V pátek 27. 7. 2018 ve 21:30 SELČ bude Měsíc v úplňku zakryt na 1 hodinu 43 minut zemským stínem. Za příznivého počasí můžeme tento jev pozorovat i v Evropě. Delšího zatmění v tomto století se už nedočkáme, o 3 minuty delší nastane až 9.6.2123!

Tento vzácný úkaz doplní ještě druhý unikátní jev – planeta Mars se v den zatmění ocitne v nejvýraznější opozici na Slunce za posledních 15 let. Mars je retrográdní a bude velice blízko Zemi. Barva Měsíce v zemském stínu je oranžová až červená, astrology se po staletí nazývá Bloody Moon (krvavý Měsíc).

Celé zatmění se odehraje na 5. stupni Vodnáře v kvadratuře na Uran. Lunární uzly jsou při zatměních vždy velmi důležité, severní uzel (Dračí hlava) je v konjunkci se Sluncem a jižní uzel (Dračí ocas) v konjunkci s Měsícem. Měsíční uzly jsou v astrologii spojovány převážně s karmou, při jejich účasti dochází k větší aktivaci nesplacených dluhů jak ve světovém dění, tak v životech jednotlivců.

A co tento unikátní úkaz bude znamenat pro nás? Chtěla bych upozornit, že vliv bude mít na jednotlivce, kterým aktivuje některá důležitá místa horoskopu tak, jako to je u všech astrologických jevů. Pokud se alespoň trochu orientujete v astrologické symbolice, najděte si, kde ve vašem horoskopu tohle zatmění aktivuje 5. stupeň osy Vodnář – Lev. Je totiž pochopitelné, že astrologické vlivy nemohou působit na všechny lidi na světě stejně.

Úplná zatmění měla v historii špatnou pověst. Lidé věřili, že jim přináší varování před nepříznivými událostmi, pohromami a neštěstími různého druhu. Ono je to vždy tak, že paušalizování nikdy nefunguje. Záleží na aspektaci a umístění v horoskopu jednotlivce nebo státu a stupni dosaženého vědomí, jak dokážeme zacházet se svými sklony a jak je dokážeme ovládat, transformovat. Platí analogie, podle níž jedna hodina zatmění Měsíce odpovídá jednomu měsíci trvání jeho vlivu. Tedy páteční zatmění bude působit necelé 2 měsíce.

Páteční zatmění je z astrologického pohledu velmi nepříznivé. Když je planeta Mars retrográdní, posiluje to její aktivitu směrem dovnitř a vzniká obrovský přetlak energie, v našem případě energie třaskavé, výbušné a často ničící nejen okolí, ale hlavně svého nositele. Celkově je zde potenciál násilí, agresivity a náhlých výronů nakumulovaného napětí. Úplněk je velice nevypočitatelný s egocentrickou marsovsko-uranskou vibrací. V některé životní oblasti můžeme cítit výraznou potřebu změny a zároveň touhu mít všechno pod kontrolou a neochotu měnit názor (Vodnář je vzdušné fixní znamení).

Kvadratura Urana do znamení Vodnáře může zvýšit útoky hackerů na internetu a sociálních sítích, častější výpadky energií, podléhání emocionálním fanatickým názorům apod. Zároveň to hovoří o extrémech v atmosféře, výkyvech počasí, zvlášť tornádová a eruptivní činnost. Zasahuje to i leteckou dopravu, mohou se objevit teroristické útoky a jiné násilné činy. S negativními projevy této astrologicky neharmonické konstelace bych mohla dál pokračovat, ale není mým cílem vás strašit. Na druhou stranu jsem nemohla nezmínit fakt, že astrologicky je to jedno z nejnásilnějších období roku.
Co se naší psychiky týče, zatmění může působit silný neklid a značnou vzrušivost, včetně té sexuální (Mars – Uran).

Konstelace je nesmírně rychlá a pohyblivá, pozor na přehánění na silnicích. Je to aspekt obrovské chuti se osvobodit v oblasti, kterou zatmění aktivuje. Tlak překračuje veškeré únosné hranice a my ukončujeme a osvobozujeme se od všeho, co v nás vyvolává obzvlášť nekontrolovatelné emoce. Člověk je nucen jít svou vlastní cestou. Proto očekávám na světové úrovni zvýšený počet demonstrací, možná násilně potlačených, možná agresivně vedených.

Zatmění Měsíce obecně naznačuje fázi růstu, kdy se radikálně transformují naše postoje, vyladění energie. Urychluje se náš růst, protože jsme schopni za těchto seskupení planet, během relativně krátké doby prožít mnoho různorodých zkušeností.

Velice vám doporučuji trpělivost, protože v této době je to neocenitelný dar, který nás může zastavit před neuváženostmi, jichž bychom mohli později litovat. Tento neharmonický aspekt právě nutí konat, ale rozhodně ne vždy to končí tak, jak bychom si přáli.

Lidé dnes velmi málo dokáží čekat a být trpěliví. Schopnost odkládat uspokojení na později je důležitá z pohledu duchovního a osobnostního rozvoje. Vědci zkoumali děti, které si mohly vzít jednu hračku hned nebo dvě hračky za hodinu a zjistili, že děti, které uměly počkat, si vedly i v pozdějším životě mnohem lépe. Tady nejde jen o to čekat, ale i o vlastnost, která s trpělivostí přichází, a tou je umění brát věci takové, jaké jsou. Všechno, co prožíváte, je příčinou toho, co jste kdy mysleli nebo konali.

Spravedlnost a odčinění přichází v momentech, kdy je něco v horoskopu narození aktivováno, kdy je správný čas, ne dříve a ne později. Žádné životní zkušenosti nejste vystaveni dřív, než k ní dozrajete. S učením se trpělivosti se dozvíte hodně o své vlastní síle a časem ji můžete používat cíleně. O tom třeba někdy příště.
Jednoduše každý životní otřes a bouře (vnější či vnitřní) napomáhá zrození vašeho dokonalého já, spojeného se vším, na věky. Dovolte si tedy za nepříznivějších okolností uvolnit se a nechat život, ať se dál ubírá svým směrem a svým tempem.

Z vesmírného pohledu není nejpodstatnější váš aktuální zdravotní stav, vaše konkrétní zaměstnání nebo partner, který figuruje ve vašem životě. Působení těchto vesmírných sil vás staví do takových životních okolností, které jsou potřebné, aby formovaly a utvářely vás. Je důležité, jak se vy stavíte k těmto skutečnostem, ať jsou vnější podmínky jakékoliv.

Pochopení toho, co se vám snažím sdělit spočívá v praktickém uplatnění v životě, v prožitku z překonávání sebe sama, svého ega. Slova sama o sobě jsou jen cetky. Pochopení pramení z konání. Je nepřenosné slovy, ta mohou jen inspirovat.

Když mluvím o těchto konstelacích a pobízím vás ke klidu a trpělivosti, chci jen zmínit, že o cokoliv se snažíme, měli bychom se snažit upřímně, protože jinak je to jen vršení pozlátka na své nedostatky. Naše snaha nemá navodit vnější zdání moudrosti. Musí být upřímná. Pokud by to byla pouze hra na vnější zdání klidu a ve vás by zůstávalo napětí, budete vyvolávat napětí i v druhých, ve světě. Jen naše vnitřní alchymie může tvořit náš osud, odraz ve vnějším světě.

Základním požadavkem veškerenstva je poznání všech sil, obsažených ve zvířetníku. Ty je třeba nejen pochopit, ale umět jimi vládnout. To se učíme přes konstelace, které k nám přicházejí, s událostmi, jim odpovídajícími.

Přeji vám všem klidné následující dny a v pátek si nenechte ujít na obloze mimořádný jev úplného zatmění Měsíce.

Přeji vám další krásný týden!