Luna se pohybuje celý den Vahami a ladí nás do témat nadcházejícího novu. Brzy ráno se potkává s Venuší ve Vahách v konjunkci (3.57 hod. SELČ). Vztahy a vztahová rozhodnutí, partnerství, týmová práce a spolupráce,  smlouvy, láska a krása.  Luna se nachází v balzamické fázi, jsme spíše reflektivní, nové projekty, nás teď příliš nelákají. V našich vztazích se ovšem chystá změna, což jasně cítíme, jen ještě nemáme jasnou představu, jak a co učinit.

Dopoledne vrcholí velmi příznivá konstelace – přesná konjunkce Jupitera a Merkura ve Štíru (10.54 hod. SELČ). Hlubší vhledy do problémů, hledáme možnosti řešení, ale i naději. Máme silné názory, a začínáme mít potřebu se konečně rozhodnout. Jupiter ve spojení s Merkurem každopádně přináší dobré zprávy, optimismus, „šťastnou mysl“.  Vyjadřujeme se intimně, cítíme hlubokou náklonnost a potřebujeme ji teď také sdílet.

V  myšlenkách jsme štědří a velkorysí. Pokud zrovna potřebujeme vyjednat lepší pracovní podmínky, výhodně něco prodat či nakoupit, podepsat pracovní smlouvu. Jupiter nám teď svítí šťastnou hvězdou. S Merkurem a Jupiterem ve Štíru také přehodnocujeme své finanční transakce. Momentálně jsme ochotni učinit i riskantní obchod, investici, intuitivně tušíme, že by to mohlo vyjít. Nebo naopak, objevujeme skryté finanční rezervy, možnosti.

Slunce se ovšem těsně před novem ve Vahách nachází v dynamické kvinkunxu na Neptun v Rybách a v blížící se opozici na Uran v Beranu.

Tento aspekt přináší do života nejistotu. Můžeme pochybovat o vlastní efektivitě, ztrácíme důvěru ve schopnost naplnit naše záměry vlastní pílí.  Zmatek ohledně naplnění životního příběhu, životní cesty, nemožnost vidět jasnou perspektivu je doprovázen silnou touhou se osvobodit, a to i v našich blízkých vztazích. Odmítáme se přizpůsobit, ale možná nemáme nebo hledáme ten správný směr, účel , jistotu. S Lunou ve Vahách rozhodnutí nepřichází snadno. Navíc se těsně před novem pohybujeme symbolicky ve tmě.  

Nejvíce se o sobě dozvídáme prostřednictvím poselství snu. Berme ho vážně, jsme dnes velmi silně spojeni s nevědomím, to ono nám napovídá jak a kudy.

Krásné středeční (s)plynutí přeje Pavlína