Yvetta Ellerová: NOVOLUNÍ A SLUNOVRAT BLÍZKO SEBE – cesta k zázrakům

Tma se propadá do své nejhlubší rokliny.

Slunce i měsíc na odvrácené straně země i člověka.

Ale vnitřní slunce člověka je v plné síle! Nikdy jindy v celém roce na tom člověk není s vnitřním světlem tak dobře, jako právě v tyto adventní dny, těsně před slunovratem.

Novoluní, kdy měsíc bez tváře odhaluje svou temnotu našim tvářím a slunce je nám nejvzdáleněji, jak jen může být, je vážně dobou hluboké vnější temnoty.

V této nejhlubší tmě, pár dnů před slunečním bodem obratu, může být člověku nejsmutněji, těžko.

Možná znáte pocit, když jste se někdy ocitli v těžké a bolestné situaci, že po vyčerpávajícím smutku v probdělé noci, se vám chvíli před svítáním noc zdála nejdelší a tma nejhlubší.

A právě z této hluboké tmy se rodí světlo. Většinou člověk rozumný čekává, že to světlo přijde odněkud, od někoho, že přijde zčista jasna k němu, k člověku smutnému, a pak bude lépe a jasněji.

Ale mám pro vás dobrou zprávu – to světlo přichází z vás, protože jej nosíte v sobě, ve svém srdci, ve svém, těle, ve své duši.

Protože Bůh, nebo chcete-li příroda, není žádný blbec ani trestající darebák, který by člověku chtěl ublížit, a tak mu sebere slunce a světlo, kdepak. Příroda je dokonalý počítač s dokonalým programem, stvořeným tím nejdokonalejším tvůrcem.

Právě dnes, v den novoluní, v den hluboké tmy a pár dnů před slunovratem, jako by nám na poslední chvíli a v extrémní podobě, abychom to vše co nejsilněji poznali i svými fyzickými smysly, byla dána příležitost uvědomit si rovnováhu rytmů přírody, které jsem součástí. Uvědomit si svoje vnitřní světlo.

Dnes, v den novoluní, můžete do posvátného prostoru v sobě vložit své lidské přání, potřebu, přirozenou touhu, aby s novou fází měsíce, který začne narůstat, a stejně tak s bodem obratu našeho fyzického slunce, se slunovratem, se spojilo vaše vnitřní světlo s tím vnějším a pomohlo manifestaci vašich přirozených potřeb ve fyzickém světě.

Jak to udělat? Dovíte se dál.

Přestože každoročně, i letos, nabízím v době adventu rituál 13 svatých vánočních nocí, který začíná zimním slunovratem a končí na Tři krále, byla jsem inspirována v temné noci letošní třetí adventní neděle, v panenské přírodě, na opuštěném místě, k sepsání této novolunní, předslunovratové meditace.

Ona rovnováha nám sděluje, že světlo nikam nezmizelo, nevytratilo se. Světlo se velmi přirozeně, klidně a rovnovážně přesouvalo od podzimu až do dnešních dnů do našeho nitra. Právě v těchto dnech jsme uvnitř sebe naplněni plným a jasným sluncem. Vnitřním sluncem. Zářivým. Naše vnitřní slunce zažívá vrcholné léto – jakoby vnitřní letní slunovrat.

Jako je nám v létě blahodárně pod teplým letním sluncem, tak nám v zimě může být blahodárně ve vnitřním teplém slunci. Tak se děje od věků, ale ne vždy si toho člověk byl tak vědom.

Tento rytmus střídání vnitřního a vnějšího slunce je cestou k zázrakům, které můžeme zažívat ve svých fyzických životech.

Několikadenní období nejhlubší tmy (na severní polokouli, přirozeně) před zimním slunovratem, navíc s novoluním, není náhodou, ale je darem přírody člověku k tomu, aby si užil v neskonalé vděčnosti plnosti svého vnitřního slunce a světla.

Právě lidské vědomí je v tomto dokonalým pomocníkem.

Dnes, v den novoluní, si můžete uvědomit ve svém posvátném vnitřním prostoru v sobě své pozemské, lidské přání, potřebu, přirozenou touhu. Vědomě vše můžete nechat vystoupit ven, vynést do kosmického vědomí, aby s novou fází měsíce, který začne narůstat a s bodem obratu našeho fyzického slunce, se spojilo vaše vnitřní světlo s tím vnějším a pomohlo manifestaci vašich přirozených potřeb ve fyzickém světě.

Jak to udělat?
Meditací.
Meditace je jedním z mnoha darů tohoto světa k uzdravení, k nasvětlení temnoty našich životů.
Můžete použít jakoukoliv meditaci, která je vám blízká, kterou znáte, nebo můžete využít této novolunní meditace, kterou nabízím, jako jedné z mnoha variant.

Novolunní meditace:

…pohodlně se usaďte, můžete si pustit svou oblíbenou hudbu …uvolněte tělo tak, jak jste zvyklí, jak umíte…

Zavřete oči … a vidíte za zavřenýma očima TMU.

Dívejte se do té tmy a představte si, jak někde hluboko v ní nebo někde za ní je světlo. Jasné, čisté a plné, i když vy ho ještě nevidíte.

Ale už teď víte, že uvnitř sebe máte vnitřní slunce v plné síle, právě v této vrcholné době adventu. Tohle vaše vnitřní slunce je mocná síla. Nejmocnější je tehdy, když jsme si jí vědomi.

Nyní si představte zlatý paprsek světla, který vychází ze srdce, ze středu vašeho vnitřního slunce, a směřuje od vás směrem do nekonečného prostoru, který vnímáte za zavřenýma očima.

Nechejte ten paprsek vstoupit do prostoru temnoty, proniknout jí, a představujte si, jak se nyní spojil se středem zdroje světla, se samotným srdcem fyzického slunce, které je za horizontem, není vidět.

Právě teď se to děje.

A nyní si představte zlatý paprsek světla, který vychází z vašeho horního rtu a směřuje do stejného místa – do samotného srdce slunce.

Pomyslete právě teď na své přání, na svou přirozenou lidskou potřebu, která je právě v tomto vašem životním období pro vás důležitá, dobrá – vyslovte to přání – v duchu nebo nahlas – a vložte ho svým vědomím do zlaté niti, která vychází z vašeho horního rtu.

Nyní s plným vědomím dovolte, aby se zlatá nit z horního rtu posunula dolů, a spojila se se zlatým paprskem, který proudí z vašeho srdce, vnitřního slunce – aby se spojila do jednoho světelného paprsku.

Právě ted se to děje.

Právě teď se spojila vaše přirozená potřeba či přání, vycházející ze srdce i z vašeho bdělého vědomí, se srdcem slunce, s nejvyšší moudrostí, existující moudrostí, sice ještě v tuto chvíli zahalenou vnější temnotou.

Řekněte si v duchu – ať se toto, nebo cokoliv lepšího děje ku prospěchu mému i všech zúčastněných.

A nyní můžete vnímat, jak se bod v temnotě nekonečného prostorou, kterým prochází paprsek světla z vašeho srdce, začíná rozjasňovat. Nechejte jej zářit – všemi směry.

Jaký je to pocit? Příjemný? Uvolněný? Plný důvěry?

Uvědomte si ten pocit, nadechněte jej do celého těla s plným vědomím, že děkujete moudrosti světla za jeho pomoc.

Teď už můžete jen důvěřovat, že již se tak děje.

V toto okamžiku se tak děje sice v energetickém (morfickém, kvantovém – můžeme nazvat jakkoliv) poli, ale děje se. V reálném životě může mít malé zpoždění, i když nemusí.

Vaše práce teď bude spočívat v běžné každodennosti, ale především v laskavé a klidné důvěře, že již se tak děje.

Jen vaše důvěra a hlavně vědomí důvěry jsou mocnými urychlovači.

Své přání můžete kdykoliv upravit, vylepšit, změnit.

Jste tvůrci.

Tvořte ku radosti své i všech vašich blízkých.

Tvořte dobré. Pro sebe i pro všechny zúčastněné.

Pro období, respektive pro den slunovratu, mám připravenou krásnou slunovratovou meditaci, ale ta je součástí 13 svatých vánočních nocí, (texty a zvukové nahrávky meditací), které si můžete objednat. www.12vanocnichnoci.webnode.cz

Jako každý rok.

Jsou silné, účinné i krásné. Nemám na mysli jen svatovánoční meditace, ale myslím samotné svaté vánoční noci, se svými dvanácti ctnostmi.

Můžete cokoliv, nic nemusíte.

Loučím se a přeji vám laskavé dny v posledním adventním týdnu.

A budu vám vděčná, když mi dáte vědět, jak jste si novolunní meditaci užívali.

S láskou Yvell / Yvetta Ellerová

https://kalendarduse.blogspot.cz/

http://zdravi-yve.webnode.cz/Mgr. Yvetta Ellerová – terapeutka, lektorka (Light-sofie: léčení světlem, EFT, chiromancie, aromaterapie Young Living, výklad andělských karet) 
www.kalendarduse.blogspot.cz www.satori-schole.webnode.cz; www.zdravi-yve.webnode.cz© Yvell/Light-sofie, 2017

Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, a s aktivním uvedením autora a odkazů.

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč