Yvetta Ellerová: Duchovní energie týdne od 7. 10 – 13. 10. pomáhají řešit konkrétní životní situace

V prvním týdnu podzimní rovnodennosti jste mohli pociťovat TEPLO (oblast duševního ohně) a nyní, v tomto třetím týdnu můžete vnímat vnitřní SVĚTLO (oblast, v níž poznáváte sami sebe).

Archanděl Michael nad námi stále drží pomocnou a ochrannou ruku. Je to energie lásky a dobra. Tato energie s námi zůstane až do svatomartinských dnů, tedy do magického data 11. 11. Ale nebudu předbíhat.

Jaké zprávy přicházejí z duchovních rovin? Archanděl Michael se zjevuje s klidnou a laskavou podporou, abychom v sobě tvořili, tedy vnímali a nechali růst a sílit výhonek duševních sil, vědomé rozhodnutí pro světlo. Je to velmi důležité, není to žádný rozmar ani fráze.

Když vstupuji do hlubin své bytosti,

probouzí se touha plná tušení,

že mohu poznávat, když sebe pozoruji,

jak dary letního slunce,

které v náladě podzimu žijí a hřejí,

proměnily semínko sil v mé duši ve výhonek.

Pokud jste v předchozích týdnech věnovali pozornou pozornost své duši, a to mám na mysli i meditaci, protože to je vědomá činnost, pak se ve vás určitě začal probouzet cit, který se dá nazvat „Touha plná tušení“. Jedná se o přirozenost, ale na počátku podzimu jen v podobě touhy po dosažení tušeného cíle. Tím cílem, po kterém člověk touží, je poznání.

V tomto podzimním týdnu si můžete uvědomit a poznat, že sluneční dar léta je vážně semeno, které v chladném podzimu žije, roste a hřeje uvnitř člověka. Podzim přírody je jarem duše, jejím procitáním a rašením vnitřních sil, které umožňují poznání a jehož nezbytnou součástí je sebe-poznání. Tento proces vyvrcholí v mysteriu vánočního „narození“. Pro hluboký vánoční zážitek jsou tedy důležité už současné podzimní týdny.

Jaké konkrétní kroky je tedy možné udělat, abyste mohli tohoto osvobozujícího a blaženého poznání dosáhnout, respektive dosahovat, protože to je neustálý a nekončící proces.

Jak jinak, než vědomou pozorností, a to primárně k sobě samému (...že mohu poznávat, když sebe pozoruji...).

Jak to udělat prakticky?

 • První krok:

  • V běžné každodennosti, v běžném denním a pracovním frmolu se můžete u jakékoliv situace na pikosekundu zastavit a zeptat se v duchu nebo i nahlas sami sebe: Co vidím? Co slyším? Co přitom cítím?

 • Druhý krok:

  • Co s tím mohu udělat? Je to moje? Nebo není?

A nyní začněte s plnou důvěrou vnímat vnitřní odpovědi. Nebojte se důvěřovat. Odpovědi mohou přicházet v podobě myšlenek, tedy skrz mysl, nebo v podobě obrazů, které si pak předvedete do slov, nebo ve formě pocitů – takže pocítíte, že to či ono například nepochází z vašeho proudu duše, ale je to pouze a jen zpráva nebo nevědomě přijatý pocit někoho jiného. Nebo naopak pocítíte, že to pochází z vašeho energetického zdroje. Ať tak či tak, důvěřujte těmto vnitřním odpovědím. Pak nastává 3. krok.

 • Třetí krok:

  • Uvědomte si, že vaše duše se začíná probouzet jako slunce na jaře a zkuste vnímat, jak její světlo uvnitř vás samotných skutečně oživuje i vaše tělo a mysl.

  • Můžete si představit, třeba v meditaci, nebo jen ve vnitřní představě, jakoby probouzející se duševní síly vyrůstaly ze semínka do zdravého výhonku, do krásné rostlinky. Vaše vědomí bude tímto obrazem tak posilováno, že budete pociťovat jednak velkou sílu k životu, ale hlavně vám budou na mysl přicházet myšlenky, nápady a z nich plynoucí taková rozhodnutí, že nad nimi budete zpočátku sami žasnout, jak budou krásná a smysluplná. Skoro zázračná.

(…jak dary letního slunce, které v náladě podzimu žijí a hřejí, proměnily semínko sil v mé duši ve výhonek.)

Právě na podzim se k nám vrací naše duševnost, občerstvena vysokým létem, světlem a teplem. Takto posíleni máme v této době dost sil, abychom s plným vědomím pozorovali a rozeznávali sami sebe v souvislostech s okolním děním a abychom vědomě a s plnou odvahou poznávali CO JE CO, a překonávali překážky (obrazné dračí zlo). Abychom podobně, jako Michael ovládnul draka, přemohli i my vše, co nám brání na cestě k dobrému.

Drak (obraz zla) je něčím, co uspává naše vědomí, a někdy i tělo, co nás vrhá do nevědomosti, co nám brání poznávat Pravdu.

Překážkami jsou pak naše předpojatosti, naše mrtvé rozumové myšlení plné předsudků, naše zatvrdlé někdy i dogmatické názory a postoje, převzaté, naučené, ty, které nám už neslouží, ale brzdí nás.

Naše svoboda spočívá v rozhodnutí, zda se necháme „drakem“ oloupit o radosti dne a celého našeho života nebo s pomocí vlastního úsilí i duchovních sil (duchovní meč) se bez jakýchkoliv překážek rozhodneme pro dobré. Což znamená, že se nenecháme ovládat něčím, co nám nepatří a naopak budeme posilovat vůli k dobrému (procesu i konci).

Meditace v tomto podzimním týdnu pomáhá s pomocí duchovních sil řešit různé konkrétní životní události ve vašem životě. Může to být cokoliv. Něco úplně nového, nebo cokoliv, co už řešíte dlouho a nevíte ani CO, ani JAK udělat, aby se tak stalo…

Duchovní energie tohoto týdne pomáhají eliminovat zmítání se nejistotou.

Z minulého týdne máte již k dispozici magický Michaelský meč, s jehož pomocí se můžete dotknout jakékoliv nepříjemnosti v konkrétním životě a vědomě požádat svou duši, své vyšší já i duchovní ochránce a průvodce o pomoc s vyřešením.

Nechejte se v meditaci nechat prodchnout pocitem klidu a bezpečí, skutečným vnitřním zážitkem, že dobré ve vašem životě je možné.

Vždy vložte nakonec meditace větu: kéž se děje toto nebo cokoliv lepšího, ku prospěchu mému i všech zúčastněných.

Uvědomte si svůj dobrý pocit ze svého prožitku v meditaci, to je velmi důležité, a nadechněte ten pocit do celého těla, do paměti všech buněk.

Inu tak. Možná se vám to zdá příliš snadné řešení, ale moudrá řešení bývají zpravidla velmi jednoduchá. Možná se vám to zdá naopak nesnadné, pak existuje jediná cesta: zkuste to, stačí jednou, a uvidíte, že se okamžitě ve vašem životě přihodí něco, co bude odpovídat vašemu pocitu. Pokud budete přítomni ve svém vědomí, pak budete jasně vědět, že je to souvislost s vaší vědomou meditací i s pomocí duchovních sil.

V tomto týdnu můžete opakovat Michaelskou meditaci (https://www.youtube.com/watch?v=-dHu4p_eSk4&feature=youtu.be) a vložit si do ní obraz situace, kterou chcete vyřešit. Magický michaelský meč vám bude ku pomoci.

Po té se staňte pozorovateli vlastního života a užívejte si skoro-zázraků.

Buďte šťastni

Yvell

https://www.yvellerova.cz/kalendar-vedomi-duse/Mgr. Yvetta Ellerová – terapeutka, lektorka (Light-sofie: léčení světlem, EFT, chiromancie, aromaterapie Young Living, výklad andělských karet) 
www.kalendarduse.blogspot.cz www.satori-schole.webnode.cz; www.zdravi-yve.webnode.cz


Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, a s aktivním uvedením autora a odkazů.


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč