Petra Nel Smolová: Horoskop na rok 2019

Astrologický vládce roku 2019 je Merkur, vládce komunikace, zpracovávání informací a projekce. Podle nastavení svého myšlení je vytvořen způsob, jak věci vidíme, vyhodnocujeme a rozhodujeme.

Merkura můžeme nazvat kouzelníkem, protože skrze něho vnímáme realitu, ale co vidíme, je naše projekce. Když změníme úhel pohledu, změní se i realita. Zároveň skrze mysl vytváříme představy, jak by věci měly být. Tvůrčí mysl přináší inspiraci a nápady. V tomto roce jsme vedeni ke správnému používání mysli. K propojení nižší a vyšší mysli, která vede ke schopnosti prohlédnout, vidět za obraz, vidět široké souvislosti.

Vyšší mysl je spojena s vírou, univerzálními zákony, které jsou spojené s fungováním stvoření světa - vesmíru. Využívat mysl k tvořivost s dětskou hravostí a inspirací. Nižší mysl je spojena s vypočítavostí, prospěchářstvím a hledáním výhod snazších cest. Na to je potřeba dávat pozor.

V tomto roce je důležité se odpoutat od tíhy bytí, více se otevřít citům, prožívání, soucitu a hravosti. Lidé jsou příliš zavaleni starostmi, rutinou povinností, zodpovědností, což vede ke strachu ze selhání a ke ztrátě radosti ze života. Konjunkce Saturna, Pluta a Mínusového uzlu v Kozorohu působí 2. - 7. 2019, kdy má dojít k odpojení starých systémů, způsobů. Na veřejnost se budou dostávat informace o různých katastrofách a vzbuzování strachu.

Může se to projevit také jako finanční krize. Je důležité si uvědomit, že právě ztotožněním se s obavami, strachy vytváříme, aby se poté toto naplnilo. Je potřeba být v bdělosti, veškeré informace umět rozlišovat a vnímat z jakého zdroje přicházejí. Lidé jsou manipulováni právě přes informace.

V této době lidové rčení: „Důvěřuj, ale prověřuj!“, platí dvojnásob. Podle myšlení a prožívání lidí se zapisují do kolektivního vědomí veškeré prožitky a emoce, které se pak projeví v okolnostech světa. Jsme proto každý svým způsobem zodpovědní za to, jak myslíme a co prožíváme. Myslí a emocemi můžeme ovlivňovat dění. Když vědomě zaměříme pozornost na sílu svých pozitivních myšlenek a emocí, tak vytvoříme příznivé okolnosti. Pokud prožijeme negativní myšlenky a emoce, přitáhneme problematické okolnosti. Bude velmi dobře vidět, jak rychle se nám zhmotňují naše myšlenky. Je to proto, abychom se naučili využívat pozitivní vliv naší tvořivé mysli.

Do 2. května vnímejte nové vize a nápady, které k vám přicházejí. Pokud vás nadchnou a probudí ve vás radost, tak je realizujte. Propojením mysli a srdce s radostí a nadšením je zárukou úspěchu k převedení do reality. Pokud budete jen přemýšlet, nic do reality neuvedete. Zůstanete snílkem, který se vyhýbá životu tady a teď.

Od 3. května přijímejte věci takové, jaké jsou. Černá luna, která vstupuje 3. 5. do znamení Ryb, působí na hlubší rovině. Objeví se stav NEVÍM, protože mysl není schopna uchopit energii, která nás přesahuje. Neznáme skutečné působení celého světa, kam patří i ten nehmotný. Ve svém životě můžeme více vnímat působení jemnojemných bytostí, skrze různá znamení a zázraky.

Jsme více citlivější, občas se dostaneme k přecitlivělosti a pocitu ztracení. V té chvíli se můžeme držet cyklu přírody. Každé ráno vyjde Slunce.

Druhý dlouhodobý aspekt je Jupiter v dynamickém postavení na Neptuna, 1. - 10. 2019. Ukazuje to na určité zmatení a roztříštěnost - že by sezení na dvou židlích? Jupiter ve Střelci stojí ve svém znamení a podporuje pravdu, růst, pocit naplněného života a nalezení smyslu bytí, které bude (Neptunem v Rybách) prověřeno do té nejhlubší podstaty. Člověk je veden vyšší moudrostí, intuicí. Důležitý je záměr, směr a hluboké soustředění na cíl. Jen tak se neztratíme.

Během celého roku jsou aspekty velmi proměnlivé, kromě těchto dvou dlouhodobých již popsaných aspektů. Ostatní nás ovlivní vždy pouze na dva až tři týdny. Proto je tento rok velmi proměnlivý, rychlý a rozmanitý. Vnímám dění roku 2019 jako velkou výzvu k vytvoření nových podmínek ve svém životě. Otevřít novou úroveň myšlení a změnit své postoje. Máme volbu, kam zaměříme pozornost. K využití své síly mysli, myšlenky a prožitku byla vytvořena nabídka 25 hodinového meditačního naladění vložit do kolektivního vědomí pozitivní sílu míru. Tato meditace proběhne 25. – 26. května 2019 proběhne, aby nás naplnil vnitřní mír a rozlil se po celém světě. Vytvořila se tak nová matrice „nového světa“, která vede k odpojení se od starých a již nefunkčních způsobů života.

Bližší informace najdete na web. stránkách Via harmonia, https://viaharmonia.com/.

V září se objevují silné aspekty k projevení. Září je sklizeň a je to i z pohledu hvězd velmi zásadní měsíc. Černá luna v konjunkci s Neptunem v Rybách v září a říjnu ukazuje na odhalení tajemství.

Může se objevit nějaký veřejný skandál a ukáže se pravda. Zároveň působí velmi silně klam, iluze, lež a na druhé straně milost, zázrak a odpuštění. Jsou to dvě strany jedné mince. Nejasnosti se mají ukázat v pravém světle. Lidé budou velmi citliví, až přecitlivělí. Velmi opatrně na alkohol, léky a drogy, které budou podstatně silněji působit. Jak jsou lidé více a více citlivější, tak na ně silněji působí vše, co zamlžuje a otupuje vnímání.

A na druhé straně lidé otevření a schopni vnímat jemnější energie, si mohou prožít určitý mystický zážitek. Dotek prožitku božské esence, který povede k rychlému probuzení lidí. I ti nevěřící, začnou v tomto roce věřit, že je něco přesahuje. Začnou věřit ve svou tvořivou sílu a vědomí, že jsou spolutvůrci svého života.

Když nebudete vůbec rozumět, co se to děje a co cítíte, tak si položte ruku na srdce. Tam si představte své slunce a propojte ho se Sluncem venku. Slunce je zhmotněné světlo, Kristovo vědomí.

Do vašeho života tak vstoupí Jasnost.

Od listopadu se opakuje konjunkce Saturna s Plutem. Bude probíhat přerod a transformace společenských struktur, což je konstelace působící až do února 2020. Zde opatrně na své strachy a mocenské principy v sobě. Snadno bychom mohli podlehnout těžkostem. Každý „problém“ má řešení. Je třeba ochoty nechat staré věci minulosti, udělat tlustou čáru a vykročit do nového života.

Rok 2019 končí krásnou konjunkcí Slunce a Jupitera, která symbolizuje štěstěnu, naplnění a naději. A jak rok končí, tak nový začíná.

Díky této konstelace je vidět, že příležitosti v roce 2019 dokážeme využít a proměnit v spokojenější život.

Přeji Vám, ať vaše srdce jsou naplněna milostí a každá vaše myšlenka je spojena s láskou.

Krásný a požehnaný rok 2019. S láskou Petra Nel

 Premiove členstvi

Připravuji pro vás Prémiové členství na webu https://www.astrologiepetranel.cz/  


Petra Nel Smolová: Karma a vývoj | Jak a kam se vyvíjí lidstvo? 


Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. Autor článku: Petra Nel Smolová – http://www.astrologiepetranel.cz


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč