osobní změna transformace evoluce vědomí pleja světlo krystalSDĚLENÍ K ENERGIÍM - Transformace
--------------------------------
Nacházet se v úrovni srdce
pozitivní Mysl
ovládat své emoce
podpora Světla

Drazí přátelé

Lidé by si měli konečně uvědomit, že se naše společnost nachází ve velice náročné době, plné změn a náhlých zvratů, ale také těžkých zkoušek. Jako lidstvo, jsme mnoho, mnoho zkoušeni. Kdo se zajímá o dění kolem a je vnímaví energiím, je také i připravený zkouškami projít, postavit se všem těm výzvám.
Ten kdo nepochopí vlastní identitu a chybí mu hlubokost, otevřenost, bude to mít o hodně složitější, než ti co pochopili a otevřeli se lásce.
Transformace probíhá v tempu jaké si kolektivně určíme a dle toho, to energeticky zvládáme. Náš cíl je stejný - Jednota, proto je tolik potřebná vzájemná podpora, abychom dobře zvládali transformační cestu. Je to kolektivní cesta. Přejme si, ať je poseta samými pozitivními myšlenkami.

Lidé si vůbec nedokážou ani představit, (mimo ty, co skutečně ví...) jak je jim v Transformaci - vzestup planety Země i s lidstvem, ze strany světelných bytostí, s obrovským nasazením láskyplně napomáháno. Samozřejmě pokud to je možné a do našich energií mohou vstoupit. Avšak hluboce a pevně dodržujjí galaktické zákony, nezasahují do dění světa, do duchovního rozvoje jiné civilizace. Byli nám vždy a jsou nablízku, aby probudili naše vědomí a vzpomněli si, kým skutečně jsme.

V tak nízké hustotě ve které se nacházíme bychom to bez jejich podpory a nápomoci, pravděpodobně nezvládli.

Proto by jsme se měli víc chápat, umět naslouchat jeden druhému a věci řešit v klidu, v lásce. V ÚROVNI SRDCE. Neřešit věci v egu, v negativních emocích, tím tak akorát posilujeme temnou stranu.

Pouze LÁSKA je klíč ke světelným branám.

Ochotně naslouchejme jeden druhému, mějme k sobě vzájemné pochopení, respektujme se. Když budeme chovat úctu jeden k druhému, budeme také i vědět co ten druhý říká. I když se neshodneme v názorech, našich pravdách, ve vibrační shodě přesto můžeme být, na frekvenci lásky, V ÚROVNI SRDCE.

Není tedy podstatné, kdo máme čí nemáme pravdu, ale v jaké úrovni se nacházíme.
Láska k bližnímu je to, pro co tady jsme. Ceníme si všeho, kde je vdechnutý život. A tak i sebe samých si ceníme.

Milujme být, tím kým jsme, ne tím kdo jsme. Milujme sebe/nás milovat.

Energie máme pozvedat, energeticky čistit, a toho docílíme jedině v ÚROVNI SRDCE.

Energie pozvedejme, nesnižujme je zbytečnými a nesmyslnými spory, hádkami mezi sebou.

Pouze v úrovni srdce jsme schopni rozlišit dění kolem nás, co je skutečné a co iluzorní. Jako společnost se chceme posunout dál, duchovně rozvíjet. Nejen s hmotou pracujeme, ale také i s duchovní energií je potřebné pracovat. Spojit tyto dvě energie v jedno.

Mnoho dalších lidí je ve fázi probouzení, rozhodli se jít cestou ke Světlu, proto temnota vyvíjí ještě silnější tlaky na lidská vědomí. Stále se zaměřuje na pracovníky Světla, aby překazila jejich misi na Zemi. Pokouší se o to skrze jejich blízké, rodinu, jejich partnery, přátele, spolupracovníky, a tyto lidi staví proti nim, aby na ně energeticky útočili, jak v rovině psychické, tak i v té fyzické. Nechtějí aby se lidé milovali a žili v lásce ale žili v nenávisti, v obviňování jeden druhého.Temná strana se živí z našich negativních emocí, z našich strachů a nenávisti, proto jsou ty tlaky tak silné, aby neztrácela ze své moci a dál ovládala naši Mysl. Pokud se necháme takto ovládat, uvědomme si, jak lehce to temné straně usnadňujeme. Kdyby všechny problémy, situace lidé řešili z úrovně srdce a ne z úrovně ega, bez negativních emocí, byli bychom už dávno ve vibračním posunu. Lidé chtějí žít v krásnějším světě, bez válek a utrpení, v lásce a míru, jenže všichni nejsou připraveni postoupit vibračně výše, nejsou dostatečně silnými, silní Duchem. Jak snadno se pak nechají vtáhnout do nečistých her, či dějů, které nejsou jejich součástí. Dávají ze své drahocenné energie temné straně a pro své ukojení, chtíče ega, ničí své tělo cigaretami, alkoholem, drogami a chemickými "jedy" (léky s nežádoucími účinky).

Někdo pochopí a někdo zase ne, a pro svůj duchovní rozvoj, potřebuje zkušenosti byť i ty tvrdé.Takový už je holt, vývoj Duše. Nemůžeme se ale na druhé lidi hněvat, že jsou slabými, že svůj život nezvládají. V tak nízké hustotě, to je pro nezkušenou Duši pořádný zápřah, vymanit se z područí nízkých energií. Nezbývá než se obalit velkou trpělivostí a stále dokola inspirovat, inspirovat... energeticky to tady pozvedávat, k druhým přistupovat s pochopením a láskou.

Přátelé, dostali jsme se také do fáze, kdy potřebujeme více odpočívat, meditovat, relaxovat, být ve spojení se svou Duší (také i s matkou Zemí, info v mých předešlých sděleních). Buďme vnímavější energiím, ať jsme schopni vycítit ty správné energie, to co je skutečné - ze Světla, a co je iluzorní - z temné strany. Temnota se s oblibou skrývá za Světlo, to aby duchovní lidi odvrátila od jejich víry k dobru.Takové světlo je nízké, falešné, syntetické, a nemá nic společného se Světlem, které je vysoké, pravé, organické.

Tady vidíte přátelé, jak je velice důležité se nacházet ve vibraci lásky, ve svém srdci.

Jen intuitivní lidé, s otevřeným srdcem, s otevřenou Myslí, jsou schopni rozlišit organické Světlo od světla falešného. Jen láska v nás otevírá naše schopnosti a rozvíjí naši intuici.

Záleží pro co se rozhodneme, jakou realitu si vybereme, nabízí se nám vždy x možností. Jak jsem již psala ve sděleních, je to teď doslova "boj" o naše energie. Je to o naší síle Ducha, jak se dokáže "poprat" s hmotou. Ale nezapomínejme, že ta největší síla není v mocenských elitách, ve zbraních, médiích, systému, ale je v nás, kolektivním vědomí. Je v naši (otevřené) Mysli, v síle naší myšlenky, ve velikosti našeho (otevřeného) srdce, bezpodmínečné lásky v nás. O ničem jiném to tady na Zemi není. Celý vesmír napjatě sleduje (a Světlo s láskou napomáhá) jak statečně a odhodlaně měníme Tmu ve Světlo. Jenže v tak nízké hustotě to jednoduché není a jen lidé se silným Duchem - Světlem, to tady energeticky zvládnou.

Člověče drahý, věř v sebe samého, ve své jedinečné schopnosti, v pravdu pro kterou tady si. To je ti přirozené, to je tvůj skutečný svět.

Svět v negativním stavu energií je pouhá iluze, neboť se neskládá z realit Jednoty. Mentální energie má v současnosti obrovskou sílu a mnoho záleží, jestli ji využijeme ve prospěch dobra anebo zla.
Nestavme své energie proti sobě, nedopusťme se stejných chyb jako v minulosti, kdy povstal bratr proti bratru, jako v dávné Atlantidě. Tehdy se energie nasměrovaly nesprávným směrem a ego zvítězilo nad srdcem, vyspělá atlantská civilizace tak zanikla. Ale o tom už mnozí jistě víte...

A tak, ať můžeme v Transformaci dál pokračovat, úspěšně pracovat na vzestupu a naše společnost se mohla duchovně rozvíjet, je potřebné ne-li přímo nutné, jednou proždy udělat pořádný "úklid", zbavit se všeho starého, nefunkčního a začít s čistými, novými, fungujícími energiemi. Pokud tak neučiníme, nehneme se z místa a cokoliv změnit nebude pak možné. Tu nabídnutou šanci bychom neměli propásnout, ale to víme, my změny chceme.

Takže jsme ve fázi kdy se teď věnujeme víc sobě, své Duši, nabíráme potřebnou energií, pracujeme v ÚROVNI SRDCE, s duchovní energií. Takto budeme připraveni na další přívalové vlny fotonového Světla, které jak víme, je stále silnější. Naše buněčná přeměna, transmutace buněk v našem hmotném těle, je sice pozvolná, ale je potřebné navyšovat své vibrace ať zvládneme přijmout tyto vysoké, silné vesmírné energie. Prostě a jednoduše, z nízké frekvece přecházíme na frekvenci vyšší. Tím se chráníme před energetickými útoky temných sil.

Pokud své energie nasměrujeme nesprávným směrem, stáváme se nebezpečni sami sobě. Tohle moc dobře ví druhá strana a využívá ve svůj prospěch. TO NIKDY NEDOPUSŤME.

Neberme jeden druhému drahocenné energie ale naopak ty energie si navzájem dodávejme, pozvedejme je radostí, pochopením, dobrem, klidem, MOUDROSTÍ A LÁSKOU.

Přátelé, věřme, že to dokážeme, jsme silné a vnitřně krásné bytosti - NOVÝ ČLOVĚK, NOVÉHO VĚKU. A tak se i staň. Amen.

S láskou a Světlem PLEJA
Tady a Teď

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2427
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1490
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3152
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2461
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1502
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1305
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1869
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2727
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1361
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1444
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2076
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5867
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1796657
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512780
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444168
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352745
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285489
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274666
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269453
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251866
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239448
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238440
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235270
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234180
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212539
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202564
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184723
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182580
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181599
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174353
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164174
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161663
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159463
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140856
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126582
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122980
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...