Petr Chobot: MIMOŘÁDNÁ MEDITACE


Mimořádná meditace – láskyplná pomoc každému obyvateli planety Země

21.12. v 18-21 hodin - Praha

a samozřejmě i další léčebné meditace a semináře konané v lednu 2017 budou čerpat ze zesíleného energie přicházející v tomto období na naši planetu.

Vstupné 300,- kč (11 Eu) přímo na akci, nebo je možné se připojit na dálku pomocí www.free-planet.eu nebo si vybrat meditaci skrze youtube. Síla se násobí stejným časem a množstvím meditujících. Přidejte se k nám a vytvořme si život, podle svých představ.

Vždy v době kolem zimního slunovratu 21.12. se příliv energie z galaktického středu zesílí a je možné tuto sílu využít k ovlivnění pozitivních změn na planetě Zemi. Toto období trvá každý rok přibližně až do konce ledna. Během společné meditace v těchto dnech můžeme více než kdy jindy zapůsobit soustředěním mysli na pozitivní záměry a tím cíleně změnit své životy. Můžeme nastartovat i změnu podoby našeho Světa.

Cíle meditace na individuální úrovni:

    Odstranit ze života každého účastníka bolest, nemoc a životní omezení
    Spustit proces aktivace jeho skrytých lidských schopností-léčitelských a jasnovidných tak, aby mohl být silný a šťastný

Cíle meditace na společenské úrovni:

    Ukončit věk ekonomické a jiné manipulace a zneužívání lidských bytostí
    Ukončit věk informačního embarga a podpořit úplné odhalení mimozemské přítomnosti a odtajnění skrývaných alternativních zdrojů energie
    Anulovat veškeré snahy o narušení nebo zpomalení vývoje lidstva v nadcházejících letech
    Posílit u každé bytosti v Čechách a na Slovensku a na Zemi touhu po skutečném sebepoznání a osvobození se z nevědomosti
    Podpořit nástup éry, umožňující prožívat všem obyvatelům Země důstojné životy naplněné vzájemnou úctou, laskavostí a kosmickou hravostí
    Vyslat poselství planetě Zemi o tom, že jsme na ni nezapomněli a nenecháme ji dále ničit, znečišťovat její moře a drancovat její povrch včetně pralesů
    Vyslat poselství do vesmíru, že všichni, co to s námi myslí dobře, jsou na Zemi vítáni a my jsme připraveni na přímý kontakt s nimi
    Požádat společně vnitřně ABSOLUTNO-SKUTEČNÉHO BOHA o požehnání tohoto našeho spravedlivého úsilí a o maximální ochranu každého z nás, České republiky, Slovenska a celého lidstva v následujících zlomových letech

Dle andských indiánských vizionářů náš svět vstoupil v r.2012 do období Pachacuti, kdy je doslova „vše převráceno nohama vzhůru“. Je to období velice těžké a náročné a má trvat nejméně do r.2020. Vrcholem tohoto období má být rok 2018, kdy obrovské společenské, demografické a další změny mohou už dosáhnout rozměrů „katastrofy“ kterou lidstvo už dávno nezažilo. Nicméně indiáni nevnímají Pachacuti jako apokalypsu, ale naopak jako velkou evoluční příležitost lidstva. Dle andských „vidoucích“, jimž my říkáme medicinmani, nebo šamani, je tato doba nečekaných gigantických proměn lidstva nutným přechodovým obdobím.

Žijeme totiž na konci velkého cyklu, který trval 26 tisíc let a přibližně v r.2100 už se budeme nacházet ve zcela novém 26 tisíc let trvajícím cyklu. Na konci každého takovéhoto cyklu prochází lidstvo a celá Země neuvěřitelně intenzivními změnami – staré je rozbořeno a z popela a trosek povstává zcela nový svět. Dle andských vizionářů není náš současný svět zdaleka první ani poslední. Indiáni navíc tvrdí, že my všichni v nitru velmi dobře cítíme, že žijeme v „době konce“. Po skončení našeho věku přijde nová doba, neboli nový svět, který indiáni nazývají Taripay pacha. Je to doslova Doba poznání, nebo také „věk, kdy poznáme sebe sama“. Tato doba se sice naprosto plně má projevit až po r. 2100, ale budeme do ní vcházet bezprostředně po konci „doby chaosu a prudkých změn“, tedy už od r. 2021.

Jak dlouho se bude doba zmatků prolínat nebo koexistovat s Dobou poznání záleží dle indiánských vidoucích jen a jen na nás. Také způsob jak proběhne současná „uzávěrka epochy“ je prý plně v naší režii. Vesmír má smysl pro fair play a na konci každého 26 tisíc let trvajícího cyklu nám vysílá specifickou energii která ZESILUJE SÍLU PSYCHIKY. Tedy naše myšlenky získávají v každém období Pachacuti velkou moc tvořit okolní realitu. Od začátku Pachacuti, tedy od r. 2012, prý na Zemi přichází každý rok obří vlna jemné, ale mocné energie z kosmu a to přibližně vždy kolem 21.12. – tedy v době zimního slunovratu. Tato energie v nás působí po celý rok, ale zvlášť silně se projevuje – co se týče realizace našich přání – především během prosince a ledna.

Právě z tohoto důvodu realizujeme speciální meditace letos opět v tomto energeticky výjimečném období. Osobní záměry – životní změny, vyléčení, dosažení cílů – i změny kolektivní budou během těchto meditací silně podpořeny a mají daleko vyšší šanci na uskutečnění. Rozhodně potřebujeme vytvářet a posilovat ty nejpozitivnější scénáře dalšího vývoje Evropy a celého lidstva, neboť situace se zdá být nejen v EU a Blízkém východě opravdu kritická. Andští indiáni nám radí: "nebuďte trestuhodně naivní ani slepí k reálným hrozbám, ale zůstaňte OPTIMISTY a nenechte se pozřít strachem! Doba Pachacuti, v níž jsme se ocitli, je vždy drsná a náročná, ale je to také doba, kdy služebníci skrytého kosmické zla, manipulující po tisíciletí celým lidstvem, odhalí - naivně si jistí konečným vítěžstvím - svoji pravou tvář a my je můžeme následně porazit".

Pradávné andské vědění říká že před 13ti tisíci  lety – právě v polovině nyní končího cyklu – bylo lidstvo naší planety „sraženo na kolena dravcem z vesmíru“, neboli napadeno a zotročeno zvláštní anorganickou formou života, která přežívá v naší atmosféře díky výronům lidského vědomí, k nimž dochází pokud prožíváme bolest a trpíme. Tato forma života je neviditelná bez zvláštních přístupů stejně jako baktérie. Nemá ovšem proteinovou stavbu, architektura „těl“ těchto predátorů je zcela odlišná od čehokoli, co jsme schopni si představit. Jsou to v podstatě jen energerická pole určitého kmitočtu, ovšem vědomá si své existence a usilující o „přežití“. Tato pole „omotala planetu“ jako kosmické pavučiny dávno před naším narozením, dávno před nástupem starověku. „Dravec“ zničil kvetoucí dávnověké civilizace a to tak důkladně, že krom vzpomínky na „Zlatý věk“ v kolektivním podvědomí lidstva nám z těch dob nezbylo už nic.

Mimochodem vzpomínky na tuto idylickou dobu „před okupací“ Země jsou právě v Jižní i Střední Americe neobvykle živé... Indiáni jí říkají „doba Aztlanu“, „věk Paititi“ a podobně. Neviditelným kosmickým „okupantům“ slouží dle indiánů na Zemi úzká skupina lidí, jakýchsi „planetozrádců“. Andští šamani jsou dodnes velkými znalci dějin a díky své schopnosti „číst“ psychometricky z předmětů informace si je jako nesmírně ceněné spolupracovníky najímají dnes dokonce archeologové. Dle těchto jasnovidných šamanů fungovali spolehlivě „planetozrádci“ – pro něž mají i vlastní název Huchasapa – skoro ve všech kulturách na Zemi během uplynulých 13 ti tisíc let! Vždy byli v úzkém napojení na energetické struktury oné cizí životní formy, jejíž projevy se jejich současníkům často jevily jako „démonické“.

Babylóňané, Aztékové, Egypťané, staří Židé a pak skrz náboženské a další vládnoucí kruhy také Evropané – byli drženi Huchasapy po celé generace ve stavu, kdy mohli produkovat co nejvíce tzv. supay kawsay – energetického materiálu, jímž je neviditelný parazit přebývající v atmosféře Země schopen se živit. Huchasapové plnili na Zemi po tisíce let na výbornou svůj úkol a dodávky živin pro Dravce jen zřídka vázly. Ovládali a zotročovali masy pomocí mistrné manipulace psychikou. Této manipulaci my říkáme „náboženství“. Podařilo se jim postavit šikovně lidské bytosti proti sobě – křesťany proti muslimům, muslimy šííty proti muslimům sunnitům, křesťany protestanty proti křesťanům katolíkům atd... Z toto vznikalo na Zemi takové množství válek a násilí, že se potrava k neviditelnému okupantovi valila doslova proudem... Navíc manipulativní ideologie naočkované lidstvu vytvářely podmínky pro vnitřní teror takových rozměrů – inkvizice, vyvražďování súfiů v islámu atd. – že i v „dobách míru“ objem dodávek energetické potravy vzniklé lidským utrpením byl velice slušný.

Huchasapové zlomili na Zemi prakticky veškerý odpor. Aby co nejvíce destabilizovali lidstvo, vzali moc ženám a udělali z nich „bytosti nižšího stupně“. Komunismus i fašismus byly dle indiánských medicinmanů jen další ideologie vytvořené v dílnách Huchasapů. V současné době chtějí Huchasapové – můžeme jim říkat „globální gangsteři, světová stínová vláda, vojenskoprůmyslový komplex, globální prediktor“ atd.. – završit své plány totální likvidací jakékoliv HUMANITY na Zemi která má začít podkopáním lidských práv a humanity v Evropě. Chtějí prosadit na vzdory všemu v EU jako hlavní náboženství politický islám v jeho odlidštěné podobě jako ideologii strachu a absolutní neúcty k životu, člověku, lidské svobodě a základním lidským právům. To jim má umožnit po další stovky let sát z lidstva obrovské dávky supay kawsay – látky umožňující přežití jejich pánovi, neviditelnému Dravci... Spousta věcí – i zdánlivě nelogických -  začne okamžitě dávat smysl, pokud tuto indiánskou verzi reality přijmeme, nebo jsme o ní alespoň ochotni bez předsudku že „my s naší vědou musíme být ti nejmoudřejší na planetě“ uvažovat.

Zdá se, že „situace je neřešitelná“, neboť otrokáři lidstva mají tak říkajíc „navrch“ a navíc – v součinnosti se svým pánem – plánují své operace na rozdíl od běžných lidí v úplně jiném časovém rozpětí, tedy stovky let pro ně nejsou nic... Ale vesmír dle indiánů řídí vyšší univerzální zákony a jejich působení mívá zdrcující dopad na všechny, kdo se postaví tak či onak PROTI ŽIVOTU. Právě ta doba, která se zdá být z pohledu našich otrokářů jejich „zlatým věkem“ nebo jeho začátkem, může být ve skutečnosti jejich nejpravděpodobnějším koncem. „Oni jsou si stále jistější – proto budou poraženi“ – říkají staří vizionáři z And. Lidstvo se potřebuje především dozvědět o existenci svého nepřítele – pak už bude jeho porážka dle šamanů jen otázkou času...

Pokud běžným okem neviditelné baktérie hubí antibiotika, pak tuto jinou neviditelnou a navíc zákeřnou inteligencí vybavenou parazitní formu života spolehlivě likviduje růst našeho sebepoznání a poznání reality jako takové. A právě epocha Taripay pacha, která se nezadržitelně blíží, má být pro lidstvo dobou obrovského vzestupu poznání. Ovšem to, JAK do ní vstoupíme – záleží pouze na nás. Nové lidstvo se může zrodit v sutinách současné civilizace – doslova – nebo nějakým pro nás „přijatelnějším“ způsobem. Nikdo z nás si nepřeje proměnu evropských měst v bojiště. Nikdo z nás si nepřeje rozsáhlé zničující války na Zemi v nastupujících letech. Nikdo si nepřeje vznik nových diktatur a ztrátu svobody slova. Přesto právě přesně tímto směrem nás v současnosti ženou „přední honáci lidstva“.

Co s tím? Je možné, že starobylá indiánská moudrost, která odolala i tak zničujícím útokům, jako byla inkvizice a strašlivá genocida ze strany křesťanského Španělska kdy původní obyvatelé Jižní a Střední Ameriky byli skoro úplně vyhlazeni, nám pomůže zorientovat se v dnešní nelehké době, kdy je opravdu vše „obráceno na hlavu“... Pokud dle indiánů zachytíme energii, která ve vlnách proudí na Zemi v tomto období a naplníme touto energií ty nejlepší „vize budoucnosti“ a našeho vítězství kterých jen budeme schopni, dojde k dějinnému průlomu, který nemá v celé známé historii lidstva obdoby! Lidstvo skutečně setřese své parazity, zbaví se všech „náboženství“ a dalších dravčích ideologií a nastoupí cestu vývoje, na níž dříve či později, ve věku Velkého Poznání, splyne věda, spiritualita, umění i politika a dokonce i medicína a ekonomie v JEDNO.

AUTOR ČLÁNKU: Petr Chobot ZDROJ: http://petr-chobot.eu/

Pro sdílení tohoto článku máme osobní svolení autora. Chcete-li tento článek umístit na svůj web, prosíme, získejte si jeho svolení. Pro zveřejňování na facebooku, libovolně sdílejte přes horní tlačítko SDÍLET.

Nejzajímavější články na našem portálu

 • Je ten muž pro mě skutečně tím pravým?

  Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně běžná hra vášní je na programu tehdy, když se muž, který nikdy opravdu nedospěl, zamiluje do ženy, která si myslí, že z něj možná dokáže "udělat dospělého člověka". Žena, která se Číst dál
 • Návod na život podle Jaroslava Duška

  1. Když se ti něco líbí – řekni to. 2. Když se ti něco nelíbí – řekni to.3. Když se ti po někom stýská, zavolej mu.4. Když něčemu nerozumíš, zeptej se.5. Když se chceš s někým setkat, pozvi ho.6. Když něco chceš, popros.7. Nikdy se nehádej.8. Chceš-li, Číst dál
 • Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA

  Lucie Švecová: Co nám ve škole neřekli aneb pravda o DNA Už delší dobu mi hlavou lítal nápad na článek o DNA. Dneska impuls přišel i ze srdce a tak usedám a píši…. Zde je článek o tom, co v učebnicích biologie nenajdete, nějak se totiž na to „zapomnělo.“ Anebo, se prostě dělá, že to neexistuje, Číst dál
 • ČASOPIS ŠIFRA: V Česku se místo potravin prodávají odpadky

  ČASOPIS ŠIFRA: V Česku se místo potravin prodávají odpadky Hnusnější, zato dražší. Potvrzeno černé na bílém: V Česku se místo potravin prodávají odpadky Ví to každý, kdo byl někdy v Německu nebo Rakousku a navštívil nějaký tamější obchod. Jídlo, které se prodává tam, má úplně jinou kvalitu než to, čemu říkáme jídlo a prodává Číst dál
 • Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY

  Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY Byla jsem oboupohlavní bytostí, mužem i ženou. Ta bytost byla tvořena aspektem muže a ženy, kteří se drželi za ruce a dívali se do jasného světla krystalu, který vyrůstal mezi nimi. Čerpali z něj energii a byl pro ně zdrojem všech informací. Přes jeho záři Číst dál
 • Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily

  Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily Massage in Schools Programme (MISP) je mezinárodní program, který pomáhá ve více než 38 zemích světa zlepšovat kvalitu života dětí ve školách a školkách. Je založen na základní lidské potřebě – pečujícím doteku. Dítě masíruje jiné dítě pod dohledem dospělé osoby, a tak se učí empatii Číst dál
 • Ivo Kotek: Utěšování Vás zničí!

  Ivo Kotek: Utěšování Vás zničí! Známe to všichni. Procházeli jsme nepříjemným životním obdobím a potřebovali jsme se někomu svěřit. Naši přátelé nás vyslechli a hned vzápětí většinou dodávali: “neboj, to bude dobrý” nebo “za pár let se tomu zasměješ”, “vykašli se na něj/ní” atd. Proč nám nebylo lépe? Abych to Číst dál
 • Nikol Březinová: Vibrační vlastnosti drahých kamenů - růženín, aventurín, perly

  Nikol Březinová: Vibrační vlastnosti drahých kamenů - růženín, aventurín, perly Krásný den Vám všem. K našemu dnešnímu novému rudrakshovému náhrdelníku a náramku přináším povídání. Na náhrdelníku můžete vidět kombinaci několika kamenů. Naleznete zde perličky, růženín, ale i nádherný a třpytivý modrý avanturin. Takže abychom to vzali postupně něco málo k perličkám. Perly jsou drahokamy moře. Číst dál
 • Adéla Chytilová: Samota může být lék

  Adéla Chytilová: Samota může být lék Samota není zlá, je to jen způsob, jak se sblížit sám se sebou. Vždy jsem se samoty bála. Byla pro mě symbolem úzkosti, nudy a prázdnoty.Připadala jsem si sama, když jsem měla být bez druhých. Neuměla jsem samotu správně pochopit ani využít. Děsila mě. Nesebeláska Číst dál
 • Ava Chrtková: I řvoucími ústy psychopata k vám může mluvit Bůh

  Ava Chrtková: I řvoucími ústy psychopata k vám může mluvit Bůh V procesu transformace od nevědomého k vědomému životu se stane mnoho věcí, které mohou člověka zcela vyvézt z míry. Nejinak to bylo i u mne mnohokrát v mém životě. Mnohokrát jsem nepochopila proč se to či ono stalo. Postupným procesem práce na sobě a zejména Číst dál
 • Makový olej je vhodný na ekzémy, záněty a pomůže i s lupénkou

  Makový olej je vhodný na ekzémy, záněty a pomůže i s lupénkou Makový olej DiatomPlus je vhodný na ekzémy, záněty a výrazně pomůže i s lupenkou, hydratuje, vyhlazuje a zjemňuje pokožku. Je světle žluté barvy a makové vůně. Při vnitřním užití má mnoho blahodárných účinků, například : při angíně, anémii, revmatických onemocněních, migréně, chronické únavě, doporučuje se při Číst dál
 • Alžběta Matiášová: Jak zmírnit homeopaticky následky očkování?

  Jak zmírnit homeopaticky následky očkování? Očkování je v naší zemi povinné. Je mnoho studií, které potvrzují blahodárné účinky plošného očkování. Je mnoho studií, které potvrzují spoustu škodlivých následků. Jak se v tom vyznat, zorientovat? Já vnímám, že vše má svůj smysl, i když se nám to zdá nesmyslné. Očkování na Číst dál
 • Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy

  Nikol Březinová: Rudraksha - oči boha Šivy Rudraksha je plodem stromu Elaeocarpus granitus, který se vyskytuje nejhojněji na úpatí Himalájí, v Nepálu a Indii. Rudraksha bývá označována, jako oči pána Shivy. Tento výraz vznikl podle legendy, kdy bůh Shiva usedl na zem, začal meditovat za 1000 šťastných a bohatých let pro lidstvo. Číst dál
 • Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to

  Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to Všichni milujeme svůj domov a pocit, že jsme někde doma. Avšak i naše obydlí má svoji paměť a vědomí. Proto se někde cítíme nevysvětlitelně dobře a někde, i když nedokážeme říci proč, se cítíme nepříjemně. A nebojte, dnešní článek nebude zas tak strašidelný, jak říká Číst dál
 • Jitka Bičíková: PROČ SE LYMFA NEMÁ ČISTIT JEN na JAŘE aneb lymfu máme čistit celý rok!

  PROČ SE LYMFA NEMÁ ČISTIT JEN na JAŘE aneb lymfu máme čistit celý rok! PROČ JE LYMFA TAK DŮLEŽITÁ? TĚLO SPRCHUJEME A OMÝVÁME DENNĚ, PROTOŽE NEČISTOTY "VIDÍME". ihned. LYMFU (NAŠE VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ) NEVIDÍME, ALE O TO VÍCE JE ZRÁDNĚJŠÍ, ŽE právě TO, "CO NEVIDÍME", škatulkujeme do pocitu, že to není tak důležité. Pak se "najednou" divíme, "KDE SE VZALY Číst dál
 • Simona Lásková: Příchod nové Duše do života

  Posledních pár let se často stává, že na sezení se mnou si rodiče přivede jejich budoucí dítě (duše). Je to velké požehnání, protože máme možnost urovnat karmu a tím tento vztah prožít na jiné, kvalitní úrovni v radosti a poznání toho, kdo k nám přichází. Číst dál
 • Bez čeho se nemůžete naučit anglicky

  zdenek vanicek anglictina Existuje jedna zcela zásadní věc, která nesmí chybět, pokud se chcete naučit nový jazyk. Angličtinu učím již mnoho let. Ve třídě jsem měl studenty, kterým to na začátku moc nešlo, a patřili mezi ty slabší ve třídě. Číst dál
 • Záhadná Atlantida - nová odhalení a fantastické detaily z alexandrijské knihovny

  Atlantida je zaklínadlem, vyvolává teskné vzpomínky na legendární a lepší časy. Lidé se otázkou této zmizelé pevniny zabývali odpradávna a dodnes jí jsou fascinováni. Jsou to ale všechno jen pověsti, nebo mají báje pravdivý základ? Badatelé, spisovatelé i laici se v moderní době nad legendou Číst dál
 • Lucie Oravcová: Křemelina zázrak pro odkyselení organizmu a detoxikaci

  Lucie Oravcová: Křemelina zázrak pro odkyselení organizmu a detoxikaci CO JE KŘEMELINA? Rozsivky z kterých je tvořena křemelina jsou jednobuněčné organizmy, které žily před 300 miliony let v oceánech. Z křemičitanu získávaných z mořské vody si tvořily jemnou skořápku. Když odumřely, ukládaly se jejich mikroskopické skořápky na dně moře. Během staletí se jich uložily Číst dál
 • Časopis Šifra: Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Dva včelaři vyrazili do boje za jejich záchranu

  Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Jablka, jahody, okurky, med… Přibližně třetina našich potravin závisí na rostlinách, které opylují včely. Na celém světě probíhá dramatický úhyn včelí populace, který je podle odborníků zapříčiněn monokulturami, parazity a pesticidy. Dva biovčelaři ze severního Německa už toho mají dost a rozhodli se s tím Číst dál
 • Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí

  Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí Otázka zdravého sebevědomí souvisí především s pocitem vlastní hodnoty. Naše společnost nám vštěpuje, že velikost naší hodnoty se úměrně zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tom, jak se dokážeme přizpůsobit očekávání svého okolí. Jestliže nás v minulosti naučili, že nesmíme vyčnívat z řady, máme být Číst dál
 • Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička?

  Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička? Na základě článku o „silných ženách“ přicházím s dalším tématem, které by mohlo lépe osvětlit celou bublinu kolem silných žen. Mnoho z vás totiž tento, skoro už fenomén, chytilo za špatný konec. Naštěstí ne všechny. Vzaly jste si tento článek jako omluvu, proč máte špatné Číst dál
 • Karel Gott: Bojím se o tento svět: "Běh světa řídí ilumináti, lóže a mysticko-okultní organizace."

  Obálka Magazínu Lidových novin Když už se Karel Gott rozhodne vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. století, globalizaci nebo třeba o Václavu Havlovi je silný zážitek. Matador české pop-music na chvíli odloží svůj charakteristický Číst dál
 • Magazín BIOOO: CO JE VAZELÍNA A PROČ JI MAJÍ RÁDI VÝROBCI KONVENČNÍ KOSMETIKY?

  CO JE VAZELÍNA A PROČ JI MAJÍ RÁDI VÝROBCI KONVENČNÍ KOSMETIKY? Existuje taková vtipná průpovídka, že máme rádi „přírodní“ kosmetiku s vazelínou, protože ropa je přece z přírody. Je to narážka na „přírodní“” kosmetické přípravky, které jsou plné této ropné složky, a je hodně důvodů, proč bychom ji rádi mít neměli. Z přírody je leccos a Číst dál
 • Jitka Bičíková: PROČ VÁS BOLÍ NOHY? - Duchovní příčina

  Jitka Bičíková: PROČ VÁS BOLÍ NOHY? - Duchovní příčina Pobolívají vás stále lýtka, i když jste v klidu? Cítíte v nich napětí, bolest, palčivost, horkost, někdy křeče či tepání? Pak zde mluvíme o tzv. "syndromu neklidných nohou". Z duchovního hlediska přeloženo: "Syndrom nezastavení toku našich úporných myšlenek na vše, CO MÁTE POCIT, ŽE MUSÍTE Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
national cpr association