Novoluní ve Vahách připomíná, že je třeba soustředit se na soulad ve vztazích.
Pochopíte věci, týkající se vašeho partnerství. Vahám vládne Venuše. Její energie nás směruje k nalezení harmonie ve vztazích a k nastolení rovnováhy. Vnese pořádek do partnerského života a také přináší zvýšené prociťování vzájemné závislosti vás i okolí.
  • Základní energie: Krása, láska, spolupráce, originalita, laskavost, odpovědnost.
  • Barva: Smaragdově zelená.
  • Základní živel: Vzduch.

Je žádoucí a důležité se věnovat také stravě a zařadit jídelníček bohatý na ovoce a zeleninu. V tyto dny tělo lépe vstřebává vitaminy a živiny.

Orgány ovlivněné znamením Vah: Ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže jako orgán doteku, slinivka, insulin, glukagon.
Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně pečovat a nezatěžovat je.

Pozor – Pokud nemáte zpracované bývalé partnery, nedokážete se otevřít víře a důvěře v novém partnerství. Vždy je nedůvěra základ pro špatně fungující vztah. Pokud máte v srdci bolest a zklamání, nedokážete bezpodmínečně milovat. Bezpodmínečná láska, je láska bez podmínek.

 O tomto novoluní je ideální čas, začít se této nádherné energii otevírat. Pokud např. žárlíte a partnerovi nedůvěřujete, je to vždy znak chtění a lpění a toužíte pouze partnera vlastnit. Nedokážete milovat čistě a bez podmínek. Toto je cesta do pekla.

Pokud skutečně milujete, toužíte svému partnerovi dát vše, po čem touží. Neomezujete ho a nedáváte mu ultimáta, jen si užíváte společné chvilky a každý den, prožíváte naplno a s láskou v srdci mu dáváte důvěru, pochopení, lásku i volnost.