Daniela Hannah: Horoskop na leden 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v lednu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Kozorohem od 21/12/2017 až do 20/01/2018 4.09 hod., kdy se přesune do znamení Vodnáře.
Úplněk v Raku nastane 2/1/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Raka. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před ním jsou velmi kritické dny. Raci by si měli dát pozor na svou osobu. Vliv úplňku pocítíme v oblasti související s ženami v rodině, domovem a rodinou. V době úplňku se setkají Slunce, Venuše, karmický Saturn a Pluto v konjunkci s Černou Lunou. Mnohým lidem planety stíží nebo omezí pracovní aktivity.

Lednové novoluní proběhne 17/1/2018 v Kozorohu. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Kozoroha. Pro ostatní znamení otevírá novou cestu ke kariéře a pracovnímu postupu. V době novoluní se setkají Slunce, Luna, Venuše a karmické Pluto v konjunkci. Dále Merkur se spojí se Saturnem a Černou Lunou. Šest planet pobývá v Kozorohu, včetně Černé Luny. Jejich spolupůsobení bude mít velkou sílu. Každý z nás učiní zásadní osudové rozhodnutí.

Druhý lednový úplněk ve Lvu nastane 31/1/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Lva, jeho vliv pocítíme v první polovině února. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před jsou velmi kritické dny. Lvi by si měli dát pozor na svou osobu. Vliv úplňku pocítíme v oblasti související s dětmi, plody a výtvory a také s pracovními a životními partnery.

Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Kozorohem od 24/12/2017 do 17/1/2018, kdy se přesune do Vodnáře a zde se bude pohybovat do začátku února.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje Štírem, a to až do 26/01/2018, kdy se přesune do Střelce. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budete aktivní, to se zhodnotí.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

DOPORUČUJI SI NECHAT VYPRACOVAT ROČNÍ HOROSKOP na 12 měsíců, kde máte pospaný aktuální vliv planet včetně Černé Luny a karmického Saturnu.

BERAN

Úplněk nastane 2/1/2018. Berani uzavřou téma domova, bydlení a rodiny. Úplněk vnese jasno do rodinných záležitostí, zejména s ženami v rodině. Úplněk může přinést i zdravotní problémy, které je nutné řešit.
Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Berani aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Aktuální téma je o hodnotách, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných financí. V tomto období probíhá aktivní transformace i proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Mars spolu s Jupiterem aktivuje Berany k jakékoli investici, nákupu nebo prodeji.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Berany na realizaci nových pracovních aktivit. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení, na druhé straně planety pomohou zlepšit pracovní podmínky, otevřou dveře k novým možnostem, jak se pracovně posunout.
Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti úřadů a úředních záležitostí. Rozšiřování vědomostí a napojení na cizinu a zahraničí. Berani se začnou vzdělávat a učit novým věcem.

BÝK

Úplněk nastane 2/1/2018 a ukončí oblast vzdělávání. Pokud řeší úřední záležitosti, zde se vyjasní situace. Úplněk přinese nepříjemnost s dopravním prostředkem. Býci by měli být opatrní a mít své auto v pořádku, zejména ve spojení s úřady. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Býci aktivní se v budoucnu zhodnotí.
Býci budou ve svém životě pociťovat vztahové napětí, které mohou využít, pokud budou vědět co dělají. Toto je období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi, a to i s těmi, s nimž musí Býci spolupracovat. Aktivní období je založené na intimnosti v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Současným problémem bude udělat kompromis nejen v práci, ale i v manželství. Mohou být narušeny i nejlepší vztahy. Pozitivně se dá Mars využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na světlo a tím dojde k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Býci by se měli vyhýbat zbytečným sporům v životě i s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Mohou se dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevře dveře k cestě do ciziny, nebo se někdo ozve ze zahraničí. Býci, kteří chtějí studovat a vzdělávat se, dostanou příležitost. Čeká je splnění přání, ovšem nesmí se nechat omezovat nebo znepříjemnit situace Saturnem či Černou Lunou.
Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti financí, které Býci vlastní s další osobou nebo bankou. Aktivně budou mít otevřené téma sexuality a peněz.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 2/1/2018. Blíženci uzavřou určitou finanční záležitost. Úplněk vnese jasnější světlo do oblasti peněz a majetku. Mohou se objevit doplatky nebo nezaplacené dluhy. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Blíženci aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Mars přináší plnění povinností. Pohybuje se v oblasti služeb. Vlastní potřeby Blíženci odsunou do pozadí, potřeby druhých budou prioritní. Mohou vyvstat konflikty s nadřízeným, obtíže v práci, konflikty s podřízenými. Mars zde přechází přes oblast zdraví, mohou nastat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Mars aktivuje zdraví, spolupráci a službu pro někoho, přináším mnoho povinností.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Blížence na nové možnosti, jak získat peníze, hypotéka, půjčka, společný majetek. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení. Blíženci si dají do pořádku majetek, který sdílí společně s další osobou nebo bankou. Budou podepisovat smlouvy a nová ujednání. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti všech vztahů a smluv. Blíženci mají zaktivovány vztahy pracovní, partnerské, veškeré dohody a smlouvy. Pozor na veškeré podpisy. Doporučuji si několikrát pročíst veškeré smlouvy, než se podepíší.

RAK

Úplněk nastane 2/1/2018 a ukončí veškeré vztahové záležitosti. Uzavře téma pracovních a partnerských vztahů a dohod. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Raci aktivní se v budoucnu zhodnotí. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Mars přináší Rakům aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Raky na nová smluvní ujednání. Novoluní přináší příležitost k novým vztahům a dohodám. Vztahy pracovní, partnerské, rodinné. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení. Raci si musí udělat pořádek ve vztazích. Pozor na dohody v pracovní rovině. Doporučuji si vše řádně pročíst a nechat si vysvětlit. Mars, planeta aktivity se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti sloužím a pečuji. Rakům Mars přinese mnoho povinností. Budou se starat a pečovat v souvislosti se zdravím.

LEV

Úplněk nastane 2/1/2018. Úplněk přináší období, během kterého budou přemýšlet a rekapitulovat svůj život. Budou se připravovat na svůj úplněk, který proběhne 31/1/2018. Pod vlivem úplňku se řeší zhoršená psychika nebo nemoci. Doporučuji být v klidovém režimu, přežít bez újmy toto nepříznivé období. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Lvi aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Mars spouští tuhu po vylepšování místa, kde bydlí, bytu, domu apod. Budou řešit ženy v rodině (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Lvy čeká aktivita spojená s domovem. Budou organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit vše k obrazu svému. Veškerá aktivita se nyní dotýká domova a pevného pracovního zázemí. Mohou se objevit spory o vlastnictví, půdu či o pozemky. V tomto období mohou řešit své zdraví.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní přináší nové možnosti spolupráce. Musí si udělat pořádek mezi spolupracovníky. Toto je vhodná doba na řešení zdravotních problémů. Začít žít zdravě. Planety tlačí Lvy do oblasti zdraví a péče o sebe. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti dětí, partnerů, tvorby. Lvi mohou několik týdnů tvořit, plodit děti a vytvářet hodnoty. Mars aktivuje pracovní partnerství a také životní partnery. Nezadaní mohou někoho potkat. Začínají řešit partnery. Druhý lednový úplněk ve Lvu nastane 31/1/2018. Tento úplněk ovlivní první polovinu února 2018. Lvi ukončí a uzavřou veškeré vztahové záležitosti, a to jak pracovní, tak partnerské. Silné vztahy se upevní a vztahy, které nemají pokračovat, se ukončí.

PANNA

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře působení v určité společnosti, skupině lidí. Vnese jasnější světlo mezi kolegy a přátelé. Ukončí některá přátelství. Tento úplněk přináší dokonání cílů a snů, které si Panny předsevzaly. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Panny čeká zvýšené pracovní tempo. Pozor na možné konflikty a hádavost se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Příliš agresivní Martova energie je znakem nízkého sebevědomí a nedostatečného pocitu jistoty. Mars působí v oblastech komunikace, myšlení a také cestování. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k plodům, výtvorům a partnerům. Kdo touží po dítěti nebo vytvořit velké dílo, dostane možnost vytvářet a tvořit. Pannám přichází nový životní nebo pracovní partner. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti bydlení, rodiny a domova. Panny budou řešit několik týdnů ženy ve své rodině. Veškerá aktivita se bude týkat tématu bydlení. Změnit, přestěhovat nebo přesunout pracovní zázemí. Také je zaktivována oblast zdraví a péče o své tělo.

VÁHA

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk ukončí životní situaci. Uzavře pracovní oblast. Vnese jasnější světlo do tématu práce, pracovních aktivit a kariéry. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Váhy mají otevřenou aktivitu v souvislosti s penězi. Mohou kupovat, prodávat, řešit půjčky nebo dluhy.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k novému domovu, pracovnímu zázemí. Váhy se mohou stěhovat, měnit práci. Vytvořit si harmonický domov, usadit se, upevnit své životní postavení. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti učení a vzdělávání. Mohou řešit dopravní prostředek, ale také úřední záležitosti. Váhy budou několik týdnů cestovat, komunikovat, psát, telefonovat a podepisovat.

ŠTÍR

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře určitou úřední záležitost. Vnese jasnější světlo do oblasti vzdělávání a rozšiřování vědomostí, téma ciziny a zahraničí. Do úplňku by Štíři měli znát svá tajná přání a životní cíle. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter ve Štíru a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období, to se zhodnotí. Štíry čeká aktivní období. Usilovně budou pracovat na tom, aby dosáhli toho, co chtějí, prosadili se mezi ostatními. Mají šanci ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Štíři jsou plni fyzické energie a odvedou kus práce. Mars jim nyní dodává mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars jim neponechá mnoho času pro odpočinek. Díky Martu, zvládnou překonávat různé překážky. Pozor na horlivost a plýtvání energií.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k úředním záležitostem, k dopravnímu prostředku. Štíři se mohou vzdělávat, podepisovat nové smlouvy, telefonovat, psát a komunikovat. Učit se novým věcem. Pozor na podpisy a ujednání, je potřeba si dát do pořádku veškeré úřední dokumenty. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti financí a hodnot. Štíry čeká aktivita spojená s financemi. Několik týdnů budou řešit peníze, majetek, půjčky nebo dluhy.

STŘELEC

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře oblast sexuality a financí. Střelci si udělají jasno ve svých láskách. Uvědomí si, s kým chtějí žít. Další téma úplňku jsou peníze, které vlastní spolu s další osobou nebo bankou. Do úplňku by měli zaplatit své pohledávky, nebo naopak získat zpět své peníze. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Střelci by měli ukončit určitou aktivitu, uzavřít jednu životní cestu.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k výdělkům, zvýšení hodnot a prestiži Střelců. Dostanou příležitost získat peníze. Mohou výhodně investovat, prodat či kupovat. Přichází zásadní životní rozhodnutí. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune do znamení Střelce a Střelci se pár týdnů nezastaví. Čeká je velmi aktivní období. Usilovně budou pracovat na tom, aby dosáhli toho, co chtějí, prosadili se mezi ostatními. Mají šanci ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Mars jim nyní dodává mnoho energie, zaměří se sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

KOZOROH

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře veškeré vztahy a dohody. Kozorozi si uvědomí, s kým chtějí žít, pracovat a fungovat. Ve vztazích přijdou situace, které vyvolají silné emoce. Černá Luna společně s Venuší a Saturnem přináší omezení a problémy, které je nutné řešit. Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Kozorohem konce prosince do 17/1/2018. Po tuto dobu by měli zářit, všude být slyšet a vidět. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období, to se zhodnotí. Kozorozi by měli chodit do společnosti. Mají zaktivované své cíle a přání, a to do roka a do dne. Nyní je čas učinit to správné rozhodnutí a něco pro budoucnost udělat.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní v Kozorohu je nejdůležitější obdobím roku 2018. V době novoluní se setkají Slunce, Luna, Venuše a karmické Pluto v konjunkci. Dále Merkur se spojí se Saturnem a Černou Lunou. Šest planet pobývá v Kozorohu, včetně Černé Luny. Jejich spolupůsobení bude mít velkou sílu. Kozorozi učiní zásadní osudové rozhodnutí. Nastolí novou životní osudovou cestu. Tato cesta bude bolestivá a plná emocí.
Mars, planeta aktivity, se přesunula do oblasti odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy. Může přinést frustrace, odříkání, pocit nesprávného ohodnocení, neustálého odstrkování. Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit. Téma „skrytých nepřátel“ se nyní bude projevovat. Pozor na konfrontace a konflikty s jinými lidmi. Je čas ukončit vše co není životaschopné a na nějaký čas se stáhnout do ústraní.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře téma zdraví, péče o další osobu. Vnese jasnější světlo do veškerých povinností a všeho, co Vodnáři slíbili udělat. Mohou řešit zdraví nebo nemoci u osoby blízké. Ukončí spolupráci, nebo se rozloučí se spolupracovníkem. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Každá změna a reorganizace v pracovní a životní rovině je zde ku prospěchu. Chystá se pracovní nebo karierní postup.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu do nitra Vodnářů. Ti budou přemýšlet, jak dál, rekapitulovat svůj život. Uzavřou jednu životní kapitolu a učiní zásadní životní rozhodnutí. Cosi ukončit a uzavřít. Mohou přijít problémy s úřady. Nepřátelství, závist a pomluvy přináší Černá Luna s Merkurem a Saturnem. Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Vodnářem od 18. ledna do začátku února. Po tuto dobu by měli Vodnáři zářit, všude být slyšet a vidět. Je dobré využít příznivé vlivy Venuše, díky ní budou nepřehlédnutelní. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune do Střelce. Vodnáři by měli chodit do společnosti. Mají zaktivované své cíle a přání, které se do roka a do dne splní. Nyní je čas učinit správná rozhodnutí a něco udělat pro budoucnost.

RYBY

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře partnerství. Vnese jasnější světlo do oblasti pracovních nebo životních partnerů. Úplněk ukončí téma dětí a potomků. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Mars s Jupiterem přeje všemu v souvislosti s rozšiřováním vědomostí a napojení na cizinu a zahraničí. Lednové novoluní proběhne 17/1/2018.
Novoluní otevírá cestu do společnosti, společenství, kam chtějí Ryby patřit. Novoluní přináší nová přátelství a splnění cílů a přání. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti práce a kariéry. Přichází velké pracovní nasazení. Ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod a smluv. Přichází doba změn a reorganizace v pracovních aktivitách. Mars může vyvolat konflikty s lidmi, kteří mají moc. Patří mezi ně rodiče, zaměstnavatelé nebo nadřízení. Ryby by měly brát ohledy na zájmy druhých, jen tak dosáhnout velkého pokroku na cestě za úspěchy.Daniela HannahDaniela Hannah - intuitivní astroložka, numeroložka, poradkyně ve věcech duchovních i životních...

Poradím Vám v oblasti partnerských vztahů, lásky, podnikání, kariéry. Objasním Vám Vaše životní karmické zadání, úkoly nastávající období a nastíním Vám možné cesty za Vašim úspěchem.
Ocitli jste se nad vlastní propastí?
Otočil se k Vám život zády?
Máte problémy, které nemůžete zvládnout?
Přišla krize do Vašeho vztahu a Vy už prostě nevíte co očekávat a jak jít dál?

Hledáte v sobě chyby a nemůžete přijít na to, kde je děláte?

Ať už se stalo cokoli a Vy hledáte radu a pomoc, tak právě Vám je určen můj výklad. Ptát se můžete na cokoliv co Vám zasáhlo do života, na sebe i své blízké, děti a rodinu.

Ke svým výkladům využívám astrologie, numerologie a výkladu z tarotových karet.

Astrologie poskytuje poměrně široký a komplexní pohled na povahu každého z nás a dává docela přesná časová určení, kdy se co stane. Má řadu propracovaných nástrojů pro vzájemné porovnání jako je  např.  partnerský horoskop.
Numerologie dává výkladu pohled a sled událostí v určitém časovém období. Nedokáže přesně předpovídat konkrétní události.
Tarotové karty jsou jemným a citlivým nástrojem pro analýzu situace i předpověď dalšího vývoje,  moudře poradí, co v dané situaci podniknout.

KONTAKT: Telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Nejzajímavější články na našem portálu

 • Olga Pěchotová: Jak se v našem horoskopu ukazují problémy s fyzickým tělem?

  V astrologii se informace o našem fyzickém těle a zdraví dozvídáme z 1. a 6. domu horoskopu. 1. dům vypovídá o našem fyzickém vzhledu, postavě a také o případných poporodních komplikacích souvisejících s naším tělem a zdravím.Přes ascendent a tedy hrot 1.domu Duše vstupuje do Číst dál
 • Jitka Bičíková: PROČ VÁS BOLÍ NOHY? - Duchovní příčina

  Jitka Bičíková: PROČ VÁS BOLÍ NOHY? - Duchovní příčina Pobolívají vás stále lýtka, i když jste v klidu? Cítíte v nich napětí, bolest, palčivost, horkost, někdy křeče či tepání? Pak zde mluvíme o tzv. "syndromu neklidných nohou". Z duchovního hlediska přeloženo: "Syndrom nezastavení toku našich úporných myšlenek na vše, CO MÁTE POCIT, ŽE MUSÍTE Číst dál
 • Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům

  Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Číst dál
 • Očima laskavé rebelky: Stíháte být šťastní?

  Očima laskavé rebelky: Stíháte být šťastní? Dneska mě u snídaně pod pergolou, kam krásně svítilo sluníčko a při pohledu na záplavu voňavých kytek v truhlících zaplavil ohromný pocit vděčnosti a klidu, pocitu, že jsem přesně tam, kde chci být. A že to tak nebylo vždycky, vlastně že to tak nebylo dost Číst dál
 • Magazín BIOOO: CO JE VAZELÍNA A PROČ JI MAJÍ RÁDI VÝROBCI KONVENČNÍ KOSMETIKY?

  CO JE VAZELÍNA A PROČ JI MAJÍ RÁDI VÝROBCI KONVENČNÍ KOSMETIKY? Existuje taková vtipná průpovídka, že máme rádi „přírodní“ kosmetiku s vazelínou, protože ropa je přece z přírody. Je to narážka na „přírodní“” kosmetické přípravky, které jsou plné této ropné složky, a je hodně důvodů, proč bychom ji rádi mít neměli. Z přírody je leccos a Číst dál
 • Ava Chrtková: I řvoucími ústy psychopata k vám může mluvit Bůh

  Ava Chrtková: I řvoucími ústy psychopata k vám může mluvit Bůh V procesu transformace od nevědomého k vědomému životu se stane mnoho věcí, které mohou člověka zcela vyvézt z míry. Nejinak to bylo i u mne mnohokrát v mém životě. Mnohokrát jsem nepochopila proč se to či ono stalo. Postupným procesem práce na sobě a zejména Číst dál
 • Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek

  Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek Děláme to všichni, s oblibou kritizujeme vše okolo nás, práci, partnera, přátele, situace. Proč máme takovou potřebu zaměřovat se jen na negativní momenty v našich životech? Možná je to naším nastavením, takový český pesimismus, mít pocit, že nám stále něco chybí ke štěstí. Obecná nespokojenost, Číst dál
 • Alžběta Matiášová: Jak zmírnit homeopaticky následky očkování?

  Jak zmírnit homeopaticky následky očkování? Očkování je v naší zemi povinné. Je mnoho studií, které potvrzují blahodárné účinky plošného očkování. Je mnoho studií, které potvrzují spoustu škodlivých následků. Jak se v tom vyznat, zorientovat? Já vnímám, že vše má svůj smysl, i když se nám to zdá nesmyslné. Očkování na Číst dál
 • Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily

  Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily Massage in Schools Programme (MISP) je mezinárodní program, který pomáhá ve více než 38 zemích světa zlepšovat kvalitu života dětí ve školách a školkách. Je založen na základní lidské potřebě – pečujícím doteku. Dítě masíruje jiné dítě pod dohledem dospělé osoby, a tak se učí empatii Číst dál
 • Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí

  Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí Otázka zdravého sebevědomí souvisí především s pocitem vlastní hodnoty. Naše společnost nám vštěpuje, že velikost naší hodnoty se úměrně zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tom, jak se dokážeme přizpůsobit očekávání svého okolí. Jestliže nás v minulosti naučili, že nesmíme vyčnívat z řady, máme být Číst dál
 • Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách

  Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách Práci s energiemi, krystaly a bylinami jsem studovala od té doby, co jsem uměla číst. O existenci duchovních světů jsem však věděla dávno. Také o tom, že každá duše má svůj životní plán, než se vtělí na planetu Zemi. O tom zda a jak plán Číst dál
 • Karel Gott: Bojím se o tento svět: "Běh světa řídí ilumináti, lóže a mysticko-okultní organizace."

  Obálka Magazínu Lidových novin Když už se Karel Gott rozhodne vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. století, globalizaci nebo třeba o Václavu Havlovi je silný zážitek. Matador české pop-music na chvíli odloží svůj charakteristický Číst dál
 • Soňa Sofi: Jak zjistit z numerologie kým jsme byli a jak jsme zemřeli v minulém životě?

  Jak zjistit z numerologie kým jsme byli a jak jsme zemřeli v minulém životě? Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po fyzické smrti? Tak to vše a mnohem více dokáže vědní disciplína numerologie. VAŠÍ OSOBNÍ CESTOU K SEBEZDOKONALENÍ POMOCÍ POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ KARMY, MINULÝCH ŽIVOTŮ MŮŽETE OBJEVIT SAMI SEBE. Číst dál
 • Křišťálová komnata: Krystaloterapie – čistá aura, půl zdraví

  Křišťálová komnata: Krystaloterapie – čistá aura, půl zdraví Jedna z věcí, které se děti učí už od mala, jsou hygienické návyky. Umýt si ruce před jídlem, když přijdou z venku a každý den umýt celé tělo. Je normální být čistý, je normální si umýt obličej, když si ho ušpiníme, je normální si umýt Číst dál
 • Návod na život podle Jaroslava Duška

  1. Když se ti něco líbí – řekni to. 2. Když se ti něco nelíbí – řekni to.3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.6. Když něco chceš, popros.7. Nikdy se nehádej.8. Chceš-li, Číst dál
 • Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy

  Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy Rudraksha je plodem stromu Elaeocarpus granitus, který se vyskytuje nejhojněji na úpatí Himalájí, v Nepálu a Indii. Rudraksha bývá označována, jako oči pána Shivy. Tento výraz vznikl podle legendy, kdy bůh Shiva usedl na zem, začal meditovat za 1000 šťastných a bohatých let pro lidstvo. Číst dál
 • Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to

  Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to Všichni milujeme svůj domov a pocit, že jsme někde doma. Avšak i naše obydlí má svoji paměť a vědomí. Proto se někde cítíme nevysvětlitelně dobře a někde, i když nedokážeme říci proč, se cítíme nepříjemně. A nebojte, dnešní článek nebude zas tak strašidelný, jak říká Číst dál
 • Je ten muž pro mě skutečně tím pravým?

  Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně běžná hra vášní je na programu tehdy, když se muž, který nikdy opravdu nedospěl, zamiluje do ženy, která si myslí, že z něj možná dokáže "udělat dospělého člověka". Žena, která se Číst dál
 • Adéla Chytilová: Samota může být lék

  Adéla Chytilová: Samota může být lék Samota není zlá, je to jen způsob, jak se sblížit sám se sebou. Vždy jsem se samoty bála. Byla pro mě symbolem úzkosti, nudy a prázdnoty.Připadala jsem si sama, když jsem měla být bez druhých. Neuměla jsem samotu správně pochopit ani využít. Děsila mě. Nesebeláska Číst dál
 • Simona Lásková: Příchod nové Duše do života

  Posledních pár let se často stává, že na sezení se mnou si rodiče přivede jejich budoucí dítě (duše). Je to velké požehnání, protože máme možnost urovnat karmu a tím tento vztah prožít na jiné, kvalitní úrovni v radosti a poznání toho, kdo k nám přichází. Číst dál
 • Zbavte se svých kil bolesti a pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním

  Zbavte se svých kil bolesti a pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním „Zastavte svět! Chci vystoupit!“ Přejídání pod vlivem stresu „Utrpení přestane být v jistém smyslu utrpením, jakmile pochopíme jeho význam.“ – Viktor Frankl Autorka knihy Doreen Virtue U obětí týrání nebo zneužití v dětství, kteří nezpracují svůj potlačovaný hněv a sebeobviňování, se dospělost často podobá jejich poznamenanému Číst dál
 • Věra Ovečková: Dřevěné nádobí má výrazné léčebné účinky

  Věra Ovečková: Dřevěné nádobí má výrazné léčebné účinky Tady máme obraz slova "dřevo".Máte rádi dřevo? Obklopujete se jím? Hrají si Vaše děti s dřevěnými hračkami? Dobře děláte. Dřevo má výrazné léčebné účinky a jeho Síla dokáže zahojit mnohé rány. Pro mě je tím nejpřirozenějším materiálem, který lze použít k výrobě téměř čehokoli, co Číst dál
 • Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat

  Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že zájem o toto téma roste tím víc, čím víc se projevuje v realitě. Muži a ženy z celého světa se ocitají v situacích, kdy potkají své dvojče a nic Číst dál
 • Ivo Kotek: Utěšování Vás zničí!

  Ivo Kotek: Utěšování Vás zničí! Známe to všichni. Procházeli jsme nepříjemným životním obdobím a potřebovali jsme se někomu svěřit. Naši přátelé nás vyslechli a hned vzápětí většinou dodávali: “neboj, to bude dobrý” nebo “za pár let se tomu zasměješ”, “vykašli se na něj/ní” atd. Proč nám nebylo lépe? Abych to Číst dál
 • Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY

  Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY Byla jsem oboupohlavní bytostí, mužem i ženou. Ta bytost byla tvořena aspektem muže a ženy, kteří se drželi za ruce a dívali se do jasného světla krystalu, který vyrůstal mezi nimi. Čerpali z něj energii a byl pro ně zdrojem všech informací. Přes jeho záři Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
national cpr association