ISTP (Introversion, Sensing, Thinking, Perceiving) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI.
Je označován jako Introvertní smyslový typ vnímající s převahou myšlení.


Stručný popis:
Uzavřený, klidný, často přitahován k autům/motorkám/letadlům, zajímá se o to, proč a jak věci
fungují, příliš si neláme hlavu s dodržováním příkazů a zákazů, které nepovažuje za důležité, je
realista, má rád svůj klid.


Charakteristika:
Jsou odborníci „na materiál“, ať už je obor jejich zájmu jakýkoliv. Zajímá je hledání nejlepšího dřeva
pro truhlařinu, nejlepší součástky do auta, nejlepší látky pro pracovní oděv, stereo systému s
nejlepším zvukem atd. S předměty svého zájmu se dokonale sžijí a mají k nim hlubší vztah než druzí
lidé, kteří vidí pouhou věc.
Preferují udržovat svůj život nekomplikovaný a bez závazků a omezení. Jsou to také mistři v získávání
největší odměny s co nejmenší námahou. Uspořený čas a energii pak celé obětují na oltář svého
koníčku.
Nemají rádi, když je někdo popohání v práci. Pokud mají práci odvést pořádně, musí na ní mít dost
času a bavit je. Mají určitý okruh svých starých dobrých přátel. Navazování nových kontaktů je pro ně
dlouhodobý proces. Neradi rozebírají své pocity s druhými lidmi. Raději než se probírat nepříjemnými
emocemi a zkoumat, co je zavinilo, pospíchají k činnosti, která je baví a opět je uvede do stavu
duševní pohody. Stejně tak špatně snáší, když na ně ventiluje svoje přehnané emoce někdo druhý. V
takové situaci se snaží co nejdříve vytratit.
K teoriím a ideologiím jsou nedůvěřiví a skeptičtí. Preferují vlastní zkušenost s konkrétními lidmi. Mají
horší odhad na vývoj společenské situace a příliš se nehrnou do obsazování strategických pozic, kde
by museli vést
a zodpovídat za druhé. Druhým lidem si rádi postěžují, ale jejich rady neberou příliš
vážně.


Podrobný popis:
Pro tyto typy je příznačná dominantní funkce myšlení, cítění je u těchto lidí až podřízenou vlastností.
Své myšlení využívají k tomu, aby svět analyzovali a chápali, než aby jej řídili nebo ovlivňovali.
Jejich introvertní stránka způsobuje, že se zabývají principy, na jejichž základě se události odehrávají,
než aby se zabývali ději samotnými. Jejich přístup k světu je vnitřní a do jisté míry izolován od reality.
Tím, že se opírají o chladnou úvahu a spoléhají se na myšlení, bývají logičtí, neosobní a objektivně
kritičtí. Jako analytici sobě sotva nacházejí rovných, a dají se přesvědčit jen racionálními argumenty.
Působí spíše jako tišší, pozorní a rezervovaní lidé, s odtažitým zájmem a opatrnou zvědavostí.Při
řešení konkrétních skupinových úkolů, bývají málo aktivní, a čas od času je potřeba vybídnout je k
viditelnějšímu zapojení.
Jako vedoucí pracovníci mívají potíže s povzbuzením a oceněním svých podřízených. Jejich
manažerskou efektivitu tak může zvýšit, pokud si to uvědomí.
Ve společnosti se chovají velmi nesměle a ostýchavě, bývá pro ně problém sdělit okolí své názory a
umět o nich lidi přesvědčit. Tím, že se snaží své pravdy formulovat co nejexaktněji, je říkají často
příliš složitě na to, aby je většina ostatních smrtelníků pochopila. Pokud se je naučí říkat co
nejjednodušeji, i za cenu pocitu, že se vyjadřují v trivialitách, zjistí, že jejich postoje jsou mnohem
snadněji okolím přijímány.
Tito zastánci rovnostářství tvoří asi 7% populace. Život je pro tyto jedince uměleckým činem, proto u
nich ve větší míře platí, že všechno zkusí jen jednou. Umějí být silně odbojní vůči autoritám a
hierarchii, naopak dokážou být oddáni až za hrob svým “bratřím” a “sestrám.” Nadřízenost a
podřízenost považují za něco zbytečného a přežitého. Ke světu se vztahují svými smyslovými orgány
a často proto jednají odtažitě. Něž se do něčeho pustí, dvakrát si to přeberou a jsou vyznavači co
nejúspornějších procesů a metod. Úsporné je také jejich vyjadřování, jsou ze všech typů

nejlakoničtější. Charakterizuje je neohroženost, někdy jsou schopni riskovat daleko více než ostatní
typy, a nezřídka kdy se “spálí”.
Komunikují převážně činy a nijak neusilují o rozvíjení svých verbálních schopností. Bravurně ovládají
nástroje a stroje jakéhokoli druhu, jejich duch je zaměřen spíše řemeslně. Zabývají se tím, jak věci
fungují, a rádi přicházejí věcem na kloub. Jsou dobří hlavně v tom, co má smysl, a co prověřuje jejich
odvahu a zručnost. Pověřit je zvláštním úkolem je pro ně výzva. Jsou vynikající praktikové, osvědčují
se jako inženýři, mechanici a analytici. Jsou svéráznými vedoucími pracovníky, nemilují teorie. Jejich
styl je hektický, přímočarý, nediplomatický a neortodoxní. Mají sklony motivovat ostatní tím, že se
raději do něčeho s nasazením sami pustí, než aby se je snažili k práci přimět řečmi. Dokáží sami sebe
silně motivovat a nastartovat, pracují zcela nezávisle. Nepotřebují dohled a ze srdce jej nesnáší.
Většinu práce dokončí včas a v termínu, jsou velmi pružní a adaptabilní, velmi snadno se vyrovnávají
s neočekávanými událostmi. Nejsou nadšeni omezováním a pečlivým plánováním.
Mají až fascinující schopnost vstřebat nesmírné množství dat a informací,dlouho je v sobě nosit, a v
pravou chvíli s nimi vyrukovat a uplatnit na danou situaci.
Na své okolí budí samotářský dojem, žijí v jakémsi imaginárním společenství sobě podobných druhů.
Tito jedinci se vždy nějak najdou, byť by je dělila jakákoli vzdálenost.
V této skupině se velmi těžko hledá ženský archetyp. Z žen tohoto typu se stávají “zavzaté”
profesionálky, a jsou svým okolím často považovány za podivné. Pro tyto ženy není jednoduché nalézt
partnera a většinou zůstávají samy.
Nacházíme je v zaměstnáních jako je chirurg, novinář, často se vyskytují jako speciální vyšetřovatelé
oddílů policie nebo protiteroristických komand. Mezi těmito lidmi najdeme také horolezce, závodníky
a lovce, milují adrenalinově náročné disciplíny. Dokáží zpracovat a vstřebat ohromné množství dat a k
tomu mají jakýsi šestý smysl, který jim umožňuje vycítit slabiny protivníka. Přesně vystihnou správný
moment pro překvapení a mistrně využijí své prostředky pro přemožení protivníka. Dejte těmto lidem
zbraň, a stojí před vámi geniální a smrtelně nebezpečný nepřítel.
Jsou velice svérázným typem, obtížně se nechají řídit a sami řídí nesnadno. V organizacích se pro ně
těžko hledá uplatnění, protože příliš nezapadají. Ovšem v tom, co jim sedne, jsou nepřekonatelní a
nenahraditelní.
Přestože jsou většinou vnitřně zásadovými a nekompromisními lidmi, jsou-li vyvedeni z rovnováhy,
mohou se stát bojácnými, tragickými a zranitelnými. Stáhnou se do svého vnitřního prostředí a
vyhýbají se lidem. Názory, které se budou opírat o jejich vnitřní svět, budou neotřesitelné a nepružné a
jejich vlastní fantazie pak můžou hraničit s fantasmagoriemi. Jejich neosobní orientace se může
projevit v mnoha podobách, od plachosti po antisociální postoje a jednání. V prvním případě se
setkáme s naivními a společensky neohrabanými a do sebe zahleděnými lidmi. Ve druhém případě
může jít o nekomunikativní, arogantní podivíny lhostejně povýšené nad veškeré denní pachtění.
Protože se nedokážou vcítit do druhých, většinou je potřeba jim vše přímo říci. Přesto mají výhodu
“primitivní” funkce, když milují, tak upřímně, vřele a bez kalkulací. Bohužel totéž platí i opačně,
stejně slepě a bez vypočítavosti dokáží i nenávidět.
Negativně na ně působí okolnosti, kterým nerozumějí a nedokáží je vysvětlit. Frustruje je nemožnost
je nějak ovlivnit a změnit. Špatně snášejí kritiku a mají sklon si vše brát osobně. Je pro ně tedy
důležité, aby se naučili vidět sami sebe v jiném, než zcela pozitivním světle a uvědomit si také jiné
možnosti, než ty, které vidí oni sami. Pozitivní pro ně bývá podpora otevřené dvojstranné komunikace,
kdy jsou vybízeni ke sdělování svých stanovisek. Rozhodně jim pomáhají tréninky asertivity a
relaxační cvičení.

 • Simple Item 45
 • Simple Item 44
 • Simple Item 41
 • Simple Item 46
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí

  Jana Pozlovská: Jak je to s viděním u dětí V poslední době se ozývá stále více rodičů, kteří chtějí poradit ohledně vad zraku u jejich dětí a nemají chuť rovnou nasazovat brýle. Může to, co s celkem zajímavým úspěchem funguje u dospělých, být metodou i pro děti? Jak to vlastně je s vývojem zraku Číst dál
 • Antalii: Galaktická bytost

  Antalii: Galaktická bytost Ano, jsi galaktická multidimenzionální bytost, nacházející se na mnoha úrovních současně. Vnímej se jako tato bytost.Tvá bytost Tě "chrání"...Tvá bytost Tě "vede"...Tvá bytost Tě vyživuje láskou...Nemusíš hledat odpovědi tam venku. Obrať svou pozornost dovnitř.Vědomě dýchej do sebe...Ciť se...Své vibrace, svou vůni, svou chuť.Cítíš květiny?Chutnáš jako Číst dál
 • Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ...

  Lubomíra Bartošová: Jak mi jedna mrtvá příbuzná zachránila život ... Měla jsem 25 let a pracovala jsem v první stavební spořitelně jako poradkyně. Koncem roku jsme měli vždy tanečky. Celý Ústecký kraj spolupracovníků byl pozván do Trenčína. Po tanečcích jsem se svezla domů s mými rodiči, kteří byli také pozváni. Bylo něco po půlnoci. Byli Číst dál
 • Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména?

  Jaká je numerologická osobní vibrace vašeho jména? Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé písmeno v něm má svojí vibraci a v součtu písmen dohromady se dostaneme k zajímavému zjištění o sobě sama. Není vyjímkou, že po zjištění svého vibračního čísla dle jména Číst dál
 • Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba

  Zlatá Dušička: 18.11.18 Každý je veden tam, kde je to potřeba Jsou zde velice silné vlivy na vaše životy, lidé Země. Čas, který jste mohli věnovat změně svého pohledu, již kulminuje. Pokud jste toto nebyli schopni integrovat v sobě samých, dobrovolně, bez odporu, nyní již se vám, kteří jste se bránili otevřít se transformačním procesům, otevřou Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Sledujte náš youtube kanál PŘÍZNAKY TRANSFORMACE

Nadcházející události

21 lis
Se skvělou astroložkou Helenou Heclovou na téma Slunečního principu a jak jej probouzet v době temna.Nebude chybět ani oblíbené okénko aktuálních energií mayského kalendáře a další nastínění vlivu slunečního principu na náš život.A dále novinka: ROZBOR POHÁDKY A ARCHETYPÁLNÍCH ENERGIÍ, KTERÉ NÁM TYTO LITERÁRNÍ ÚTVARY PŘINÁŠEJÍ.">
22 lis
Nad aktuáními tématy s alternativním publicistou. SLEDUJTE ZDE: https://youtu.be/g7unrHCWXyAV podstatě každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. Každý může během dne poslat alespoň třem lidem lásku ze srdeční čakry. Mohou to být klidně i lidé cizí. Ze začátku to bude vyžadovat určitou míru koncentrace, ale později už to budete dělat automaticky a nejen třem lidem. Zajímavé je při rozmluvě s přisedlíky, zejména o energii srdeční čakry a jejích účincích, jak často od nich slyším: " ale pro mi to nikdo za ne je charakteristick stav t spole neinformovanost sp desinformovanost. naz srde m barvu zelenou a jej z funkc energie l spojov doln horn>
Připojte se k nám na facebooku
national cpr association