Novoluní ve znamení Štíra nastane dnes ve 12.42 hod. SEČ. Na měsíc dopředu jsme tak připraveni na nové začátky v souladu se Štířími potřebami, můžeme se konstruktivně zaměřit na některé charakteristické rysy tohoto znamení – vášeň, touhu, vynalézavost, proměnu, intimitu, hluboké a vnímavé zkoumání vztahů, financí, hodnot. Uvažujeme o tom, jak tyto kvality zahrnout do svého života smysluplným a pozitivním způsobem.

Toto spojení je vhodné pro práci na našich „sebemistrovských“ dovednostech. Můžeme si začít více všímat a stanovit, co přesně nás nutí mít některé věci v životě pod kontrolou. Jako závislost a dluhy, možná chceme začít pracovat na tom, abychom se osvobodili od těchto emočně zatěžujících záležitostí. Můžeme mít příležitost zbavit se nadbytečného „odpadu“ v našem životě, hmotném i duchovním. Mohli bychom se přestěhovat, proměnit prostředí, ve kterém žijeme, ponořit se hlouběji do tajemství kolem nás, než abychom  zůstali spokojeni se svým statutem quo.

Tento cyklus novoluní ve Štíru také podporuje prozkoumat to, co v našich životech chybí. Můžeme být ochotnější přiznat si své destruktivní návyky, opustit nevyhovující zvyky. Díky znamení Štíra se učíme dělat důležité změny! Jedna z „lekcí“ Štíra je ponořit se hlouběji, pod povrch, odkrýt naše strachy, a odpovídající „odpovědi“ na ně. Otevíráme se našim třináctým komnatám, a mnohem jasněji cítíme, kde jsou naše dosavadní strategie již překonané, nefungují a je nutné je od základu opustit a proměnit. Díky tomu objevujeme větší a hlubší smysl existence.

Nejvýraznější aspekt tohoto novu je kvinkunx na Uran v Beranu. S Uranem cítíme, že se cítí změny, které nejsou úplně plánované. Naštěstí nám pomáhá harmonický sextil od Saturnu ve Střelci na Uran. Díky tomu kromě tenze z nepojmenovaných změn, očekávání a překvapujících událostí či vývoje, můžeme cítit i pevnou půdu pod nohama. Výrazným aspektem dnešního novu je také opozice na planetu Sednu, která nás vede více do kolektivních proudů. Nechá nás více přemýšlet o ekologii, klimatických změnách a našem životním stylu. Uvědomujeme si hlouběji, kde jsou naše skryté zdroje, které nepoužíváme, zbytečné přebytky, vracíme se tváří tvář v proudu existenciálních proměn, k našim skutečným potřebám.

Večer vstupuje Luna do Střelce (19.59 hod. SEČ), aby posílila naši víru a chuť po naplnění všeho, co jsme během tohoto nového cyklu zacítili.

Krásné (s)plynutí a novoluní přeje Pavlína