplomaticky. Po zdravotní stránce mohou být oslabena ústa, hrdlo a hlasivky, což je spojeno s pátou čakrou. Vše je o komunikaci, spontánnosti, umění naslouchání a mluvení pravdy, takže pokud v sobě něco potlačujete, pak také můžete dostat angínu anebo ztratit hlas. Budete nuceni změnit myšlení nebo úhel pohledu a výsledek nemusí být podle vašich představ. Karty varují před ztrátou většího finančního obnosu peněz nebo před nevhodnou investicí. Může to souviset s nějakým rodinným příslušníkem, mladším mužem, jeho vysněné štěstí a myšlenka nebo nápad bude mít trhlinu. Pozor na špatnou právní radu nebo nesprávného právního zástupce, či odhadce, znalce, úřední osobu. Chystá se podvodné jednání, ale za nitky osudu bude tahat někdo jiný. Ne tento důvěřivý mladý člověk. Očekávejte falešnou zprávu od úřední osoby, proto nic nepodepisujte, než si to někde ověříte. Půjde o muže a myšlenky osoby, na které vám záleží, jenže tento člověk je zištný, zlý, falešný, mstivý až zákeřný. Může jít i o vašeho otce nebo nějakého muže v pozadí nejen z rodiny. Osočující dopis, obvinění nebo nějaký anonym vás také může vyvést z klidu a pohody. Boží oko bdí nad nějakou kupní smlouvou nebo dokumentem významným pro vás. Chystá se nějaká rodinná oslava. Pozor si dejte na utrácení peněz anebo větší výdaje. Delší nepříjemná nemoc může postihnout muže Kozorohy anebo drahé polovičky žen ve znamení Kozoroha. Vše by se mělo obejít bez následků, pokud se svěříte do rukou lékaře anebo nějakého odborníka nejlépe na doporučení nějakého známého lékaře, který má výsledky ve své praxi. Velké štěstí očekávejte při podpisu nějaké smlouvy možná i smlouvy pracovní či založení vlastního podnikání. Změny budou dlouhodobé a trvalejšího charakteru. Využijte proto osudových příležitostí, jelikož osud někdy nenabízí dvakrát stejnou věc anebo situaci. Příslib lepšího ohodnocení z práce anebo z nějaké činnosti. Očekávat lze i cestu s potomkem, která vám udělá radost. Osudové setkání a splněné přání. Něco ve vztahu může být jinak, než jste si představovali. Mnohým nezadaným ženám vstoupí do života osudový partnerský vztah.


Znamení vody - Rak, Štír, Ryby ♋ ♏ ♓

Voda je stále proudící element, který se mění a přejímá tvar a impulzy ze svého okolí. Takoví jsou i lidé narození v tomto živlu. Jsou citliví, někteří až přecitlivělí a jsou stvořeni k tomu, aby pomáhali druhým. Sami sobě však mnohdy nedokážou určit směr, kterým mají téct. Voda je na povrchu jiná než u dna, kde často skrývá vzácné poklady a mnohá neobjevená tajemství. Stejně tak je to i s lidmi narozenými ve vodních znameních. Dovedou být prudcí, jiskřiví a draví jako horská bystřina, zároveň však i tak tajemní jako hluboká tůň, nebo nekonečně se rozpínající oceán. Vládnou neskonalou trpělivostí a dovedou čekat na vhodnou příležitost. Stejně jako voda se umí přizpůsobit podle svého okolí a situace. Jsou však i životodární jako voda, přestože se dokážou rozohnit jako vroucí voda nebo zase zatvrdit jako led. V jejich přítomnosti cítíme souznění, porozumění, pochopení a vnímavost. Vodní znamení prožívají hluboké city, bezmezný soucit a mají obrovskou tvůrčí fantazii. Díky tomu jsou vodní lidé vnímavější, citlivější než druzí a taky se více strachují. Skrývají se proto za postoje a strategie, které je mají chránit proti nebezpečím vnějšího světa. Rak má klepeta a krunýř. Štír jedovatý ocásek a Ryba mrštnost, šupiny a někdy i ostré zuby. Navenek nebývají čitelní a otevřou se druhým jen v případě maximálního pocitu bezpečí. Jejich přístavem je pevná rodina. Mají také sklony k závislostem a je jedno, jestli je to práce, partner nebo alkohol. Tady by měli být obezřetní a nesklouznout na šikmou plochu.


Horoskop rak 2016Rak
Řídící planetou Raků je Luna.
Kartou Raků pro měsíc březen jsou jistá omezení a náročnost, které vás mhou provázet v tomto období, dokud neukončíte vše, co vás svazuje. Některým z vás mohou vstoupit do života jen drobná omezení, jiným velmi pádná, jako například nemoc, operce, bankrot, trápení, žárlivost i materiální nejistota. Budete završovat, bilancovat a ukončovat zejména v citové sféře vše, co je ve vašich životech v nerovnováze. Týkat se to může i vašich nejbližších. Klíčovými slovy jsou dobrý instinkt a vytrvalost. Pozor si dávejte na majetnickost a žárlivost, které mohou vše nepříjemné jen vyhrotit. Únik před něčím, slabost pro něco anebo někoho. Konfrontovat vás mohou vaše sokyně anebo lidé neschopní zdravé konkurence. Nic si neberte osobně, protože pokud žijete v realitě ve skutečném souladu, tak se vás takoví lidé ani jejich urážky nemohou dotknout a nebudete mít potřebu něco anebo někoho zejména sebe obhajovat. Po zdravotní stránce může být více oslabena páteř. Páteř souvisí se slabostí, zmateností, vystrašením a nejistotou. Můžete mít problém komunikovat s jinými lidmi a požádat o to, co chcete. Pocity nepodporování a osamělosti, koho požádat o radu či pomoc. Snaha ochránit se před bolestí a zraněním. Uvíznutí v návycích nebo situacích, ze kterých se neumíte dostat. Zejména se to může týkat Raků, kteří v minulosti zažili sérii několika porážek anebo setrvali v nefunkčních vztazích, či byli pod dlouhodobým tlakem a vlivem nějakého manipulátora, což se na nich mohlo podepsat. Konec a odstoupení od manželství, vystoupení z role oběti, ve kterých jste uvízli. To vše se na vás mohlo podepsat a vybublá na povrch právě v březnu s nadcházejícím jarem. Budete vystupovat z těchto rolí, nevhodných pracovních návyků, práce, manželství i partnerství, abyste konečně začali být sami sebou a žili takový život, jaký si přejete v realitě a nejen ve svých představách. Osudové nabídky na práci, do půl roku mohou zaznamenat všichni Raci, kteří jsou ve stávajících pracovních pozicích a nejsou v nich spokojeni. Osudová práce znamená, že je na vás, zda této příležitosti využijete, protože v dané práci anebo pracovním zařazení máte získat jisté zkušenosti, dovednosti a návyky, nezbytné pro váš osobní růst. Opět vám bude osud velmi příznivě nakloněn. Přijde vám dar možná i v podobě peněz. Někteří budou řešit záležitosti týkající se vlastního bydlení, nebo i rekonstrukce stávajícího bydlení. Lidé v pronájmech mohou řešit změny týkající se smlouvy ohledně bydlení a pronájmu i nebytových prostor, pokud podnikáte. V partnerských vztazích, které jsou v souladu, se může vyskytnout nejedna žádost o ruku. Dostat můžete i nevhodný dar, který nebudete chtít anebo z něj nemusíte mít dobrý pocit, pak je na vás, zda takový dárek upřímně odmítnete. Rýsuje se také setkání a možnost nějaké pracovní cesty anebo cesty, která souvisí s vaším vzděláním či rekvalifikací nebo doplněním nějakého studia například i v oblasti vašich zájmů. Pozor si dejte na někoho, kdo vás bude chtít využít! I když vám může dobře zaplatit. Finance přicházejí jako odměna za dobře vykonanou práci a vy sami máte právo odmítnout někoho nebo někomu pomoci, když to tak necítíte. Máte právo volby a svobodného rozhodnutí. Březen bude pro mnohé Raky předzvěstí výhry, v něčem můžete zvítězit a nemusí jít notně jen o výhru finanční, i když vám může být paní štěstěna nakloněna, pak se na tuto informaci neupínejte a jednejte intuitivně. Vsaďte si anebo kupte los jen tak, když vás něco cvrnkne přes nos, neupínejte se cíleně na výhru. Boží oko a ochrana z nebes nejvyšší bdí nad vašimi financemi i majetkem. Míříte k cestě za ziskem i postupu a je jen na vás samotných, co pro vás znamená vaše štěstí. Možnost vzniku dlouhodobých partnerství a vztahů. Starosti a trápení mohou zažívat osaměle žijící ženy nad padesát let věku, i když vedle sebe mohou mít partnera, cítí se osaměle. Tyto ženy by měly umět otevřít svá srdce, odstranit ochranné zdi a bariéry, které si okolo svého srdce vybudovaly, aby je již nikdo nikdy nemohl zradit a ony by tak už nezažily smutek, bolest a zklamání. Je třeba se otevřít skutečné lásce, protože láska kvete v každém věku a nikde není napsáno, že musíte žít osaměle bez partnera anebo vedle partnera, který vás nenaplňuje. Na přetřes přijdou i partnerské trojúhelníky. Přání se vám splní v momentě, kdy tyto staré vzorce opustíte a uvolníte si blokády v srdeční čakře, které jste si sami vytvořili. Pokud chcete být v životě šťastnější, pak si uvědomte, co chcete a nechcete ve svých životech. Je to velmi jednoduché, protože nic mezi tím neexistuje. Varianta nevím znamená, že tápete a sami nevíte, co chcete. Někteří po tomto vyrovnání a uvědomění zažijí nečekanou radost a novou akci, jiní se dál povezou po cestě života v roli oběti a nebudou moci vystoupit ze začarovaného a bludného kruhu svého života.


Horoskop štíř 2016Štír
Řídícími planetami Štírů jsou Mars a Pluto.
Kartou Štírů pro měsíc březen je splněné přání. Znamená to pro vás příjemné překvapení, veselou společnost, svatbu anebo nějakou oslavu a radost. Silný cit v partnerství anebo pro nezadané Při navazování kontaktu. Je to ta nejpříznivější karta ze všech srdcových mariášových karet, která má moc překonat vše s perspektivou kladného výsledku. Dostaví se pak spokojenost v citových záležitostech. Naopak neporozumění doma anebo s partnerem se mohou vyskytovat v neharmonických vztazích. Někteří si ještě na svou lásku budou muset počkat. Lepší peníze do budoucna, ale ne hned, budete muset přiložit ruku k dílu, protože zadarmo vám do klína nespadne nic. Klíčová slova jsou intuice a tvořivost. Úspěšní mohou být jedinci se silnou intuicí, vysokými ideály a schopností tvořit. Dozvědět se můžete zprávu o nemoci blízkého člověka. Vyloučena není ani svatba v rodině. Vzniklé vztahy budou mít dlouhého trvání. Po pracovní stránce to bude období vzdělávání, práce doma nebo se týkající rodinné firmy. Po zdravotní stránce bude oslaben žaludek a zaznamenat můžete omezení pohybu v kloubech. Bude to období vhodné pro nové plány, nové možnosti a úspěch v lásce. Někteří z vás budou muset i o své místo, lásku a práci zabojovat. Změny ve vašich životech budou nevyhnutné. Pozor si dejte na lenost a stagnaci. Můžete dosáhnout stability. Půjde však o zlatou střední cestu nevyjímaje klidu a štěstí, tak si to užívejte. Obezřetní buďte při jednání na úřadech anebo s nějakým člověkem, který má na starosti finance a finanční produkty, zejména při setkání nepodepisujte hned nějakou velmi „výhodnou“ smlouvu, která by se vám mohla stát osudovou a za nějaký čas byste mohli teprve pochopit proč. Spokojenost a pohoda doma se dostaví v harmonických partnerských vztazích. Dostane se vám nějaké finanční výpomoci anebo zisku. Vyloučena nebude u nesezdaných párů ani žádost o ruku. Dostaví se úspěch v podnikání. Splnit se vám může i nějaké tajné přání. Slzy bolesti a žárlivosti však mohou prožívat muži anebo někdo z vašich bývalých partnerů. Smutný posel zpráv k vám doputuje o těžké nemoci nějakého přítele anebo bývalého partnera. Pokud rozjíždíte nějaký projekt, tak bude velmi náročný a jeho vývoj dlouhodobý. Možná až v danou chvíli nereálný, či jeho realizace může být odložena na neurčito. Nebuďte z toho smutní, prostě někdy jsou některé věci špatně načasovány, anebo je to pro nás v danou chvíli to nejlepší, jak nám mohly vyšší síly pomoci, i když vám to může připadat jako nelogické a zažívat můžete zklamání, později všechny souvislosti proč tomu tak bylo, vám zapadnou do sebe jako skládačka posledního dílku puzzle. Dívejte se dobře kolem sebe, protože do vás může být tajně zamilovaný nějaký kolega a vy jste možná ten poslední člověk, kterého to trkne. Zlepšení platu, financí, spokojenost a klid by měli koncem měsíce zažívat všichni lidé narození ve znamení Štíra. Jen osaměle žijící ženy, věčně nespokojené a nadávající na celý svět anebo ukřivděné, které se neumí radovat z upřímnosti svého srdce, mohou být nespokojené. Vždycky je třeba se na danou věc podívat ze dvou úhlů pohledu a pochopit zákon akce a reakce a také zákon přitažlivosti a v neposlední řadě i zákon zrcadlení, které fungují vždy a u všech. Takže kdo nemá zpracováno, nepracuje na sobě, nemůže očekávat „pohádkový“ život. Zkuste začít u sebe a uvidíte, jak se změní reakce lidí a celé vaše okolí. Dané zákony si pokuste rozklíčovat, protože fungují a vesmír je spravedlivý. Každý dostává jen to, co si zaslouží.


Horoskop Ryby 2016Ryby
Řídící planetou Ryb je Neptun.
Kartou Ryb pro měsíc březen jsou jistá omezení a náročnost, trápení, nemoc, ukončení nějakého období související s uzavíráním cyklu. Pozor na hádky a zbytečné obavy z materiální nejistoty a nedostatku, tím si bráníte přirozenému toku energie peněz do vašeho života. Dařit se bude vytrvalým Rybám s dobrým instinktem. Opatrní buďte na majetnické sklony. Některé z vás čeká období finančních problémů, kvůli slabosti pro někoho anebo něco, neodhadnutí finanční náročnosti či nesprávné odhadnutí věcí. Po zdravotní stránce bude oslabena páteř. Problémy s páteří vznikají na základě pocitů slabosti, vystrašenosti a nejistoty z toho, že máte problém komunikovat s jinými lidmi a požádat o to, co skutečně chcete. Cítíte-li se nepodporovaní a osamělí. Nevíte koho nebo kde požádat o pomoc. Můžete mít pocity, že svět, ve kterém žijete, není bezpečný. Snažíte se ochránit před bolestí a zraněním. Máte pocit, že jste uvázli v návycích a situacích, z nichž se neumíte dostat, a z toho pramení příčiny problémů s páteří. Pozor si dejte na pomluvy faleš a intriky okolo sebe a sami se těchto klepů nezúčastňujte. Jste-li v nějakém právním sporu, pak zvažte, zda člověk, který vás zastupuje je ten správný. V práci může nastat těžká konkurence i v plánech. Některé rodiny mohou utrpět sérii i několika porážek, ale nic nevzdávejte. Nastat může období konfliktní spolupráce, soudních sporů a jednání. Může jít i o zprávu od úřední osoby, někteří však skutečně budou řešit úřední spory soudní cestou. Mohou se týkat bývalých partnerů a spíše mužů, především však lidí, kteří nemají podstatné dokumenty pořádku. Posel zpráv oznamuje potíže, ale není třeba se hroutit nýbrž jednat a učinit správná rozhodnutí a také to, aby vám poradili anebo vás zastupovali ti povolaní a správní jedinci. Vám se však může i některým naskytnout možnost dobrého výdělku, kdy se můžete dopracovat k velkému bohatství. Také můžete být jmenováni anebo povýšeni v současné pozici v práci či ve svém podnikání. Je jen na vás, jakou životní cestu si zvolíte a jak se rozhodnete. Mnohým z vás se mohou naplnit toužebné sny z dětství nebo to, co jste si kdysi jako malé děti přáli a možná jste i na to zapomněli, tak se rozvzpomeňte. Může jít o pracovní oblast, ale na přetřes přijdou i partnerské vztahy a láska. Neodmítejte žádná pozvání ani setkání do společnosti. Někteří z vás si uzavřeli svá srdce a přišel čas na prolomení ledů a obranných zdí, které jste si sami okolo sebe vystavěli po špatných zkušenostech. Rozhodně půjde o změny k lepšímu ve vašich životech, tak se nebojte. Pozor si dejte na přílišnou spořivost, která může až hraničit s lakotou. Znemožnilo by vám to užít si vydělaných peněz. V lásce možná radost a nová nečekaná akce. Jiní však mohou nachytat partnera nebo někoho známého při nevěře, jak s těmito informacemi naložíte, bude na vás samotných. Další zase budou zažívat věrnou lásku a ukáže se, jakou má skutečná láska hloubku a porozumění, zda umíte odpouštět a ocenit věrného partnera. Bude to dobré pro sbírání zkušeností v lásce i ve vztazích, protože se učíme celý život a nikdo z nás není neomylný. Pozor si dejte na nebezpečí a nepřejícnost od výše postavené osoby. Opět projdou partnerské vztahy jistými zkouškami a omezeními, která vás mohou posílit. Ti nejvěrnější partneři patřící k sobě i v budoucnu ustojí nástrahy a zkoušky osudu. Vyjdou z toho opět posíleni a zoceleni. Máte-li po svém boku takový partnerský protějšek tak děkujte Bohu, protože váš vztah ustojí i v budoucnu vše, co vám přijde do vaší společné životní cesty. A pokud jste sami, pak vám právě na konci měsíce může váš dlouhodobý životní partner přijít, vyloučeni nejsou ani partneři duše a dvojplameny. Očekávat lze i nějakou delší cestu s přespáním anebo co do vzdálenosti cestu s partnerem, případně dovolenou, wellness, odpočinek anebo alespoň prodloužený víkend.


S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi – Sonja Výklad Karet. http://www.vestirna-u-sonjy.cz 

Kniha horoskopu 2016Výše uvedený text je ukázkou z knihy horoskopů z mariášových karet pro rok 2016 autorky Sonjy Sofi, kterou si můžete zakoupit zde nebo na telefonu +420 605 78 76 76

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-)) 

 • Simple Item 41
 • Simple Item 40
 • Simple Item 37
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

20čen
Příprava na silné karmické měsíce červenec a srpen 2018 s neobvyklým zatměním a vibrací čísel. Devítkové úplňky v roce s numerologickou vibrací mistrovství 11/2." id="dp-module-upcoming-default-136-events-335-335-description">
21čen
Opět hluboké a silné povídání s astroložkou Helenou Heclovou na téma mayského kalendáře a indiánského horoskopu. Jak se shoduje s evropským?" id="dp-module-upcoming-default-136-events-336-336-description">
22čen
22.06.2018 22:00 - 23:00
ŽIVĚ: Pozitivní zprávy 3. díl
Zprávy mají v dnešní době depresivní podtext a to bychom chtěli změnit! Kdo říká, že zprávy musí být negativní, smutné a nepříjemné? Na světě se děje tolik krásného a my Vás o tom chceme informovat! Také potřebujeme Vaší pomoc. Pokud uvidíte nějakou pozitivní zprávu nebo článek o tom, co se děje ve světě nebo v duchovní sféře, pošlete nám ho pro sdílení s ostatními v našem novém vysílání. Pro zaslání odkazu na pozitivní zprávu nebo článek do redakce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById('cloak35fd826087b739a70548261e911d1bf3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy35fd826087b739a70548261e911d1bf3 = 'zpravy' + '@'; addy35fd826087b739a70548261e911d1bf3 = addy35fd826087b739a70548261e911d1bf3 + 'priznakytransformace' + '.' + 'cz'; var addy_text35fd826087b739a70548261e911d1bf3 = 'zpravy' + '@' + 'priznakytransformace' + '.' + 'cz';document.getElementById('cloak35fd826087b739a70548261e911d1bf3').innerHTML += ''+addy_text35fd826087b739a70548261e911d1bf3+''; " id="dp-module-upcoming-default-136-events-334-334-description">
23čen
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association