Rena: Závist a temnota v esoterice

PŮSOBENÍ ZLA SKRZE OSOBNÍ NEŠTĚSTÍ A NENÁVIST VŮČI SOBĚ SAMÉMU SPOJENA SE ZÁVISTÍ

Mnoho lidí, kteří jsou "nemilovaní" , jak sebou samými, tak druhými, obviňují Boha i svět kolem za stav jejich vnitřních  muk a neštěstí, s kterými se potýkají.

Jejich způsoby uspokojování vlastních potřeb a zařazení se do společnosti jsou mnohdy velice zvrátilé. Tito lidé totiž propadnou chorobné závisti štěstí a úspěchu jiných.  A tato závist způsobí jejich zoufalé výkřiky a činy, které mnohdy probíhají tak skrytě, potichu a nenápadně, že je zpočátku ani nepoznáte. Jejich hlavní taktikou, "jak ukrást štěstí šťastným" je navodit mu stav IZOLACE. To znamená, že se tito lidé snaží většinou dostat do těsné blízkosti šťastného člověka, oblíbeného ve společnosti, nebo ve svém okruhu dobrých přátel a pak zaútočí prostředky, kterými je obdařen ( těmi viditelnými i neviditelnými), aby tohoto šťastlivce izolovali od těch, které miluje, nebo jsou to přátelé a dobří známí, či partneři v práci v dobrém pracovním souznění a založené na upřímné poctivé spolupráci.

Mám podobnou zkušenost s lidmi, kteří ovládají telepatii, astrální putování a práci s energií. Tito lidé, ačkoliv někteří jsou dokonce léčitelé, ve snaze zabránit mé práci a pomoci lidem, se snaží ovlivnit mé nejbližší a vynikající přátele, které si nesmírně vážím, pouhým působením domněnek v jejich myslích a navozováním pochybností o mé upřímnosti nebo čistotě  srdce. A to vše z pouhé závisti štěstí, proudící přirozeným proudem z Vesmíru, když plujete v jeho proudu v souznění.

Je toto tak silná a osobní zkušenost, o kterou se potřebuji podělit kvůli tomu, abych pomohla jiným v jejich jednáních, když budou odsuzovat svého dlouholetého přítele na základě pár zaslaných iluzí do jasnozřivých náhledů, nebo myšlenek, které způsobí pochybnosti o tom, kdo je plně v lásce upřímné a čistém vztahu vůči tomuto příteli.

Způsoby IZOLACE a navozování iluzí jsou různé, pár jich zde ku příkladu uvedu:

U mých přátel se schopnostmi použily tito lidé jejich vlastní danosti ke svým hrátkám. To znamená, že jasnovidní kamarádce zaslaly vize bytostí, které útočí a pak použily i rafinovanější přístup.
Navozují tito nemilovaní lidé a závistiví léčitelé stavy výjimečnosti u přátel dané osoby, které chtějí ublížit a snaží se je "odtrhnout" (rozpojit jejich pouto přátelství) pouhými několika domněnkami o tom, že druhý přítel jim nerozumí a dokonce je na tom velice špatně a bude pro něj bezpečnější se stáhnout a izolovat.
Kresbou jsem našla a viděla tyto vzorce přicházející zvenku do mysle přítele.

Co k tomu říct?

Je potřeba si uvědomit, že zlo se snaží o naší vzájemnou izolaci a použije k tomu mnohdy i ty hezké věci. To znamená, navozování různých hezkých stavů a obrázků před vnitřním zrakem a tím posiluje ego a výjimečnost jedince a vede ho pomalounku k nenápadné izolaci od ostatních, a hlavně od svých nejlepších přátel. Mnoho lidí se směje na příkladech o domněnkách prezentovaných ve vtipech a přesto si neuvědomují, že jsou nimi zasaženi.

U mé zkušenosti bylo zajímavé sledovat proměnu výrazu tváře některých lidí, kteří přijali cizí domněnky a pochyby zaslané telepaticky.

Je málo lidí, kteří jsou schopni mít toto úplně pod kontrolou a já to vidím denně a přiznávám - i sebe samu přistihnu, jak občas zapochybuji o těch, které mám upřímně ráda a jsou to skvělí přátelé.
Zajímavostí další i zkušeností pro mne bylo poznání, že přátelství zůstalo nezasaženo zlem u lidí se zdravým selským rozumem a intuicí. Tito přátelé ani jednou  nezapochybovali a spoléhaly se na svou intuici, která i přes "zasaženou" mysl předsudky i domněnky, jednoduše poznala skutečnou pravdu a skutečného přítele. Tímto jim děkuji dodatečně za tuto neochvějnost a upřímnou lásku.

Ač nerada, musím přiznat, že  "esoterici" odpadly a uvěřily domněnkám zaslaným zvenku jako první. Je to zajímavé a pro mne velice poučné.

Ráda by jsem napsala i o způsobu zasílání dalších pochyb do myslí a jsou to pocity viny, že jste ublížily, nebo že vám je ubližováno. Je  toto další způsob IZOLACE.

Navážu na všeobecný koncept a působení a rozdíl DOBRA a ZLA. Ve skutečnosti je to tak, že DOBRO projevované Božím vedením lidi sjednocuje a vede ke vzájemné pomoci si, soudržnosti, přátelství a sjednocení, bez ohledu na dosažené výšky a stupně "čehokoliv".

ZLO se snaží izolovat a identifikovat každého jedince jako toho, co je ohrožen tím druhým, protože ten"druhý určitě závidí a nebude mi přát", atd...a tak nastoupí instinktivní mysl - pud sebezáchovy, navození stavu ohrožení a potřeby se bránit, izolovat se od všech, uzavřít a přestat komunikovat s okolím.

Není toto správná stezka a určitě se už každý z vás s tímto pocitem izolace potkal v osobní zkušenosti.

Společnost má nastaveny docela primitivní vzorce domněnek, na základě kterých se pak dá dobře manipulovat s davem. Nejvíce je to vidět na reklamách různých výrobků a institucí, kde se působí na vaše slabosti a zobrazí se trapné situace, které se vám můžou stát, když se neobrátíte na danou instituci, nebo nepoužijete daný výrobek.

A přesně takto fungují i vzorce v myslích v menším rozsahu a měřítku - mezi přáteli.

A proto z vlastní zkušenosti říkám, važte si své přátele a pokud je něco, co ve vás hlodá a přichází k vám jako "domněnka" o jeho upřímnosti, použijte jednoduše selský cit a intuici.

Sestupte do srdce a zeptejte se: "Je to skutečně tak, jak to předkládá má mysl?" Odkud přichází tato pochybnost?" A proč přichází teď, když je naše přátelství v takové rovnováze?"
Přemýšlejte nad tím a rozhlédněte se kolem sebe, ale i kolem něj, jestli není zde ten, kdo se snaží působit.
U telepatie se to samozřejmě hůř pozná, ale když se díváte srdcem, uvidíte to.

°Rena°URIEL°


Jste hypersenzitivní lidé? Ivana Valová 


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč