Luna stráví celý den v Panně, která je cílevědomá a organizovaná. Ale dnes můžeme mít na těchto frontách obtíže. Merkur se blíží do opozice vůči Neptunovi a Luna se dotýká Neptuna v opozici přímo (4.46 hod. SELČ). Tyto aspekty rozptylují naše vnímání, objevují se nesrovnalosti, nedokážeme se soustředit na jednu věc. Zdá se, že Merkurova mysl putuje do jiných světů, jakoby se potřebovala pořádně „nakrmit“ jinými představami.

Merkur v Panně je za normálních okolností zaměřený na detail, ale Neptun přináší do našeho života zpoždění, nedorozumění, dezinformace, či dokonce podvod. Nebo se můžeme cítit trochu demotivovaní. Na druhou stranu je to skvělý čas inspirovat se možnostmi, které bychom si v rámci běžné rutiny neuvědomili či nedovolili. Cítíme větší chuť či potřebu dotýkat se transcendentních prožitků.

Dominantním aspektem dnešního dne je Slunce v opozici na Chiron v Rybách (9.32 hod. SELČ). S Chironem jde vždy o volbu žít svůj život plně a celistvě, jsme doslova nuceni čelit těm našim částem, které bychom nejraději „poslali“ nenávratně na smrt. Společně s ním se dostávají do popředí témata spojená s opuštěním, nepřijetím, nedostatečností, neúspěchy. Dnes se tak můžeme více dotýkat některých zraněných částí z dětství, které se hlásí o svou pozornost. Společně s Chironem cítíme, kde jsou naše psychické a fyzické limity a učíme se je přijímat. Můžeme tak reagovat nízkou motivací, očekáváním selhání, ztrátou důvěry. Cítit se jako oběť, nízkou vůlí. Tento tranzit ovšem s sebou přináší také velká léčivý potenciál, soucit, schopnost odpouštění a objevení hlubší moudrosti. Přiznání vlastních limitů a respektování vlastní jedinečnosti jsou klíčem k hlubokému pochopení životní cesty.

Venuše se dnes pohybuje na posledních stupních Lva, aby zítra vstoupila do Panny a proměnila tak naše touhy a partnerské preference (zůstane v Panně do 14. října). Možná také proto se cítíme v našich dnešních touhách v přechodové fázi. Venuše v Panně podporuje ve svých vztazích smysl a účel, praktickou stránku, ale i pravidelnost, loajálnost, můžeme si víc užívat službu, práci a rutinu.Polaritu Panna – Ryby dnes podporuje samozřejmě i Luna, která se nachází v balzamické fázi.  

Před zítřejším novem jsme svou pozorností u sebe, blíže vnitřnímu světu, inspirováni nevědomými obsahy, představami prostřednictvím poselství snů. Tématicky se teď můžeme nejvíce dotýkat pouštění, odpouštění, soucitu. Těsně před novem tak hledáme hlubší spojení sami se sebou….

Krásné úterní (s)plynutí přeje Pavlína