Samapatt Eliana Toschi: CHIRON V BERANU A URAN V BÝKU – druhá část

Jeden z nejvýznamnějších tranzitů roku 2018 je přechod Uranu přes znamení Býka.

16. května 2018, vstupuje i Uran dočasně do znamení Býka, znamení, které představuje Zemi a zůstane tam až do 6. listopadu 2018.  

Takže se vrátí do Berana, odkud definitivně odejde 7. března 2019. Uran zůstane ve znamení Býka až do dubna 2026.

Uran je planetou změn, rozvrácení, je to evolutivní planeta, jehož frekvence přináší inovace, revoluce, velké probuzení.

Uran je v astrologii archetypem, který mluví o změnách a originalitě, od jakživa je spojován s revolucemi, zemětřesením, tsunami; a toto je jeho vliv na psyché, zničit stará schémata myšlení, staré způsoby života, již přežité modely vztahů, aby se vytvořil prostor novým nápadům, vizím a perspektivám.

Je to pomalá planeta, takže její činnost je spojena také s kolektivním vědomím, nebo s kolektivním nevědomím, takže jako ostatní pomalé planety má vliv na veškeré lidstvo.

Planety jsou modelem energie, nebo archetypu, který se aktivuje uvnitř nás, v naší psyché, a který v doprovodu důležitých tranzitů někdy vytváří opravdu úžasné efekty.    

Nejdříve musíme vzít v úvahu typologii znamení Býka: Země a Stabilita. Element Země sebou nese hledání stability, jistoty a klidu.  

Mezi různými astrologickými klasifikacemi najdeme také rozdělení znamení na kardinální (základní), stálá a nestálá.  V každém elementu najdeme znamení kardinální, které je to, kterým začíná roční období, (například Beranem začíná jaro), jedno stálé, což je to středové, konzervativní a jedno nestálé, které je více měňavé a přizpůsobivé.   Býk je znamení stálé, což znamená, že se může projevovat jako velmi zatvrzelé, nepružné, někdy pevné až zabedněné, je to znamení, které vůbec nemá rádo změny.  

Uran, se svojí elektrickou energií přináší zmatek do nehybnosti a statičnosti znamení Býka.

Když se Uran pohybuje a mění znamení, otevírá skulinky světla v lidském vědomí .... ve skutečnosti jsou to skutečné a opravdové blesky, světelné záblesky, které rozbíjí strukturu a vytváří psychologické účiny, jako například nenadálé pochopení, vhledy, osvícení.  

Pokaždé, když nějaký archetyp, který se pohybuje pomalu jako Uran, přechází z jednoho znamení do druhého, vytváří řetězovou reakci a přináší nám všem novou energii k prozkoumání Země a také mimo ni.

Uran jsme viděli ve znamení Býka v roce 1934, ihned po událostech a účincích velké ekonomické deprese (v kvadrantu na Pluto), kdy začali dostávat formu mnohá národní hnutí, rozjelo se nacistické a fašistické období s tím vším, co z něj vyplynulo.  

I tentokrát mezi rokem 2012 a 2018, kdy Uran a Pluto vytvořily aspekty kvadrantu, vznikla velmi hluboká a komplexní hnutí, která přinesla na světlo vědomí temná zákoutí v kolektivním lidství, temnou stránku, která přichází na světlo a viděli jsme, jak v těchto letech nabírá formu globální ekonomická krize a finanční diktatura, které jsme podrobeni.  

Zhruba od poloviny července Uran vytvoří aspekt trigonu se Saturnem, což může znamenat ekonomické oživení pro příští dva roky, ale od konce roku 2021 budeme mít znovu kvadrant…. Kdo bude žít, uvidí…..  

Zatímco se Uran stabilizuje ve svém novém domě v Býku, budeme se učit novým lekcím ohledně toho, co pro nás představují pocity bezpečí a stability.  

Uran si přeje změnu, zatímco Býk si přeje, aby věci zůstaly beze změn.

Býk astrologicky "vládne" tomu, co se řídí ekonomickými zdroji: s Uranem v tomto znamení je možno hypoteticky předpokládat příchod revolucí ekonomického a měnového typu:

Rozšíření „měnových“ inovativních nástrojů, jako jsou zašifrované valuty a systémy měnových transakcí postavených na nových technologiích;

Konec tradičních ekonomických organizací s progresivním poražením moci bank;

Rozšíření „sdílené“ ekonomiky, jako chce rebel Uran, ale i změny v technologickém průmyslu, lékařský výzkum, robotika, móda a všechny záležitosti týkající se krásy a dobrého bytí.  

Na globální úrovni nás Uran v Býku bude stavět proti zodpovědnosti, kterou máme vůči Matce Zemi, s větší ekologickou zodpovědností, příchod inovativních technologií, které přinesou odpovědi týkající se záležitostí životního prostředí, globálního oteplování a jak můžeme chránit naši nádhernou planetu a všechny její obyvatele.

Někteří astrologové také předpokládají zvýšený výskyt zemětřesení a přírodních katastrof, zatímco se Uran bude pohybovat v Býku, ale v tomto okamžiku nám není dáno to vědět.  

Já se rozhoduji dávat energii pozitivní a evolutivní straně a změnám tohoto archetypu, i když jsem si vědomá, že každé ukončení minulosti není imunní na těžkosti a odpory.  

Rok 2018 je velmi intenzivním rokem, protože astrologické pohyby, jichž budeme svědkem v období přechodu Chirona v Beranu a Urana v Býku, naznačují, že je třeba si vzít zodpovědnost sami za sebe.

Je nutné utvrdit své vlastní „Já Jsem“ s vědomím, že to „Já Jsem“ odpovídá skutečně tomu, kdo jsme, že se staneme loajální k nám samotným. Pokaždé, kdy budeme někým podvedeni, ve skutečnosti podvádíme sami sebe. Ta osoba nám to pouze a jednoduše ukazuje.

Být loajální sami k sobě znamená, žít s respektem v to, kdo jsme.

Přeji všem krásnou změnu!!

Samapatt


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1987 se vydala do Indie do ašrámu Poona-India,kde získala diplom jako Osho Astrologer na Osho Multiversity, následně se věnovala různým oborům,jako je Prana Healing, Tibetan Pulsing, Reiki, Channeling, Taroky, Energy work, Hypnóza a Pnl, a dalším technikám, jako je Encounter, Rebirthing, Bioenergetika, Tantra, Primal a jiné meditační terapie, jako Mistyc Rose a NoMind, Body work, masáže, tanec, divadlo a ještě mnoho dalšího.

V roce 1990 se vrátila do Itálie, po smrti mistra pokračovala a žila s žáky v různých meditačních centrech na severu Itálie, kde pokračoval ve své cestě až do okamžiku, kdy potkala svého současného partnera, se kterým šla žít do Toskánska, kde žije i nyní. Zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera.

Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně.
Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč