Hanna Lapacho: Bohatství je v tvoření – Slunce v Býku

20. 4. 2019 Slunce opouští znamení energického Berana a v 10:56 vstupuje do stabilního Býka.

Zatímco netrpělivý Beran neváhá vydat se za dobrodružstvím a učí nás, že svojí iniciativou, odvahou a odhodláním lze najít cestu ke světlu a získat místo, které k životu potřebujeme, pohodový a trpělivý Býk nás učí, jak se na cestě poradovat a své místo si užívat a vylepšovat k obrazu svému.

Býk je požitkář, který nikam nespěchá, vždyť má svoji louku, kde má dostatek místa a potravy, pohybuje se pomalu, odpočívá, kdykoli se mu zachce, přežvykuje a užívá si bytí. Má rád svůj klid, pohodu a všemi svými smysly si vychutnává to, co má, tam, kde jsou naplněny jeho biologické potřeby.

Příroda v období Býka nám ukazuje svoji probuzenou krásu, barvitost a své přírodní bohatství, které nabízí a dává nám s láskou. Naše Velká matka se s námi dělí o své zdroje, které potřebujeme k životu a stará se o naše živobytí. To vše dostáváme zadarmo. Bohužel si nevážíme darů, které nám dává, plýtváme s nimi, bereme si více, vyčerpáváme ji a tím narušujeme její rovnováhu. Navíc po sobě zanecháváme nepořádek, zvyšujeme množství odpadu a čekáme, že si poradí sama. Přitom náš život je závislý na životě Velké matky. Ona nám dává jistotu, že je o nás postaráno. Již Marie Terezie si plně uvědomovala, jak se matka příroda stará o lidi na cestách, a tak nechala podél cest zasázet ovocné stromy. My jsme však svým chováním naši Velkou matku dostali do nerovnováhy, jež vede k jejímu onemocnění. Aby se uzdravila, je nutné jí pomoc a začít o ni pečovat s láskou.

V Býku vládne Venuše, bohyně lásky a tvořivosti. Venuše má ráda vše krásné, chce být obdarovaná a touží po hezkých a hodnotných věcech. Je-li nenasytná, svůj hlad nemůže nikdy uspokojit a chce víc a víc (třeba i zlaté oči). Je-li přesycená, nic jí není dobré, vším opovrhuje (a květiny vadnou). Oba extrémy vedou k nespokojenosti a utrpení. Buddha viděl příčinu utrpení právě v žádostivosti spojené s rozkoší a lpěním na smyslových požitcích. Aby skončilo utrpení, musí zaniknout žádostivost.

Touha Venuše nás ale vede k tvořivosti, snaze obklopit se krásou a potřebě užívat si. Začneme-li tvořit to, co nás baví, na co máme talent, v čem jsme dobří, co nám přináší radost, cítíme se spokojeně a uvolněně a tuto radost pak přenášíme do svého okolí. Láska, kterou vložíme do svých „výtvorů“, zvyšuje jejich hodnotu, jež druzí rádi ocení. Vážíme-li si sami sebe a oceňujeme svoji kreativitu, stoupá i naše hodnosta.

Každý jsme v něčem dobrý, jen musíme svoji tvořivost neustále rozvíjet. Vylepšujeme-li svůj talent a oceňujeme to, co máme, přestaneme se srovnávat a závidět druhým. Porovnávání a soutěživost nás sice pohání k vývoji, ale často vede k nespokojenosti a závisti. Přitom nevidíme a nevíme, jak ten druhý svůj talent rozvíjí a jaké úsilí ho to stojí (Nejen Dalibor by mohl vyprávět, jak ho nouze naučila housti).

                                                                                                                     

Kdyby každý tvořil s radostí a láskou, vznikaly by skutečné hodnoty a společnými silami tvoření bychom vytvořili laskavější, krásnější a radostnější svět, jak zpíval Jan Werich ve své písni: „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.“

Náš hodnotový systém je v dnešní době trochu překroucený. Při hodnocení je často pro nás rozhodující kvantita, která je měřitelná a srovnatelná, nad kvalitou. Kvantitativními ukazateli jsou množství a peníze, proto člověka ověnčeného „luxusem“ vnímáme jako hodnotnějšího, i když netušíme, kdo se pod ním skrývá. Kvalita jako je lidskost, upřímnost, schopnost spolupráce…, je přehlížena. Přitom skutečné bohatství člověka je ukryto v jeho nitru.

Uran, naše vyšší Já, rebel a revolucionář, který touží po svobodě, je od 6. 3. 2019 ve znamení Býka a pobude zde až do července 2025. Po celou dobu bude provádět změny ve hmotě, v hodnotách a změní vše, co je nestabilní a nefunkční. A tak otřese s našimi jistotami, abychom si uvědomili, jaké jsou skutečné hodnoty a změnili náš hodnotový systém. Bude se měnit i náš vztah k přírodě a výživě a třeba se naučíme radovat z toho, co máme. Jakmile Slunce v sobotu vstoupí do Býka, potká se s Uranem a nám se zviditelní, kde je potřeba dělat to jinak a lépe.

Nebojme se kreativity a rozvíjejme svoji tvořivost. Tvořením s dobrým úmyslem nemůžeme nic zkazit. Tvořme a buďme trpěliví a vytrvalí tak jako Býk, který když se do něčeho pustí, tak se nevzdá….a to nemusí být rozzuřený. 

A na závěr jeden citát od velice kreativního člověka. Je jím umělec, vědec a vynálezce Leonardo da Vinci narozený ve znamení Býka: „Je lepší něco tvořit než se něco učit. Tvořivost je podstatou života.“

Hanna Lapacho

Hanna Lapacho astrologie


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč