Petra Jelínková: Nesuďte ty, kteří se dlouho neusazují

Dnes se krátce rozepíši o jednom jevu, který je velmi častým, a vůbec v této době. A sice o jevu, kdy se mladý člověk nebo dokonce člověk ve středním věku neusazuje, nemá partnera či rodinu, zázemí atd.

Toto téma velmi souvisí s neúplnými rodinami nebo rodinami, které jsou sice úplné, ale kde ti dva nefungují jako partneři, ale spíše jako prostředky pro dosáhnutí něčeho, co každý jeden z nich potřebuje pro sebe naplnit.

Nesuďte ty, kteří se dlouho neusazují, bojí se mít děti, bojí se odpovědnosti.

Pokud se omezíme pouze na tento jeden život, zrod toho leží v dětství. A ty příběhy oscilují mezi dvěma krajními extrémy.

dětství

Jsou to ti, na které byla v dětství kladena velká odpovědnost – ať už hráli jednomu z rodičů do nějaké míry partnera nebo na ně byla kladena přílišná finanční odpovědnost, kdy byli různě přímo či nepřímo rodiči tlačeni či podporováni, aby všechen svůj volný čas, všechen čas různých školních prázdnin trávili vyděláváním peněz po brigádách a mnoho jiných podob odpovědnosti. Častý znak těchto dětí je, že neměly pubertu nebo velmi potlačenou. U těchto dětí byl zcela či z velké části utlumen zcela přirozený a zdravý vzdor vůči rodičům. Tyto děti předčasně dospěly a paradoxně ve skutečnosti zůstaly zakonzervovány v dětství. A na nevědomé rovině se brání další odpovědnosti. A často je k tomu přidaná ještě nálož v podobě fixace jednoho z rodičů, která může být velmi viditelná nebo i jen na úrovni neviditelných energetických vláken, kterými rodič drží své dospělé dítě. A často ani to dospělé dítě nemá sílu to vlákno rodiči odstřihnout.

Nebo to jsou děti, které naopak žádnou odpovědnost neměli. Rodiče jim v dětství a dospívání umetali cestičku. Chránili je před jakoukoliv výzvou. Tyto děti rovněž zůstaly v dětství.

Je vtipné od života, že často jsou to pak sami tito rodiče, kteří na své děti vyvíjejí další tlak, kdy už se usadí, založí rodinu atd., aniž by si byli vědomi, že oni na tom mají svoji odpovědnost.

Jsou však za to odpovědny i dané děti, které dopustily, aby na nich bylo toto pácháno. A to i přesto, že v dětství je pro dítě nesmírně těžké, ne-li existenčně a emočně nemožné, aby se tomu vzepřelo. Ale to nemění nic na tom, že za každé naše jednání, a to od miminek, neseme odpovědnost. Ve smyslu, že v životě se nám to někde odrazí, dříve či později. A pokud budeme chtít žít jinou realitu, než kterou nám umožňuje dané destruktivní nastavení, bude nevyhnutelné se z toho destruktivního nastavení osvobodit.
 
Co s tím nyní můžete rodiče dělat? Vy nic. Už se to odehrálo, už je to minulost, kterou si to dítě neustále tahá do přítomnosti a tak i do své budoucnosti, dokud si neuvědomí a následně nepřipustí (neprožije), že se to odehrálo. Pak si vezme svoji sílu zpět, vystoupí z role oběti a vstoupí do role tvůrce. A tato minulost jej již nebude ovlivňovat v jeho dospěláckém životě a jemu se uvolní cesta pro všechny ty věci, které si nedovolovalo, jako usazení, rodina, zázemí atd.

rodiče

Rodiče se však mohou místo na své dospělé dítě zaměřit sami na sebe. Rovněž si to uvědomit, že to činili, plně si to přiznat (prožít) a pak to zkoušet nedělat – své dítě konečně pustit, byť to měli udělat nejpozději v 18 letech.

Tím pomohou sobě. I oni vstoupí do své síly, z role oběti přejdou do role tvůrce, i tito rodiče vstoupí do své odpovědnosti. A jen tak mimochodem tímto svým velkým posunem, který pro sebe udělali, podpoří i to dané dospělé dítě. Jednak se jim zcela přirozeně změní chování vůči němu a i vnímání jeho života, jeho partnera atd. a jednak (a to je hlavní, jelikož z toho vše vnější teprve vyvstává) budou to mít ve vztahu ke svému dítěti jinak vevnitř. Nechají ho jít, jak na úrovni vnější, tak na úrovni vnitřní. Dají mu svobodu. A jedním z projevů toho, že už nedrží své dítě, je, že od svého dítěte nebudou nic očekávat, nebudou chtít nic vrátit na zpět, nebudou mít pocit, že jim dítě něco dluží, nedovolí, aby jim dítě něco poskytovalo z pocitu dluhu nebo jakéhokoliv strachu, fixace. Takto získané věci, činy od svých dětí (od kohokoliv) se dotčeným stejně dříve či později zboří jako domeček z karet.

Podhoubí toho všeho leží už v záměru, s jakým si muž a žena pořizují dítě. A zejména jde o ženy, jelikož v nich dítě roste, vyvíjí se a vazba je vrozená. Na rozdíl od vazby dítěte na tátu, která je získaná. Pokud se ženě narodí dítě v době, kdy sama není naplněná a dané dítě ji to tak má zajistit, nebo ji dopomoci k tomu, aby byla normální, stejně úspěšná jako ostatní vrstevnice v jejím okolí, nebo protože by ráda pauzu od práce, která ji nebaví, nebo jako pojistku daného partnera nebo jako zajištění si zázemí od svého partnera a mnoho jiných strachových důvodů, pak zcela automaticky nastupuje daná fixace. A ta fixace se může projevovat různě. A může být velmi pro oko pozorujícího viditelná ale i velmi skrytá. Avšak nachází se tam, jelikož dítě v této chvíli se stává prostředkem a dítě to podprahově cítí. A už od narození tak na sebe přebírá břímě zajišťovat spokojenost matky či obou rodičů.

A jaké rodiny budou zakládat tyto děti? Pokud si toto vše neuvědomí a nepřipustí dříve, než vstoupí do manželství, než budou mít děti, tak nejspíš jejich muže nebudou vnímat jako muže, jejich ženu nebudou vnímat jako ženu = nebudou se cítit ve své rodině v bezpečí, nebudou sami spolu naplněni. A tak dané dítě nemůže přijít jen jako vedlejší efekt, jako třešnička na dortu, i bez které bude ten dort fajn. Dané dítě, pokud přijde, nepřijde svobodné. Což není v určité rovině špatně, vybralo si tyto rodiče, stav, fázi cesty, kde se v době zplození a následných prvních pár let nacházeli. Anebo ty dospělé děti nějak cítí, že to není úplně ono, nějak cítí, že by rodinu ještě zakládat neměli a ani vstupovat do manželství, a jejich život je dovede k uvidění toho výše uvedeného a k uznání této minulosti před tím, než ty děti budou mít. Jejich děti, pokud je mít budou, budou mnohem svobodnější, méně zatížené svými rodiči.

A toto vnímám, že je mimo jiné v pozadí mnoha případů, kdy se párům nedaří počít nebo donosit dítě. V této době mnoho dětí (duší) již nechce ty nánosy rodičů, již chtějí vstoupit do zcela jiných, více svobodných energií a k tomu potřebují, aby jejich rodiče ušli již nějaký kus svého vnitřní poznání a měli tak již spoustu svých stínů přijatých - byli vědomější (moudřejší = zralejší). Většina rodičů ohánějících se svoji velkou odpovědností, ve skutečnosti zůstali těmi malými zraněnými dětmi, jen v dospělém těle. A čím více mají potřebu se ohánět tím, jak jsou odpovědní, tím mnohdy většími (zraněnějšími) dětmi zůstali. A to i přesto, že třeba jsou schopni se finančně o sebe postarat. Jelikož jejich zranění se pak projevuje v jiných oblastech života anebo ke svému zajištění použili právě své děti, které díky fixaci měli potřebu se rodičům vydat. To je různé.

Nic však není ztraceno! Nikdy není pozdě! Vše sloužilo svému účelu, vše byla cesta daného rodiče a dítěte. Klíč spatřuji v uvidění toho, co jsem jako rodič páchal, či co na mě jako dítěti bylo pácháno, připuštění si toho (prožití toho) a již to uvnitř i vně nedělat, což půjde snadněji, když už víme, s kým máme tu čest a tím prožitím si toho (uznáním té minulosti) si zčásti odpustíme, že jsme to dopustili či na sobě dopustili. 

S láskou Peťa


Autorka:  Mgr. Ing. Petra Jelínková

Zdroj: www.jinypristup.cz

Pomáhám ženám a mužům, aby si změnili jejich vnitřní svět a tím si zkvalitnili a usnadnili svůj život. To je v pozadí individuálek, které vedu, knížek, Klubové sekce, online přednášek a článků, které píši. Během individuálek u některých na ten vnitřní svět jdeme přes mysl, u jiných přes emoce nebo kombinací obojího. Mysl a emoce jsou však propojené, a tak změnou jednoho měníme i druhé. Při kultivaci mysli pomáhám lidem uvidět se v lidech a situacích, které mají ve svém životě, a pojmenovat tak nastavení, kterými si brání žít to, co by rádi. Při kultivaci emocí si lidé na individuálce trénují přetavení nepříjemných emocí v emoce radosti, vděčnosti a plnosti. Tím mění pohled na tu situaci, aniž by museli znát podhoubí, a daná situace se tím mění. Život je snadný. My si ho komplikujeme tím, že do přítomnosti neustále taháme minulost."

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.


Nejnovější články na našem portálu

březen 25, 2023 234
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 708
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 780
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 1631
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5112
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1158
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 1447
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 760
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...
únor 16, 2023 1151
Transformace může probíhat u každého jedince poněkud jinak… Vlastně kecám. Vždycky probíhá...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1730135
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512137
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 442924
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 351798
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 284086
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 273232
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269004
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 249756
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238820
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 236276
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 232468
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 229590
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 211894
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 201463
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184256
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182190
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 179227
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173809
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 163549
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161210
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159041
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140405
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125901
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122615
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...