Hanna Lapacho: Karmické lunární uzly

Od druhé poloviny listopadu se lunární uzly nacházejí na ose Kozoroh – Rak, na ose citů, rodiny, rodu a zodpovědnosti, kam se vrátily po 18 letech a zůstanou zde až do května 2020, abychom mohly tuto osu harmonizovat.

Karmické lunární uzlyJedná se o dva body, Severní a Jižní lunární uzel nebo také Dračí hlava a Dračí ocas, které jsou v přesné opozici. Zatímco planety se pohybují od Berana k Rybám, karmické lunární uzly se pohybují v opačném směru, jakoby rozplétaly naši karmu. Karma je jakýsi dluh z minulosti, něco, co jsme nestačili nebo nemohli v minulém životě dořešit. Proto se naše duše vrátila na zem, a poučena minulými životy, se snaží dluh splatit. Není to jednoduchý úkol. Svými skutky si můžeme karmu vyčistit, ale nepochopením své mise tady na zemi si ji naopak můžeme vytvořit.

Jižní lunární uzel nebo-li Dračí ocas, ukazuje na to, co si neseme z minulých životů. Dračí hlava nám naznačuje směr, kterým se máme vydat. To, co si přinášíme z minulých životů, dobře známe a tyto zkušenosti potřebujeme, pomáhají nám na naší cestě. Jsou tam však i záležitosti, které nás tíží a brání naší duši, aby se vyvíjela. Proto se musíme naučit z tohoto „batohu“ reprezentovaným Jižním lunárním uzlem odkládat vše nepotřebné a vydat se nabírat zkušenosti směrem, jež nám ukazuje Severní lunární uzel, který leží v protilehlém znamení.

Karmické lunární uzlyZnamení ležící proti sobě jsou si podobné a přesto rozdílné. Na ose Kozoroh – Rak se jedná o rod, rodinu, city a odpovědnost. Rak je znamení citlivé až přecitlivělé, vnímavé, starostlivé, které potřebuje pocit bezpečí a miluje svůj domov a rodinu. Vládnoucí planetou je zde Luna, která v horoskopu představuje matku. Kozoroh je naopak tvrdý jako skála. Touží po uznání, úspěchu a chce to v životě někam dotáhnout a tak v přesvědčení, že úspěch si žádá oběti, cílevědomě pracuje a neztrácí čas svými city….není čas lámat si hlavu kdo je kdo, rozkaz je jasný - splnit úkol v určitém čase za určité peníze.  V tomto znamení vládne Saturn, který nás učí zodpovědnosti, pořádku, pravidlům a řádu. Díky zvládnutí jeho učební lekce se můžeme v životě někam posunout a dosáhnout úspěchu. Saturn v horoskopu představuje autority, lidi, kteří přebírají zodpovědnost, jímž je například rodič hmotně zabezpečující rodinu.

Karmické lunární uzlyA co nás tedy učí karmické lunární uzly na této ose, na níž se máme posunout od Kozoroha k Raku? Jižní lunární uzel v Kozorohu nám říká, že jsme si již v minulosti vytvořili určitý řád a pravidla, máme rozdané pravomoce, kdo je za co zodpovědný, a více jsme se zaměřili na kariéru, pracovní výkony, úspěchy a všechny pocty na veřejnosti, které ukazují naši rodinu navenek jako úspěšnou, fungující a zabezpečenou. A tak rodinný krunýř vypadá zvenku krásně, „leskne se, jakoby byl pozlacený“ a naši rodinu skvěle reprezentuje. Jenže pod tím krunýřem se skrývají jedinci, a ti se často cítí osamělí a nemilovaní. A právě Severní lunární uzel, jež směřuje k Raku, po nás chce, abychom se podívali pod ten krunýř a pochopili, že kariéra, sláva a uznání na veřejnosti není pro fungování rodiny to nejdůležitější, že čas strávený společně v rodinném kruhu je cennější než peníze.

Díky společným zážitkům si jsou rodinní příslušníci blíž, znají potřeby jeden druhého a vědí, že rodina je tu proto, aby nám dala pocit bezpečí, lásky a v případě nepřízně nám pomohla znovu se postavit na nohy (bohužel někteří jsou raději stále v nepřízni, aby se nemuseli postavit na své vlastní nohy ). Vše, čemu se děti v rodině naučí, to si nesou do dospělosti a podle tohoto vzoru si zakládají svoje vlastní rodiny. My rodiče jim svým příkladem ukazujeme, co je „normální“ fungování rodiny.

Karmické lunární uzlySe Severním lunárním uzlem v Raku se také otevírá téma matky a mateřství. Jestliže nechceme, aby naše civilizace zanikla, je nutné, aby ženy rodily děti. Pokud má žena přivést na svět dítě, potřebuje k tomu vytvořit vhodné podmínky. Z tohoto důvodu si také podvědomě vybírá muže, který je schopný ji a její dítě hmotně zabezpečit a umí se o své prostředky podělit. Cítí-li se žena milovaná a v bezpečí, nic nebráni tomu, aby se miminko narodilo.

Dnešní doba je jiná, než bývala v minulosti. Dříve bylo mateřství pro ženy povinností. Když nepřivedla na svět dítě, dost často hlavně syna, byla brána jako bezcenná. Doba se naštěstí změnila a my ženy máme svobodu si v životě zvolit i jiné poslání nežli mateřství. Přesto se ve většině z nás mateřské pudy probudí, ale z nějakého důvodu to nejde….třeba na obzoru není vhodný partner (ti se „sexy mozkem“ jsou rozebraní ) nebo má žena „zraněné“ své ženství a miminko se nedaří počít.

Ale ani ty, které na svět dítě přivedou, nemají vyhráno. Mateřství je celoživotní poslání (občas však matky zapomínají včas přestřihnout pupeční šňůru ) a s příchodem dítěte do rodiny se žena mění…. i když muž čeká, že se nezmění, zatímco žena čeká, že muž se změní, ale on se nezmění … takže jeden z rodičů svůj úkol nezvládne, rodinu opouští a děti se stávají rukojmími (dáš děti, dostaneš peníze a naopak dáš peníze, dostaneš děti). Odchází-li otec, který do té doby rodinu finančně zabezpečoval, zatímco se žena starala o chod domácnosti a musela dohromady skloubit práci, péči o domácnost a výchovu dětí, jeho odchodem navíc na svá bedra přebírá zodpovědnost za hmotné zabezpečení rodiny.

V dnešní hektické době jsou ženy přetížené. Po práci je čeká druhá směna doma, která je mnohdy mnohem vyčerpávající. Matky pečují o druhé na svůj úkor, nemají čas odpočívat, relaxovat, věnovat se sobě a svým koníčkům, které by jim vrátily energii. Pokud nemají v rodině nikoho, kdo by se s nimi rozdělil o každodenní povinnosti a záležitosti… nakoupit, uvařit, uklidit, vyprat, vyžehlit, kroužky, svačiny a domácí úkoly s dětmi, a to mají velké štěstí, pokud jejich dítě nepotřebuje speciální péči…. tlak na ně vyvinutý způsobuje, že jsou netrpělivé a podrážděné.Pro rodinu je nejdůležitější spokojená máma. Pokud je ona v pohodě, je spokojená celá rodina. To ona vytváří zázemí, udržuje rodinný krb, dává domovu teplo a lásku. Je proto důležité, aby se řídila stejným pravidlem, které platí v letadle při nasazování kyslíkových masek ve stavu nouze: „Nejprve si nasaďte svou, až pak se postarejte o druhé, i děti, jinak jste v ohrožení všichni“.

Karmické lunární uzlyOd své matky se učíme, jak pečovat o sebe a druhé, aniž bychom se obětovali. Když se má maminka ráda, umí svým nejbližším říct ne bez pocitů viny, tím si nastavuje svoje hranice a nenechá se energeticky vysát. Její pohoda se tak odráží v rodinných vztazích a ve výchově dětí, jež je jednou z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších úkolů. Dětem předáváme svým chováním tady a teď naše rodinné vzorce a tím tvoříme naši i jejich budoucnost.

Jak tedy vyvážit osu Kozoroh a Rak? Měli bychom se zamyslet, jak naše rodina funguje a zda máme domov, kam se rádi vracíme. Je naše domácí prostředí mírumilovné nebo jedno velké bojiště? Manipuluje se u nás přes city a peníze? Jak máme v rodině rozděleny každodenní povinnosti? Máme je striktně rozděleny na mužské a ženské nebo je můžeme nějak přerozdělit? Je ten, kdo rodinu hmotně zabezpečuje, hlavou rodiny a vládne doma tvrdou rukou? Umíme sdílet čas a peníze se svými nejbližšími? Jsou pocity jednotlivých členů rodiny důležité a nasloucháme jeden druhému? Respektujeme hranice našich nejbližších?

Nastavme klidně nové pořádky! Každá rodina, rod mají svoji karmu, kterou svými vzorci chování předává z generace na generaci. Pokud ji někdo v rodině odhalí a přeruší, může se rodina zbavit zátěže rodinné minulosti.

PŘEJI ÚSPĚŠNÉ ROZPLÉTÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ.

A jeden citát na závěr: „Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jako jedno tělo a duše v rodinném kruhu.“ Homér       


Hanna Lapacho

Hanna Lapacho astrologie


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč