Proces hlubokého transformačního čištění,
naše uvolněné emoce, péče o tělo i Duši,
duchovní energie

Přátelé drazí,

Lidé se opět ptají, co se to s nimi zas děje?

Ano, energeticky je to tak silné (a bude stále slnější) že můžeme cítit velkou fyzickou vyčerpanost a po psychické stránce zas obrovskou rozkolísanost.

Transformace dává zabrat našemu fyzickému tělu, nejen ve fyzické rovině, ale také i v té mentální a emocionální. Vibrace se stále zvyšují, energeticky to je hodně, hodně silné a jak jsem se již zmínila, silnější bude stále víc.

Jak víme, už po nějakou dobu se nacházíme v procesu hlubokého čištění, to abychom byli vibračně sladěni s novou Zemí, která také navyšuje své vibrace.
Nic nečistého v nás nesmí přebývat. Snažíme se být vnitřně vyrovnanými, s klidnou Myslí, bez negativních emocí a v lásce, ale to čištění je tak silné, že je zcela pochopitelné, že se potkáváme z vlastními stíny, s energiemi, které ještě stále nemáme v sobě zpracované. A jsme kolikrát doslova v šoku, co vše z nás vylézá na povrch.

Jsme to my, to široké spektrum všech emocí?

Ano, vždyť jsme v těle člověka a sem na Zemi jsme si to přišli prožít.
Je toho ještě hodně, co máme pochopit, proč se nám tak děje a jak se s tím vnitřně vypořádat.

Jsou nám nastavována velká zrcadla, ano velká, aby jsme dobře viděli, co vidět máme. Avšak mnozí stále nevidí, nechtějí vidět. Je to jejich vývoj - Duše. Všichni nejsou připraveni postoupit dále.

Vše je tedy takové, jaké to zrovna je.

Jenomže... stále dokola se nemůžeme vymlouvat na svou nevyzrálost a s lehkostí se poddávat systému, energiím nízkých vibrací.

Jde nám teď doslova o všechno, o nás, o naše děti, o ty co se teprve mají narodit, o existenci budoucích generací, které by se již měli nacházet ve vyšší vibraci, obývat novou Zemi.

Ale toto vše záleží pouze na nás, kolik lásky (Světla) a moudrosti bude v našem srdci/našich srdcích.

Ve svém duchovním rozvoji máme dospět do bodu, kdy se řídíme tím co cítíme, než tím co si myslíme.

Řídí nás naše duchovní energie, naše srdce, ne hmotná energie, naše hlava (mozek).

Řídíme se spíše podle toho jaké vibrace z lidí cítíme, než podle toho, co si o druhých lidech myslíme.

K druhým hovoříme k jejich srdci, ne k jejich hlavám.

Zaznamenáte-li, že nějaký člověk najednou změní svůj názor, kdy v čase minulém, řekl zcela něco jiného než když říká teď, tak ten člověk nelže, není lhář, neboť to začal vidět z jiného úhlu pohledu, než jak to viděl předtím Jednoduše řečeno změnil svou vibraci, změnil svou realitu.

Změníme-li svou vibraci, změníme i fyzickou realitu kolem nás.

Abychom bez větších problémů, zvládali přijímat silné vesmírné energie, je potřebné se věnovat sebe samému.

Nejen službou druhým, láskou k bližnímu svému ale také i sebe samému se s láskou věnovat.

S láskou pečovat o své tělo, o svou Duši, vyrovnávat své energie, relaxovat, meditovat, dostatečně odpočívat a spát, načerpávat energii v přírodě.
Energeticky nás pročišťuje voda, pijeme tedy dostatečné množství čisté vody. Nejvhodnější je voda z kohoutku, či ze studánek, ne kupovaná z obchodu, balená v plastových lahvích. (pozn.- o vodě a zmírnění transformačních příznaků, se více dozvíte v mých článcích, které naleznete v albumu fotek na mém profilu).
Na pročištění organismu jsou výborné i bylinné čaje, samozřejmě pijeme pouze ty, které nám sednou. Jídlo konzumujme spíše lehčí, ale nejvhodnější jsou pro nás plody země, ovoce, zelenina, jsou to energie výše vibrující.

Prostě a jednoduše, potřebujeme dostatek sil pro naše působení (misi) tady.

Stali jsme se dobrovolnými účastníky této Transformace, tak nefňukejme, jak to tu máme těžké a hleďme už konečně udělat, co udělat máme. Proto jsme tady a spoléháme jen sami na sebe. To však ale neznamená, že se nebudeme navzájem inspirovat a podporovat. Jsme především kolektivní vědomí a spolupráce je naší přirozeností.

Toho však docílíme pouze v propojenosti srdce, ne v jeho rozdělenosti.

S druhými se tedy nerozdělujeme ale propojujeme. Samozřejmě pokud o to budou stát.
A pokud ne, nejsou ještě připraveni navyšovat své vibrace, nejsou schopni lásku (bezpodmínečnou) dávat a ani přijímat.

Láska není jen soucitná a chápající, je také i pokorná a moudrá.

Buďme skutečnou láskou, buďme v moudrosti a pokoře.

A tak jestli nás to navede k nějakým zajímavým /?/ informacím, tak u čistého zdroje pocítíme jemnou vibraci, nalézáme moudrost a pokoru, ne senzachtivost a velikášství.

Láska nás neohromuje, nebere nám sebevědomí ale nabízí moudrost a sebevědomí naopak dodává.

Bytosti Světla nás vedou k moudrosti abychom se mohli duchovně rozvíjet, vymanit z područí nízkých energií, a ne aby nás zahrnovaly pro nás nezajímavými a nepřínosnými nformacemi, v podobě různorodých senzachtivých a ohromujících zpráv, které jdou absolutně mimo nás.

Položme si otázku, jak vnímáme lidi kolem sebe, kolik je v nich moudrosti ?

Stav naší Mysli se odráží ve stavu naší společnosti a podle toho se i uvolňují naše nahromaděné emoce. Lidé reagují popudivě, nenávistně, vyvíjí odpor ke všemu, co nechtějí aby k nim přišlo.

Naší odpovědí má být jen láska, ať se děje co se děje.
Neodvoláváme se již na to, že jsme přec v procesu "učení".
Teď nám jde už o "všechno" !

Říkejme si: " Mou odpovědí je a vždy bude jen LÁSKA"

Jestliže chceme aby nás bylo dobře slyšet, klidně buďme hlasití, ale říkejme co chceme aby nastalo, ne to co nechceme.

" Chci mír, chci dobré zdraví, chci aby lidé žili v lásce...."

Jako národ/národy teď procházíme obrovskými zkouškami, testem.

Projdeme a postoupíme výše? Změníme, co změnit máme?

Pokud chceme cokoliv změnit, udělejme to hned a nečekejme, že to za nás udělají druzí. Ano, láskyplnými bytostmi je nám ukazovaný správný směr ale bez skutečné lásky v sobě, tu cestu nikdy nenalezneme.

Začínáme vždy u sebe, mít se rádi. Mám teď namysli naše fyzické tělo, náš lidský šat.

Když budeme chovat lásku i ke svému tělu, transformační změny tolik na sobě nepocítíme. Jen láskou v srdci, ty vysoké energie z vesmíru v poklidu ustojíme.

Lidé ve vyšší vibraci se stávají přijímači těchto vysokých vesmírných energíí, protože lidé v nizké vibraci by tyto silné energie nezvládali přjiímat, jejich fyzická těla by to vibračně nemusela zvládnout, ty energie by byli pro ně moc silné.

Je jasné, že v tak nízké hustotě, 3D, to lehké nemá nikdo z nás, ale důležité je, že jsme schopni zvednout se z toho nejhlubšího dna a vystoupat až nahoru. To je od nás skutečně obdivuhodný výkon. Silou lásky, s duchovní energií, se to zvládnout dá.

Není nic, co by nás svazovalo a omezovalo, pokud to nedovolíme. Ano, pokud to sami nedovolíme!

Jsme Duše silné a moudré, odhodlané nic nevzdávat. Tady to ale jinak nejde, než být těmi silnými, neboť být těmi slabými se v této nízké hustotě nevyplácí. Ale to už moc dobře víme.

Čeká nás ještě mnoho práce.

Je to práce kolektivu a v současnosti jsme podrobováni velkým zkouškám, testům. Věřme ve své schopnosti, svůj neomezený potenciál, a také i věřme, že společně dokážeme změnit mnohé. Pracujeme na tom, jen už nesmíme nic vzdát . Nejde nám to sice tak rychle, jak bychom chtěli, ale každým okamžikem se zlepšujeme, den ode dne (z pohledu linearity).

Jsme silným Světlem, které přetváří hmotu tak, jak chceme, aby byla utvořena.

Že se to té druhé straně nezamlouvá? Bodejť by ne, když se naše společnost začíná stmelovat do celku a duchovně rozvíjet.

Neopomínejme i rovinu fyzickou, neboť jen s dostatkem fyzické energie tuto Transformaci zvládneme. Pokud to je možné, fyzicky se příliš nevyčerpávejme a s láskou pečujme o svou hmotnou schránku. Doslova se hýčkejme a pokud nepřibrzdíme, stejně nás to nakonec k tomu donutí, a to v podobě nějakých zdravotních potíží, ne-moci.

Dostatečný spánek a odpočinek je teď to nejlepší co pro sebe, své tělo, můžeme udělat.

Jak tedy pro nás mnoho ptřebné (jak jsem i psala ve svých předešlých sděleních) abychom více spali a odpočívali.

Já se mám také ráda, tedy své fyzické tělo a v těchto silných transformačních změnách se snažím dostatečně odpočívat a spát, pít vodu, relaxovat, meditovat, energeticky se nabíjet v přírodě, objímat stromy, nalaďovat se na vysoké zvukové frekvence, zpěvu ptáků, svým vědomím se napojovat na energie matky Země a energie otce Slunce. Naladěním se na tyto vysoké frekvence jsme schopni lépe zvládat tranformační změny našeho fyzického těla.

Pamatujme, jen ve vibraci lásky se dostáváme do rovnováhy a chráníme si svou drahocennou energii, potřebnou pro vzestup.

Utvořme si svou vlastní ochranu, láskou ve svém srdci - kristovských energií.
Vizualizujme si, jak z našeho středu, našeho duchovního srdce tryská bílé, silné zářivé Světlo a jeho vyzařující paprsky zasáhnou každého, kdo se ocitne v blízkosti našeho aurického pole a chtěl by vysávat naši drahocennnou energii. A tak se i staň.

S láskou a pokorou <3 PLEJA
Tady a Teď

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč