Blanka Pallanová: Křišťálové nebe aneb jak pracovat s kameny

Informací o kamenech je již napsáno dost. Potkávají se informace vyčtené, vlastní v současné době získané a také znovu obnovené informace získané v minulých životech.

Kameny miluji již od dětství. Mám tu čest s nimi pracovat a pomalu jsem uváděna do jejich možností a tajemství. Musím však říci, že jdu svou zvláštní cestou. Popíšu vám cestu člověka ke kamenům, jak ji vnímám já.

Přímo souvisí s karmou a rozvojem vědomí jedince. Jednotlivé fáze se mohou prolínat.

První fáze:

Člověk vnímá kameny jen jako neživou hmotu. Dobrý stavební či okrasný materiál. Je to vnímání člověka, který je energeticky uzavřený. Bohužel na této úrovni je dnes většina populace.

Druhá fáze:

Člověk vyhledává přítomnost kamenů a prostě se mu líbí. Nosí je po kapsách, vyhledává je v přírodě a sem tam nějaký kamínek postaví do místnosti, kde žije a pracuje. Postupem času si uvědomí, že je mu s kameny dobře a vnímá, že kameny mohou během času barvu a tvar. Komunikace v této fázi probíhá na podvědomé úrovni. Kameny vyrovnávají energii osob i místa a se svou vlastní moudrostí pomáhají k rozšiřování vědomí.

Třetí fáze:

Člověk vědomě vnímá energetický přínos kamenů. Je schopen si vybrat kámen pro pomoc při řešení situace ať už na fyzické, emocionální, či duchovní úrovni. Sbírá a studuje poznatky o kamenech. Pravidelně se o kameny stará. Chvílemi se komunikace s kamenem mění z já-to na já-ty. Začíná vnikat osobní vazba k jednotlivým kamenům. Je jedno, jestli je to kamínek z lesa a nebo kupovaný polodrahokam. Kameny jsou používány na řešení aktuálních současných situací.

Čtvrtá fáze:

Zde dochází k zásadnímu kroku. Vědomí člověka je již tak rozšířeno, že si uvědomuje širší souvislosti svého života. Začíná vnímat a má také chuť řešit rodové a karmické záležitosti, neboť si uvědomuje, že současné situace mají hlubší kořeny a sahají někdy mnoho tisíc let nazpět. Kameny jsou velmi schopnými průvodci a dokážou harmonizovat i nejtěžší karmické uzly. Způsoby práce jsou různé podle možností každého. Zde se také začíná jasně ukazovat karma vůči Matce Zemi a kamenům. Pokud člověk řeší problém se ženskou energií – u sebe, v rodině, dříve či později se někde objeví informace, která ukazuje na zneužití síly vzhledem k Matce zemi a kamenům. Zneužitím síly rozumějte i její nepoužití. Pod zneužitím si můžete představit mnoho z fáze pět a šest.

Pátá fáze

Krystal křišťálu Po té co se uvolní část karmy a kameny dovolí  může nastat zcela aktivní práce s kameny. Uchovávání a snímaní informací, meditace a využití energie kamenů jako výtahu do vyšších dimenzí. Zasahování do energetických sítí časoprostoru. Stavba kamenných kruhů, práce s energií míst a různých siločar. Komunikace se živlovými bytostmi. Komunikace s vyspělými bytostmi z vyšších dimenzí. Zde je naprosto nutné si uvědomit ohromnou zodpovědnost a pracovat s pokorou. Otevírají se dveře do oblastí, kde jsme my lidé samy za sebe jen velmi málo vybaveni a musíme se spoléhat na svou důvěru v Vyšší dobro a Lásku. Jsou zde zkoušky a mnohá pokušení, které však ukazují na naši karmu z těchto oblastí. Člověk, který takto pracuje nemůže být naivní sluníčkář. I zde je polarita dobra i zla. Mnoho předních kněží a šamanů starých civilizací právě zde bylo lapeno a právě přes ně byly potom jednotlivé kultury vedeny k záhubě. Energetické, morální a fyzické.

Šestá fáze

Já osobně ji nazývám Křišťálové nebe. Dveře se otevírají jen z druhé strany. Zde, po projití lekcemi předchozích fází, je možné spojení s duchovními mistry kamenů. Nejsou to duše jednotlivých kamenů, ale spíše duše jednotlivých druhů. Krystaloví mistři jsou velmi vysoké a staré duchovní bytosti. Dokáží pomoci i s nejtěžší  karmou z duchovních úrovní. Poskytují multidimenzionální vnímání jednotlivých souvislosti dané situace. Přichází, když je potřeba. Předávají informace o vesmíru, Matce Zemi i jednotlivých kamenech. Zde již není polarita dobra a zla. Jen Světlo, Láska a Moudrost.

Pokud Vás kameny přitahují, pracujte s nimi. A věřte, že vás povedou správným směrem. Dostanete se tak daleko, jak v současné inkarnaci potřebujete pro další vývoj Vaší duše.

Autorka článku: Blanka Pallanová Více o mě a mojí práci najdete na: http://www.morionlight.com

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč