Ivana „Geri“ Kutnarová: Dvojplameny a naprosté opuštění iluzí

Po setkání dvojplamenů a rozpoznání na úrovni duše, kdy zpravidla zažívají velmi intenzivní sblížení, dochází postupně k návratu do původních životních a partnerských vzorců, převzatých z dřívějších vztahů či okolí, rodiny nebo společnosti. To však přináší rozpory, jež i přes oboustrannou snahu nakonec vedou k nevyhnutelné odluce.

Vztah na těchto starých principech nemůže úspěšně pracovat. Vnitřní pouto oba přitahuje k sobě, avšak neshoda v praktických stránkách života jim nedovolí trvale spočívat vedle sebe v harmonii. 

Odloučení spouští zásadní proces přeměny, kdy jsou partneři ponoukáni k tomu, aby sami sebe uvedli do stavu, ve kterém se nacházeli v okamžiku prvotního rozdělení, při oddělení jejich fyzických schránek. V té chvíli jejich vnitřní uspořádání, vnímání i myšlení, bylo stejné, obsahovalo celou škálu možností jednoho sourodého celku obsahujícího vše. Putování v oddělených fyzických schránkách později přineslo změnu, jejich odlišení a nesoulad. Nyní nastává doba, kdy se vrací zpět, aby se kruh uzavřel. Dokončení přeměny tedy vyžaduje opětovné zahrnutí a ztotožnění se s veškerou možnou škálou všeobsahujícího celku. To znamená, že každý pochopí, osvojí si a připustí jakoukoli variantu života, jako jednu z možností, a to bez odsuzování, povyšování či zavrhování kterékoli.

Rozpory vedoucí k rozpadu vztahu po shledání a rozpoznání na úrovni duše, naznačují, na čem je potřeba u obou ještě pracovat, co pochopit, osvojit si a přijmout. Současně se také přetvářejí životní vzorce, odstraňují i vlastní životní překážky a omezení, dořešují se osobní záležitosti kořenící v minulosti, které nemusejí mít přímou souvislost s dvojplamenem. Pokud je vše osobní již zpracováno a dořešeno, nezbývá než odstranit rozpory, nesoulad v partnerství, které prozatím nedovolí plné a trvalé spočinutí obou vedle sebe v jejich společném praktickém konání. Jednou z posledních nesrovnalostí může být nevyrovnanost intuitivního a realistického pohledu, tedy toho, co člověk uvnitř sebe vnímá a toho, jak je schopen vyhodnocovat hmotnou skutečnost.

Odluku mezi dvojplameny zpravidla způsobuje i odlišné vnímání vztahu a života všeobecně, kdy ženský dvojplamen koná více pod vlivem svých citů – intuice. Stejně tak, na podkladu vnitřního pouta, nahlíží i na samotný vztah. Jeho převažující intuitivní složka jasně vnímá, že patří ke svému muži, a nabádá ke sblížení a spojení. Mužský dvojplamen se chová v souladu se svým rozumovým posouzením a vnějším pohledem, na vztah nahlíží ryze prakticky a funkčně. Jeho převažující racionální složka vyhodnocuje vztah jako neschopný harmonického fungování a velí k jeho ukončení.

Dvojplameny a naprosté opuštění iluzí
Autor kresby: Pavlína Kutnarová

V průběhu vlastního růstu a přeměny během doby odloučení, kdy se pomalu rozvíjí i opačné zaměření, u ženského více mužské, u mužského naopak, mohou být opakovány pokusy o sblížení, opětovné navázání vztahu. Dokud ovšem nejsou vnitřní citové i vnější realistické složky u obou z partnerů rozvinuty až do extrémní krajnosti, nedojde u nich k osvojení si celého spektra možností (schopnosti prožít, pochopit a zvládnout jakoukoli situaci), není možné docílit trvalé harmonie.

Osvojování si veškeré škály se děje při plném žití a prožívání, kdy člověk přijímá do života vše, co přichází, řeší předložené situace a učí se zaujímat postoje v souladu se sebou samým. Utváření střízlivého nahlížení se odehrává prostřednictvím někdy až velmi tvrdého prožitku nebo zkušenosti v reálném hmotném světě, pochopením vnějších jevů a dění.

Intuitivní, citové vnímání se rozvíjí ve vnitřním světě, ponořením se do vlastního nitra, pochopením někdy až opravdu velmi bolestných pocitů, tedy toho, co se uvnitř člověka děje.

K vyrovnání tedy dochází poznáním, prožitím a pochopením opačných extrémů. Pohlížel-li ženský dvojplamen v okamžiku, který vedl k odloučení, na dvojplamenný vztah intuitivně, musí v rámci vyrovnání polarit dospět k jeho jednoznačnému praktickému a funkčnímu posouzení, a to prostřednictvím naprostého opuštění vlastních iluzí, snů, představ a očekávání. Musí se umět dívat na vztah tak, jak se opravdu jeví ve hmotné skutečnosti – realitě. Opuštění iluzí neznamená ztrátu víry ve dvojplamenné spojení, ale pouze zanechání nereálných představ, které v dané přítomné chvíli a za aktuálního stavu věcí, není možné naplnit. V okamžiku, kdy je zcela propuštěna vize vlastních iluzí, je možné budovat realitu.

V období, kdy si žena postupně osvojuje pragmatický pohled, u mužského protějšku probíhá obdobný, ale zrcadlový proces. Žena si začíná uvědomovat nesmyslnost lpění a investování energie do vztahu, který nefunguje, ani v současné chvíli fungovat nemůže, a podle tohoto uvědomění se začíná i chovat. Současně se probouzí partnerovo intuitivní vnímání a schopnost otevřít se svým citům. Vede ho k citovému prožitku až do krajní hranice bolesti z nenaplnění a k pochopení dění v jeho nitru. To otevírá nejen nový pohled na vztah, ale i hledání a uskutečňování způsobů a možností, které by společné fungování umožnily.

Mohlo by se zdát, že postačí pouhý odmítavý postoj ženy vůči svému muži. Pokud by však toto bylo učiněno pouze na základě myšlenkového vyhodnocení situace bez vnitřního přesvědčení (logické posouzení a vnitřní cítění by bylo v rozporu), mohlo by se jednat pouze o účelovou manipulaci, která však u dvojplamenného vztahu neobstojí. K tomu, aby bylo docíleno úspěšné a trvalé změny, musí být člověk v myšlení (reálném vnějším pohledu) i cítění (vnitřním intuitivním pohledu) za jedno a konat v tomto směru naprosto automaticky. Dosahování takovéhoto stavu je postupné a vyžaduje dostatek času a životních prožitků. Mnohdy jsme již pevně přesvědčeni, že jsme dosáhli vysněné mety, či že se blížíme vytčenému cíli. Může to být však pouze naše zbožné přání, iluze, která je naprosto odlišná od reality. Říká se, že není dobré říkat hop, dokud už člověk nepřeskočil, neboť teprve ve chvíli, kdy pevně dopadne oběma nohama na zem, se záměr stává opravdovou skutečností.

Rozšíření i opačného pohledu a postoje neprobíhá pouze ve vztazích, ale i ve všech ostatních úrovních života, kde dříve vládl rozpor. Proměna probíhá tak dlouho, až je docíleno stavu, ve kterém se oba nacházeli v době prvotního rozdělení. Každý dvojplamenný pár je však jedinečný, proto se od sebe jednotlivé ucelené dvojice mohou velmi lišit svými schopnostmi i zaměřením. Každý pár má své specifické místo v celistvé mozaice nově budovaného prospívajícího společenství.

Autor kresby: Pavlína Kutnarová

Napsala dne 12.8.2017 Ivana „Geri“ Kutnarová https://dvojplameny.wordpress.com/ 

Server Příznaky transformace má osobní souhlas autorky článku s jeho zveřejněním. Jeho šíření je možné pouze s jejím souhlasem! Kopírování tohoto článku z našeho webu je zakázáno, včetně grafiky - obrázku. Chcete-li jej zveřejnit, získejte si souhlas autorky. 

Nejzajímavější články na našem portálu

 • Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to

  Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to Všichni milujeme svůj domov a pocit, že jsme někde doma. Avšak i naše obydlí má svoji paměť a vědomí. Proto se někde cítíme nevysvětlitelně dobře a někde, i když nedokážeme říci proč, se cítíme nepříjemně. A nebojte, dnešní článek nebude zas tak strašidelný, jak říká Číst dál
 • Můmie altajské princezny stará 2500 let má moderní tetování jelena

  Vědci odhalili tajemství smrti altajské princezny – záhadné 25 leté ženy s tetovaním jelena na levém rameni, která žila na euroasijské stepi a zemřela před 2500 lety. Ve světě je známá jako altajská princezna. Tajemství jejího života a smrti stále nedá pokoj vědcům. Proč tuto altajskou Číst dál
 • Makový olej je vhodný na ekzémy, záněty a pomůže i s lupénkou

  Makový olej je vhodný na ekzémy, záněty a pomůže i s lupénkou Makový olej DiatomPlus je vhodný na ekzémy, záněty a výrazně pomůže i s lupenkou, hydratuje, vyhlazuje a zjemňuje pokožku. Je světle žluté barvy a makové vůně. Při vnitřním užití má mnoho blahodárných účinků, například : při angíně, anémii, revmatických onemocněních, migréně, chronické únavě, doporučuje se při Číst dál
 • Očima laskavé rebelky: Opravdová změna musí přijít vždycky zevnitř

  Očima laskavé rebelky: Opravdová změna musí přijít vždycky zevnitř To, čím se živíš, utváří tvoje přesvědčení o tom, kým jsi. K velkým tlakům dochází třeba v sociálních službách, zdravotnictví, ale i školství. Chtěla bych dnes trochu dodat energii lidem, co pracují v těchto a dalších službách. Zvlášť tady je třeba , aby tu pracovali lidé, Číst dál
 • TV je psychosociální zbraň

  TV je psychosociální zbraň Je to kruté zjištění ale uvědomuji si, že když se občas koukám na TV tak se přistihnu, že na obrazovku jenom tupě zírám. Na nic nemyslím a zírám. U televize zásadně nepřemýšlím, podvědomě ji vyhledávám jako rychlou zábavu. Jako útěk před stresující realitou plnou problémů. Číst dál
 • Nikol Březinová: Vibrační vlastnosti drahých kamenů - růženín, aventurín, perly

  Nikol Březinová: Vibrační vlastnosti drahých kamenů - růženín, aventurín, perly Krásný den Vám všem. K našemu dnešnímu novému rudrakshovému náhrdelníku a náramku přináším povídání. Na náhrdelníku můžete vidět kombinaci několika kamenů. Naleznete zde perličky, růženín, ale i nádherný a třpytivý modrý avanturin. Takže abychom to vzali postupně něco málo k perličkám. Perly jsou drahokamy moře. Číst dál
 • Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí

  Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí Otázka zdravého sebevědomí souvisí především s pocitem vlastní hodnoty. Naše společnost nám vštěpuje, že velikost naší hodnoty se úměrně zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tom, jak se dokážeme přizpůsobit očekávání svého okolí. Jestliže nás v minulosti naučili, že nesmíme vyčnívat z řady, máme být Číst dál
 • Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek

  Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek Děláme to všichni, s oblibou kritizujeme vše okolo nás, práci, partnera, přátele, situace. Proč máme takovou potřebu zaměřovat se jen na negativní momenty v našich životech? Možná je to naším nastavením, takový český pesimismus, mít pocit, že nám stále něco chybí ke štěstí. Obecná nespokojenost, Číst dál
 • RHASSOUL – MAROCKÝ LÁVOVÝ JÍL minerální zázrak na tělo, pleť i vlasy

  RHASSOUL – MAROCKÝ LÁVOVÝ JÍL Marocký jíl (také zvaný ghassoul z arabského slova „ghassala“– čistit) je exotický jíl, který se před miliony let usazoval v tehdejším moři na území dnešního pohoří Atlas. Vyniká výbornými čistícími účinky – marocké ženy ho užívají místo mýdla nebo šampónu. Marocký jíl je těžen na severovýchodě Číst dál
 • Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička?

  Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička? Na základě článku o „silných ženách“ přicházím s dalším tématem, které by mohlo lépe osvětlit celou bublinu kolem silných žen. Mnoho z vás totiž tento, skoro už fenomén, chytilo za špatný konec. Naštěstí ne všechny. Vzaly jste si tento článek jako omluvu, proč máte špatné Číst dál
 • Jitka Bičíková: Proč narůstají problémy s otoky končetin, zavodněním těla a obezitou?

  Jitka Bičíková: Proč narůstají problémy s otoky končetin, zavodněním těla a obezitou? LYMFA JE NAŠE "ČISTIČKA ODPADU" LYMFA neboli míza je čistě průhledná tekutina, která koluje v lymfatickém systému podobně jako KREVNÍ SYSTÉM. Je i podobná krevnímu systému, jen má více svých vlastních cév, své vlastní jiné úlohy a hlavně svá centra lymfatických uzlin, které fungují jako Číst dál
 • Zbavte se svých kil bolesti a pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním

  Zbavte se svých kil bolesti a pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním „Zastavte svět! Chci vystoupit!“ Přejídání pod vlivem stresu „Utrpení přestane být v jistém smyslu utrpením, jakmile pochopíme jeho význam.“ – Viktor Frankl Autorka knihy Doreen Virtue U obětí týrání nebo zneužití v dětství, kteří nezpracují svůj potlačovaný hněv a sebeobviňování, se dospělost často podobá jejich poznamenanému Číst dál
 • Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat

  Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že zájem o toto téma roste tím víc, čím víc se projevuje v realitě. Muži a ženy z celého světa se ocitají v situacích, kdy potkají své dvojče a nic Číst dál
 • Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy

  Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy Rudraksha je plodem stromu Elaeocarpus granitus, který se vyskytuje nejhojněji na úpatí Himalájí, v Nepálu a Indii. Rudraksha bývá označována, jako oči pána Shivy. Tento výraz vznikl podle legendy, kdy bůh Shiva usedl na zem, začal meditovat za 1000 šťastných a bohatých let pro lidstvo. Číst dál
 • Jitka Bičíková: BABIČČINY RECEPTY na ČIŠTĚNÍ LYMFY - 2. díl

  Jitka Bičíková: BABIČČINY RECEPTY na ČIŠTĚNÍ LYMFY - 2. díl Odvodňovací, detoxikační a LYMFU čistící potraviny :) Jablečný ocetJe jediným octem, který nevyvolává v těle kyselou reakci. Napomáhá trávení, vstřebávání potravy a vylučování, proto je dnes rovněž doporučován jako prostředek k hubnutí. Bývá oblíbenou přísadou do zeleninových salátů. ChřestVýborně odvodňuje, čistí ledviny a tím zbavuje tělo Číst dál
 • Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily

  Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily Massage in Schools Programme (MISP) je mezinárodní program, který pomáhá ve více než 38 zemích světa zlepšovat kvalitu života dětí ve školách a školkách. Je založen na základní lidské potřebě – pečujícím doteku. Dítě masíruje jiné dítě pod dohledem dospělé osoby, a tak se učí empatii Číst dál
 • Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách

  Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách Práci s energiemi, krystaly a bylinami jsem studovala od té doby, co jsem uměla číst. O existenci duchovních světů jsem však věděla dávno. Také o tom, že každá duše má svůj životní plán, než se vtělí na planetu Zemi. O tom zda a jak plán Číst dál
 • Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY

  Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY Byla jsem oboupohlavní bytostí, mužem i ženou. Ta bytost byla tvořena aspektem muže a ženy, kteří se drželi za ruce a dívali se do jasného světla krystalu, který vyrůstal mezi nimi. Čerpali z něj energii a byl pro ně zdrojem všech informací. Přes jeho záři Číst dál
 • Návod na život podle Jaroslava Duška

  1. Když se ti něco líbí – řekni to. 2. Když se ti něco nelíbí – řekni to.3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.6. Když něco chceš, popros.7. Nikdy se nehádej.8. Chceš-li, Číst dál
 • Záhadná Atlantida - nová odhalení a fantastické detaily z alexandrijské knihovny

  Atlantida je zaklínadlem, vyvolává teskné vzpomínky na legendární a lepší časy. Lidé se otázkou této zmizelé pevniny zabývali odpradávna a dodnes jí jsou fascinováni. Jsou to ale všechno jen pověsti, nebo mají báje pravdivý základ? Badatelé, spisovatelé i laici se v moderní době nad legendou Číst dál
 • Jitka Chrtková: Důležitost pečujícího doteku pro zdravý vývoj dítěte a rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi

  Dotek je základní lidskou potřebou. Lidská bytost – malé dítě – nemůže bez pečujícího doteku přežít. Jakkoli se toto tvrzení zdá být silné, je pravdou, že důsledky jeho nedostatku si s sebou nese mnoho dětí a dospělých.Příkladem, jak zničující může nedostatek pečujícího doteku být, jsou sirotčince a Číst dál
 • Soňa Sofi: NUMEROLOGIE - Jak vybrat název firmy z numerologického hlediska?

  Soňa Sofi: Jak vybrat název firmy z numerologického hlediska? Při výběru názvu vaší firmy je důležité, abyste našli takový název, který bude přispívat k dobrému rozvoji podnikání a umožní vám uskutečňovat vaše vytyčené cíle. Zároveň s tím však musíte vědět, co chcete, čeho chcete dosáhnout. Každý podnikatel si přeje, aby se jeho firmě dařilo Číst dál
 • Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA

  Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA Už delší dobu mi hlavou lítal nápad na článek o DNA. Dneska impuls přišel i ze srdce a tak usedám a píši…. Zde je článek o tom, co v učebnicích biologie nenajdete, nějak se totiž na to „zapomnělo.“ Anebo, se prostě dělá, že to neexistuje, Číst dál
 • Mojmír Mišun: Slovanství v dnešní době

  Mojmír Mišun: Slovanství v dnešní době Dostáváme se do společnosti, která převrací a mění snad úplně všechno. Tedy i to, na čem vyrůstá životaschopná, morálně vyspělá duchovní společnost. Často vyvstává otázka, kdo a proč ji takto řídí a co tím sleduje. Jsme snad už jen manipulováni? Pokusím se podat svůj pohled, Číst dál
 • Očima laskavé rebelky: Stíháte být šťastní?

  Očima laskavé rebelky: Stíháte být šťastní? Dneska mě u snídaně pod pergolou, kam krásně svítilo sluníčko a při pohledu na záplavu voňavých kytek v truhlících zaplavil ohromný pocit vděčnosti a klidu, pocitu, že jsem přesně tam, kde chci být. A že to tak nebylo vždycky, vlastně že to tak nebylo dost Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
national cpr association