Mgr. Lenka Sobková: Kam vede magická stezka?

Komu by nepřipadala přitažlivá schopnost “vykouzlit si” to, co si právě přeji.

Každý takový rituál, kdy si něco toužíme zhmotnit, míří k určitému cíli, kde nám naše přání někdo splní. A ten cíl může ležet ve velmi rozdílných úrovních a plnit jej mohou velmi různorodé bytosti, nutno říci, že jsou to většinou obyvatelé různých astrálních sfér.

Pokud už jste si někdy vyzkoušeli, že určitým postupem si dokážeme přitáhnout náš cíl, je na čase začít vážně uvažovat o tom, s kým vlastně navazujeme kontakt, jaké naše jednání může nést následky a kam nás taková cesta vlastně vede.

Odpovědnost za své konání neseme samozřejmě jen my sami. A také zkušenosti z minulých dob, kdy jsme tíhu vlastní odpovědnosti nezvládli a podlehli lákavosti rychlého, ale nečestného řešení, bývají často důvodem, proč jsme na cestě byli přibržděni nebo jsme si své schopnosti sami zavřeli. A to až do té doby, než dozrajeme k větší moudrosti.

Prvotním, a zcela zásadním aspektem je záměr našeho konání.

Pokud činíme kroky se záměrem uškodit jiné bytosti nebo si přilepšit na úkor druhého, hovoříme o magii černé. Je to nejnižší vývojový stupeň, mágové konající v takové oblasti jsou dušičky ještě dost málo vědomé. To, že někomu škodí, si zpravidla buď sami neuvědomují, nebo konají v silném emočním stavu - ze zklamání, z touhy po pomstě, ale někteří i z neodolatelné touhy po moci, slávě atd. Takové jednání je samozřejmě dosti krátkozraké, přinese jen krátký pocity uspokojení, ale jeho následky trvají dlouhou dobu. Až do té doby, než si mág svůj omyl uvědomí a upřímně se jej bude snažit napravit.

Jiné duše praktikují magické zásahy se záměrem pomoci. To je jistě šlechetné přání, ale pokud se rozhodneme jednat, aniž by nás o to konkrétní duše požádala, jen jí tím komplikujeme její vývoj. Je to hezké, že jsme pomohli v konkrétní situaci, ale zároveň jsme jí tím vzali příležitost pochopit svou výzvu na cestě růstu.
Stejně tak pokud požádáme mága o vykonání rituálu s cílem, jaký si přejeme sami pro sebe, v zásadě nám to nic moc nepřinese. Ano, v krátkodobém horizontu dostaneme, po čem toužíme, ale opět jsme promeškali příležitost něco se naučit.

Cesty bílé magie mají různé úrovně vyspělosti a dozrálosti chápání, lásky a pomoci druhým. I když chceme prospět, z naší pozemské vtělené existence máme většinou jen krátkozraký přehled. Pokud sami netrénujeme schopnost našeho vnitřního vhledu a rozlišování duchovní čistoty, jsme velmi snadným cílem pro spoustu určitých skupin astrálních bytostí. Pro ně potom už často není vůbec žádný problém vsugerovat nám jejich pohled na věc a udělat si tak z nás jen nástroj ke svému působení.
Mágové na cestě bílé magie mívají velmi rozdílné stezky k pochopení čistých duchovních principů.


A co tedy dál?

Černá i bílá magie jsou dvě protikladné výchylky od středu, či spíše odklánějí se od středu do přesahu. Je nezbytné jimi projít a tyto principy si osahat a vyzkoušet. Jen s takovou zkušeností totiž můžeme pokračovat v cestě k duchovní stezce - ke sjednocení a integraci protikladů.

Nemá smysl rozepisovat se o stavu “za dualitou”. Je to stav sjednocení, který pozemskými slovy nelze vyjádřit. Každá bytost, která tento stav zažila byť na jedinou vteřinu, jej již nikdy nezapomene. Je to stav čistých duchovních bytostí.
Napleťme si ale tuto světelnost se “světelností” astrálních bytostí. Čisté duchovní světy začínají až za astrální sférou, byť i astrální sféra je pro pozemšťany velmi líbivá.

Abychom se ale vrátili k tématu… V těchto úrovních nemají magické praktiky už žádné místo. Bytosti zde komunikují na univerzálním principu světla = lásky. Také pro člověka je tento princip komunikace zcela přirozený, esenci světla totiž nosíme celý život v naší srdeční čakře.

To je také základ přímé duchovní komunikace, tedy čisté komunikace s jakoukoliv bytostí.
V čistých duchovních úrovních mizí potřeba, něco si “objednávat” pomocí magického úkonu. Tady funguje jiný princip, a tím je přání z úrovně srdce. Samozřejmostí je tu čistý záměr, bez něj se totiž žádná bytost v čisté duchovní úrovni nemůže udržet.


Poznání čistých duchovních světů a splynutí s jeho principy je cíl putování každé živé duše. Je to stav, kde se i protiklady propojují v harmonický celek a vše do sebe přirozeně zapadá. Je to stav, kde je duše doma.

Pojďme si tedy principy čisté duchovní komunikace a přání od srdce společně připomínat.


Autorka: Mgr. Lenka Sobková

terapeutka
alternativní zdravotník

www.duchovnileceni.cz
www.hlubinnaabreaktivnipsychoterapie.cz
www.lecimeseprirodnicestou.cz

Lenka Sobková, vzděláním farmaceutka, se od dob svých studií věnuje přirozeným cestám léčení. Vedle specializování se na léčbu léčivými rostlinami a homeopatii, se zaměřuje na směry  uzdravující samotné příčiny obtíží a nemocí. Nejraději proto pracuje s metodami, které směřují přímo k příčinám a tyto zpracovávají. Jsou určeny pro klienty, kteří si přejí pronikat přímo k příčině, hlavně metodou regresní terapie HAP a přímé duchovní komunikace.

Vedle těchto přímých směrů rozvíjím projekt Léčíme se přírodní cestou, který se seriózní a odborně erudovanou cestou věnuje léčbě zdravou stravou. Projekt je zároveň otevřenou platformou pro všechny, kteří se na šíření kvalitních informací chtějí společně podílet.

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč