Petra Yamuna Wolf: Ženský Archetyp ČARODĚJKA

Archetyp Čarodějka je třetím archetypem ze 4, kterými se budeme zabývat.

Pod jeho vlivem je lůno každé přirozeně menstruující ženy (nebere antikoncepci) většinou v období před Novem. Je to čas, kdy některé ženy trpí symptomy premenstruačního syndromu, proto se zdá, že toto období je pro většinu žen nejvíce problematické. Je zásadně ovlivněn náš pracovní život, naše vztahy, sebejistota a sebedůvěra. Čarodějka souvisí s kreativní fází našeho ženství. Je zhruba 21. až 28. den po začátku menstruace. Končí nástupem menstruace. Je vyživována elementem VZDUCH – přináší hodně nových nápadů a podporuje kreativitu a inspiraci. Během této lunární fáze klesá naše celková výdrž. Energeticky nám ubývá sil a my se začínáme stahovat do svého nitra.

Ženy mají často pocit, že vzrůstá jejich fyzické napětí, frustrace a agresivita, jsou přecitlivělé, mají výkyvy nálad, prožívají silné emoce a jejich pocity se často nekontrolovatelně derou z hlubin jejich bytosti. Je to složitý čas i pro naše okolí, které někdy nechápe, co se s námi děje a má spíše pocit, že doma má čarodějnici a ne kouzelnici (čarodějku). Někdy to připomíná až jízdu na horské dráze, kdy se vlna kreativity, aktivity a nadšení proměňuje v lítostivost a negativní myšlenky a představy.

Okolí se musí vyrovnávat s naší netrpělivostí, kritičností, s výbuchy emocí, s úzkostnými stavy, s naším stahováním se do vnitřního světa našeho podvědomí. Je to ale také období, které nám poskytuje jedinečné schopnosti a příležitosti, jsme silně napojené na svou intuici, máme záblesky geniálních vhledů, nápadů a inspirace, v tomto období se můžeme nejlépe zbavit staré emoční zátěže. Jsme díky Čarodějce nejvíce spojeny s naší tvořivou a léčivou silou.  Toto období je ideální pro oživení nebo protřídění našeho šatníku, dokumentů, našeho života obecně.

Archetyp Čarodějka je jako podzim, kdy plody naší práce zrají a my je můžeme vytřídit. Ty kvalitní dáváme do svého kouzelného kotlíku a ty shnilé, prošlé, nefunkční odhodíme. V kotlíku z nich můžeme uvařit jedinečný pokrm pro naši duši.

V intimní oblasti Čarodějka potřebuje podpořit co nejčastějším objímáním. Ženy jsou v tomto období velmi citlivé až přecitlivělé a potřebují sebepotvrzení pomocí milých slov a doteků. Když je žena v této fázi v pohodě, dokáže leckdy velmi překvapit partnera kreativitou a originalitou svých nápadů. Ráda v této době v sexu experimentuje s různými novinkami, polohami, „hračkami" apod.

Tak jako je archetyp Panny nejryzejší a nejčistší nevinná esence ženství, je Čarodějka naopak silným spojením s temnou, stinnou stránkou našeho ženství. Může být destruktivní, když podlehneme negativním myšlenkám o sobě a okolí, nebo konstruktivní a jedinečně tvořivá, když své myšlenky transformujeme a spojíme díky meditaci a intuici do smysluplného celku. Pozor bychom si měly dát ale na užívání pozitivních afirmací, během této fáze totiž fungují zcela opačně. Naše mysl nám z podvědomí vytáhne všechny staré bloky a negativní přesvědčení, která spolehlivě vyvrátí všechny afirmace, kterými se budete v tuto dobu zabývat. Afirmace tedy nechejme na období Panny a Matky, kdy spolehlivěji fungují. Mnohem účinnější je v této fázi využít naší přirozenosti s jakou se dokážeme oddat meditativním stavům, můžeme pak lehce zažívat hluboké pocity jednoty s veškerenstvem.

Naše podvědomí dokáže vytvářet realitu, v této fázi ho můžeme požádat, aby nám na základě jedné myšlenky nebo nápadu ukázalo pravděpodobnou budoucnost nebo aby vytvořilo různé způsoby, jak bychom mohly dosáhnout nějakého cíle nebo najít řešení problému. Do svého podvědomí můžeme v této fázi vkládat myšlenky na věci, které bychom rády posunuly dál. Můžeme očekávat vhledy do obnovy či posunu svého projektu nebo jen dáme prostor pro příchod skvělého nápadu. Vhledy mohou přinést i zákonitosti, jimiž se věci kolem nás i v nás řídí a také shody náhod, které se nám neustále opakují. Proto je vhodné v této fázi u sebe nosit stále zápisník, aby nám nějaký skvělý nápad přicházející v bdělém stavu i ve spánku neunikl. To, co se uvnitř nás během této fáze otvírá a my to můžeme často sledovat jako zrcadlení ve vnějším světě, je v období Čarodějky jen a jen o nás samotných. Naše podvědomí nás přirozeně nabádá, abychom si zpracovaly nějaké staré téma, které už je zralé pro transformaci v našem kouzelném kotlíku. Naše mysl totiž může začít vytvářet neuvěřitelné domněnky a dedukce jako reakci na podněty z okolí založené na našich starých a nezaléčených ranách z minulosti. Dramatické scénáře naší iluzorní reality, které takto vytváříme, mohou mít obrovský dopad na naše vztahy s okolím. Proto je tento čas velmi vzácný a je pro naši ženskou duši požehnáním a darem. K léčení může dojít jen rozpoznáním příčiny potíží, jejím přijetím a vnitřním prožitím. Kreativní fáze tedy není vhodnou dobou pro společné řešení a ukončování vztahových nebo pracovních problémů, je to čas pro ztišení se a pátrání po příčinách svých reakcí. Je dobré být k sobě při tomto procesu co nejupřímnější, abychom díky tomu mohly opravdově vyléčit nejbolestivější stránky nás samotných. Je to také příležitost hledat, co nám v životě schází pro pocit vnitřního štěstí, naplnění, jistoty a spokojenosti. Můžeme si to zapsat a poté aktivně v dynamické fázi začít jednat ve směru našich tužeb a přání.

Kreativní fázi je možno využít pro tvořivé psaní, představivost a imaginaci, hudební tvorbu, zhmotňování našich přání, brainstorming, intuitivní pochopení složitých teorií, uspořádání nestrukturovaných informací, identifikaci problémů a neefektivity, potřebu uklízet, třídit, dávat věcem řád.
Čarodějka nám neumožňuje logicky myslet a uvažovat racionálně, spolupracovat s druhými na řešení problémů, vciťovat se do druhých a pracovat v týmu. Tato lunární fáze není vhodná pro začátky nových projektů, změny životního stylu nebo režimu, napravování vztahů a opakování pozitivních afirmací. Jsme totiž náladové, podrážděné, nesnášenlivé, plačtivé, extrémně přecitlivělé na kritiku, neschopné objektivně vyhodnocovat informace, situace a lidi, chceme mít pravdu za každou cenu, děláme ze všeho drama, jsme plné strachů a úzkostí, což obracíme v podobě agrese k sobě a okolí. Nejsme trpělivé a tolerantní, mylně se domníváme, že ostatní vědí, co potřebujeme.

Buďme na sebe v této lunární fázi hodné, pečujme o sebe, dopřejme si meditaci, spánek, odpočinek, buďme více samy se sebou, frustraci a napětí uvolňujme cvičením nebo sexem. Zapisujme si své pocity, myšlenky, sny a touhy. Dělejme, co nás baví a naplňuje, buďme tvořivé. Vyhýbejme se hádkám a konfrontacím, negativním a depresivním lidem a energetickým upírům. Zůstávejme v přítomnosti a soustřeďme se vždy jen na jednu prioritu. Ze svého života vyškrtněme to, co nestojí za to, abychom tomu věnovaly svůj čas. Odevzdejme se, netlačme na sebe ani na okolí, přestaňme se snažit a o něco usilovat. Pokud potřebujeme pomoci, o pomoc požádejme bez pocitů studu a viny. Nesrovnávejme se s úspěchy a pokroky druhých lidí. Přijměme vlastní zranitelnost.

Mějme se rády takové, jaké jsme.

Podpořit Čarodějku v sobě můžeme na seminářích 4 archetypy, které pořádám od 31.3.2018 v centru MAITASUNA. Více informací najdete na www.psychoterapeutka.eu.

Autorka: Petra Yamuna Wolf http://www.psychoterapeutka.eu/


Petra Yamuna Wolf - rušení kleteb a odposednutí


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč