Hanna Lapacho: Slunce přešlo do Kozoroha - My bychom vzhůru k nebesům, a jsme zde Zemí spjatí

Tímto veršem z Písní kosmických od Jana Nerudy bychom mohli popsat nadcházející období. 21. 12. 2018

Kozoroh astrologie horoskop KristusSlunce opustilo znamení Střelce, které nám ukazovalo obzory, táhlo nás k výšinám a my jsme měli za úkol vybrat si cíl, který chceme dosáhnout. V pátek před půlnocí vešlo do znamení Kozoroha, aby nás připravilo na cestu k našemu cíli.
Chceme-li vystoupat vzhůru, musíme se naučit trpělivosti, cílevědomosti, zodpovědnosti, skromnosti a pracovitosti. Cesta k cíli je provázena překážkami a omezeními, která nás svazují a připoutávají k zemi.
Abychom vytyčeného cíle dosáhli, musíme podniknout určité kroky. 

Můžeme postupovat stejně jako kozorožec horský, kterého najdeme v horách, jak zdolává prudké útesy. Opatrně se pohybuje po skalách, často zastavuje, rozhlíží se a vybírá cestu, kterou se bude ubírat, kam může nasměrovat další kroky. Cesta na vrchol v horském terénu není snadná, proto jde pomalu, opatrně, ale cílevědomě.

Kozoroh astrologie horoskop KristusV období Kozoroha je zima, venku je chladno a kdo chce toto období přežít, musí být odolný a včas připraven.
Rostliny i zvířata se nachystaly, někdo to však předem vzdal a tak odešel, ale kdo se rozhodl tímto obdobím projít, ten se musí o sebe postarat sám. Například stromy se zbavily nadbytečné zátěže, shodily listy, a tak z nich zbyl jen základ, kostra a kořeny.
Díky kořenům je strom v zemi ukotven a zároveň jimi natahuje živiny. Má-li strom pevné kořeny, přežije zimu a na jaře může pokračovat v růstu.

V Kozorohu je vládnoucí planetou Saturn, náš přísný učitel, který nám dává úkoly, aby nás vyzkoušel, zda jsme se danou látku naučili, pochopili a umíme ji používat v praxi. Drsoň Saturn určuje termíny a nic neodpouští. On ví, že tato látka je pro nás důležitá. Kdo jeho zkoušku zvládne, je propuštěn a stává se odborníkem na dané téma. A kdo je odborníkem, ten se dokáže rozhodovat a řešit úkoly samostatně, ten se stává ředitelem. ☺

A jaká témata přináší období Kozoroha? V tomto období je potřeba začít plánovat budoucnost a pomalu, ale cílevědomě se vydat za šípem, který jsme v období Střelce poslali do dálky. Vytvořme si svůj systém, pravidla a řád, které nám pomohou se úspěšně dostat do cíle a naplnit naše poslání. Převeďme teorii do praxe, přestaňme mluvit a začněme konat. Stanovme si priority a podnikněme patřičné kroky podobně jako kozorožec. Buďme trpěliví, jelikož naplnění dlouhodobých cílů vyžaduje delší čas.

Kozoroh astrologie horoskop KristusVezměme zodpovědnost za svá rozhodnutí a své činy na svá bedra a jak říkal Molière: „Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, nýbrž i za to, co neděláme.“ Nehledejme viníky a nečekejme pochvalu od druhých.
Překonejme omezení, která máme, protože „Jediná omezení, která v lidských životech existují, si klademe my sami.“ říkal Confucius. Řešme problémy a překonávejme překážky, na které cestou narazíme, neboť tak se z nás stávají odborníci a ředitelé. ☺

V minulosti lidé věřili, že 21. 12. při zimním slunovratu Slunce umírá a druhý den se znovu rodí. Oddělte proto zimním slunovratem minulost od budoucnosti. Naplánujte si budoucí krok a staňte se tak řediteli vlastního života. ☺

Přeji vám krásné a pohodově prožití Vánoc. Oslavte příchod Ježíška a nechte v sobě projevit svoje vnitřní dítě, které přesně vědělo, když přišlo na svět, jaké je jeho poslání. Spojte se svými kořeny a užívejte si vánoční svátky v kruhu rodinném. Kořeny máme ve své rodině a kdo je má pevné a zdravé, přečká i nehostinné období. Koho rodina podporuje a věří mu, ten může růst do výšky. ☺

A na závěr ještě jeden „kozoroží“ citát: „Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.“ Winston Churchill

PŘEJI ÚSPĚŠNÉ ŘEDITELOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ.

Hanna Lapacho

Hanna Lapacho astrologie


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč