Pleja Světlo Krystal: PRAVDIVOST DUŠE

Už po generace je v lidech zakořeněné, že se mají od sebe oddělovat, podle toho jak vypadají, jaký je jejich vzhled, barva kůže, inteligence, jaké mají povolání, tituly, hodnosti, jak jsou úspěšní. Tuto oddělenost jim po celou dobu předkládá nefunkční systém, napojený na matrix. Systém je nastavený tak aby člověk neposlouchal hlas své Duše, neřídil se svým srdcem, ale starými naučenými vzorci (programy), které mají za cíl lidi rozdělit. Je to součást matrixu, uměle vytvořeného programu, kde je jeho úkolem ovládat lidskou mysl.

Pojďme si teď něco povědět o DUŠI.

Jestli je člověk bílý, černý, žlutý či rudý, je v podstatě jedno, na barvě přece nezáleží ale co má člověk uvnitř za Duši. Není to o formě, o fyzickém pojetí, je to o naši Duši, o jejím obsahu.

Na druhé nazíráme otevřeným srdcem a nevyzdvihujeme jak kdo vypadá, jaký má vzhled, rasu, ale to kým skutečně je - PRAVDIVOSTÍ DUŠE.

Vnímejme se jako celek, jedno - jednota, ne jako rozdělenost - dualita.

Člověk se má ukazovat v tom nejkrásnějším a nejlepším co v něm je, ale pokud se víc projeví jeho stinná stránka, mnohé vypoví o jeho DUŠI, o síle DUCHA, o jeho ROLI v tomto životě.

Chci podotknout, že to co ve svých článcích, sděleních, předávám, míří také i k těm, ke kterým mířit má a je potřebné o tom stále informovat.


Ano, postupně se to v nás otevírá, ale jelikož nejsme všichni stejní, pocházíme z různých úrovní Bytí, stupňů vývoje Duše, tak ani nekráčíme stejným tempem. Proto mějme dostatek pochopení a trpělivosti pro ty, co jsou na duchovní cestě pomalejší a neudrží stejné tempo s těmi co kráčejí před nimi. Vše je o síle našeho Ducha a aby ta síla byla probuzena, vždy se objeví něco, co nás má takříkajíc "nakopnout" :-D prostě přijde ten prvotní impuls z vyšších úrovní - vnitřní hlas (naše vyšší Já) sen, znamení, spřízněná Duše, informace, zpráva, telepatický kontakt se světelnou bytostí, cokoliv, aby člověk víc o sobě zapřemýšlel a zažehnul v sobě světelný plamínek. Je to pro nás vskutku naplňující a osvobozující pocit, potkat se se sebou samým, s pravdivostí své Duše.

Každý má svou vlastní Duši, o kterou má láskyplně pečovat, být s ní ve spojení a umět jí naslouchat. Nikdo jiný nám totiž nepoví toliko o nás samých, než naše Duše, která má v sobě mnoho, mnoho vědění. Nese si sebou vícero energetických otisků, zápisků, kde všude se nacházela, v jakých světech žila, jaké dimenze obývala, co prožila a co dobrého či zlého učinila (karmické zatížení). Kolik životů, tolik zkušeností. Čím starší Duše, tím i zkušenější (pozn.- přesnější znění zkušená Duše). A jak už tady bylo řečeno, nejsme všichni stejní a cestou vzestupu nekráčíme stejným tempem. Z učení duchovních Mistrů na Zemi víme, že v téhle věci se máme hluboce chápat, respektovat názory (pravdy) druhých a vzájemně si předávat své zkušenosti. To nás stmeluje do celku a je nám přirozené.

Nestyďme se dát najevo co skutečně cítíme. Duše miluje klid a jen s vnitřním klidem se mnohého zvládne a vyřeší.

Duše je takovým našim duchovním chrámem, a jak se o ten náš chrám budeme starat, tak v takovém stavu ho budeme mít. Nepečujeme tedy, jen o své fyzické tělo, o svůj lidský šat ale také o svou Duši, o svůj duchovní chrám. Pečujeme o ni s důkladnou péčí, zaslouží si šetrné zacházení, vždyť tolik toho po mnoho našich životů prožila. Proto dobře naslouchejme své Duši, jen ona nám může povědět, co je naší součástí, co k nám patří a co nepatří. Nikdo nám o nás nepoví víc, žádná kniha, žádný jiný člověk, než-li naše Duše. A vězte, kolikrát napovídá dost hlasitě a s velkou důrazností, jen k ní nesmíme být hluší. Poté se nám pak otevírá komunikační kanál k našemu vyššímu Já, které ze začátku můžeme vnímat jako našeho strážného Anděla.

Pravdivost své Duše vždy vyzdvihujeme nad velikášstvím, popularitou, slávou. Naši Duši je vlastní pokora.

NAŠE PRAVDY A NÁZORY

Ve své podstatě každý z nás má pravdu dle úrovně svého vědomí, jenže v hustotě v jaké se nacházíme, je zcela bezvýznamné se o své pravdy přít.

Každý z nás má právo vyslovit svůj názor, svou pravdu, tak jak to zrovna vidí a cítí, ale měli by jsme si také i uvědomit, že s našim názorem druhý člověk souhlasit nemusí, tak jako my nemusíme souhlasit s tím jeho. A když už se stane, že s někým či něčím nesouhlasíme, názorově se neshodneme, je potřebné si také i uvědomit, že ze všech těch obrovských vesmírných dálek jsme na Zemi nepřiputovali, abychom se o své pravdy dohadovali, ale vibračně to tady pozvedali a zasévali láskou. Své Světlo jsme přišli ukotvit do hmoty, a ne aby se hmota (3D) ukotvovala do nás, tedy do naší hlavy, do mysli.

V podstatě každý má svou pravdu, kterou vidí ze svého úhlu pohledu, ze své úrovně vědomí. Jenže v tak nízké hustotě v jaké se nacházíme, je vskutku bezvýznamné se o své pravdy přít a nechávat se stavět jeden proti druhému. Někteří lidé se pro své názory stávají až fanatickými a neuvědomují si, kým skutečně jsou, proč tady jsou a s jakým posláním přišli.

A tak i moje slova, mé myšlenky, berte jako pravdu druhé Duše, tak jak to vidím ze svého úhlu pohledu. Nemám v úmyslu nikoho přesvědčovat, jen předávám informace, které předat mám a chci, protože to tak chce moje Duše a cítí moje srdce.

Neopomínejme jedno, že naše pravdy, názory, informace slouží pouze k inspiraci, ne aby jsme druhé přesvědčovali, že naší pravdě musí uvěřit. Každý si to musí v sobě zpracovat sám. Je to rozvoj Duše.

Nalezením své Duše a lásky ve svém srdci, záhy zjistíme, že je to nejčistší, nejhlubší a nejkrásnější, co jsme nalezli.

A tak se i staň.

S láskou a pravdou PLEJA
Tady a Teď

Vyňato a upraveno z článků - Pravdivost Duše a Něco k zamyšlení od Pleja Světlo Krystal

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Sdělení k energiím -Transformace


Hana Sahhu-arah: rozhovor s průvodkyní hvězdných duší 


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč