Rena Uriel: ENTITY TVOŘENÉ LIDMI MYŠLENÍM A EMOCEMI

Navazuji na článek, který jsem psala o energiích kolem nás, které nejsou vidět běžným lidským viděním. Zmínila jsem se v článku, že v průměru 60% je jich uměle vytvořeno námi lidmi, a to myšlením a emocemi. Na kresebných záznamech rozeznávám zdroj tvoření podle síly a intenzity v konkrétní částí entity.

Ty vytvořené negativním myšlením mají velice silné působení v horní části formy, která napodobuje lidskou a mnohdy jsou bez nohou a entity tvořené sílou emocí bývají intenzivnější energeticky ve spodních partiích.

Ptáte se, jak je něco takového možné a jestli vypadá jako my lidé?

Ne, na úplném začátku negativní vibrace, myšlenky, nebo pocitu, pokud jí věnujete několik hodin pozornosti, vytvoří se něco jako zauzlené klubko tlustého provazu. Ze začátku je o velikosti asi golfového míčku. Když jsme dostatečně uvědomělý a čistíme se energeticky na všech úrovních Světlem a pozitivním přístupem, míček se rozplyne, rozpustí a zmizí. Protože my jsme tvůrci, čištěním sebe sama jsme i čističky toho, co jsme negativně stvořily.

Jsou ale lidé, nebo situace, které nás tak děsí, nebo lidé, kteří tolik například nenávidí někoho, že každým dnem se probouzí s tím, že si uvědomí tuto emoci, tento stav a neustálou pozorností jej posilují. A míček roste. Roste a roste a časem začne napodobovat obrysy svého tvůrce - člověka. Časem může být záležitostí týdnů, měsíců i let. A zde je to gró toho přemnoženého strachu, nenávisti, zloby, závisti,...mnoho entit tohoto druhu lidí tvoří dennodenně, není dne, kdy si na někoho někdo neplivne jedovatou nepřejícnosti. A tyto entity nabývají své síly a když je člověk ovládán mnoha špatnými vlastnostmi, vytvoří si kolem sebe pořádnou partu upířích entit, které jsou syceni jeho zlobou. Jejich největší hrůza je, kdyby ten člověk přestal nenávidět - oni by ztratily svůj zdroj energie a rozplynuly by se, přestaly by existovat.

Proto tyto entity, když naberou větší síly, začnou pobízet člověka k emocím a tvrdosti mysli, aby se mohly nabumbat té zloby. A tak se vlastně vše obrátí proti tomu člověku, protože se stane otrokem své vlastní zloby, otrokem zla, které stvořil a dal mu formu. Aby jsme nemluvily jenom o zlu, názorným příkladem stejného principu jsou - ZÁVISLOSTI.

Velice aktuální příklad je - masturbace. Když si mladík každý den udělá hezky někde doma ve své postýlce, nebo v koutku svém oblíbeném, vytvoří se entitu, která bude hezky podporovat mladíka, aby vytrval v této činnosti. U takto vznikajících závislostí ze začátku nejsou ty entity tak silné a tvoří se většinou v místech, kde mladík často masturbuje. To znamená, že když kdykoliv projde kolem toho místa, dostane chutě opět a opět. Stane se otrokem svého chtíče a entitka si libuje a roste do síly a mladík již nestíhá několikrát denně masturbovat. Začne časem ovlivňovat toto otroctví jeho chování a není již schopen na nic jiného myslet, pokud si vypěstuje silnou bytost při sobě. Je důležité zde upozornit, že tyto lidmi vytvořené entity nemají vlastní vědomí, ani nejsou nijak inteligentní. Jsou jako housenky, které vědí, že musí sežrat na co přijdou, aby rostly. To je vše. A takto si lidi vytváří partičky svého vlastního biče na sebe sama.

Tyto entity jsou i ve formě smutku, zklamání, zranění, atd...Naše práce - práce léčitelů je tedy taková, že my Vám pošleme Světlo pro ochranu a tyto entity rozpouštíme Světlem Božím a láskou. A na tomto principu lze i léčit, když to otočíme. Léčitelé vytvoří entitu ze Světla a pošle ji tam, kde je potřeba s konkrétním úkolem, například posílit Světlo duše a odvahu, aby překonal klient těžké období a když už je klient ve své síle a zvládne to sám, entita Světla ukončí úkol a rozpouští se ve Světle Božím.

Je potřeba je rozpouštět, protože oni nebo to se neumí napojit na Božský zdroj Světla, ale jsou živeny a syceny léčitelem, a to proto, jak jsem již vzpomenula dříve, že nemají vlastní vědomí. Fungují jenom na konkrétní energii, z které byly stvořeny, víc je nezajímá...V náhledu dala jsem 2 obrázky - 1 obrázek ženy, která několik měsíců, nenávidí konkrétní osobu chystající se postavit dům blízko jejího.

V červeném kruhu je vyznačeno, co vše vychází z této ženy za energie - entity s pazoury, poměrně dobře živená, která již začala tvořit černou díru nad domem, který chtěla ta druhá osoba v blízkosti stavět a nahoře vlevo jsou shluky negativních myšlenek - to jsou ty uzlíky...2 obrázek - strach, poměrně hezky za delší období již vymodelovaná hlava, zatím bez těla, která černou kouli místo pusy vkládá vymodelované situace dotyčné osobě do mysle, aby se více bála, aby lépe rostla...

Tento horor - lidi je skutečnost, kterou nevidíme, ale tvoříme. Byl mi dán dar KRESLIT PRAVDU a LÉČIT, OCHRAŇOVAT a ZÁŘIT Světlem Boha, MILOVAT a UČIT ty, co touží po poznání pravdy ve jménu Nejvyššího Dobra.

Hra energií, která se každým dnem odehrává, i když máte pocit, že se nic neděje a Vy se nudíte, ta hra funguje, aniž by jste si byli vědomi, že se něco hýbe. Toto vše potvrzuje, jak důležitý je ve Vesmíru každý jedinec se svým nastavením vůči sebe sama, vůči životu kolem, všemu živému a každému, koho potkáme. Jak my můžeme tvořit své štěstí, nebo neštěstí a jak si skutečně sami tvoříme vlastní klece, do kterých usedáme se svými entitami stvořenými...

Zhluboka se nadechněte a vydechněte a slibte si, že uvědoměleji budete žít, vnímat na co myslíte, jak myslíte a jaké emoce tvoříte...

°Rena° °2017°


Autor článku: Rena 

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč