Hanna Lapacho: KRÁSNÉ ŠTÍROVSKÉ OBDOBÍ

V úterý 23. 10. přešlo Slunce do znamení Štíra a přineslo s sebou témata spojená s penězi, mocí, sexualitou, zrozením, smrtí a transformací.

Období Štíra střídá období Vah, které bylo o vztazích a naší prezentaci na veřejnosti. Snažili jsme se najít harmonii ve vztazích, aby jazýčky vah byly vyrovnané. Porovnávali jsme, co do vztahu dáváme a co za to dostáváme. Jednalo se tak trochu o obchodování (váha je nástroj obchodníků), vyvažování a porovnávání. O co víc je zatížena jedna miska vah, čím je plnější, má větší hodnotu, o to se druhá miska cítí prázdnější, s menší hodnotou. Toto porovnávání a neustálé vyvažování, které vede k soutěživosti, je zdravé, pokud jsme ve společnosti lidí, kteří nás inspirují a my s nimi rosteme, anebo naopak my inspirujeme je a oni rostou s námi (nejlépe když každý chvilku tahá pilku). Problém nastává v okamžiku, kdy jsme ve společnosti lidí, kde máme pocit, že stále pokulháváme a i když se sebevíc snažíme, nemůžeme se s nimi rovnat. Tato snaha v nás po určité době vyvolá pocit méněcennosti a pochybnosti o nás samých a naší vlastní hodnotě.

A právě proto přichází období Štíra, doba, kdy můžeme udělat změny, které nám pomohou vymanit se z pout minulosti a transformovat svůj život tím, že si uvědomíme svoje vlastní pocity, svoje vlastní hodnoty a hodnoty lidí kolem nás. Třeba jen zjistíme, že nedostatek sebedůvěry nás spoutává natolik, že se bojíme projevit se anebo jsme obklopeni lidmi, kteří sdílí jiné životní hodnoty nežli my (možná jsou pro ně peníze nejvyšší hodnotou). ☺

prirodaV období Štíra se, stejně jako příroda, i my máme stáhnout do sebe, sestoupit ke své podstatě a najít svůj vlastní pramen, svůj zdroj. Podobně jako kdybychom sešli do sklepa (ve Štíru vládne Hádes, Bůh podsvětí), kam odkládáme záležitosti minulé, věci staré a nepotřebné. Cestou dolů do svého nitra pravděpodobně narazíme na negativní pocity (na tmu), jako je strach, smutek, ale můžeme se setkat i se zlostí, agresivitou, záští, žárlivostí…. je však přirozené mít negativní pocity (ve sklepě je tma). Až když si na tyto pocity posvítíme (ve sklepě rozsvítíme), můžeme zjistit, odkud se berou a naučit se s nimi pracovat, aby nás v budoucnu neblokovaly a neomezovaly.

Andel dabelUvnitř nás (stejně jako ve sklepě) leží naše vlastní bohatství. Je tam náš majetek, náš poklad, hodnoty, které máme. Když rozsvítíme světlo v sobě, spatříme to, co jsme vždy měli, ale z nějakého důvodu jsme to nepoužívali. Možná jsme nevěděli, co skrýváme, možná jsme na to časem zapomněli nebo jsme to jen nechtěli vidět. Zjistíme-li a uvědomíme-li si, co máme, můžeme své poklady vynést na povrch a obohatit, „zúrodnit“ (podobně jako se při podzimní orbě na poli obrací půda zespoda nahoru), tím svůj život. Tak můžeme skončit se starým a začít žít život nově, transformovaně jako znovuzrození. ☺

Napojíme-li se na zdroj ukrytý v nás, rozsvítíme-li svoje vlastní světlo, získáme sebedůvěru k tomu, abychom se stali rovnocennými partnery společnosti, ve které se nacházíme nebo společnost pro nás nevhodných lidí opustíme, abychom mohli vytvářet nové, rovnocenné vztahy.


Světlo a stínV životě jsme zapleteni do vztahů, ale některé vztahy jsou jiné, jsou pro nás hluboké, osudové. K těmto osudovým lidem jsme přitahováni jako magnety jako bychom těmito lidmi byli okouzleni (magický a tajuplný Štír). Dochází-li k intimnímu propojení, tento vztah funguje na principu spojených nádob, tzn. když energie přiteče, hladiny se vyrovnají, pokud odteče, hladiny se opět vyrovnají. V tomto případě oba partneři mají stále stejně a je jedno, z které strany přitéká a kudy odtéká.

Pokud do vztahu přispívají oba, oba to obohacuje a vztah roste. Pokud však přispívá jen jeden a druhý naopak energii odčerpává, vztah stagnuje nebo dokonce energie ubývá. Udržet tento vztah stojí více námahy a pravděpodobně ten, který do vztahu investuje více energie, je vyčerpanější.

V období Štíra je ideální doba na to, abychom se nad těmito intimními vztahy zamysleli. Zda je náš vztah spíše „obchodní“, kdy muž dává peníze, aby mohl jako dobyvatel rozsévat své sémě a žena nabízí své tělo v touze po lásce a potřebě zabezpečit své potomky. Nebo zda je náš vztah, opravdový, hluboký, mystický, kdy se muž a žena spojují v jedno tělo, aby spolu splynuli v lásce. Odpovězme si také, jak zodpovědní nebo naopak puritánští jsme ohledně své sexuality, zda vedeme promiskuitní život, který nás lapí do sítí, ze kterých může být problém se vymotat, nebo jsme naopak svoji sexualitu zavrhli…třeba ze strachu, že budeme citově zranění. Každý extrém nás vychyluje z rovnováhy, a tak bychom se nad ním měli zamyslet. ☺

hanna lapacho strom ve stroměŽijeme-li v nevyhovujících vztazích, máme možnost je transformovat nebo ukončit. Jen na nás záleží, co si zvolíme. Čím více jsme se ve vztahu nechali zatlačit do kouta, čím více byly naše hranice překročeny, tím větší úsilí budeme muset vynaložit, abychom nastolili rovnováhu. Je zbytečné držet se za každou cenu něčeho, co nefunguje, jen proto, že se bojíme opustit to, co známe a vydat se do neznáma. Pokud se něčeho držíme „zuby nehty“, vynakládáme velké množství energie, abychom to neztratili, nadměrně se vyčerpáváme. Když někdo drží silou nás, „drží nás pod krkem“, brzy se cítíme vymačkaní jako citrón. V obou případech jde o nevyrovnané zacházení s energií, které se pak může projevit problémy na fyzickém těle (neMOC = bezMOC).

Často se bojíme ukázat svoji skutečnou tvář a dát najevo své opravdové city ze strachu…třeba, že nebudeme přijímání či milování. A tak se skrýváme za masky a hrajeme falešné manipulativní hry. V těchto hrách jde o získání moci, o ovládání. Vstupujeme do role oběti, člověka bezmocného, který chce vyvolat soucit u druhých, kteří by se o něho postarali. Nebo se stáváme agresorem (křiklounem či rváčem), který ukazuje svou moc a zastrašuje druhé, přestože pod maskou skrývá nejistotu.

Využijme období Štíra k ponoření se do vlastního nitra a rozsviťme své vlastní světlo. Spatříme tak naše vnitřní bohatství a uvědomíme si vlastní hodnotu. Díky tomu pak můžeme býti sami sebou, převzít moc nad svým vlastním životem a začít žít svůj autentický život. Pak již nebudeme muset nic předstírat, schovávat se za masku, nebudeme se chtít povyšovat ani ponižovat, přestaneme manipulovat s druhými a nenecháme druhé, aby manipulovali s námi.

Čeká nás náročné období, ale dejme se do boje sami se sebou, abychom mohli v období Střelce vynést své vnitřní bohatství na světlo. POJĎME NA TO, PONOŘME SE DO TMY, VÝSLEDEK BUDE STÁT ZA TO! ☺
A na závěr jeden citát od Herakleita z Efesu: "Boj je otcem všeho i králem všeho a jedny učinil bohy, druhé lidmi, jedny udělal otroky, druhé svobodnými".

KRÁSNÉ ŠTÍROVSKÉ OBDOBÍ.

Hanna Lapacho

Hanna Lapacho astrologie

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč