ISFP (Introversion, Sensing, Feeling, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní smyslový typ vnímající s převahou cítění.


Stručný popis:
Lidé typu ISFP mívají citové vnímání, velmi vyvinutý smysl pro krásu, bývají neorganizovaní,
nerozhodní, plaší, mírumilovní a kreativní. Obvykle se slaběji soustřeďují.


Charakteristika:
Velmi senzitivní osobnost, která se snadno dostane do stresu nebo vyčerpání. Má neobyčejné
umělecké cítění, které o sobě dává vědět v náhlých záchvěvech inspirace, které ovšem nejdou vyvolat
na povel. Jejich díla jsou odrazem duševního rozpoložení v danou chvíli, nejedná se o žádné představy
o tom, jak bude svět vypadat v budoucnosti.
Tyto dvě hlavní kvality ho předurčují buď k práci umělecké (skladatel, malíř, básník atd.; méně už jim
jde psaní souvislého textu) a nebo v oboru, kde může využít svoji schopnost se vciťovat (pediatr,
veterinář, pečovatel, zdravotní sestra).
Aby byl schopen správně fungovat, potřebuje ISFP pozitivní atmosféru. Nelze mu dávat časové
rozvrhy a ultimáta. Žije ze dne na den a nebývá příliš zdatný v dlouhodobém plánování finančního
zajištění. Nemá rád hierarchii a přísnou disciplínu. K oborům jako je například vojenství mívá silný
odpor.
Mnoho lidí se jim rádo svěřuje, protože si všímá jejich citlivosti a vždy v nich najde pozorného
posluchače. ISFP obdivuje jedince, kteří nejsou svázáni s materiálním světem a žijí si po svém.
Každého hodnotí podle toho, jaký žije svůj každodenní život.
Mají tendenci hledat nějakého duchovního vůdce nebo hnutí angažující se za dobrou věc. Musí ovšem
být patřičně mírumilovné a liberální. Svět jim připadá příliš složitý. Pokud by ho bylo možné zachránit
tím, že namalují obraz, šli by nadšeně do toho.


Podrobný popis:
Lidé tohoto typu jsou z pravidla vřelí, soucitní, harmonizující, trochu rezervovaní až nepřístupní. Mají
sklony posuzovat věci podle svých osobních hodnot a preferencí, rádi si však tyto hodnoty volí
subjektivně bez ohledu na okolí. Bývají vcelku přístupní novým myšlenkám a jsou poměrně
přizpůsobiví, ale jen do okamžiku, pokud není ohroženo něco, čeho si váží. Sami dobře vědí, které
věci jsou pro ně nejdůležitější, a hájí je za každou cenu. Mají-li možnost pracovat na něčem, s čím se
identifikují, je jejich výkon dvojnásobný, pokud tomu tak není, je poloviční. Jejich pevný a osobně
pojímaný systém hodnot z nich vytváří pilíře každé organizace. Jejich práce by měla mít vyšší smysl,
aby přispívala k něčemu co má pro ně význam - porozumění mezi lidmi, štěstí, zdraví či odstranění
chudoby. Dávají přednost samostatné a individuální práci. Nemají potřebu na okolí dělat dojem a
ohromovat je, tím méně je ovládat a mít nad nimi moc. Jejich přáteli bývají lidé s podobnými
hodnotami.
Lidé tohoto typu jsou vedeni ve vztahu k vnějšímu světu svými smysly, užívají cítění jako svou
dominantní funkci a v populaci jsou zastoupeni zhruba 5%. Je jim cizí hledání hlubinných významů,
nezajímá je abstrakce, věda a teorie, tradice a pravidelnost. Nikdy se na nic nepřipravují a nic
neplánují. Oni věci prostě dělají. Protože jsou tím, co dělají, zcela absorbováni, mají sklon neuvažovat
v pojmech např. tréninkových dávek nebo hodinách přípravy, většinou nepociťují únavu, bolest nebo
nebezpečí. Neznamená to, že jsou proti těmto projevům imunní, pouze to, že jsou do své činnosti
natolik ponořeni, že si jich jednoduše nevšimnou.
Tito lidé jsou velmi laskaví a citliví zejména vůči bolesti a utrpení jiných, na okamžik nezaváhají,
mohou-li pomoci.
Přitahují je zaměstnání, kde mohou uplatnit schopnost rozlišit svými smysly i velmi jemné rozdíly.
Rádi se věnují řemeslům, včetně uměleckých, protože jejich ruce bývají výmluvnější než jejich řeč.
Nepokoušejí se stát mistry slova, řeč je pro ně příliš abstraktní a je pro ně snazší své bohaté city a
pocity dát najevo spíše skutkem než slovem. Najdou-li formu, v níž jsou schopni se vyjádřit, například
uměleckou nebo řemeslnou dovednost, hluboce do ní vtiskávají svůj charakter. Jsou to herci,
hudebníci nebo jiní umělci, našli bychom je také mezi sportovci zejména v individuálních

disciplínách. Vábí je harmonický pohyb, dotek, pohled či sluchový vjem. Mají smysl pro krásu a
proporcionalitu a neobvykle rozvinuté chuťové a čichové smysly, proto mezi nimi najdeme mnoho
degustátorů. Obecně je tento typ lidí silný v mnoha uměleckých oborech, aby však byli spokojení a
výkonní, musí mít možnost volby a proměnlivost činností. Rutina je ubíjí.
Jsou instinktivně puzeni ke všemu, co je přírodní a přirozené a jakoby venkovsky prosté. Jsou rádi
sami v divočině a příroda jim je nakloněna, dokáží si velmi dobře porozumět se zvířaty.
Ve světě managementu jsou velmi vzácným druhem. Mají malou ambici stát “nad” někým nebo
dokonce “poroučet”. Chtějí především pomáhat a být užiteční. Nesvědčí jim konfliktní prostředí a
uhýbají před ním. Nevědí si rady s množstvím termínů, dat a informací, mají také potíže s důsledností.
Kdosi o nich řekl: “Poruč a udělej sám.”
Daří se jim tam, kde lidé potřebují podporu, vlídné slovo či drobnou úsluhu, vyslechnout či vypovídat
se.
Tito lidé bývají vyrovnaní a klidní, pokud se však na povrch vynoří jejich temná stránka, jsou chladní
a odměření, necitliví, lpící na trivialitách a neschopni rozhodnout zásadní věci. většinou nevěří svým
intuicím, neřídí se jimi. Ve slabé chvilce však mohou své intuici podlehnout, odhodí vší opatrnost a
nedbají zřejmého nebezpečí.Potlačená intuice se může projevit nejasnými, velmi chmurnými a
nebezpečnými předtuchami, což často u těchto jedinců vede až k neurotickým a úzkostným stavům.
Bývají někdy velmi nevypočitatelní,protože reagují přímo na to, co se děje v nich uvnitř. Musí si
uvědomit, že někdy mají velmi subjektivní názory a inklinují ke značně nestandardním stanoviskům.
Měli by si vyjasnit, co od nich vlastně ostatní očekávají a měli by mít někoho, s kým by se mohli
podělit o svou soukromou realitu.

 • Simple Item 45
 • Simple Item 44
 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí

  Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí V poslední době se ozývá stále více rodičů, kteří chtějí poradit ohledně vad zraku u jejich dětí a nemají chuť rovnou nasazovat brýle. Může to, co s celkem zajímavým úspěchem funguje u dospělých, být metodou i pro děti? Jak to vlastně je s vývojem zraku Číst dál
 • Antalii: Galaktická bytost

  Antalii: Galaktická bytost Ano, jsi galaktická multidimenzionální bytost, nacházející se na mnoha úrovních současně. Vnímej se jako tato bytost.Tvá bytost Tě "chrání"...Tvá bytost Tě "vede"...Tvá bytost Tě vyživuje láskou...Nemusíš hledat odpovědi tam venku. Obrať svou pozornost dovnitř.Vědomě dýchej do sebe...Ciť se...Své vibrace, svou vůni, svou chuť.Cítíš květiny?Chutnáš jako Číst dál
 • Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ...

  Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ... Měla jsem 25 let a pracovala jsem v první stavební spořitelně jako poradkyně. Koncem roku jsme měli vždy tanečky. Celý Ústecký kraj spolupracovníků byl pozván do Trenčína. Po tanečcích jsem se svezla domů s mými rodiči, kteří byli také pozváni. Bylo něco po půlnoci. Byli Číst dál
 • Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména?

  Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména? Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé písmeno v něm má svojí vibraci a v součtu písmen dohromady se dostaneme k zajímavému zjištění o sobě sama. Není vyjímkou, že po zjištění svého vibračního čísla dle jména Číst dál
 • Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba

  Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba Jsou zde velice silné vlivy na vaše životy, lidé Země. Čas, který jste mohli věnovat změně svého pohledu, již kulminuje. Pokud jste toto nebyli schopni integrovat v sobě samých, dobrovolně, bez odporu, nyní již se vám, kteří jste se bránili otevřít se transformačním procesům, otevřou Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

21 lis
Se skvělou astroložkou Helenou Heclovou na téma Slunečního principu a jak jej probouzet v době temna.Nebude chybět ani oblíbené okénko aktuálních energií mayského kalendáře a další nastínění vlivu slunečního principu na náš život.A dále novinka: ROZBOR POHÁDKY A ARCHETYPÁLNÍCH ENERGIÍ, KTERÉ NÁM TYTO LITERÁRNÍ ÚTVARY PŘINÁŠEJÍ.">
22 lis
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/g7unrHCWXyAV podstatě každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. Každý může během dne poslat alespoň třem lidem lásku ze srdeční čakry. Mohou to být klidně i lidé cizí. Ze začátku to bude vyžadovat určitou míru koncentrace, ale později už to budete dělat automaticky a nejen třem lidem. Zajímavé je při rozmluvě s přisedlíky, zejména o energii srdeční čakry a jejích účincích, jak často od nich slyším: " ale pro mi to nikdo za ne je charakteristick stav t spole neinformovanost sp desinformovanost. naz srde m barvu zelenou a jej z funkc energie l spojov doln horn>
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association