Hanna Lapacho: Slunce ve Štíru – Hluboká proměna je cestou k osvobození

23. 10. 2022 ve 12:36 vstoupí Slunce do znamení Štíra, kdy přibývá tmy a stromy odhazují všechna vnější „pozlátka“, aby se uvnitřnily a přežily zimu. I pro člověka nastává čas, kdy by měl odhodit vše vnější, co jej vyčerpává a stáhnout se dovnitř sebe, aby si ponechal energii pro přežití v době, kdy přibývá chladu a ubývá vnějšího světla. Když nemůžeme čerpat energii z vnějších zdrojů jako je Slunce, musíme čerpat energii z vnitřních zdrojů a s touto energii je potřeba hospodařit a zbytečně se nevyčerpávat, protože komu energie schází, ten chřadne.

Slunce vstoupí do znamení Štíra za doprovodu Venuše, která jej bude provázet téměř po celou dobu pobytu v tomto znamení. Zatímco Venuše v předchozím znamení Vah vládne, ve Štíru je ve vyhnanství. Tady vládne Mars, společně se svou radikálnější formou Plutem, který je naopak ve vyhnanství v předešlém znamení Vah. Venuše a Mars jsou tvůrci vztahů, jejichž pozice je ve Štíru prohozena, proto vztah, který je Váhami vytvořen, je následně Štírem prověřován. Štír svým rentgenovým zářením skenuje hranice a hledá slabá místa, aby zpevnil to, co je potřeba anebo odhalil, kde si vytváříme iluze a není pravda. To, co zjistí, můžeme buď popřít, aby se neřeklo, že je něco špatně, za což se stydíme anebo si přiznat, i když se o tom, co je špatně, bude mluvit a my se budeme stydět. Stud je strach ze své přirozenosti, kterou schováváme pod masku, protože máme pocit, že jsme nedokonalí, proto ani své přirození nepřijímáme přirozeně. Vztah, který odhalenou nepříjemnou „štírovskou“ pravdu ustojí, se prohloubí, v opačném případě se iluze o opravdové lásce rozpadne.

lapacho

23.10. se otočí do přímého směru přísný učitel Saturn ve Vodnáři, který nás učí, že správné nastavení hranic, kterými si vymezujeme osobní prostor, a jejich vzájemné respektování, je pro fungování vztahů nezbytné. Máme-li pocit, že vymezení a dělení je spravedlivé, vládne ve vztahu harmonie. Saturn vytvoří 11.11. neharmonický aspekt se Sluncem ve Štíru, kdy se ukáže, jak vztahy fungují a jak jsme tolerantní. Pokud se jeden chová jako nezodpovědné dítě a přesouvá starosti na druhého, který jako rodič přebírá zodpovědnost a cítí se zatěžkán, vztah není vyvážený. Nerovnováha je překážkou, se kterou se nedá smířit, proto je potřeba se k ní zodpovědně postavit. Uvědomme si svoje hranice, svobodu a zodpovědnost. Neutíkejme před překážkami, ale vyjádřeme se jasně, stručně a jednoduše, abychom se cítili svobodně. Saturnskou zkouškou vyspíváme, učíme se samostatnosti a zodpovědnosti. Kdo je opravdu dospělý, nepotřebuje vůdce, který za něj rozhoduje, kontroluje ho a přikazuje mu, co může a nesmí ani neporušuje pravidla, která jsou pro fungování vztahu důležitá. Chovejme se tak, jak chceme, aby se chovali druzí k nám.

28.10. se Jupiter při svém retrográdním pohybu posune do znamení Ryb, kde pobude do 20.12.2022, v němž ukončí svůj 12tiletý cyklus, při kterém jsme se od roku 2010 učili víře v něco, co nás přesahuje a co není ve viditelném světle vidět. Kdo důvěřuje, je vírou pozvedán a s odvahou se otvírá pravdě, kterou zná a ví, že existuje, přestože není vidět. 21.11. vytvoří Jupiter harmonický aspekt se Sluncem ve Štíru, kdy můžeme pocítit hlubokou lásku, která není vidět, a přesto víme, že existuje. Kdo věří v lásku, druhým neškodí a ukazuje, že láska je pravda a spása. Nechme život plynout, ať odpluje, co k nám nepatří. Když přestaneme tlačit, usilovat a bojovat a pustíme, co silou vůle držíme a vyčerpává nás, uvidíme nové dveře, které se otevírají. Důvěřujme, že se otvírá nová kapitola života. Dívejme se na svět láskyplně a pozorujme, jak se vše mění.

Od 30.10. až do 29.12.2022 bude znamením Blíženců couvat aktivní Mars, který ve Štíru vládne a jenž dává věci do pohybu. Mars v Blížencích je jako meč, který stíná hlavu anebo pasuje na rytíře. Zpětně můžeme reflektovat, co spouštíme svým negativním myšlením, jak bojujeme slovy a co skutečně chceme a co pro to děláme. Chceme-li žít v klidu, míru a pokoji, ale stále někoho urážíme, kritizujme anebo se do někoho navážíme, klid tím určitě nevytvoříme. Když potřebujeme obejmout a druhému vyčítáme, že nás neobjímá, pravděpodobně se objetí nedočkáme. Nehledejme negativa a co nefunguje, ale zkusme to proměnit pozitivním myšlením a laskavým přístupem. Když mluvíme upřímně s láskou k druhým, laskáme i sebe.

5.11. Neptun v Rybách, který je vyšší formou Venuše, vytvoří harmonický aspekt s Černou Lunou v Raku. Každá duše, která přišla na tento svět, má nějaký úkol. Někdo předvádí zlo a temnotu, aby druzí mohli spatřit dobro a světlo, ke kterému všichni jednou dospějeme. Díky dualitě dokážeme rozeznávat a orientovat se. Černá Luna v sobě skrývá animální pudy a instinkty, jako je pud sebezáchovy a zachování rodu, které jsou přirozené, díky nimž jsme však v případě ohrožení všeho schopni, ale také zná cestu do ráje. Neptun v Rybách s bezpodmínečnou láskou přijímá „zvíře v nás“ a dává mu milost. Nový život se rodí ve vodě. Starejme se o vodu a studánky a udržujme je v čistotě. Nemůžeme vyčistit všechny studánky světa, ale můžeme vyčistit svoji studánku, která dává život. Pečujme o čistotu vody a k tomu si zpívejme se skupinou Elán: „Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč….ty si predsa voda čo ma drží nad vodou.“

9.11. v době úplňku vytvoří Slunce ve Štíru opozici s Uranem v Býku, který je vyšší formou Merkura a ve znamení Štíra je v povýšení. Problémy, které se objevují, nemůžeme vyřešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly. K tomu je potřeba otevřít svoji mysl, začít se dívat na svět s nadhledem, neosobně a nezaujatě, abychom dokázali posoudit různé aspekty a viděli souvislosti. S odstupem času můžeme vidět, jak Uran od května 2018, kdy vstoupil do Býka, otřásá hmotou, našimi hodnotami, ekonomikou, ekologií a jak se nás snaží probudit, abychom si všimli, jak se chováme k Matce zemi, ke svému tělu a co pro peníze dokážeme obětovat. Uvědomme si, co vše se děje, proměňuje se, kam jsme směřováni, čemu dáváme přednost, jak a co tvoříme a co je pro nás důležité. Přehlížíme-li kvality a bohatství, které máme uvnitř sebe, honíme se za vnějšími pozlátky, hromadíme hmotu, stáváme se poživačnými konzumenty a chceme si užívat jen to, co vidíme. Buďme v klidu, není potřeba se honit. Hromada majetku nám na spokojenosti nepřidá, hodnotného člověka z nás neudělá a ani se není potřeba obětovat pro blaho jiných, kteří kážou vodu a sami pijí víno. Nakonec jak je psáno: „Mnozí první budou poslední a poslední budou první“. Uran se snaží, abychom viděli pravdu, osvobodili se z pout nevědomí, otroctví starých přesvědčení a posunuli se na novou úroveň. Můžeme udělat změny, které povedou k vytvoření lidské společnosti, rovnosti, svornosti a bratrství.

hanna

15.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách a 16.11. s Černou Lunou v Raku. Láska je spása, ale láska, která ničí, není pravá láska. Lásku spojujeme se sexem, ale kvantita sexu nevypovídá nic o kvalitě lásky. Jak píše Benjamin Kuras ve své knize Tao sexu: „Sexuální energie se vyskytují v různých formách a stupních, které spadají do dvou základních a velmi odlišných kategorií zvaných chtíč a něha. Rozdíly mezi nimi jsou naprosto zásadní a tyto: Chtíč zotročuje, něha osvobozuje. Chtíč duši mrská, něha ji chlácholí. Chtíč válčí, něha smiřuje. Chtíč je sebestředný, něha se otvírá světu. Chtíč je bigotní, něha je zvídavá. Chtíč je panovačný, něha je hravá. Chtíč nás ochuzuje, něha obohacuje. Chtíč vyčerpává, něha oživuje, hojí a léčí. Něha je energie terapeutická, a to v kontextu sexuálním i nesexuálním. Něha je v taoistické (ale třeba i buddhistické a judaistické) tradici jednou ze dvou hlavních duševních dovedností, které musí člověk pěstovat jako základ lidství. Tou druhou je soucit.“ Všichni chceme být milováni a toužíme po božské lásce. Chceme-li ji najít, musíme spatřit své božství, otevřít své milují srdce a pak můžeme plout na vlně lásky.

18.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu, který ve znamení Štíra vládne. Toto spojení nám dává obrovskou sílu transformace, kdy můžeme měnit staré systémy a struktury, které jsou rigidní a omezují nás. Skrze sebe zhmotňujeme a vytváříme realitu. I když nás vnější svět formuje, my jej svým vnitřním nastavením, které vyzařujeme, měníme. To neviditelné je prvotním impulsem, který tvoří viditelný svět. Pokud zastíráme a potlačujeme svoji vnitřní pravdu, vytváříme iluzi a tuto nepravdu žijeme. To, co vidíme, je výsledkem toho, co vyzařujeme a projektujeme. Nenechme se tlačit vnějším světem, který nás dostává do pocitu bezmoci, ale používejme svoji moc na vytváření míru, klidu a pohody uvnitř sebe, kterou ovlivňujeme vnější svět. Zůstaňme ve své síle a důvěřujme svým schopnostem, které jsou naším bohatstvím, jimiž obohacujeme svět. Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Máme-li pocit, že nám některé schopnosti chybí, buď je nepotřebujeme anebo jsme je ještě neobjevili a objevíme, až budou potřeba.

A na závěr krátký úryvek z knihy Tao sexu od Benjamina Kurase: „Máloco jiného než šťastná žena stojí za větší snažení a máloco může být bohulibějším cílem tvoření. Šťastná a blažená žena vytváří bezděky a bez námahy chlácholivé a hojivé energie nezbytné pro zdraví planety. Vytvářet šťastnou a blaženou ženu je pro muže posláním hlavním, ne-li jediným. Po hlubokém zamyšlení se těžko vyhneme otázce, jaké vlastně by muž mohl mít poslání jiné, chce-li žít na šťastné a zdravé planetě.“

 


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/
 

Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7142
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8686
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 394
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 249
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 375
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 398
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 576
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 553
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 313
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 824
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 806
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 941
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2053483
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515889
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457691
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293954
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283347
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273400
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260220
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252712
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251170
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243285
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241444
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215521
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207053
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189047
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186716
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184463
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176903
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167021
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161303
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143115
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128362
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124844
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122790
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...