Silviya Valkova: Práva planety Země

Země je živá. Doufám, že už to došlo každému rozumnému člověku. Dokonce i někteří vědci už to začínají tvrdit ve své teorii Gaia (viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_Gaia).

Nacházím se teď v období svého života, kdy si většina lidí pořizuje vlastní bydlení. Ačkoli já sama jsem nikdy neměla pocit, že jsem o něco ochuzená, či přímo chudá jen proto, že bydlím v podnájmu. A rozvíjení ducha bylo pro mne vždycky důležitější, než vlastnictví hmotného majetku. Cítím potřebu odstěhovat se do přírody, založit si zahrádku a permakulturní jedlý les.

A tak se již rok zabývám otázkou hledání vhodného pozemku za přijatelné peníze. Och jak zesíťované jsou zákony, které vám znemožňují odstěhovat se do přírody a svobodně tam tvořit. Územním plánem obcí a rozdělením pozemků na různé druhy počínaje a povoleními ke stavbám studní, ČOV apod. konče. Ze začátku jsem tím byla jen frustrovaná, ale dnes mi došla celá ohyzdnost daného tématu.

Moji drazí vlastnit zemi je samo o sobě porušením duchovních zákonů.

Země – Gaia je sama obrovským starým a moudrým organizmem. Člověk, který tvrdí, že vlastní její část, je jako mravenec který by tvrdil, že vlastní kus dřeva, po kterém chodí. Jsme jako řada blech, jež si s pýchou myslí, že může vlastnit kus psího kožichu a dělají všechno možné jen proto, aby si své vlastnictví podrželi.

Ale my jsme pouze návštěvníci na této planetě. Nemáme právo ji vlastnit.

Otázka vlastnictví půdy vznikla jako jeden z klamů, jež mají regulovat a zotročovat lidi a dovolit jen několika málo z nich – králové, církev, lenní pánové, šlechta, faraoni, emirové atd. mít podmínku pro zneužívání schopností, práce a dovedností poddaných, ergo většiny lidstva.

Pokud totiž jako rodina, kmen či komunita obýváte určité území, používáte svou tvořivou energii a komunikujete se zvířaty a rostlinami, hladoví nikdy nezůstanete. Z kamenů, či poražených stromů se dá udělat obydlí, z klacků se dá zatopit a zasadíte-li si vlastní obilí, ovoce či zeleninu, budete mít spíše nadbytek. Já jsem si letos pouze založila malou truhlíkovou zahrádku na terase uprostřed města, ale i tak mám tolik rajčat, že dokonce zavařuju na zimu.

PŘÍRODA DÁVÁ.

Ano, chce to fyzickou práci. Ano i mě nikdy nebavilo na zahradě u rodičů okopávání a pletí. Ale právě tím, že jsme se kdysi odstěhovali z města na vesnici a měli zahradu, jsem si uvědomila, že chudoba existuje pouze v lidské mysli. Pokud s přírodou komunikujete, vždycky vás obdaruje. Když do ní trochu investujete, vrátí vám to dvojnásob. My se jen musíme naučit účelně hospodařit s jejími dary.

Ale nebuďme zoufalí, když se byrokratický systém chce napít naší krve, trochu mu ji dejme. To nás nezabije. Já jsem však rozhodnutá, že když si koupím pozemek, budu pouze správcem a léčitelem daného území. To já mám sloužit přírodě a matce Zemi, pomáhat ji a opatrovat… a nikoli naopak.

Z mé duše se mi několikrát vynořily vzpomínky na životy na jiných planetách, kdy moje humanoidní formy, které se více či méně podobaly pozemskému člověku, vždy sloužily planetě, kterou obývaly jako opatrovníci souše. V podstatě to znamená, že svými energiemi vytváříte most mezi přílivem hvězdných energií a energií přírodních a tím umožňujete vývoj planety a její transformaci. Zároveň však udržujete její přirozenou rovnováhu, ať už se jedná o přemnožení nějakého jejího druhu, nebo naopak jejich sníženého počtu jedinců a potřeba záchrany.

I my tady v Evropě jsme kdysi byly opatrovníky nespočtu lesů, které jsme obývali. Však si vzpomeňme na druidy, na šamany a na pravěké obřady, které chránili a opatrovali přírodu.

Bohužel s nástupem křesťanství se mnohé změnilo.

Teď se sami chováme jako rakovina, nedbaje své vlastní přirozenosti oddělujeme se od přírody. A pak se divíme, že zažíváme chudobu, alergie, civilizační choroby, deprese a tak podobně.

Já osobně se už od devíti let věku, tedy od dětství zabývám otázkou ekologie a hlavně možnosti vývoje ekologicky přijatelných technologií. Proto jsem se kdysi také dala na vědu. Během svých studií a práci v prostředí univerzitního výzkumu jsem ale zjistila, že většina lidí, to má bohužel jinak, než já.  A technokratický materializmus této společnosti je prostě špatný. Už jako dítě jsem nemohla pochopit, jak někdo může být tak nebetyčně hloupý, aby ničil přírodu, která vytváří hmotu jeho těla a celý život ho vyživuje.

Konec konců to právě planeta Země nám dává buněčný materiál pro naši tělesnou podobu. Naše fyzické tělo je její součástí. Jsme samy sebou, ale zároveň jsme orgány této planety. A tak jako nám slouží naše vlastní orgány i my sloužíme a pomáháme matce Zemi.

Ale jak ji vlastně právě v této chvíli pomáháme?

Nu, někdo z nás se chová jako rakovinotvorná tkáň, ale mnozí už se začínají měnit. Začínáme cítit sebe i přírodu mnohem intenzivněji.

Ve skutečnosti jsme totiž my lidé pro transformaci přírody právě teď velice cenní. Jak jsem se již zmiňovala dříve, humanoidní rasy, které představují tělesnou matrici pro převtělování kosmických andělů, vytváří na planetách vždy energetický most mezi nebem a zemí. A tak právě teď když je Země doslova bombardována světlem z centrálního slunce Plejád, Alcyone a z centra galaxie Zlaté růže (bývalá Mléčná dráha), je potřeba, aby některá její součást tu energii vstřebávala a mohla ji převádět do energetických celků, které jsou blízké živočichům a rostlinám.

A to jsme právě teď, my lidé.

My máme schopnost multidimenzionality, což se projevuje tím, že máme více energetických těl, vzájemně souvisejících s čakrami. Takže jsme schopni zachytit vibrace až z 10D a pomocí své vlastní transformace tyto energie vstřebat a převést na 5D a 4D, kde už je s námi sdílí také příroda. A tím pomáháme planetě se transformovat skrze nás. Proto jsme teď tak důležití a planeta Země nám dovoluje se tu rodit v tak velkém počtu.

A ano, jistí temní zpátečníci, typicky v Číně se tomu brání a ze zdánlivě logických důvodů omezují porodnictví, čímž vytvářejí paradox. No a pak si karmu, z toho vzniklou, budou muset sami zpracovávat.

Ale vraťme se do Evropy.

Na mě teďka velmi pozitivně působí možnosti pěstování vlastní potravy. Jelikož se léta již pokouším přejít na vegetariánskou stravu a maso jím zřídka a pouze kvůli dohodě s matkou Zemí (je to na její žádost kvůli energoinformačním dračím matricím mé duše), připadá mi to jako optimální řešení. Navíc mám při práci zdravý pohyb a klidnější mysl. Což je skvělé.

Ano i mé vlastní duši se jezení masa, tedy zvířecích mrtvol zdá poněkud nekrofilní a již od roku 2008 jsem měla s přírodou nespočet diskuzí na toto téma. Překvapilo mne, když mi sdělila svůj koncept vývoje pomocí sdílení hmoty.

Je to docela zajímavé, ale když my sníme rostlinu nebo zvíře, nasáváme do sebe zároveň i jeho duchovní a aurickou složku energie. Pak ji pomocí střevní mikroflóry smícháváme s vlastní energií, a pokud vibrujeme na vyšším duchovním stupni, jsme schopni tu energii vrátit vibračně obohacenou o naši složku ducha. A zároveň potravu vracíme i fyzicky nejlépe ve formě kompostu opět obohacenou o naše složky DNA, vstřebává se to do půdy a z ní pak rostou rostliny, které snědí zvířata atd.

A tak běží koloběh přírody.

Bylo mi sděleno, že jezením zvířat oním zvířatům umožňujeme, aby se v budoucnu mohli převtělovat do lidského těla, neboť jejich tělo s tím naším energeticky smícháváme. Na druhou stranu je však potřeba, abychom se udržovali ve vibračně co nejvyšším stavu a abychom si odpustili to neustálé týrání zvířat. Kdysi lidé chovali zvířata na svém dvorku, starali se o ně, dávali jim svoji pozornost, dělili se s nimi o rostlinnou potravu. A zvířata to cítila a právě proto nám umožňovala to kanibalizování na jejich tělech. Navíc byla zvířata ceněná a zabíjelo se jen pro vzácné návštěvy a ve svátek.

No a dnes? Sami si udělejte představu. Mě se chce zvracet, jenom když pomyslím na „výrobny vajec“, „masokombináty“, „kravíny“ a tak podobně.
Tento technokratický materialismus je špatně, vážení přátelé. Zabíjíme tím planetu Zemi.

A ONA MÁ PRÁVO ŽÍT A VYVÍJET SE!

Nebuďme však negativní. Každý z nás již vědomě či podvědomě cítíme, co je optimální pro naši budoucnost na tomto světě. V těchto letech jen zažíváme počáteční turbulence a neshody v oblastech, kde jsme stále vázány se starým technokraticko-materialistickým systémem civilizace. Lidé kolem nás přitom nemusí být špatní, ale většinou natolik oddaně věří lžím, kterými jsou krmeny v běžných masmédiích, že třenice a hádky můžou stejně vzniknout.

Odpusťme jim a odpusťme i sobě. Vždyť my jsme přece měli také kdysi iluze, a pořád ještě nějaké ty zbytky máme.

Myslím, že když se dostatečné množství duchovně obrozených lidí spojí, přežije byrokracii a začne skupovat sousední pozemky v obcích, tak ano… budeme dlužit bance, ale současně budeme mít příležitost prokomunikovat si s přírodou její potřeby na tom daném území a v nějaké spolupráci jí můžeme pomoct. Třeba tím, že si jeden soused založí permakulturní farmu na pěstování jedlých plodin, druhý si založí chovnou stanici pro kozy a ovce a z jejich mléka budou dělat sýry a tak podobně. Vždyť si přece můžeme navzájem pomoct i bez běžné byrokracie, od toho jsme přece lidi. Pomaličku pomaličku tak začneme vytvářet základy nového způsobu života.

A možná, že se mi budete divit, ale tato společenství už vznikají.

Naštěstí je tady v Čechách velké množství převtělených druidů a šamanů, kteří mají cit pro přírodu a i když se v mládí setkají s alkoholem nebo mariánkou, co na tom. Důležitá je čistota jejich srdce. Protože právě ta je ve zralém věku vybídne k energetickém čištění přírodních zón, kooperaci s lesními a lučními vílami, dévami a skřítky. A pak je k přírodními způsobu života jen pouhý krůček.

Uvědomme si tu obrovskou lásku, která nás pojí s matkou Zemí. Přestaňme se již chovat jako sobecké rozmazlené děti a dospějme do svých pravých já. Pak konečně budeme schopni poznat její práva, respektovat je a stát se pravými opatrovníky přírody na pevnině tak, jak je to pro nás přirozeně dané.

Položme tak spolu základy nového světa.

A mějme se krásně!
Silviya Valkova, PhD.


Silviya_ValkovaAutorka článku Ing. Silviya D. Valkova, PhD.

Andělé jsou neviditelnou silou stvoření a strážný anděl představuje první článek, který nás spojuje s neviditelným světem. Úkolem strážného anděla je, aby nás učil a provázel. Andělé nám pomáhají stavět na vědomostech, které jsme již získaly jinými prostředky. Spojují jednotlivé informace a pomáhajínám objevovat základní vzorce, abychom tak dosáhli hlubokého vhledu do podstaty Božího stvoření. 

www.andelebezhranic.estranky.cz


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 180
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 146
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1959
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 216
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 304
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1519
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 643
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 654
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 2897
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 795
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 976
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1120
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2013947
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515319
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456668
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292588
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282135
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272673
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259146
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250507
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249073
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242699
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240424
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215047
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206432
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187955
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186428
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184223
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176486
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166597
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163207
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161000
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142633
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128102
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124439
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122389
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...