ENFP (Extraversion, Intuition, Feeling, Perceiving) je jeden z osobnostních typů podle MBTI. Je
označován jako Extravertní intuitivní typ vnímající s introvertním cítěním.


Stručný popis:
Člověk ENFP bojuje za svobodu, nesnáší, když někdo někoho napodobuje a ruší tak originalitu.
Zaměřuje se především na budoucnost. Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a
schopností. ENFP je optimista, povzbuzovač týmového ducha, společenský, přizpůsobivý, empatik, ve
velkém zastoupení umělců. Potřebuje zpětnou vazbu na sebe samého.


Charakteristika:
Základem života ENFP je svoboda, nezávislost a originalita. Napodobovat někoho či se přetvařovat
považují za urážku především sebe sama. Potřebují žit v souladu se svými vnitřními hodnotami.
Jejich dominantní funkce - extravertní intuice - je zaměřuje především na budoucnost. To, co je
pomíjivé a co bylo, to bylo a nemá cenu se tím zabývat. Nesnáší rutinní situace, nekonečné opakování
pro ně zbytečných detailů, strádají „mezi čtyřmi stěnami“. Vzrušují je nové myšlenky, ale nudí detaily.
Jsou to lidé otevřené mysli, pružní, se širokou škálou zájmů a schopností.
Často jsou součástí týmu ne z nějakého praktického hlediska, ale jako iniciátoři a povzbuzovači
týmového ducha. Snaží se v lidech najít to nejlepší a občas přehlížejí i do očí bijící špatnosti, jenom
aby byl svět stále růžový. Patří mezi věčné optimisty a vůbec jsou nejpozitivnějším typem.
Potřebují společnost, často jenom proto, aby je někdo slyšel, aby měli komu sdělit své myšlenky a
nápady. Od okolí potřebují odezvu, slyšet, jací jsou, a konfrontovat své názory.
V mnoha směrech se podobají ESFP, například dokonalé nasátí aktuální atmosféry a přizpůsobení se.
Dokáží se ztotožnit s okolím, skvěle zapadnout a po chvíli můžete nabýt dojmu, že je znáte odjakživa.
Pokud o někom uslyšíte, že je empatik a že se dokáže takřka dokonale vžít do pocitů či role druhých,
je velmi pravděpodobné, že máte tu čest s ENFP.
ENFP jsou, podobně jako jejich blízcí příbuzní ESFP, ve velkém zastoupení v umělecké sféře,
především jako spisovatelé či básníci. Tvořiví mistři jazyka a slova s oblibou používají metafory a čtou
„mezi řádky“. Jsou studnou nápadů, vytváří nové projekty, kterým se dokáží s obrovským zaujetím
věnovat. S chorobnou pravidelností se však stává, že si vezmou příliš mnoho úkolů, než dokáží splnit a
ostatní musí jejich rozdělanou práci dotáhnout za ně.


Podrobný popis:
Tento typ lidí má silný smysl pro předvídání, pro to - co se může stát. Svoji energii obracejí směrem k
tomu, co se má dít dál, příště. Svět vidí v nejrůznějších kombinacích věcí, lidí a situací. Smysl vycítit,
“že je něco ve vzduchu”, jim umožňuje být inovativní a podnikatelský. Jejich inovace se zaměřují na
to, jak dělat staré věci nově a jak zkombinovat netradičně to, co mají všichni k dispozici. Mají
rozsáhlou schopnost imaginace, jsou zásobárnou nápadů a dokáží iniciovat úplně nové projekty,
kterým se potom věnují s maximálním nasazením.
Věří svým inspiracím a nápadům, těžko se smiřují s kompromisy, protože ty jim připadají daleko
méně “hodnotné”.
Někdy se tito lidé, ale nedostanou dále než k fázi nadšení, protože rozhodnost není jejich dominantní
vlastností. Stejně tak si neumí dobře organizovat práci - ani vlastní, ani druhých. Jsou to spíše
“přelétaví motýli”. Ke svým dobrým nápadům se už nemusejí nikdy vrátit. Jejich nápady musí
realizovat a dotahovat jiní, aby vůbec uzřely světlo světa. Nemají rádi opakované činnosti, proto
opustí svůj nápad ve chvíli, kdy “sklouzne” do běžné rutiny. Ve chvíli kdy bouře pomine a nastává
období klidu, tito lidé od nápadu nebo projektu “odchází”.
Detaily pro ně nemají význam a nezajímají je.
Mívají sklon k nadměrnému sebezpytování, k zálibě zabývat se sami sebou a svými vnitřními stavy.
Snadno je urazí maličkost a naopak se zase pro maličkost mohou pro něco nebo někoho nadchnout.
Když mají z něčeho (někoho) dobrý pocit, tak “ do toho jdou”, i kdyby “čísla” ukazovala pravý opak.
Díky tomu vznikají geniální nápady i naprosté katastrofy.

Tento typ je zastoupen v populaci 5% procenty. Tito lidé jsou neúnavnými doživotními bojovníky za
dokonalost, autenticitu a spontaneitu. Jsou skutečně sami sebou a to je pro jejich okolí velmi
přitažlivým rysem. Málokdy toto své snažení přeruší, stále vnímají, že ještě “nejsou dost dokonalí”.
Mají velkou schopnost motivovat a vidět život jako drama plné vzrušujících možností a šancí. Těší je,
když jejich snahy inspirují druhé a snaží se okolí všemožně pomáhat. Pokud se střetnou s
nepochopením, obrátí se energie buď dovnitř - ve formě deprese - nebo ven - ve formě mstivosti za
utrpěnou křivdu. Když se sami sebou nechají strhnout, vidí jen ty věci, které vidět chtějí. Když pak
někdo přijde s poznámkou o tom, jaká je “realita”, nastává přesně okamžik pro deprese nebo msty.
Dokáží druhého bezmezně nekriticky milovat, stejně jako urputně nenávidět.
Velmi intenzivně vnímají své okolí a dokáží si všimnout detailů pro ostatní skrytých. Riziko spočívá v
tom, že někdy detaily spojí do nesmyslného celku a tak hledají za činy “skryté motivy”. Pokud začnou
hledat negativní motivy, jejich úsudky se stávají čím dál nepřesnější. Naštěstí jsou tito lidé rozenými
optimisty. V lidech vidí jen to nejlepší a jsou upřímně překvapeni, pokud se lidé a situace nevyvíjí
podle jejich “nejrůžovějších” očekávání.
Bývají tvořiví a rádi dělají nové věci. Zpravidla rozpracují mnohem více věcí než stačí dokončit. Jsou
velcí improvizátoři. Typická je pro ně určitá rozpolcenost: na jedné straně nesnáší závislost a
podřízenost, na straně druhé jejich charisma ostatní lidi velmi přitahuje a ti očekávají inspiraci, radu,
instrukce a stávají se z nich následovníci tohoto typu osobnosti.
Bývají vřelí, nadšení, vynalézaví, veselí, imaginativní a jsou schopni zvládnout téměř vše, co je
zaujme. Proto jsou schopni uspět v celé řadě profesí. Dobře řeší problémy, zvláště tam, kde mohou
kooperovat s ostatními. Dokáží svést lidi dohromady a “rozjet” poradu, méně úspěšní už jsou v
organizaci a dotažení detailů. Zvláště se hodí do obchodu, politiky, scénáristiky, dramatiky, jsou skvělí
v reprodukčních uměních.
Potřebují velmi rozmanité úkoly - nejlépe odlišné každý den a s jinými lidmi. Tehdy mohou rozvinout
svůj talent tvořit a adaptovat se. Jsou dobrými vůdci, dokáží “ušít úkol kolegovi na míru”. Vyžadují
neustálou zpětnou vazbu od okolí, nedaří se jim tam, kde má práce rutinní povahu a je třeba dodržovat
pravidla. Jsou stresovaní, pokud nemohou práci proměnit v zábavu. Bývají v napětí, jakoby očekávali
nějakou krizi a pokud se nedostaví, jsou schopni ji vyvolat sami. Vědí, že teprve v těchto chvílích jsou
závratně výkonní a vše zvládnou a včas dokončí. Typickým příkladem je to, že tito lidé si nechávají
náročné úkoly na poslední chvíli. Pro kolegy to může být značně frustrující, protože ne každému
podobný styl práce vyhovuje.
Jako nadřízený i podřízený bývá tento typ lidí zábavný, šarmantní, jemný, citlivý a nekonformní.
Někdy potřebují “loajální kolegy”, kteří zahladí jejich občasné extravagantní zásahy do procesů a
projektů. Říká se o nich, že jsou jako rtuť - jsou nevypočitatelní a lze od nich očekávat kdejaké
překvapení. Např. období velkolepé štědrosti se vystřídá s obdobím nevídaného škudlení.
Jejich manažerský styl se vyznačuje vysokou mírou autonomie a velkými pravomocemi
poskytovanými podřízeným. Mají dar vykonat práci prostřednictvím druhých - delegování je pro ně
druhou samozřejmostí. Vynikají v povzbuzování a ocenění práce druhých. Umějí si udělat čas,
vyslechnout a pomoci.
Jejich touha po vzrušení někdy vede k tomu, že opomenou trvalejší povinnosti. Lékaři uvádí, že tento
typ lidí je náchylný na bolesti hlavy, bolesti páteře a téměř chorobnou únavu. Je pro ně velmi důležité
nežít stále naplno, ale umět si i odpočinout.
Vnější fakta a objekty mají pro tento typ význam pouze tehdy, pokud umožňují a usnadňují hledání
nových možností a variant. Mohou být vzdorovití, nezodpovědní, nestálí, bezohlední a podráždění.
Stává se jim, že přikládají velkou důležitost detailu vytrženému z kontextu. Proto často věří
horoskopům, mravenčení v kříži, věštění z kávové sedliny apod. Někdy tyto jejich “tušení” mohou
paralyzovat úsilí celého týmu.
Jediným prostředkem jak tyto lidi vtáhnout do reality a otřást jimi a jejich přesvědčeními, je jít s nimi
do přímé konfrontace. Což nebývá lehké, protože mají velké a rozpínavé ego.
Měli by mít také vedle sebe někoho, kdo se bude starat o “běžný provoz”.

 • Simple Item 50
 • Simple Item 49
 • Simple Item 51
 • Simple Item 48
 • Simple Item 41
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Lenka Vlášková: Stín a světlo

  Lenka Vlášková: Stín a světlo Co je vlastně STÍN? To je asi pro každého něco zcela jiného. Pro někoho to může být strach, pro někoho to může být závislost, panika, úzkosti, nenávist dokonce to pro někoho může být samotné zhmotnění Ďábla, pekla, duchů, démonů a podobných věcí. Každopádně je to Číst dál
 • Valery Uvarov: Starodávné technologie v současnosti

  Valery Uvarov: Starodávné technologie v současnosti Ačkoli je historie důležitou součástí naší přítomnosti, a to zejména díky hluboké studnici vědomostí a informací o vývoji lidstva, nabízí nám současně i mnohem hlubší poznání sebe sama a vesmíru, než by se mohlo na první pohled zdát. Není žádným tajemstvím, že historii píší vítězové, Číst dál
 • Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným

  Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným Mějte často sex, milujte se Pro muže je sex velmi důležitý. Pokud mu není žena schopna nebo ochotna nabídnout hlubší milování, o to častěji jej bude vyžadovat. Dnešní muži jsou nedomazlení a už od dětství jim velmi chybí dotyk. Ještě dnes se traduje, že mazlit Číst dál
 • Homaterapie: Přivolání deště

  Homaterapie: Přivolání deště Homa a déšťBirgit Heigl, Německo Jadžny (Homy) harmonizují počasí (1). Tyto znalosti jsou prastaré a ve védických časech byly naprosto samozřejmé. Původní obyvatelé Severní Ameriky indiáni Hopi a rovněž mniši v tibetských klášterech ví, že speciální ohně mají vliv na počasí. V suchých oblastech věnují Číst dál
 • Helen Stanku: Vůně fialových fialek

  Helen Stanku: Vůně fialových fialek Fialka má číslo sedm. Sedmá čakra je o duchovním rozvoji a napojení. Kdyby měla intuice svoji barvu, mohla by být fialová. Fialový kámen ametyst podporuje toto spojení a přiložený k čelu posiluje vnitřní zrak a duchovní napojení. Staří Keltové využívali fialky k milostné magii. V Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

21 dub
ŽIVĚ: Milan Vidlák - Co je to láska?
21.04.2019 20:00 - 22:00
SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/7hMbtKMEZl4Co je to láska? Téma k zamyšlení se šéfredaktorem časopisu Šifra Milanem Vidlákem.">
22 dub
Aktuální zprávy z průběhu transformace a informace k evolučnímu skoku lidstva. Pravidelný pořad před hlavním vysíláním. Zpravodajkami jsou tajemné dámy z věděckých kruhů, které mají silná napojení na vesmírné bytosti a přinášejí nám jejich poselství.Sledujte zde: https://youtu.be/GXtyYFTqFG4">
23 dub
SLEDUJTE ZDE:https://youtu.be/W17okBTH6LUPo minulém úspěchu se v dnešním pořadu zaměříme na zvídavé otázky Vás diváků. Můžete se nás zeptat na cokoliv chcete.">
Připojte se k nám na facebooku