ISTP (Introversion, Sensing, Thinking, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní smyslový typ vnímající s převahou myšlení.


Stručný popis:
Uzavřený, klidný, často přitahován k autům/motorkám/letadlům, zajímá se o to, proč a jak věci
fungují, příliš si neláme hlavu s dodržováním příkazů a zákazů, které nepovažuje za důležité, je
realista, má rád svůj klid.


Charakteristika:
Jsou odborníci „na materiál“, ať už je obor jejich zájmu jakýkoliv. Zajímá je hledání nejlepšího dřeva
pro truhlařinu, nejlepší součástky do auta, nejlepší látky pro pracovní oděv, stereo systému s
nejlepším zvukem atd. S předměty svého zájmu se dokonale sžijí a mají k nim hlubší vztah než druzí
lidé, kteří vidí pouhou věc.
Preferují udržovat svůj život nekomplikovaný a bez závazků a omezení. Jsou to také mistři v získávání
největší odměny s co nejmenší námahou. Uspořený čas a energii pak celé obětují na oltář svého
koníčku.
Nemají rádi, když je někdo popohání v práci. Pokud mají práci odvést pořádně, musí na ní mít dost
času a bavit je. Mají určitý okruh svých starých dobrých přátel. Navazování nových kontaktů je pro ně
dlouhodobý proces. Neradi rozebírají své pocity s druhými lidmi. Raději než se probírat nepříjemnými
emocemi a zkoumat, co je zavinilo, pospíchají k činnosti, která je baví a opět je uvede do stavu
duševní pohody. Stejně tak špatně snáší, když na ně ventiluje svoje přehnané emoce někdo druhý. V
takové situaci se snaží co nejdříve vytratit.
K teoriím a ideologiím jsou nedůvěřiví a skeptičtí. Preferují vlastní zkušenost s konkrétními lidmi. Mají
horší odhad na vývoj společenské situace a příliš se nehrnou do obsazování strategických pozic, kde
by museli vést
a zodpovídat za druhé. Druhým lidem si rádi postěžují, ale jejich rady neberou příliš
vážně.


Podrobný popis:
Pro tyto typy je příznačná dominantní funkce myšlení, cítění je u těchto lidí až podřízenou vlastností.
Své myšlení využívají k tomu, aby svět analyzovali a chápali, než aby jej řídili nebo ovlivňovali.
Jejich introvertní stránka způsobuje, že se zabývají principy, na jejichž základě se události odehrávají,
než aby se zabývali ději samotnými. Jejich přístup k světu je vnitřní a do jisté míry izolován od reality.
Tím, že se opírají o chladnou úvahu a spoléhají se na myšlení, bývají logičtí, neosobní a objektivně
kritičtí. Jako analytici sobě sotva nacházejí rovných, a dají se přesvědčit jen racionálními argumenty.
Působí spíše jako tišší, pozorní a rezervovaní lidé, s odtažitým zájmem a opatrnou zvědavostí.Při
řešení konkrétních skupinových úkolů, bývají málo aktivní, a čas od času je potřeba vybídnout je k
viditelnějšímu zapojení.
Jako vedoucí pracovníci mívají potíže s povzbuzením a oceněním svých podřízených. Jejich
manažerskou efektivitu tak může zvýšit, pokud si to uvědomí.
Ve společnosti se chovají velmi nesměle a ostýchavě, bývá pro ně problém sdělit okolí své názory a
umět o nich lidi přesvědčit. Tím, že se snaží své pravdy formulovat co nejexaktněji, je říkají často
příliš složitě na to, aby je většina ostatních smrtelníků pochopila. Pokud se je naučí říkat co
nejjednodušeji, i za cenu pocitu, že se vyjadřují v trivialitách, zjistí, že jejich postoje jsou mnohem
snadněji okolím přijímány.
Tito zastánci rovnostářství tvoří asi 7% populace. Život je pro tyto jedince uměleckým činem, proto u
nich ve větší míře platí, že všechno zkusí jen jednou. Umějí být silně odbojní vůči autoritám a
hierarchii, naopak dokážou být oddáni až za hrob svým “bratřím” a “sestrám.” Nadřízenost a
podřízenost považují za něco zbytečného a přežitého. Ke světu se vztahují svými smyslovými orgány
a často proto jednají odtažitě. Něž se do něčeho pustí, dvakrát si to přeberou a jsou vyznavači co
nejúspornějších procesů a metod. Úsporné je také jejich vyjadřování, jsou ze všech typů

nejlakoničtější. Charakterizuje je neohroženost, někdy jsou schopni riskovat daleko více než ostatní
typy, a nezřídka kdy se “spálí”.
Komunikují převážně činy a nijak neusilují o rozvíjení svých verbálních schopností. Bravurně ovládají
nástroje a stroje jakéhokoli druhu, jejich duch je zaměřen spíše řemeslně. Zabývají se tím, jak věci
fungují, a rádi přicházejí věcem na kloub. Jsou dobří hlavně v tom, co má smysl, a co prověřuje jejich
odvahu a zručnost. Pověřit je zvláštním úkolem je pro ně výzva. Jsou vynikající praktikové, osvědčují
se jako inženýři, mechanici a analytici. Jsou svéráznými vedoucími pracovníky, nemilují teorie. Jejich
styl je hektický, přímočarý, nediplomatický a neortodoxní. Mají sklony motivovat ostatní tím, že se
raději do něčeho s nasazením sami pustí, než aby se je snažili k práci přimět řečmi. Dokáží sami sebe
silně motivovat a nastartovat, pracují zcela nezávisle. Nepotřebují dohled a ze srdce jej nesnáší.
Většinu práce dokončí včas a v termínu, jsou velmi pružní a adaptabilní, velmi snadno se vyrovnávají
s neočekávanými událostmi. Nejsou nadšeni omezováním a pečlivým plánováním.
Mají až fascinující schopnost vstřebat nesmírné množství dat a informací,dlouho je v sobě nosit, a v
pravou chvíli s nimi vyrukovat a uplatnit na danou situaci.
Na své okolí budí samotářský dojem, žijí v jakémsi imaginárním společenství sobě podobných druhů.
Tito jedinci se vždy nějak najdou, byť by je dělila jakákoli vzdálenost.
V této skupině se velmi těžko hledá ženský archetyp. Z žen tohoto typu se stávají “zavzaté”
profesionálky, a jsou svým okolím často považovány za podivné. Pro tyto ženy není jednoduché nalézt
partnera a většinou zůstávají samy.
Nacházíme je v zaměstnáních jako je chirurg, novinář, často se vyskytují jako speciální vyšetřovatelé
oddílů policie nebo protiteroristických komand. Mezi těmito lidmi najdeme také horolezce, závodníky
a lovce, milují adrenalinově náročné disciplíny. Dokáží zpracovat a vstřebat ohromné množství dat a k
tomu mají jakýsi šestý smysl, který jim umožňuje vycítit slabiny protivníka. Přesně vystihnou správný
moment pro překvapení a mistrně využijí své prostředky pro přemožení protivníka. Dejte těmto lidem
zbraň, a stojí před vámi geniální a smrtelně nebezpečný nepřítel.
Jsou velice svérázným typem, obtížně se nechají řídit a sami řídí nesnadno. V organizacích se pro ně
těžko hledá uplatnění, protože příliš nezapadají. Ovšem v tom, co jim sedne, jsou nepřekonatelní a
nenahraditelní.
Přestože jsou většinou vnitřně zásadovými a nekompromisními lidmi, jsou-li vyvedeni z rovnováhy,
mohou se stát bojácnými, tragickými a zranitelnými. Stáhnou se do svého vnitřního prostředí a
vyhýbají se lidem. Názory, které se budou opírat o jejich vnitřní svět, budou neotřesitelné a nepružné a
jejich vlastní fantazie pak můžou hraničit s fantasmagoriemi. Jejich neosobní orientace se může
projevit v mnoha podobách, od plachosti po antisociální postoje a jednání. V prvním případě se
setkáme s naivními a společensky neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. Ve druhém případě
může jít o nekomunikativní, arogantní podivíny lhostejně povýšené nad veškeré denní pachtění.
Protože se nedokážou vcítit do druhých, většinou je potřeba jim vše přímo říci. Přesto mají výhodu
“primitivní” funkce, když milují, tak upřímně, vřele a bez kalkulací. Bohužel totéž platí i opačně,
stejně slepě a bez vypočítavosti dokáží i nenávidět.
Negativně na ně působí okolnosti, kterým nerozumějí a nedokáží je vysvětlit. Frustruje je nemožnost
je nějak ovlivnit a změnit. Špatně snášejí kritiku a mají sklon si vše brát osobně. Je pro ně tedy
důležité, aby se naučili vidět sami sebe v jiném, než zcela pozitivním světle a uvědomit si také jiné
možnosti, než ty, které vidí oni sami. Pozitivní pro ně bývá podpora otevřené dvojstranné komunikace,
kdy jsou vybízeni ke sdělování svých stanovisek. Rozhodně jim pomáhají tréninky asertivity a
relaxační cvičení.

 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • Simple Item 47
 • 1
 • 2
 • 3
 • Silviya Valkova: Strašidla současného světa

  Silviya Valkova: Strašidla současného světa Jak občas pročítám jednotlivé články na alternativních médiích, dochází mi rozdílnost v myšlení jednotlivých obrozujících se lidí. Internetem se paralelně k pozitivním správám šíří i alarmující zprávy o negativních frakcích ovládající lidskou společnost, zprávy o novém světovém řádu, alarmující politické situaci ve světě atd. atd. Číst dál
 • Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem

  Ondřej Brož: Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem Hodně věcí ze Star Wars dává člověku možnost se zamyslet nad tímto světem a hlavně nad světem uvnitř nás. Jen málo stačí k tomu, aby člověk propadl temnotě a čerpal z ní. Přenášel jí na ostatní a zahaloval vše kolem více a více do tmy, Číst dál
 • Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina

  Jitka Bičíková: VELKÁ NÁCHYLNOST K MODŘINÁM? - Psychosomatická příčina Když se praštíme nebo uhodíme, krevní vlásečnice a cévky se poškodí a krev vytéká do tkání. Různá barevnost modřiny je způsobena množstvím krve a obsahem vlastních krevních buněk. Jedinci, kterým se rychle modřiny vytváří, mívají slabé křehké vlásečnice (tedy duchovně - přecitlivělost). Tito lidé se cítí Číst dál
 • Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA?

  Radka Svobodová: KDE SE BEROU PROBLÉMY NAŠEHO ŽIVOTA? Problém v našem životě často přichází, jestliže nemáme vyřešený vztah ke své minulosti. Nezáleží na tom, co jsme v minulosti prožili, ale to, co utváří náš život je postoj k událostem, které jsme vytvořili. Naše mysl má tendence neustále hodnotit a komentovat to, co prožíváme. Číst dál
 • Eva Marvánová: Chvála pomalosti

  Eva Marvánová: Chvála pomalosti Taky jste unaveni z dnešní uspěchané doby? Z rychlého tempa, rychlého jídla, tisíce úkolů? Běží váš život neskutečným tempem, kdy vstanete v pondělí ráno a najednou si všimnete, že je pátek večer? Když jsem se přestěhovala do Prahy, kde vše tepe, tento rytmus pro mě Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

15 úno
Festival Miluj svůj život 15 -17 únor 2019
15.02.2019 10:00 - 17.02.2019 19:45
Srdečně vás zveme na 54. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů MILUJ SVŮJ ŽIVOT, který se koná ve dnech 15.-17.2.2019. Hlavním záměrem akce je představit na jednom místě nejrůznější směry a obory a ukázat tak, že všechny tyto metody jsou proto, aby nám pomáhaly zlepšit zdraví a život. Tradičně se můžete těšit na pestrý program plný zajímavých přednášek, koncertů, cvičení, workshopů z oblasti zdravého životního stylu, osobního rozvoje a alternativní medicíny. Nedílnou součástí festivalu je pestrá výstavní část, v níž vám své služby a produkty představí na 100 vystavovatelů.Festival se koná v MODRÉ ŠKOLE, Kupeckého 576, Praha 4. Místo má výbornou dopravní dostupnost – je cca 150 m od výstupu metra C – Háje a zastávek městských a příměstských busů. Výstavní část je bezbariérová, do přednáškových sálů budeme moci použít i výtah. Do výstavní části je vstupné Zdarma.Program a další info najdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz nebo 608 377 573. Těšíme se na vás">
16 úno
Vlákna stvoření poodhalují nový pohled a pochopení na inkarnace, Vesmírné a Boží zákony, smysl života a další duchovní témata. VYSÍLÁNÍ S Jaromír Schmidt KDE ODPOVÍ NA JAKÉKOLIV VAŠE OTÁZKY. Sledujte ZDE: https://youtu.be/kKkl7A3VFKo">
17 úno
ŽIVĚ: Milan Vidlák - Cesta ke zdraví
17.02.2019 20:00 - 22:00
Sledujte ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=i7kvUliEMWIPokud vám někdo slibuje rychlé uzdravení, nevěřte mu. Ať je to doktor, nebo léčitel. Bez pochopení a zásadní životní změny to prostě nepůjde. O zdraví a mnoha dalších tématech ve vysílání s šéfredaktorem Časopisu Šifra Milanem Vidlákem.">
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association