ISFP (Introversion, Sensing, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní smyslový typ vnímající s převahou cítění.


Stručný popis:
Lidé typu ISFP mívají citové vnímání, velmi vyvinutý smysl pro krásu, bývají neorganizovaní,
nerozhodní, plaší, mírumilovní a kreativní. Obvykle se slaběji soustřeďují.


Charakteristika:
Velmi senzitivní osobnost, která se snadno dostane do stresu nebo vyčerpání. Má neobyčejné
umělecké cítění, které o sobě dává vědět v náhlých záchvěvech inspirace, které ovšem nejdou vyvolat
na povel. Jejich díla jsou odrazem duševního rozpoložení v danou chvíli, nejedná se o žádné představy
o tom, jak bude svět vypadat v budoucnosti.
Tyto dvě hlavní kvality ho předurčují buď k práci umělecké (skladatel, malíř, básník atd.; méně už jim
jde psaní souvislého textu) a nebo v oboru, kde může využít svoji schopnost se vciťovat (pediatr,
veterinář, pečovatel, zdravotní sestra).
Aby byl schopen správně fungovat, potřebuje ISFP pozitivní atmosféru. Nelze mu dávat časové
rozvrhy a ultimáta. Žije ze dne na den a nebývá příliš zdatný v dlouhodobém plánování finančního
zajištění. Nemá rád hierarchii a přísnou disciplínu. K oborům jako je například vojenství mívá silný
odpor.
Mnoho lidí se jim rádo svěřuje, protože si všímá jejich citlivosti a vždy v nich najde pozorného
posluchače. ISFP obdivuje jedince, kteří nejsou svázáni s materiálním světem a žijí si po svém.
Každého hodnotí podle toho, jaký žije svůj každodenní život.
Mají tendenci hledat nějakého duchovního vůdce nebo hnutí angažující se za dobrou věc. Musí ovšem
být patřičně mírumilovné a liberální. Svět jim připadá příliš složitý. Pokud by ho bylo možné zachránit
tím, že namalují obraz, šli by nadšeně do toho.


Podrobný popis:
Lidé tohoto typu jsou z pravidla vřelí, soucitní, harmonizující, trochu rezervovaní až nepřístupní. Mají
sklony posuzovat věci podle svých osobních hodnot a preferencí, rádi si však tyto hodnoty volí
subjektivně bez ohledu na okolí. Bývají vcelku přístupní novým myšlenkám a jsou poměrně
přizpůsobiví, ale jen do okamžiku, pokud není ohroženo něco, čeho si váží. Sami dobře vědí, které
věci jsou pro ně nejdůležitější, a hájí je za každou cenu. Mají-li možnost pracovat na něčem, s čím se
identifikují, je jejich výkon dvojnásobný, pokud tomu tak není, je poloviční. Jejich pevný a osobně
pojímaný systém hodnot z nich vytváří pilíře každé organizace. Jejich práce by měla mít vyšší smysl,
aby přispívala k něčemu co má pro ně význam - porozumění mezi lidmi, štěstí, zdraví či odstranění
chudoby. Dávají přednost samostatné a individuální práci. Nemají potřebu na okolí dělat dojem a
ohromovat je, tím méně je ovládat a mít nad nimi moc. Jejich přáteli bývají lidé s podobnými
hodnotami.
Lidé tohoto typu jsou vedeni ve vztahu k vnějšímu světu svými smysly, užívají cítění jako svou
dominantní funkci a v populaci jsou zastoupeni zhruba 5%. Je jim cizí hledání hlubinných významů,
nezajímá je abstrakce, věda a teorie, tradice a pravidelnost. Nikdy se na nic nepřipravují a nic
neplánují. Oni věci prostě dělají. Protože jsou tím, co dělají, zcela absorbováni, mají sklon neuvažovat
v pojmech např. tréninkových dávek nebo hodinách přípravy, většinou nepociťují únavu, bolest nebo
nebezpečí. Neznamená to, že jsou proti těmto projevům imunní, pouze to, že jsou do své činnosti
natolik ponořeni, že si jich jednoduše nevšimnou.
Tito lidé jsou velmi laskaví a citliví zejména vůči bolesti a utrpení jiných, na okamžik nezaváhají,
mohou-li pomoci.
Přitahují je zaměstnání, kde mohou uplatnit schopnost rozlišit svými smysly i velmi jemné rozdíly.
Rádi se věnují řemeslům, včetně uměleckých, protože jejich ruce bývají výmluvnější než jejich řeč.
Nepokoušejí se stát mistry slova, řeč je pro ně příliš abstraktní a je pro ně snazší své bohaté city a
pocity dát najevo spíše skutkem než slovem. Najdou-li formu, v níž jsou schopni se vyjádřit, například
uměleckou nebo řemeslnou dovednost, hluboce do ní vtiskávají svůj charakter. Jsou to herci,
hudebníci nebo jiní umělci, našli bychom je také mezi sportovci zejména v individuálních

disciplínách. Vábí je harmonický pohyb, dotek, pohled či sluchový vjem. Mají smysl pro krásu a
proporcionalitu a neobvykle rozvinuté chuťové a čichové smysly, proto mezi nimi najdeme mnoho
degustátorů. Obecně je tento typ lidí silný v mnoha uměleckých oborech, aby však byli spokojení a
výkonní, musí mít možnost volby a proměnlivost činností. Rutina je ubíjí.
Jsou instinktivně puzeni ke všemu, co je přírodní a přirozené a jakoby venkovsky prosté. Jsou rádi
sami v divočině a příroda jim je nakloněna, dokáží si velmi dobře porozumět se zvířaty.
Ve světě managementu jsou velmi vzácným druhem. Mají malou ambici stát “nad” někým nebo
dokonce “poroučet”. Chtějí především pomáhat a být užiteční. Nesvědčí jim konfliktní prostředí a
uhýbají před ním. Nevědí si rady s množstvím termínů, dat a informací, mají také potíže s důsledností.
Kdosi o nich řekl: “Poruč a udělej sám.”
Daří se jim tam, kde lidé potřebují podporu, vlídné slovo či drobnou úsluhu, vyslechnout či vypovídat
se.
Tito lidé bývají vyrovnaní a klidní, pokud se však na povrch vynoří jejich temná stránka, jsou chladní
a odměření, necitliví, lpící na trivialitách a neschopni rozhodnout zásadní věci. většinou nevěří svým
intuicím, neřídí se jimi. Ve slabé chvilce však mohou své intuici podlehnout, odhodí vší opatrnost a
nedbají zřejmého nebezpečí.Potlačená intuice se může projevit nejasnými, velmi chmurnými a
nebezpečnými předtuchami, což často u těchto jedinců vede až k neurotickým a úzkostným stavům.
Bývají někdy velmi nevypočitatelní,protože reagují přímo na to, co se děje v nich uvnitř. Musí si
uvědomit, že někdy mají velmi subjektivní názory a inklinují ke značně nestandardním stanoviskům.
Měli by si vyjasnit, co od nich vlastně ostatní očekávají a měli by mít někoho, s kým by se mohli
podělit o svou soukromou realitu.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • Simple Item 47
 • 1
 • 2
 • 3
 • Silviya Valkova: Strašidla současného světa

  Silviya Valkova: Strašidla současného světa Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd. Číst dál
 • Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem

  Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem a hlavně nad světem uvnitř nás. Jen málo stačí k tomu, aby člověk propadl temnotě a čerpal z ní. Přenášel jí na ostatní a zahaloval vše kolem více a více do tmy, Číst dál
 • Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina

  Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina Když se praštíme nebo uhodíme, krevní vlásečnice a cévky se poškodí a krev vytéká do tkání. Různá barevnost modřiny je způsobena množstvím krve a obsahem vlastních krevních buněk. Jedinci, kterým se rychle modřiny vytváří, mívají slabé křehké vlásečnice (tedy duchovně - přecitlivělost). Tito lidé se cítí Číst dál
 • Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA?

  Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA? Problém v našem životě často přichází, jestliže nemáme vyřešený vztah ke své minulosti. Nezáleží na tom, co jsme v minulosti prožili, ale to, co utváří náš život je postoj k událostem, které jsme vytvořili. Naše mysl má tendence neustále hodnotit a komentovat to, co prožíváme. Číst dál
 • Eva Marvánová: Chvála pomalosti

  Eva Marvánová: Chvála pomalosti Taky jste unaveni z dnešní uspěchané doby? Z rychlého tempa, rychlého jídla, tisíce úkolů? Běží váš život neskutečným tempem, kdy vstanete v pondělí ráno a najednou si všimnete, že je pátek večer? Když jsem se přestěhovala do Prahy, kde vše tepe, tento rytmus pro mě Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

15 úno
Festival Miluj svůj život 15 -17 únor 2019
15.02.2019 10:00 - 17.02.2019 19:45
Srdečně vás zveme na 54. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů MILUJ SVŮJ ŽIVOT, který se koná ve dnech 15.-17.2.2019. Hlavním záměrem akce je představit na jednom místě nejrůznější směry a obory a ukázat tak, že všechny tyto metody jsou proto, aby nám pomáhaly zlepšit zdraví a život. Tradičně se můžete těšit na pestrý program plný zajímavých přednášek, koncertů, cvičení, workshopů z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Nedílnou součástí festivalu je pestrá výstavní část, v níž vám své služby a produkty představí na 100 vystavovatelů.Festival se koná v MODRÉ ŠKOLE, Kupeckého 576, Praha 4. Místo má výbornou dopravní dostupnost – je cca 150 m od výstupu metra C – Háje a zastávek městských a příměstských busů. Výstavní část je bezbariérová, do přednáškových sálů budeme moci použít i výtah. Do výstavní části je vstupné Zdarma.Program a další info najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz nebo 608 377 573. Těšíme se na vás">
16 úno
Vlákna stvoření poodhalují nový pohled a pochopení na inkarnace, Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata. VYSÍLÁNÍ S Jaromír Schmidt KDE ODPOVÍ NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY. Sledujte ZDE: https://youtu.be/kKkl7A3VFKo">
17 úno
ŽIVĚ: Milan Vidlák - Cesta ke zdraví
17.02.2019 20:00 - 22:00
Sledujte ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=i7kvUliEMWIPokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, nevěřte mu. Ať je to doktor, nebo léčitel. Bez pochopení a zásadní životní změny to prostě nepůjde. O zdraví a mnoha dalších tématech ve vysílání s šéfredaktorem Časopisu Šifra Milanem Vidlákem.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association