Hanna Lapacho: NÁVRATY – SLUNCE V BLÍŽENCÍCH

20. 5. 2020 v 15:50 vstupuje Slunce do znamení Blíženců a my máme větší potřebu vyjít ven, být v kontaktu, propojovat se s přírodou, získávat informace a komunikovat se svými blízkými. K tomu přispívá i ukončení nouzového stavu, které nám umožňuje setkávat se. Můžeme již být v kontaktu se svými kamarády, na dotek se svými blízkými a prodiskutovat, co jsme zažili. I když jsme během izolace mohli diskutovat po drátech a byl to způsob, jak zůstat v kontaktu, Blíženec upřednostňuje fyzický kontakt.

Přesto se v nás může projevit Blíženecká dualita, rozpor, chci ven, nechci ven. Můžeme si tak uvědomit, jak pracuje naše mysl, co je silnější a vyhrává, zda touha se setkat a dělat věci naplno anebo preference být doma a aktivity ze strachu omezit. Můžeme si zvědomit, pokud říkáme svým myšlenkám ano, že se uskutečňují, a když říkáme ne, zablokováváme možnost a s tím i její realizaci. Naše mysl nás na jednu stranu povzbuzuje a poňouká, na druhou odrazuje a kritizuje. Ta samá mysl, která řeší jednu věc, přesto dává tak protichůdné názory.

V Blížencích vládne Merkur, který je zodpovědný za naše myšlenky a komunikaci, a ve svém domovském znamení se nachází od 11.5. do 28.5. Cítí se zde svěže, potřebuje intelektuální vzpruhu, něco se naučit, poznat a dozvědět se. Naše mysl je rychlá, bystrá, všímavá, hledá a kalkuluje co a jak nejlépe získat, jaká je nejlepší cesta, jaké možnosti se nám nabízejí. A tak možná vidíme spoustu možností a příležitostí, mluvíme o nich, ale nejsme schopni si vybrat a rozhodnout se. Až 28.5. přejde Merkur do Raka, soustředí se na to, co je pro něj bezpečné, co je mu familiárně známé, kde se cítí jako doma a nechá se unášet tím, co upoutá jeho pozornost a jak se při tom cítí. Půjde více o citové zabarvení slov, myšlenek a informací, které se k němu dostanou. Pocitové myšlení ještě zesílí, když bude Merkur retrográdní od 18.6. do 12.7. Bude „číst mezi řádky“, zabývat se dopadem informací na duši a vším, co se k němu dostalo od 2.6. až do 18.6.

V Blížencích se nachází i Venuše, smyslná žena, kráska, milenka a tvořitelka, ale od 13.5. až do 25.6. je retrográdní. Řeší svoji minulost, více se zabývá sama sebou, svojí tvořivostí, smyslností, pocity a myšlenkami, nedořešenými záležitostmi a neukončenými vztahy. 25.6. se otočí do přímého směru, nabere nový vítr do plachet a začne si užívat lehkost bytí, bude přátelská, zvídavá, komunikativní a přelétavá až do 7.8., kdy přejde do znamení Raka.

Merkur se s retrográdní Venuší v Blížencích potkají 22.5., kdy budou v neharmonickém aspektu na Neptuna v Rybách. Nenechme se okouzlit sladkými slovy, nechtějme vztah za každou cenu, nevracejme se k tomu, co už skončilo, vyvarujme se „výhodným“ koupím, mohli bychom být oklamáni.

Tento den nastane i novoluní v Blížencích, kdy se Slunce s Lunou potkají na začátku znamení a vytvoří harmonické spojení s našimi učiteli, přísným Saturnem ve Vodnáři a přejícím Jupiterem a mocným Plutem z Kozoroha (všichni tři jsou momentálně retrográdní, čímž nás zkouší z již probraných lekcí) a Mars v Rybách bude při novoluní v neharmonickém aspektu k Luně a Slunci. I když se nám zrovna do ničeho nechce anebo máme pocit, že jsme neuspěli, nechme to plavat, neusilujme o to, vše má svůj čas a pokud nám to náleží, přijde to k nám nebo na to cestou narazíme. Neztrácejme však víru, pokračujme krok za krokem dál, síla je v nás. Buďme otevření informacím, ale vybírejme si jen ty, které s námi souzní. Přehodnoťme své postoje a naslouchejme lidem, kteří vědí, co dělají a žijí radostným, láskyplným a úspěšným životem.

Mars, naše vůle a aktivita, je v Rybách od 13.5.2020 do 28.6.2020 a ukončuje svůj cyklus, kdy získává ocenění za to, co se mu od 1.1.2019 podařilo. Splněné úkoly posouvá do minulosti a nabírá sílu a víru pro to, co ještě neskončilo a bude potřeba vykonat. 13.6. vytvoří konjunkci s Neptunem a získá milost, i když se nechoval adekvátně, pokud projeví pokoru, a požehnání na další cestu.

3.6. se král Slunce v Blížencích setká s retrográdní kráskou Venuší a budou tvořit harmonický aspekt na čarovnou Lilith a zraněného léčitele Chirona z Berana. Slunce ozáří témata, kterými se Venuše zabývá, minulost, kterou uzavírá a nespokojenost, jež ji provází. Venuše se s Lilith setkala 9.2. v Beranu, kdy jí Lilith ukázala, jak se postavit sama za sebe a prozradila jí plán své nové 9leté cesty. Spojenectví těchto dvou ženských energií se projevuje znovu, když už je Venuše v Blížencích. Zde se setkaly 14.4., při retrográdním pohybu Venuše se spojí 2.6. a až se spolu setkají 27.7., bude mít Venuše jasno. Už bude mít probrané a prodiskutované všechny možnosti, zvážené nabídky, uvědomí si pozitiva i negativa. Díky podpoře Lilith se Venuše nebude bát postavit se do své síly, projevit svoji ženskost, říct si o to, co chce, aby uvedla věci do rovnováhy, mohla svobodně tvořit a vytvářet rovnocenné vztahy. Na tuto hru dohlíží moudrý léčitel Chiron z Berana. Rozdává svá moudra o tom, že každý musí vědět kdo je a kým je, aby mohl být sám sebou. 29.5. král Slunce získá moudré rady od Chirona a tím bude moc plně projevit svoje světlo, svoji energii. Venuše už moudrou radu dostala 11.4., znovu se půjde ujistit 11.6. a až se s Chironem potká 10.7., už bude moudře rozhodnutá a bude vědět, co chce.

Do Blíženců se 5.5.2020 posunul i Severní lunární uzel a pobude zde do 18.1.2022. Jeho opačný pól, Jižní Lunární uzel, přešel do protilehlého znamení, tedy do Střelce. Karmické Lunární uzly jsou jako střelka kompasu, které ukazují náš vývoj, karmickou cestu našich duší. Jižní Lunární uzel ukazuje zkušenosti, které máme a Severní Lunární uzel na co se máme zaměřit, kam se posunout a vyvinout. Na cestě od Střelce do Blíženců máme přinést do běžného života, do obyčejné komunikace, diskusí a věcí, které řešíme, otevřenost, nadhled, moudrost, víru a filosofii Střelce. Osvícení lidé tak mohou přinést universální pravdu, vnést jasno, nové pohledy do běžného života a rozšířit nám obzory, abychom některé věci chápali jinak či se na ně podívali z jiného úhlu pohledu. Každý máme jiné schopnosti a možnosti a ti co pochopili, mohou předat informace, vysvětlit vesmírné zákony, svým blízkým, sourozencům, sousedům, kteří nerozumí. Pokud se má společnost posunout na cestě vývoje, musí se posunout i ten, který zatím nechápe, o čem se mluví. Je to jako ve škole, kdy učitelka vysvětluje látku a za zvládnutou se považuje, když pochopí i ten poslední žák a celá třída může pokročit k další látce. Neřešme nedůležité věci, zjednodušujme složité a překombinované informace, zaměřme a zkoncentrujme se na to, co má smysl, řekněme ano novým pohledům, otevřme se poznání a netvrďme, že něco nejde. Teď už víme, že všechno jde a vše je možné, že během krátké doby může ve stavu nouze dojít k obratu v realitě a není to žádné scifi.

A na závěr jeden citát od spisovatele Zdeňka Žemličky: „S davem se nelze hádat. Před davem se však nedá uhnout ani utéci. Ale každá tlupa je tvořená jednotlivci.“


Astrologie Hanna Lapacho

Hanna Lapacho


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč