Luna dnes ráno vstupuje do vzdušných Blíženců (6.30 hod. SEČ).

Myšlení, komunikace, směr však může působit jistý chaos. Především komunikace může být složitá a může být těžké soustředit se na jasná a tvrdá fakta. Merkur se dnes na své pouti symbolicky zastaví a „rozkoukává“ se. V takové fázi máme pocit, že nic neběží, jak bychom potřebovali. Zítra se otočí a bude couvat zpět a společně s ním se až do 15. dubna (zůstává retrográdní ve znamení Berana) vydáváme do minulosti.

Je to období zvýšené introspekce. Přezkoumáváme a znovu hodnotíme, přepracováváme staré plány. Pilujeme projekty. Hledáme smysluplné komunikační prostředky. Některá minulá rozhodnutí se nám mohou zdát najednou zbytečná nebo nedostačující. Merkur v Beranu má kardinální kvalitu, která se projevuje především jako rozhodnost a iniciativa. Při retrograditě se ovšem tyto kvality nemohou projevit přirozeným způsobem. Merkur v Beranu požaduje okamžité odpovědi, poukazuje na zpoždění a nerozhodnost. Což může především Berany výrazným způsobem frustrovat.

S Beranem jsme na startovní čáře, ale momentálně hledáme výhybky či zcela nové cesty, jak doběhnout do cíle, zdárně dokončit závod.

Dnes bychom tak měli být opatrní při výběru témat a formulace myšlenek.

Retrográdní Merkur v Beranu pak nejvíce ovlivňuje kromě již zmíněných Beranů, také ostatní kardinální znamení – Váhy, Raky a Kozorohy.

Není čas spěchat. Odpovědi přichází spíše prostřednictvím meditace, usebrání myšlenek, důkladnou analýzu mnoha protichůdných informací. Luna v Blížencích, kterým Merkur vládne, se ovšem nachází po celý den v sextilu na Slunce v Beranu. Tento aspekt přináší vnitřní stabilitu a vědomí, že věci běží tím správným směrem.

S Blíženci máme potřebu sdílet s druhými, dnes jde jen o to, nalézt ten správný kanál, tu vhodnou dobu, kdy, co a komu říct. Doba naopak nepřeje započetí nových projektů, podpisům smluv, či nákupu nových věcí.

Krásné čtvrteční (s)plynutí přeje Pavlína