ESFP (Extraversion, Sensing, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti typů MBTI. Je označován
jako Extrovertní smyslový typ vnímající s převahou cítění.


Stručný popis:
Člověk s osobností typu ESFP bývá společenský, veselý, spontánní, nepořádný, rád je středem
pozornosti, citlivý, ovlivnitelný, žije dneškem, má rád tanec, důvěřivý.


Charakteristika:
Spontánní a společenský jedinec. Je středem každého večírku a je velmi citlivý k náladám druhých.
Drží se vždy reality a přítomného okamžiku. Proto je jeho společnost vždy vítaná.
Jako zaměstnání jsou pro něj ideální právě taková místa, kde může využít svůj bezprostřední přístup k
lidem. Je z něj tedy dobrý herec, komik, zpěvák a pod. Mívá velkou nechuť do administrativní práce,
protože ji považuje za nudnou a zbytečnou. Hledá smysluplné vztahy a činnosti. Nejlépe takové, které
se osvědčují už od začátku. Nemá chuť čekat na to, co by mohlo možná být…
Snaží se vycházet s každým a nedělat si nepřátele. Na pracovišti nebo ve škole se tudíž nerad přidává
definitivně k jedné straně, což si ostatní mohou mylně vyložit, jako přebíhání z jednoho tábora do
druhého. ESFP se ale na tábory neohlíží, i když si moc dobře uvědomuje jejich existenci.
Může mít problémy udržet dlouho pozornost jedním směrem. Často podléhá spontánnímu
nakupování oblečení, doplňků a dalších věcí. Pokud něco nesnáší, pak je to nuda. Svůj život žije ze
dne na den a nestrachuje se moc, co přinese vzdálená budoucnost. Přítomný okamžik si zpříjemňuje
právě interakcí s ostatními lidmi.


Podrobný popis:
Tento typ je zaměřen na vnímání vnějších podrobností. Jsou to lidé, kteří si i po létech budou
pamatovat, kdo měl co na sobě při které události, co řekl a co udělal. Jsou praktičtí a věcní, se
schopností přijímat svět takový jaký je a netrápit se tím, že by vše mohlo být jinak. Spekulace a
fantazie je nezajímají. Vědí, co se kolem nich děje a co kdo chce. Nepokoušejí se věci zlomit, pokud je
alespoň nějaká šance, že může zafungovat adaptace.
Umějí ostatní přesvědčit, aby používali stejně smířlivý a adaptivní přístup. Jejich otevřená povaha
způsobuje, že ostatní lidé na ně reaguji příznivě. Nemívají předsudky, jsou otevřeni i názorům
ostatních, bývají trpěliví a tolerantní. Svět ani sebe sama neberou “smrtelně vážně”. V extrémním
případě se může jejich smysl pro realitu zvrtnout v přízemnost bez fantazie.
Jsou v nejlepším slova smyslu materialisty. Mají rádi dobré jídlo, hezké oblečení, hudbu, umění. Rádi
sportují a pokud ho dělají aktivně, dosahují vynikajících výsledků. Jsou výkonní v praktických
úkolech a dvojnásob lépe se jim daří v prostředí, které už znají.
Tito lidé jsou přívětiví, snadno se s nimi vychází a vytváří kolem sebe optimistické ovzduší.
Představují asi 13% populace, jsou výřeční a mají velmi kladný vztah k ostatním lidem. Snadno se
dokážou vcítit do jejich rozpoložení a často fungují jako příslovečné “vrby.” Jsou přirozeně přátelští a
otevření, a v lidech nacházejí a probouzejí jejich lepší vlastnosti. Jejich chuť k životu je nakažlivá a
svým úsměvem dokáží rozjasnit nejednu tvář. Hledají společnost při každé příležitosti a snadno se jim
to daří, neboť jsou velmi oblíbeni. Nesnáší izolaci. Nedokáží odmítnout, a vlídně přijímají každou, i
nečekanou návštěvu. Jejich neustále veselá a milá tvář na okolí budí dojem, že tito lidé nemají a ani
nemohou mít starosti. Pravdou však je, že své problémy nosí hluboko uvnitř, a na povrch se dostanou,
až když je nemohou vlastními silami zvládnout.
Mají talent si mnohdy až vášnivě užívat života, a to je činí velmi zranitelné vůči různým druhům
svodů. Mají sklony jednat impulsivně, a tím se stávají snadným terčem pro psychologický a někdy i
fyzický nátlak. Nikdo se s takovou vášní, a tak snadno nepoddává jiným. Často to z nich činí hlavní
objekt působení reklamy a různých propagačních akcí. Jsou to právě tito lidé, kteří “omdlívají blahem”
nad výhodnou životní pojistkou nebo rozkošnicky vychutnávají nejlahodnější “dary naší země.” Pro
tyto lidi je charakteristický známý výrok: “Nekupte to, když je to tak levné.”
Jako nadřízení a kolegové jsou velmi přátelští, zábavní a zdrojem inspirace a vzrušení. Pokud však
nastanou problémy, začnou být netrpěliví, a při první příležitosti odchází někam, kde najdou více

uspokojení a zábavy. Obtížným situacím se vyhýbají jak jen to jde. Jejich největší slabinou v
manažerském postavení, je nízká schopnost pozitivně a konstruktivně kritizovat, jsou slabí v analýze
dat a událostí. Jsou nedochvilní a je pro ně příznačný trochu provinilý úsměv typu: “Pozdě, ale přece.”
Jejich krédem je “žít a nechat žít”. Měli by se uplatňovat v oblastech, kde se hojně jedná s lidmi,
například v propagaci nebo public relations. Rozhodují se s osobitou vřelostí a s ohledem na své
blízké. Nejsou ješitní a statusově nedůtkliví, dokáží dobře komunikovat a spolupracovat s lidmi na
všech úrovních organizace. Při jednáních prokazují silný smysl pro realitu a osvědčují značnou dávku
toho, čemu se říká “zdravý” nebo “selský” rozum. Nenacházejí uspokojení v teoretických a učených
záležitostech, nesnáší rutinu. Doslova kvetou v aktivních zaměstnáních a chřadnou v osamění.
Nezapomínají na společenské události, a je radostí s nimi cokoli slavit.
U mužů tohoto typu může jejich citová preference vzbuzovat dojem měkkosti a nedostatku mužnosti.
Tento dojem mohou napravit tím, když začnou být důslední a více se budou věnovat dokončování
toho, co začali,protože “slovo dělá muže.”
Ženy zase čelí nebezpečí, že by mohly být pokládány, vinou extrovertního vnímání, za koketní a
povrchní. Jejich citová dispozice v kombinaci se smysly jim může propůjčovat zdání těch, které nikdy
neodmítnou.
U těchto lidí je intuice méně vyvinutou stránkou jejich psychiky. Bývají od přírody nedůvěřiví k tomu,
co je pouhým tušením, a co nelze logicky zdůvodnit nebo vysvětlit. Mívají sklony k podezíravým
dohadům vůči druhým lidem, které se většinou ukážou být chybnými nebo přinejmenším nepřesnými.
Pokud je jejich sebekontrola oslabena únavou nebo vlivem alkoholu, schylují se k vykládání
fantastických historek, kterým velmi často oni sami uvěří, což později vehementně popírají. V
osobním i profesním životě se pod maskou příjemného člověka může skrývat amorální a nelítostný
sensualista, se sklony k chorobné žárlivosti a patologickou dispozicí zneužívat lidi jen pro vlastní
potřebu.
Jejich úspěch závisí na tom, zda dokáží rozvinout své usuzovací schopnosti na úroveň svých smyslů,
to znamená nakolik reálně budou umět vyhodnocovat a ne jen vnímat vnější podněty a informace.
Pokud se jim to nepodaří, jsou v nebezpečí, že budou životem vláčeni bez jasného cíle, jen svými
krátkodobými zálibami a potěšením. Můžou se pak snadno stát rozmařilými, lenivými a nestálými, a
se sebou nespokojenými lidmi.

 • Simple Item 45
 • Simple Item 44
 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí

  Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí V poslední době se ozývá stále více rodičů, kteří chtějí poradit ohledně vad zraku u jejich dětí a nemají chuť rovnou nasazovat brýle. Může to, co s celkem zajímavým úspěchem funguje u dospělých, být metodou i pro děti? Jak to vlastně je s vývojem zraku Číst dál
 • Antalii: Galaktická bytost

  Antalii: Galaktická bytost Ano, jsi galaktická multidimenzionální bytost, nacházející se na mnoha úrovních současně. Vnímej se jako tato bytost.Tvá bytost Tě "chrání"...Tvá bytost Tě "vede"...Tvá bytost Tě vyživuje láskou...Nemusíš hledat odpovědi tam venku. Obrať svou pozornost dovnitř.Vědomě dýchej do sebe...Ciť se...Své vibrace, svou vůni, svou chuť.Cítíš květiny?Chutnáš jako Číst dál
 • Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ...

  Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ... Měla jsem 25 let a pracovala jsem v první stavební spořitelně jako poradkyně. Koncem roku jsme měli vždy tanečky. Celý Ústecký kraj spolupracovníků byl pozván do Trenčína. Po tanečcích jsem se svezla domů s mými rodiči, kteří byli také pozváni. Bylo něco po půlnoci. Byli Číst dál
 • Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména?

  Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména? Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé písmeno v něm má svojí vibraci a v součtu písmen dohromady se dostaneme k zajímavému zjištění o sobě sama. Není vyjímkou, že po zjištění svého vibračního čísla dle jména Číst dál
 • Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba

  Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba Jsou zde velice silné vlivy na vaše životy, lidé Země. Čas, který jste mohli věnovat změně svého pohledu, již kulminuje. Pokud jste toto nebyli schopni integrovat v sobě samých, dobrovolně, bez odporu, nyní již se vám, kteří jste se bránili otevřít se transformačním procesům, otevřou Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

21 lis
Se skvělou astroložkou Helenou Heclovou na téma Slunečního principu a jak jej probouzet v době temna.Nebude chybět ani oblíbené okénko aktuálních energií mayského kalendáře a další nastínění vlivu slunečního principu na náš život.A dále novinka: ROZBOR POHÁDKY A ARCHETYPÁLNÍCH ENERGIÍ, KTERÉ NÁM TYTO LITERÁRNÍ ÚTVARY PŘINÁŠEJÍ.">
22 lis
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/g7unrHCWXyAV podstatě každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. Každý může během dne poslat alespoň třem lidem lásku ze srdeční čakry. Mohou to být klidně i lidé cizí. Ze začátku to bude vyžadovat určitou míru koncentrace, ale později už to budete dělat automaticky a nejen třem lidem. Zajímavé je při rozmluvě s přisedlíky, zejména o energii srdeční čakry a jejích účincích, jak často od nich slyším: " ale pro mi to nikdo za ne je charakteristick stav t spole neinformovanost sp desinformovanost. naz srde m barvu zelenou a jej z funkc energie l spojov doln horn>
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association