Renata Petříčková: KVĚTEN pro jednotlivá znamení

KVĚTEN 2018: Zkraje měsíce dokonalá teorie, potom překvapivá praxe!

Zatímco v dubnu jsme se tak hezky probudili do jara a získali ten jarní švih a energii, v květnu se maličko zastavíme nad váháním, nad řešením a nad novými skutečnostmi, které budou ve zvýšené míře v tento měsíc odhaleny. Svým způsobem mi to velmi připomíná i tu dubnovou cykličnost, kdy jsme se neustále houpali nad dozvuky minulosti, pochopením a novými umetenými cestičkami. Hlavní kartou pro květen je Viselec, Sedmička mečů a Velekněžka.

Zkráceně řečeno – květen bude měsíc pravdy a správných směrů. Možná ta první část května bude pomalejší, protože tu bude potřeba zvolit něco nového, zastavit se a zpracovat minulé události, nebo události, které se budou dít. Nespěchejte na ně, nechte všechno, co vás začátkem května potěší, ale i zaskočí – pěkně uzrát. Neprospělo by tomu, kdybyste se okamžitě vrhli do nějakých akcí a vyrazili rozcestím pryč. Stůjte chvilku na tom rozcestí… ještě mnohé můžete uvidět a rozhodnout se pak jinak a správněji, nikoliv zbrkle a rychle. Stejně tak toto období může být takovým, kdy se čeká na to, co se uděje někde venku, aby to k vám potom přišlo jako informace, vyjasnění. Jako impuls k něčemu zcela novému, jako vyčištění situace. Můžete se víc a víc dozvídat něco, co bylo celou zimu (nebo i roky předtím) nejasné. A to jak zvenčí, tak i formou různých prohlédnutí a probuzení, kdy zjistíte, kde a v čem jste obelhávali i sami sebe.

V poslední třetině května tady totiž je vliv Velekněžky, která se zabývá podobným tématem. Tím, co bylo v nerovnováze, co bolelo, co lámalo srdce. Takže se tu může s něčím takovým dít vícero věci – mohou se vám vracet lidé či situace, vzpomínky, z minulosti, které byly právě tak bolavé, aby se připomněly a zároveň jste dostali k nim i řešení. Není to o tom, že by se v tom člověk měl znovu motat a plakat, ale o tom, že teď už víte, jak to řešit, protože víte, jak to tehdy doopravdy bylo – to je ten vliv začátku měsíce.

Kdybych to shrnula, tak první polovina měsíce může být hodně o hledání a nacházení, i zvláštních náhodách, které vám mají dát mnohem víc než kdykoliv předtím. Jsou to takové drobnosti i zásadnější věci, které velmi ovlivňují posuny do budoucnosti, pokud je správně zachytíte a vyhodnotíte. Pokud se z nich poučíte a v druhé polovině měsíce, či až v červnu, se podle nich zachováte. Hledání začátku května bude mít teoretické výstupy a výsledky, které v praxi použijete o pár dnů nebo týdnů později. A bude to zcela zřetelné. Všechny nepravosti budou prohlédnuty a bude tu znovu velká chuť žít dál bez jejich vlivu.

K tomu všemu mě ještě napadá:

-Budete-li se v květnu cítit okradeni nebo zastaveni, zmateni a v nepohodě, tak tím výsledkem má být usebrání, ve kterém zjistíte, že tohle všechno je něco, co vám ve skutečnosti dává obrovskou šanci na něco nového. Zaměřte poté tu pozornost na to, co je všude kolem, na nové šance, na to, co vám obrazně podává ruku se z toho bahna dostat – protože to má obrovský potenciál do budoucnosti

-Velkou roli tady hraje ženská moudrost, síla, možná vliv žen obecně, přítelkyň, kamarádek – žen, od kterých třeba i náhodou vyslechnete velmi moudrou radu, která pomůže rozseknout bolestivou situaci a ulevit vám.

-Kde potřebujete, aby situace došla spravedlnosti, tam se dočkáte, ale nezasahujte do toho, chce to čas. Chce to uplynutí nějaké doby, dokončení nějakého procesu venku, po kterém se vše posadí tak, jak má a viník bude odhalen, potrestán, odejit… záleží na každé situaci, důležité je vědět, že květen může být měsíc zásadních posunů v čemkoliv, co dlouhodobě tížilo, okrádalo…kde vám unikala energie.

A čas bude tím nejlepším květnovým spojencem. Čas a klidná moudrost a moudré prohlížení situací kolem nás, zejména koncem měsíce.

Berani (Kolo – Osm holí – Tři hole)

Tak vám se může velmi roztočit kolo osudu, milí Berani. Máte tu vedle sebe dvě karmické karty, karty, které přináší i zásadní změny života. Můžete se dostat do konfliktu se sebou samými, protože ten tlak na změnu, nebo na posunutí se v životě, může být až nepříjemně silný. Nebo nečekaný. Najednou tu může přijít tolik změn, že nebudete stíhat… Všechno to, co se bude možná i velmi rychle dít v květnu ale směřuje do nové budoucnosti. A to buď přímo, že v tu chvíli už budete vědět, co přesně vás čeká nového, nebo do jisté vidiny budoucnosti, které ještě není úplně jasná, je jen „tušená“, ale už víte, že ji chcete, nebo, že už není cesty zpět, tak si jí musíte vyčekat, vypracovat, vydřít – cokoliv, co pod tím v tu chvíli bude. Ale bude to jasný směr do celého léta, snad i větší životní projekt na delší dobu. Jednoduše něco, co vám ovlivní život na hodně dlouhou dobu.

Květen bych tedy v tomto směru viděla jako měsíc, ve kterém si můžete pochytat zvenčí různé šance, různá pohnutí osudu, různé náhody – nebo sami pohnout tím svým kolem osudu, protože budete najednou vědět, kam se dát. Na co jste třeba velmi dlouho dobu čekali. Ono u toho Kola osudu tu máte Osmičku holí, která je vyloženě karmická, která je o tom, že se vám mohou dít věci, které si zasloužíte, ať už v dobrém, tak ve špatném. Ale v každém případě i to, co se bude dít kolem vás je jistým způsobem důsledek vašich minulých činů, je ukázkou něčeho, co má něco velmi důležitého říct i vám.
A zároveň se v květnu můžete dostat do situací, kdy budete postaveni na místa, o kterých víte, že když tady v tuhle chvíli něco uděláte, tak vás to ovlivní na hodně dlouhou dobu. Že máte možnost sami založit svou budoucnost. A to ve velmi úrodné půdě a mnohdy i s velmi překvapivými semínky nebo rovnou sazeničkami. Tím, co bude udávat směr je vaše sebevědomí a touha být v budoucnosti hmotně nebo materiálně zajištěn. Nemusí se to týkat nutně jenom peněz, ale všeho, co považujete za své vlastní zázemí. To bude zcela prvořadé.  Můžete získat možnosti a šance splnit si své sny. Udělat něco zásadního v životě, co vám v budoucnosti umožní si sny splnit. Vylepšit život tak, aby vám byl pohodlný. A pokud vám ta pohodlnost nebo materiálno bude v květnu vzato… protože i to se může stát díky té spravedlnosti nastavené Kolem osudu, pak věřte, že to je proto, že jste si to nějakým způsobem v minulosti zasloužili, či na to založili… a pak se budete muset znovu rozhlédnout v nové situaci a pokusit se ji napravit. Mělo by to jít dobře, protože kolem sebe stále máte tu vyrovnávající spravedlivou energii…

Býci (Trojka mečů – Král holí - Svět)

Máte neuvěřitelnou sílu. Snad jste se dobře napásli čerstvého, ale suchého, jetele! Pro vás mimořádně dobře platí i obecný květnový tarotskop, protože jedno z témat se tu objevuje. A to je nalezení toho, co vám skutečně v životě vadí. Zase tu je něco, co působí nerovnováhu, ale překvapivě se pod tím nebudete lámat, ani před tím zavírat oči, ale květen jako kdyby vám dal moře energie a máte tu akčnost, máte tu sílu, posazení se na vlastní trůn, a ukončování i začínání cyklů. Co si pod tím vším představit? Cokoliv, milí Býci! Nevím, jestli na vás padá narozeninová síla, nebo je to výsledek dlouhodobého uvědomování, ale zdá se, že v květnu můžete velmi zásadně zahýbat vlastním osudem, a to vlastní silou. Ačkoliv mám dojem, že ty události venku vám notně pomohou.

Měsíc přesunů, posunů, cestování, možná zcela nových zážitků a nových záležitostí, které tu najednou budou pro něco velmi rozhodující. Sedne vám to do sebevědomí. Všechno, co vám posílí sebevědomí, co vás udělá spokojenými, vládnoucími nad svým životem (případně nad tím, nad čím vládnout bytostně potřebujete) vám dodá nejen tu spokojenost v přítomnosti, ale i odvahu a chuť měnit budoucnost. Můžete tedy třeba na základě toho, k čemu se rozhodnete v květnu, protože tomu budou i okolnosti příznivé, začít přemýšlet o větších změnách, o nových věcech… o nových projektech. Jako když se protrhnou hradby něčeho temného nebo dusivého, jako když pouze jen pochopíte, co vás celou dobu brzdilo a teď,… co s tím?

To už je celé na vás. Ale v každém případě tu může být ještě začátkem měsíce nepříjemnější doba, kdy budete konfrontováni s tím, co není ve vašem životě to pravé, co vám vadí, brzdí, bere sílu, prostě překáží v té rovnováze, po které už bytostně toužíte… a pak je na vás, abyste to, co tam v té podebrané patě je, opravdu vytáhli a zahodili. Nikdo jiný to neudělá. Naopak, ten květen a následující čas vás pořádně práskne bičem do zad a budete muset zrychlit, odejít, změnit… udělat něco jinak. A je tedy v tuto chvíli jen na vaší vůli, jestli vytáhnete ten trn a se zahojenou ránou se vydáte na tu novou cestu, nebo jestli si ho tam necháte a budete zpocení pod bičem května kulhat dál…
A ještě něco – zvenčí tu máte velmi hezký vliv něčeho nebo někoho dalšího. Někoho, kdo k vám patří, takové milé setkání se s něčím, co vám dělá velkou radost na srdci. Co s tím uděláte, je na vás, ale jedno je jisté, tento vliv tu je proto, aby vám ukázal směr…

Blíženci (Kolo osudu – Čtyřka pohárů, Zamilovaní – Král pentaklů)

Části Blíženců už můžu popřát hezké narozeniny a rovnou říkám: Nebude to lehký měsíc, ale výsledek stojí za to. Snad na vás může někdy padnout i bilanční narozeninová deprese, ale je to spíš nostalgické zaměření se na minulost, vzpomínání, ze kterého vzchází nová síla. Jako když stojíte nad hrobem svého minulého roku, své minulosti – a víte, že je ráno a že svítá a že musíte jít a začít znovu žít. K tomuto všemu může pomoci i nějaká událost, která může přijít zkraje měsíce, připomenout ztráty, připomenout prožité těžkosti, ale především vám tohle všechno přinese pevné vědomí toho, co jste už dokázali a jakou máte skutečně cenu. Pohřběte minulost – je k tomu úplně ideální čas. Ideální nostalgické rozpoložení. Využijte ho. Jděte a efektivně to všechno nechte minulosti. Ať už to bude něco z minulosti, co přijde otestovat, nakolik jste se poučili, nebo nakolik se necháte znovu zatížit, nebo jestli to bude jen nával vzpomínek nebo nostalgie… je čas to nechat jít. Protože ve chvíli, kdy otřete tu poslední slzu, vám dává květen, zejména v druhé polovině, obrovské možnosti. Najednou tu jsou znovu splněné sny, najednou tu je vlastní trůn, na kterém sedíte nejen vy, ale možná i někdo jiný. Nebo tu je něco, co se k vám přiblíží a tolik k vám patří! Můžete najít vysněná místa, vysněnou práci, vysněného člověka. Naprosto cokoliv, co vám dá podporu a zázemí do budoucnosti.

A naopak, pokud máte pocit, že v květnu ztrácíte něco z toho, co k vám patřilo, možná je čas to oplakat a podívat se kolem sebe, protože s velkou pravděpodobností kolem vás bude něco ještě lepšího. Máte tu takovou podivnou kombinaci smutku a zároveň něčeho mnohem lepšího. Víte, jako když třeba odcházíte z rodičovského domu, kde vám bylo strašně hezky… ale víte, že na vás čeká už zařízený dům někde jinde, kam se strašně moc těšíte. Není to zoufalost, je to spíš takové hořkosladké vzpomínání s vědomím, že teď už je to skutečně minulostí.

Asi bych k tomu poradila to, abyste v těch podivných květnových dnech, které tam mohou přijít – zejména kolem novoluní, upřednostnili tu budoucnost, neutopili se zbytečně ve smutku, který je už dávno přežitý… odžitý. A směrem k úplňku, ke konci měsíce, se snažili maximálně pracovat na všem, co potřebujete, aby rostlo. Půjde vám to až fantasticky.
Něco se dokončuje…to těžké je za vámi. Možná se to ještě přijde připomenout. Ale ne nadlouho. Protože pak přijde ta zásadní otázka: „Tak jsi připraven na novou, zcela novou cestu? Tak pojď!!“

Rak (Král pohárů, Slunce, Dvě hole, Poustevník, Pět pentaklů)

Raci budou mít zejména do novoluní velmi příjemný čas. Všechno bude kvést, všechno bude až takové „zamilované“ a prohřáté sluncem.  Asi k tomu nebudu psát víc, protože tady je ideální čas na to využít všechnu tu energii k téměř čemukoliv. K úklidu kolem sebe, k úklidu v sobě, je to doslova jarní příval energie, který by bylo hřích nějak promrhat. Máte pevně jasnou vizi, směr, víte, co chcete zlepšit, nebo udělat, kam jít, co nechat za sebou, co rozvíjet. Celá škála letošního jara je před vámi a je to neomezené. Zkuste úplně všechno využít na maximum. Nemusíte u toho ani být unaveni, protože pojedete snad na nějaké perpetum mobile. A ejhle – nejspíš se s novoluním a pak do druhé půlky měsíce dostanete až na nějakou křižovatku. A tady bude čas se zastavit. Patrně víte, kam byste chtěli, patrně v tuhle chvíli budete někde jinde, než jste byli třeba ještě v dubnu nebo březnu… je tam mnohem víc uklizeného podloží pod vámi, mnohem víc vyjasněného, jste takoví čistší, energičtější, nabiti novým elánem. A teď je otázka, co s tím…

Protože tady se může v polovině měsíce objevit rozcestí. Takové, které zastaví z jednoho důvodu – vlastně ze dvou. Buď se vám ani do jedné možnosti nebude chtít… a co teď tedy… protože jednou se dát musíte… Nebo naopak, se vám bude chtít do obou, a i přesto se budete muset rozhodnout jen pro jednu. Takové rozhodování, do kterého se nikomu moc nechce, ať už je příjemné, nebo nepříjemné. Podívám-li se na ten konec výkladu a na to, co je za tím rozcestím, nevím přesně, co vám poradit. Je tu totiž Poustevník a vedle něj Pětka pentaklů. Jako by vás každá z těch možností někam vyhazovala. Zdánlivě do samoty nebo do bídy. Nebo jen někam, kam se vám moc nechce, protože pořád máte za zády to, co ztrácíte. A ta ztráta je vedena do minulosti, do nostalgie. Nebo je vedena k něčemu z minulosti, co vás ale zklamalo – nebo k minulosti, která vás zklame nyní.  A zase se celá ta situace vyústí po pochopení a do nové energie a nové cesty, v podstatě se během května zase dostanete ke konci měsíce do stejného stavu, v jakém jste byli na začátku měsíce.

Obohaceni o to, že snad možná trochu dramatickým způsobem se vám vrací něco z minulosti, aby to ukázalo pravou tvář? Aby vás to nechalo pochopit, jaká je pravá tvář? On totiž ten vnější vliv nemusí být tak zřetelný, aby se dalo říct, že z něj jasně pochopíte, o co jde. Tady bych spíše dala na to, že ve chvíli, kdy se dostanete do podobné situace zaseknutí se na místě, u té křižovatky, dejte na svoji intuici, nebo na vzpomínky a fakta, která znáte už z minulosti. Nepřijde mi, že by v tu chvíli bylo něco zřejmé, naopak – tam je taková roztříštěnost, že právě ta nejednoznačnost zvenčí vedená, může být tím, co vás bude zahánět do kouta. Řešení ale najdete v tu chvíli v sobě. Zachovejte se podle něj. Vy jste ti, kdož tohle vyřeší, kdo se vzdálí od toho všeho a najdou znovu to, co měli na začátku měsíce.

Lvi (Pět mečů – Šest pohárů – Eso pentaků, Páže meč)

Vám se tady ještě projevujou nepříjemné vlivy snad z dubna, snad odněkud z dávné minulosti vytažené, ale jedním slovem – o tohle nikdo moc nestojí. Znovu tady ty všechny nepříjemnosti, porážky nebo rýpání zvenčí, vnímám spíš jako otravné, než že by vám chtělo skutečně ublížit.  No ano, možná citově, protože tu je jistý díl škodolibosti, se kterým se může v květnu vynořit něco, co vás bude chtít někam vytáhnout. Potáhnout… potahat za nos? Hm…možná.  Zároveň ale tahle divná cesta někam, ukáže to, že tam už nechcete. A že to tedy necháte hezky v minulosti a nechť se ti, kdož chtějí, dál perou o pomyslné trofeje… Vy už jste jinde.

Hlavní kartou pro váš květen je totiž Eso pentaklů. A mě napadá, že společně s tím Pážetem mečů, které si umí vzít svoje šance a tím pádem je ani vy nepřehlédnete, takže si na to dejte začátkem měsíce pozor, je potom to divně rozkolísané období druhé poloviny května spíše o tom, že někomu bude trnem v oku váš úspěch. Nebo spokojenost. Nebo něco, co jste dostali a bylo by vhodné vám to vzít, aby to někomu venku nevadilo. Stejně tak to mohou být takové různé testy od osudu, jestli se necháte ponížit, jestli se vrátíte do starých kolejí něčeho nepříjemného, nebo jestli si svou novou pozici už udržíte. Jak říkám – není to nic škodlivého, je to spíše něco škodolibého. Až mě to donutilo se zeptat, co s tím tedy? Nabídka. Láskyplná. Takže to nepříjemné prostě s grácií a elegancí odmítnout? Znovu si zopakovat, proč už to nemá v mém životě místo? Znovu si nastavit svoje hranice, což už by mělo jít lehce, protože to „otravné“ je tu opravdu jen symbolické, netřeba tomu podléhat.

A ještě jedna věc. Možná to je dobré síto. Možná ve chvíli, kdy jste šťastni a někdo na vás půjde vylít kýbl černoty, byť se sebelepší záminkou, není úplně ten, kdo by vám pomohl v nouzi. Nebo ten, kdo by se mohl z vašeho štěstí také radovat. Řekněme, že můžete v květnu spatřit i toho člověka – nebo vlastní vzorec sami v sobě – co vám kazí vzestup, štěstí, spokojenost. Co vám vrazí nůž pod žebro pokaždé, když se naplno nadechnete. Protože vás chce vidět dýchat jen napůl… proč? To v květnu máte šanci dobře vidět.

Panna (Pět holí, Páže pentaků, Zamilovaní, Sedm pohárů)

Květen vám posvítí sluníčkem na cestu. Zkraje měsíce si můžete ještě zvykat na nové situace a celkově tady může být i pocit únavy nebo přetíženosti až zmatenosti, bude toho tak nějak kolem vás poletovat až příliš! Ale s postupem času se situace uklidní. A začne se velmi zajímavým způsobem rozvíjet. Máte tu totiž před sebou měsíc, ve kterém si budete muset bránit to, čeho jste dosáhli. Bránit sebe. Obhajovat. Pečovat o sebe. Vytyčovat hranice. Sázet podél těch hranic kytky. Cokoliv, co vám pocitově i fakticky upevní životní pozici v „tady a teď“. Chvílemi mám až pocit, že je to něco jako zkouška, test – jestli to vážně zvládnete. A najednou je tady listina, která vám říká, že to opravdu umíte a ejhle, společně s tím dostanete i nějakou velmi zajímavou nabídku od osudu.

Jestli to bude ta pravá práce pro vás, nové životní místo, splněný sen nebo životní láska – to je už na každém. Ale bude to nabídka, kterou si setsakramentsky zasloužíte a na kterou jste ještě na přelomu dubna a května pořádně tvrdě makali. A s koncem měsíce už budete mít plnou hlavu zcela nové životní situace.
Nebude tak lehké se rozhodnout, protože vám to sice udělá obrovskou radost a budete zřetelně cítit, že to k vám patří, ale je třeba také promyslet praktické záležitosti. Čas je tady dobrý rádce. Pokud to nebude až tak nutné, nebála bych se odložit veškeré rozhodování až na konec měsíce nebo klidně až na červen. Ve chvíli, kdy se dostanete na novou půdu a do plné jarní až letní výzbroje, zbystřete oko a zlehčete krok. Tady se nesmí udělat chyba. Ne proto, abyste nepřišli o dosažené… na to je tato změna až příliš výrazná, ale proto, abyste z ní vytěžili skutečně maximum. Jako by za tou první fází splněných snů byl ještě jeden, zatím pečlivě skrytý, který čeká na toho, kdo bude mít dost trpělivosti k němu potichu dojít.

Ještě tu mám výrazné období kolem úplňku, tedy ke konci měsíce, kdy na řadu věcí budete mít šanci získat trošku jiný úhel pohledu. Více se to týká lidí, jako by vám lidé kolem vás připadali jiní, pravdiví, rozdílní… ANEBO… zjistíte v tuhle dobu, jak moc správně jste se rozhodli někdy v minulosti. Protože nyní se vaše domněnky potvrdí.

Váhy (Pět pohárů, Mírnost, Hvězda)

Kraj května můžete vnímat jako únavný. Možná se vám nebude moc do ničeho chtít, protože se najednou mohou věci jevit tak zvláštně, tak jinak. Tak vyjeté z kolejí, z rovnováhy. Spíš mi to ale připadá, že si zvykáte na něco nového, co na chvilku otřáslo rovnováhou – ale je to jen dočasné, protože s polovinou měsíce už jste zase ve své kůži, a věci jsou dokonce rovnovážnější než kdykoliv předtím. A s koncem května se vám začíná navíc rýsovat nový obzor.
To, čemu jste si připadali otočeni zády na začátku měsíce, bude zcela přímo před vámi na konci měsíce. CO bylo nejasné, bude zcela jasné. Takový měsíc, kdy se rozhoupané váhy a dočasně vyvedené z míry, postupně ustálí a ukáží snad ještě lepší čísla, než jste očekávali.

Když se podívám blíže na ten pocit nepohody začátkem měsíce, tak je spojen s jinými lidmi, s něčím, co vás vytrhlo z celistvosti – a to spíše takovým „pojď, budeme si hrát hru o level výš“… než že by to bylo něco nepříjemného. Šance, která přichází neočekávaně. Která narušuje pohodu, domáckost, zajeté koleje. Šance, o které ale víte, že je vám ku prospěchu. Ale v tu chvíli není příliš vhod, protože se na to prostě necítíte. Jste unaveni, nebo nemáte náladu na tohle soupeření s osudem, na tyhle hrátky, protože to, co máte, vám vlastně úplně stačí. To je i důvod, proč se k tomu všemu můžete otočit zády a prostě odkráčet. Ač třeba s pocitem, že jste prohráli, nebo vás to může později i mrzet, ale věřte, že tohle se tady zase s koncem měsíce vrací, hodně zase kolem úplňku, kdy to všechno uvidíte jasněji. Vrátí se to téma… a bude jasnější. Bude přímější. Takže souhlasím s tím, že nemusíte té prvokvětnové výzvě nějak vycházet vstříc. Čas jí prospěje, pokud nejste připraveni. Ona se totiž vrátí a pak už budete v mnohem lepší formě.

Zdá se dokonce, že tam bude figurovat i něco, nebo někdo (starší, moudřejší, znalejší), kdo vám vyjasní to, co bylo nejasné na začátku. Kdo ukáže prstem. Kdo poradí na správném místě. Ale mohou to být také i vaše vlastní zúročené zkušenosti nebo „posedané myšlenky“, které najednou budou nezpochybnitelné a tak logické – následně si díky nim i lépe poskládáte vizi budoucnosti a možná tu prosakuje také nějaké téma z minulosti, kdy jste byli o něco obráni a něco jste museli opustit – a najednou tu je něco nového, z čeho je jasné, že to nebyla zas až taková ztráta, protože umožnila, aby vám do života vstoupilo něco nového.

Štír (Devět mečů, Tři meče, Blázen, Páže holí)

Mám dojem, že v květnu může dobíhat něco nepříjemného z dubna, taková operace z nutnosti, která pořád bolí a ne moc dobře se hojí, ale vy to svou urputností prostě dáte, protože to je taky jediná možnost, jak se dostát uzdravení. Přelom dubna a května a květnové první dny mohou být ve znamení zmatenosti, únavy a chuti ze všeho utéct, protože už toho je prostě moc – ale na druhou stranu to je už spíše výsledek něčeho dlouhodobého a proces dojíždění toho všeho, než že by to bylo konkrétně něco, co vás reálně ohrožuje. Mohou to být také nějaké dozvuky minulosti, sled událostí, který „není vhod“, prostě se nehodí, nemáte na to náladu a znovu tu platí i ten obecný květnový výklad. Protože tu je zase něco, co hatí pracně nabytou rovnováhu a věřte nebo ne, nejlépe uděláte, když se k tomu všemu obrátíte zády.

Jednoduše řečeno, mám dojem, že květnové štíří problémy tu nejsou od toho, aby se řešily nějakými zásadními způsoby, nebo se analyzovaly až do chvíle, kdy vás z nich začne bolet hlava – ale jejich řešení je v prosté jednoduchosti. Jestli je prostě zametete jako prach (ovšem pozor ne pod koberec, ale hezky ven na vzduch – pěkně prach pusťte do oběhu…), nebo jestli se v tuhle chvíli postavíte rázně za sebe a řeknete – „Ne, neotravuj mě, to už stačilo!“, je už na vás. Ale v každém případě si tyhle květnové krize zaslouží to nejefektivnější řešení – to nejjednodušší. To nejlogičtější. To, které jste možná v přeanalyzované mysli přehlíželi. Protože když si představíte, jak vlastně by se to dalo vyřešit nejjednodušeji, přinese to zároveň obrovskou úlevu na duši i na těle.
Též to může značit problémy nebo starosti, které nejsou příliš skutečné, ale už si na ně hodně nabalujete, už vyloženě týráte sami sebe a… je tedy potřeba s tím přestat. Nic víc. Nejde tam nic vyřešit, protože tam ve skutečnosti nic není. Takže zásadní otázka pro začátek měsíce – skutečně existují ty problémy, které mi nyní otravují náladu?

Nebo je jen dojezd něčeho, nebo je jen důsledek mého postoje, nebo to je prostě jen to, že už mě to štve tak, že jsem se zamotala do nějaké lepkavé pavučiny…, přičemž pavouk už dávno visí mrtvý a seschlý někde v rohu a neexistuje? Ha! No… tohle je asi klíč k tomu všemu, protože když necháte tohle všechno být a zaměříte se na prožívání přítomnosti, notně si polepšíte, nejenže to vyřešíte, ale hlavně se vám s květnem otevře množství nových šancí. Abych nebyla nespravedlivá. V jednoduchosti není jen síla, ale také spousta odvahy. Spousta nových úhlů pohledu. Spousta novinek. Blázen vám může přinést do života opravdu nové věci, uvolnění, rozvolnění, nabídky, čerstvý vzduch, šťavnaté události, které budou chtít, abyste po nich sáhli, ale pouze v případě, že jste dostatečně odvážní.

A přemýšliví. A vlastně stejná odvaha, jaká vám může pomoci přestát a rozmotat ta zalepená klubíčka starostí na začátku měsíce (nebo v období kolem novoluní), vám může pomoci rozhýbat události a osud s koncem měsíce… protože to, co načnete v květnu, se může velmi dobře rozvíjet do budoucnosti, ale má to pouze jeden předpoklad. Nepůjde to samo. Bude tam potřeba dlouhá cesta a velká píle.

Ve zkratce, zkuste květen využít k tomu, že se vykašlete na stará trápení, pohřbíte minulost a začnete se radovat z toho, co máte a co se vám zkusmo bude v květnu nabízet. I kdyby to měl být pouze trénink pro šance mnohem větší, které přijdou v budoucnosti.

Střelci (Věž – Eso mečů – Páže holí, Sedm mečů)

Měsíc dobrých zlomů a změn pro Střelce? Možná, ale bez rachotu se to neobejde. Zásadním hybatelem událostí kolem vás, i ve vás samotných totiž v květnu bude zase ta Sedmička mečů, která tolik strašila i v tom obecném dubnovém výkladu. Zdá se, že u vás se velmi výrazně projeví to, že květen už nebude chtít vidět situace, ve kterých někdo někoho podvádí. S těmi ohnivými energiemi kolem vás to budete právě vy, kdo občas někým nebo něčím zatřesete tak, až to ztratí hlas a vypadnou tomu z kapsy důkazy nad slunce jasné. Tuhle sílu tady máte dokonce trojnásobnou, takže se může stát vícero věcí: může se situace kolem vás už natolik vyhrotit, že řešení tohoto typu budou nezbytná. Mohou přijít zcela nenadálá prohlédnutí, nečekaná a pro některou stranu i nevítaná, kdy prostě něco vyjde najevo a už se podle toho bude muset přizpůsobit budoucnost. Chtě nechtě.  A v neposlední řadě je to to, že vy sami chytnete něco nebo někoho pod krkem a pořádně se ho zeptáte na to, kde je pravda. Zároveň na druhé straně je ale obrovský poklad, který na vás čeká. Hledejte ho tam, kde je nyní prázdné místo.

Vy sami přesně budete vědět, co je tím, co bráníte. Co je tím, co je vaše. Co je vaší součástí, která byla ukradena, či je tu činěn pokus o to vám ji ukrást. V tuhle chvíli to bolí, nebo cítíte prázdno, ale právě tam, v té prázdné truhlici, od které se plíží ten zloděj, je vaše nové místo, které již brzy zaplníte. Trochu se to znovu podobá vašemu dubnu, snad je to teda květnový reparát toho samého? Někdy to tak může vypadat. Ale jedno je jisté. Květen bude ještě důraznější, výraznější a zcela evidentně ukáže prstem na to, co má být vykázáno pryč! A vás to potěší! Po čase potěší, neříkám, že to musí být nutně příjemný proces.

Ale nesmírně úlevný a očistný. Měsíc zlomů, zhroucení starých struktur a chuti a odvahy stavět struktury nové. Ať vám to sedne do jakékoliv oblasti, jde tu hlavně o pocit života, budoucnosti, ráznosti, takové té životní energie, na které pracujeme každý den a kterou nutně potřebujeme. Tyto změny se mohou týkat organizačních věcí v životě, schopnosti vůbec nějak kvalitně žít nebo přežít, věcí, které dlouhodobě byly tlačeny do kouta, ale kout už nejde dál uhnout. Už jste nadoraz. Už tohle je nadoraz. Takže se to všechno pěkně odrazí a vykvete něco nového. Nechte si ty nové obzory hezky rozležet s koncem měsíce se nadechněte a vydechněte.

Kozorozi (Páže pohárů, Pětka holí, Dvě hole)

Tak měli jste, Kozorozi, hezký duben? Zásadní a příjemný, díváte se v květnu na svět hezčíma očima? Doufám, že ano, protože takový trend rozkvětu tady je ještě i v květnu. V první řadě musím říct, že květen se jeví pro vás jako nenáročný, odpočinkový až dokonce dovolenkový. Nic zásadního se po vás nebude chtít, snad je to takový měsíc za odměnu, protože minulé týdny se toho dělo docela dost. Páže pohárů jako hlavní karta vám nese nabídky nebo milé situace, zážitky, které stojí za to si užít. Jen na jedno bych upozornila v tomto oddechovém měsíci. Všechny ty milé nabídky a novinky a situace, které budou poletovat kolem mají skrytý potenciál. Za prvé mohou být nenápadné a nezávazné jen zdánlivě, ve skutečnosti mají celkem silný potenciál do budoucnosti, což snadno poznáte tím, že i přesto, že budou příjemné, něčím vás budou dráždit, budit nepokoj, vytrhovat z klidu, nemusí to být nutně nepříjemné, ale rozhodně to bude pocit, že dříve či později to přeroste v něco, kde už bude potřeba něco udělat jinak, nebo budeme ovlivněni způsobem, jež je nepřehlédnutelný. Prostě si z té „dovolené“ přece jen přinesete domů něco navíc, suvenýr, změnu, nezapomenutelnou vzpomínku, která nedá spát. Nevím přesně, jak to vyjádřit, tohle může mít milion různých podob, ale jde o princip, že letmé setkání může být příjemné, může být i dokonce zapomenuto, ale pak přijde čas, kdy se ukáže, že mělo zásadní význam pro váš život.

No a to by se mohlo začít rýsovat už s koncem května, kde stojíte na křižovatce, která není příjemná ze dvou důvodů. Můžete mít najednou tolik možností, že nebudete vědět kterou, protože vás budou lákat všechny. Anebo vás nebude lákat ani jedna, protože náhle pocítíte touhu se vrátit do něčeho starého, ale zřetelně cítíte, že už to nejde, že už se stalo něco, na co se nedá zapomenout… a i kdyby to bylo stokrát příjemné, a stokrát změna k lepšímu, takovému kousavému pocitu rozpolcení se nevyhneme. Tady prosím pomůže jediné – nechat to být, nechat tomu čas, nechat si to hezky vyzrát. Ono totiž tohle všechno je o tom, že díky pěkným květnovým zážitkům budete mít šanci se odpoutat od něčeho z minulosti, co už dávno bylo třeba zahojit, opustit… to záleží na situaci. Ale možná ten rozechvělý pocit je jen strach, že by opravdu mohlo být dobře bez toho, aniž by vás zezadu popichoval trn minulosti (což bylo příjemné, protože jste na to byli zvyklí). No, zvláštní měsíc je před vámi a já můžu říct pouze jediné – ať je to co je to, vezměte to plně do dlaní a využijte!

Vodnáři (Devět pentaklů, Sedm holí, Kolo, Sedm pohárů)

Zdá se, že Vodnáři už v květnu budou vědět, zač je toho loket. V bojovné náladě, která bude posílena nějakým drobným i větším úspěchem, se vrhají do dalšího kola boje v květnu. A když myslím boj, tak tím myslím všechno to, co jsou nuceni si chránit, co chtějí sami pro sebe a co už si nenechají okrádat. S energií celého dubna, když se podíváte i na obecný výklad na duben, to všechno dává ještě větší smysl. Ovšem vám se tady mohou některé věci ukazovat ještě výrazněji než jiným znamením. Zejména tedy ten fakt, že mnohé z těch změn máte ve svých rukou. A víte, co chcete.
Dokonce způsobem, kterým vám může leckdo závidět. Čiší z toho až takové přesvědčení, že mám chuť říct, že rozhodnější, navenek drsnější, ale uvnitř šťastnější, jste snad už dlouho nebyli. A od toho se budou odvíjet i vaše reakce na květnové události. Mělo by jich být dost. Ať jste dosáhli do této doby čehokoliv, v květnu se dočkáte nějaké reakce zvenčí. Kolo osudu se pohne. Pohne se ale do fáze, kdy budete postaveni do zcela nové situace, jež nebude jednoduchá. Nebude totiž tak snadné v ní zvolit správné řešení, (bude tu třeba chvíli počkat), nebo se rozvine tolik nových možností, že bude opravdu vhodné se znovu na chvíli zastavit a počkat, až která z těch nabízených je pro vás ta pravá.

V podstatě – nespěchejte v květnu nikam. Všechno je už rozhodnuto. Vy budete v květnu pouze dolaďovat minulé události, možná si za nimi stát, řešit prakticky, ale o všechny ostatní posuny se už postará osud sám. Velmi výrazné tady může být období novoluní, kolem 15. května, kdesi více než kdy jindy budete stát za praktickou stránkou svého života. Nedáte se. Budete nesmírně akční a v tuto dobu se také setkáte s vnějšími vlivy, a to často i nemalými, které vás v tomto podpoří.

Obecně. Stůjte si v květnu za tím, co jste v životě dokázali. To je nejlepší kompas pro budoucnost. Nechte pracovat osud, protože vás posune někam, kde na chvíli bude nejistá půda pod nohama, ale vy moc dobře víte, že se brzy zase všechno zklidní a na tom všem náramně vyděláte.

Ryby (Pět pentaklů, Zamilovaní, Císařovna, Deset pohárů)

Milé Rybky, proč vy se jen cítíte na začátku května trošku unaveni? Unaveni, zklamáni, nebo dokonce vyčerpáni?  Může za to fakt, že něco se ukázalo takové jiné, snad těžší, než jste si představovali? Nebo už zcela jasně víte, co chcete dělat dál, protože duben vám skutečně přinesl přehršel nových možností i uvědomění a už jen to samotné by utahalo vola…, ale jak víme, před novou cestou je třeba si nejen sbalit nový kufr, ale také si pořádně odpočinout. Věnujte prosím tomu odpočinku právě první třetinu května, nebo alespoň prvních pár dnů.

Celý ten výjev tu vypadá i jako rozrušení, tušení, které je takové zneklidňující tím, že netušíte co vás čeká a tak vám to kazí a otravuje náladu… No jasně, jenže v každém případě tento nijaký čas je jen předzvěstí velmi příjemných týdnů, které přijdou co nevidět. Proto radím, ať si nenáladu užijete pouze tím, že si prostě dáte pauzu. Ono ji totiž potřebujete. Je to jenom mezipauza mezi dvěma velmi příjemně akčními obdobími. Další karty totiž mluví i o zásadnějších životních obratech, znovu tu jsou situace a nabídky od osudu, které jsou doslova vysněné, překvapivé a týkají se pocitu smyslu života, růstu, zázemí, rodiny a citových záležitostí. Mají jen jednu malou chybu, což je asi i to, co cítíte v tom podivném rozrušení – pokud tyhle šance využijete, už nikdy nebude nic jako předtím. Tohle všechno, co se tu míhá kolem, je vykoupeno obětí. Něco budete muset nechat za sebou. S tím, co tu je mám ale dojem, že spíše než oběti bolestivé a nepříjemné, jsou to oběti, kdy za sebou necháte nějaké okovy, temné noci, prázdno, duchy, chiméry. Vím… Ani to není příjemné, ale chci tím naznačit, že se tady vyplatí si tím očistcem projít, protože to, co vás čeká poté, opravdu stojí za tu šanci. Řekněme to tak – máte šanci přejít z únavy do plné energie díky něčemu, co vás v průběhu května nakopne tak, že se budete šťastni a možná i zamilováni usmívat od ucha k uchu. Z praktického hlediska – měsíc vhodný na jakékoliv odvážné kroky – chtít novou práci, založit si něco svého, udělat v rodině změny k lepšímu, vylepšit svoje zázemí, prostě být tak trochu soukromník a chtít a učinit něco dobrého pro sebe. Jen pro sebe a své blízké.

V květnu tu nejste na rozdávání, v květnu tu jste jen sami pro sebe. Tak toho využijte na plný plyn.

V audioverzi najdete všechny výklady i články na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QQ7VqNV9cxk


Autorka článku: Renata Petříčková
www.umodrekocky.blog.cz


Soňa Sofi: Co nám přinese rok 2018 z hlediska energie čísel a karmických souvislostí 


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč