Planeta aktivity Mars se přesunula do Vodnáře. Jak ovlivní jednotlivá znamení v období od 9/11/2016 do 19/12/2016?

Beran

Beran

Mars přináší aktivní pomoc od druhých, od těch, kteří jsou v postavení ji poskytovat k dosahování Vašich cílů. Tento člověk se bude k cíli dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budete toužit po uznání ze strany svých společníků za své výkony ve společné činnosti. Podpora přátel bude hrát ze všeho nejdůležitější roli. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Vaše aktivita bude mezi přáteli. Také přijde do života důležitá osoba pro Vaší budoucnost.

Býk

Býk

Při přechodu planety Mars do Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění Vaší práce a možný postup v kariéře. Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se Vaše prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které Vám budou ku prospěchu.

Blíženci

Blíženec

V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budete několik týdnů věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je zaktivovaná forma spojená s církví, náboženstvím nebo ezoterikou.

Rak

Rak

V tomto období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. V této době se řeší majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše, co se sexuality týká.

Lev

Lev

V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Toto období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Tento tranzit zvyšuje Vaší aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slovu. Budete pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Můžete publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání, dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti.

Panna

Panna

Mars Vás bude tlačit, aby práce či činnost, kterou děláte, byla ve prospěch druhých. Služba druhým a pro druhé. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Budete se snažit být v pracovní činnosti efektivní. Měli byste se věnovat tématu kolem svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci. Budete hledat ty nejlepší cesty pro zvládnutí pracovních povinností. Když se tranzitní Mars přesune do tohoto tématu, tak řešíme zdraví, spolupráci a službu pro někoho.

Váhy

Váhy

Mars zde aktivoval téma dětí, partnerů a tvorby. Díky jeho vlivu máte chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita této osoby se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity, účastnit se, ukazovat se a řešení kolem dětí. Je dobré BÝT VŠUDE A POŘÁD. Nyní máte zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

Štír

Štír

Tento tranzit Vás bude tlačit do aktivity souvisejí se soukromím. Budete aktivně řešit ženy rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá Vaše aktivita bude zaměřena na domov. Také můžete podnikat cokoli pro zabezpečení rodiny. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení Vaší životní stability, situace související s bydlením a obydlím. Veškerá aktivita se týká domova, kořenů a pevného zázemí. Domovem pro duši je tělo, proto můžete pocítit touhu pro něj udělat něco pozitivního, nebo řešit nemoc či zdraví.

Střelec

Střelec

Tento tranzit působí na oblast komunikace, ježdění, přesunů a cest. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars aktivuje téma sourozenců, automobil a dopravní prostředek. Tento tranzit zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Budete pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Můžete publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou.

Kozoroh

Kozoroh

Tento tranzit planety Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době se budete ve zvýšené míře věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnete si uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto období se aktivně zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáte i odevzdáváte.

Vodnář

Vodnář

Působení Martu ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměřte sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudete vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars Vám nenechá odpočinout. Budete se zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem Vaší osoby. Máte touhu upozornit na svou osobu. Uvědomujete si sami sebe. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, můžete se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Díky Marsu, planetě aktivity, zvládnete překonávat různé překážky spojené s vaším egem. Tyto energii použijte tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Přichází výzva, kterou byste měli přijmout. Využijte plně sílu a energii Marta ve svůj prospěch.

Ryby

Ryby

Mars, planeta aktivity, se pohybuje domem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí. Zde se aktivují minulé životy. Mars v tomto domě může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti ale také tajnosti, tajemství, které měly být ukryty.