ENTP (Extraversion, Intuition, Thinking, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů
podle MBTI. Je označován jako Extrovertní intuitivní typ vnímající s introvertním myšlením.


Stručný popis:
Obecně se tito lidé dají charakterizovat jako vizionáři. Dokáží na svět pohlížet svým vlastním
způsobem, a objevují tak nové možnosti a neprobádané cesty. Jsou velmi nezávislí, tvořiví, velice
inteligentní a až extrémně tolerantní.


Charakteristika:
Potřebují se neustále rozvíjet, splňovat náročné úkoly, získávat nové informace a pronikat do
nejrůznějších oborů činností. Mají rádi konverzaci na určité úrovni a velmi si cení inteligentních lidí.
Občas se stává, že se ENTP se vrhne na úkol, který je doslova pohltí, ale po nějakém čase jej,
nedokončený, opustí a přechází k jinému. Způsobuje to jejich impulzivnost a odpor k opakujícím se či
dlouho trvajícím záležitostem.
Nesnáší rutinu, stereotyp, naplánované činnosti. Jsou velice spontánní, řeší věci tak, jak přichází.
Obrovská zvídavost a touha po nových věcech se projevuje jejich velikou nestálostí a impulzivností.
Mají zcela jiné hranice než ostatní typy. Proto se mohou někomu zdát jako drzí či extravagantní.


Okolí a společnost:
ENTP jsou velmi společenští a přátelští, ale pokud s někým nesouhlasí, dávají to silně najevo. Proto se
v jejich okolí často vyskytují tyto dvě soupeřící strany. Vyhledávají „sobě rovné“ a u autorit vyžadují
silnou osobnost a inteligenci. Předpokládají, že okolí bere jejich nápady a myšlenky se stejným
nadšením. Dokážou být velmi důvěryhodní a zastávat zodpovědné role.


Podrobný popis:
Tento typ lidí má silný smysl pro předvídání, pro to - co se může stát. Svoji energii obracejí směrem k
tomu, co se má dít dál, příště. Svět vidí v nejrůznějších kombinacích věcí, lidí a situací. Smysl vycítit,
“že je něco ve vzduchu”, jim umožňuje být inovativní a podnikatelský. Jejich inovace se zaměřují na
to, jak dělat staré věci nově a jak zkombinovat netradičně to, co mají všichni k dispozici. Mají
rozsáhlou schopnost imaginace, jsou zásobárnou nápadů a dokáží iniciovat úplně nové projekty,
kterým se potom věnují s maximálním nasazením.
Věří svým inspiracím a nápadům, těžko se smiřují s kompromisy, protože ty jim připadají daleko
méně “hodnotné”.
Někdy se tito lidé, ale nedostanou dále než k fázi nadšení, protože rozhodnost není jejich dominantní
vlastností. Stejně tak si neumí dobře organizovat práci - ani vlastní, ani druhých. Jsou to spíše
“přelétaví motýli”. Ke svým dobrým nápadům se už nemusejí nikdy vrátit. Jejich nápady musí
realizovat a dotahovat jiní, aby vůbec uzřely světlo světa. Nemají rádi opakované činnosti, proto
opustí svůj nápad ve chvíli, kdy “sklouzne” do běžné rutiny. Ve chvíli kdy bouře pomine a nastává
období klidu, tito lidé od nápadu nebo projektu “odchází”.
Detaily pro ně nemají význam a nezajímají je.
Mívají sklon k nadměrnému sebezpytování, k zálibě zabývat se sami sebou a svými vnitřními stavy.
Snadno je urazí maličkost a naopak se zase pro maličkost mohou pro něco nebo někoho nadchnout.
Když mají z něčeho (někoho) dobrý pocit, tak “ do toho jdou”, i kdyby “čísla” ukazovala pravý opak.
Díky tomu vznikají geniální nápady i naprosté katastrofy.
Tento typ osobnosti nepředstavuje více jak 5% populace. Lidé mají sklon dávat přednost práci spíše s
věcnou než lidskou stránkou činností. Mají-li zvolit mezi dobrým výsledkem a dobrým vztahem, zvolí
výsledek. Přesto umí vztahy dobře zvládat a být oblíbeni, jen je to stojí trochu více úsilí a snad i
přemáhání.
Jsou dobří v inovacích a schopnosti skloubit zdánlivě velmi rozdílné věci. Jsou vynikající analytici, mají
rádi složité věci a ze všech typů mají ke komplikovaným záležitostem největší toleranci. Ostatní to
vede k tomu, že paradoxně vymýšlí, jak to pro tento typ osobnosti “udělat dostatečně složité”, aby je
to vůbec zaujalo.

Snadno se nadchnou, mají o vše zájem a hledají ve věcech to, co tam jiní nevidí. Jsou pro ostatní
zdrojem inspirace a jejich entuziasmus je nakažlivý. Je dobré vědět, že jejich nadšení je těkavé. Někdy
jsou označováni za “slibotechny”, ale jejich nadšení v danou chvíli je opravdu upřímné.
Nemají rádi, když se věci dělají nějakým způsobem jen pro to, že “se to tak dělá odjakživa” a “tak se
to má”. V každém opakování “téhož”, chtějí mít alespoň kousek něčeho nového nebo originálního.
Když se do něčeho pustí, jsou natolik přesvědčeni o správnosti svého konání, že jejich schopnost
ignorovat normy, pravidla, zavedené postupy a autority je naprosto odzbrojující. Věří tomu, že svou
improvizační schopností dokáží zvládnout jakoukoliv situaci. Dokáží být velmi pragmatičtí a odhalovat
skryté vztahy mezi cíli a prostředky.
Mívají koníčky a znalosti v neočekávaných oblastech. O tyto znalosti se nedělí a nechtějí v nich své
kolegy, partnery nijak vzdělávat. Udržují si stálý okruh přátel, zajímají se o jejich myšlenky a názory a
rádi se s nimi scházejí “jen tak”. Nejsou rýpavě kritičtí a otravní, dovedou být velkorysí, proto s nimi
ostatní dobře vychází. Když ale nemají náladu - dokáží být paličatí, svévolní, urážliví, ale stačí jim jen
projev pochopení a jejich naladění se zase změní. Je dobré, když mají vedle sebe někoho, kdo na ně
má tento vliv.
Tito lidé dobře postupují v kariérovém žebříčku nahoru. U žen to někdy může působit potíže, protože
jejich tvořivé jiskření, intelektuální zápal, někdy trochu arogance neodpovídá obecným představám o
“křehkém ideálu ženství”. Stojí tedy před dilematem: přetvařovat se a udělat kompromis mezi
přirozenými tendencemi a požadavky okolí nebo nebrat ohled na konvence a jít svou cestou. Pokud
jejich volba “ladí” s kulturou firmy, ve které pracují, jsou zpravidla velkým přínosem a opravdu rychle
postupují vpřed.
Jsou dobří v roli “ďáblova advokáta”, hodí se dobře do brainstormingových skupin, kde generují velké
množství nápadů. Jejich “vizionářství” může vést k tržním nebo výrobkovým inovacím. Překypují chutí
do života. Rádi se učí nové věci, vytvářejí kolem sebe soutěživé a intelektuálně stimulující prostředí.
Jejich slabou stránkou je povrchní příprava a malá pozornost detailům, z toho důvodu tento typ
podnikatelů velice snadno ztroskotá ve chvíli, kdy je třeba nápad uplatnit pečlivým a pozorným
managementem.
Mají tendenci se nudit, když jsou klíčové otázky a problémy vyřešeny.
Měli by si dávat pozor na svůj sklon ke všemu novému a netradičnímu, protože si mohou “vylámat
zuby” na neperspektivních projektech a vysloužit si špatnou pověst tím, že “nic nedotáhnou do
konce”. Protože jsou svým způsobem zvláštní, jsou zvyklí zabývat se sami sebou a mohou mít obtíže
ve vztazích s ostatními. Různé výroky a události si vykládají bůhvíproč negativně a vytržené ze
souvislostí. I z malých příčin se dokáží smrtelně urazit, aniž jejich okolí chápe proč. Na jednu stranu o
nich všichni vědí, že spoléhají na “svou hlavu” a na druhou stranu se projevují náladově a vrtkavě.
Někdy také své nápady (kterých mají hodně) prezentují nevhodným lidem nebo v nevhodný okamžik
- je pro ně obtížné věci načasovat a počkat na vhodnou chvíli.
Tento typ má tolik předností, že snadno “přehluší” slabiny. Pokud se ale nezaměří na rozvoj slabých
stránek své osobnosti může se jim snadno stát, že nikdy nic nedokáží.
Vnější fakta a objekty mají pro tento typ význam pouze tehdy, pokud umožňují a usnadňují hledání
nových možností a variant. Mohou být vzdorovití, nezodpovědní, nestálí, bezohlední a podráždění.
Stává se jim, že přikládají velkou důležitost detailu vytrženému z kontextu. Proto často věří
horoskopům, mravenčení v kříži, věštění z kávové sedliny apod. Někdy tyto jejich “tušení” mohou
paralyzovat úsilí celého týmu.
Jediným prostředkem jak tyto lidi vtáhnout do reality a otřást jimi a jejich přesvědčeními, je jít s nimi
do přímé konfrontace. Což nebývá lehké, protože mají velké a rozpínavé ego.
Měli by mít také vedle sebe někoho, kdo se bude starat o “běžný provoz”.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • Simple Item 47
 • 1
 • 2
 • 3
 • Silviya Valkova: Strašidla současného světa

  Silviya Valkova: Strašidla současného světa Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd. Číst dál
 • Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem

  Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem a hlavně nad světem uvnitř nás. Jen málo stačí k tomu, aby člověk propadl temnotě a čerpal z ní. Přenášel jí na ostatní a zahaloval vše kolem více a více do tmy, Číst dál
 • Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina

  Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina Když se praštíme nebo uhodíme, krevní vlásečnice a cévky se poškodí a krev vytéká do tkání. Různá barevnost modřiny je způsobena množstvím krve a obsahem vlastních krevních buněk. Jedinci, kterým se rychle modřiny vytváří, mívají slabé křehké vlásečnice (tedy duchovně - přecitlivělost). Tito lidé se cítí Číst dál
 • Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA?

  Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA? Problém v našem životě často přichází, jestliže nemáme vyřešený vztah ke své minulosti. Nezáleží na tom, co jsme v minulosti prožili, ale to, co utváří náš život je postoj k událostem, které jsme vytvořili. Naše mysl má tendence neustále hodnotit a komentovat to, co prožíváme. Číst dál
 • Eva Marvánová: Chvála pomalosti

  Eva Marvánová: Chvála pomalosti Taky jste unaveni z dnešní uspěchané doby? Z rychlého tempa, rychlého jídla, tisíce úkolů? Běží váš život neskutečným tempem, kdy vstanete v pondělí ráno a najednou si všimnete, že je pátek večer? Když jsem se přestěhovala do Prahy, kde vše tepe, tento rytmus pro mě Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

15 úno
Festival Miluj svůj život 15 -17 únor 2019
15.02.2019 10:00 - 17.02.2019 19:45
Srdečně vás zveme na 54. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů MILUJ SVŮJ ŽIVOT, který se koná ve dnech 15.-17.2.2019. Hlavním záměrem akce je představit na jednom místě nejrůznější směry a obory a ukázat tak, že všechny tyto metody jsou proto, aby nám pomáhaly zlepšit zdraví a život. Tradičně se můžete těšit na pestrý program plný zajímavých přednášek, koncertů, cvičení, workshopů z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Nedílnou součástí festivalu je pestrá výstavní část, v níž vám své služby a produkty představí na 100 vystavovatelů.Festival se koná v MODRÉ ŠKOLE, Kupeckého 576, Praha 4. Místo má výbornou dopravní dostupnost – je cca 150 m od výstupu metra C – Háje a zastávek městských a příměstských busů. Výstavní část je bezbariérová, do přednáškových sálů budeme moci použít i výtah. Do výstavní části je vstupné Zdarma.Program a další info najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz nebo 608 377 573. Těšíme se na vás">
16 úno
Vlákna stvoření poodhalují nový pohled a pochopení na inkarnace, Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata. VYSÍLÁNÍ S Jaromír Schmidt KDE ODPOVÍ NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY. Sledujte ZDE: https://youtu.be/kKkl7A3VFKo">
17 úno
ŽIVĚ: Milan Vidlák - Cesta ke zdraví
17.02.2019 20:00 - 22:00
Sledujte ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=i7kvUliEMWIPokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, nevěřte mu. Ať je to doktor, nebo léčitel. Bez pochopení a zásadní životní změny to prostě nepůjde. O zdraví a mnoha dalších tématech ve vysílání s šéfredaktorem Časopisu Šifra Milanem Vidlákem.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association