Blanka Kochová: Vývoj duše

Byla stvořena duše. Ve své čistotě si neuvědomovala svou zranitelnost a neviděla nic než věčné Světlo. Procházela se nebem a obdivovala je. Došla až k temnotě a ve své nevědomosti a víře, že existuje jen Světlo, ji chtěla poznat a tak jí část přijala do sebe. Duše uviděla polaritu Světla a temnoty. Začala chápat sebe sama jako něco samostatného (specifickými emocemi se odlišila od ostatních duší, které měly zase jiné emoce, které byly jejich vlastními temnotami).

Počala se strachovat, co s ní bude, když spatřila Zemi a na ní lidské bytosti, každou s kouskem temnoty v sobě. Plna naděje, že je to místo, pro něž byla stvořena, a kde může být užitečná, inkarnovala se na Zemi. Především chtěla pomoci v boji proti temnotě, protože stále viděla podstatu Světla v sobě, ale také se chtěla vypořádat se svým vlastním kouskem temnoty. Byl jí tedy svěřen její první úkol pro její první inkarnaci, kterou si sama ze své svobodné vůle zvolila. Zavřela oči a se vší láskou a touhou pomoci skočila.

Když znovu otevřela oči, spatřila chaos, temnotu a lidská krveprolití. Zapomněla.

Ve svém zapomnění viděla lidské bytosti kolem sebe, jejich kousky temnoty v nich. Zapomněla, že jejím posláním je nést Světlo a více není třeba. Chtěla se přiblížit lidem, a tak do sebe začala nabírat více temnoty. Po opuštění inkarnace si na základě přijatých pocitů viny a přesvědčení, že je třeba, aby něco odčinila vlastním utrpením, sama zvolila další inkarnaci. Opět zapomněla. Už nebyla schopna přijímat sebe, své Světlo ani Stvořitele. Zapomněla i na něj. Čekal ji vývoj její duše.

Vývoj duše od jejího stvoření po návrat k Stvořiteli

Duše prochází od svého stvoření (oddělení se od Stvořitele) ve svém vývoji několika fázemi, až dojde k touze po životě a poprvé se inkarnuje. Během výběru životního úkolu a samotného prožití jedné inkarnace projde určitým vývojem, až se dostane opět k touze po životě. Tento cyklus opakuje během svého vývoje stále dokola, kdy její prožitky rostou, až se dostane k poslední inkarnaci tady na Zemi.

touha duše zůstat u Stvořitele →

→ pocit duše, že nemůže žít sama bez Stvořitele (přesvědčení, že po oddělení se zůstane sama) →

→ pocit duše, že nemůže žít nadále ve Stvořiteli (přesvědčení, že byla stvořena, aby se oddělila, touha po nepoznaném, touha splnit Stvořitelův /Otcův/ úkol) →

→ přesvědčení, že musí odejít od Stvořitele →

→ pocit vlastního omezení tím, že už není nadále součástí Stvořitele (duše si nepřipadá celistvá) →

→ duše má pocit, že když už není nadále součástí Stvořitele, musí do sebe přijmout temnotu (pramení z nepochopení, nevědomosti duše, její zvědavosti a touze splnit své poslání, které nepochopila správně) →

→ ztotožnění se s lidmi (duše v nich vidí stejnou temnotu jako v sobě) →

→ obeznámení se s lidmi (duše přejímá lidské) →

→ touha po životě (duše se inkarnuje a skrze inkarnaci se snaží o návrat ke Světlu skrze lidské žití) →

→ odmítnutí lidského bytí (duše nachází v lidském bytí temnotu a není schopna vidět ráj kolem sebe) →

→ odhodlání jít dál (duše v sobě nachází sílu sobě vlastní a nevzdává svůj životní úkol) →

→ přijetí Stvořitele do sebe (duše do sebe skrze vlastní očistu přijímá Světlo a skrze Světlo Stvořitele) →

→ duše v sobě nalézá pokoru před bytím na Zemi (duše nalézá pokoru k životu) →

→ duše ve své lidské roli přijímá svou životní cestu (duše ve Světle přijímá úkol od Stvořitele) →

→ přicházejí poznání a pokora →

→ nachází v sobě lásku, Světlo a život →

→ touha duše znovu být / žít → po opuštění těla se duše opět vrací do bodu touhy po životě →

Vývoj duše skrze inkarnace

Vývoj duše během inkarnací si můžeme představit jako vír. Jak prožitky a uvědomění duše rostou, vír se rozšiřuje, až duše dojde ke své poslední inkarnaci. Během cesty projde její vývoj několika fázemi.

duše inkarnace vibrace čakry zrození

  1. fáze – Skrze Stvořitele duše žádá ve své nejlepší víře a v lásce k němu i ke světu o možnost podílet se svým S větlem na tvorbě světa k obrazu svého tvůrce. A skrze svět jej moci prožívat.
  2. fáze – Duše, odhodlána splnit svůj úkol, přijme přesvědčení, že k jeho splnění v sobě potřebuje nést temnotu, vytvoří si na ni vazbu a přijme do sebe první negativní emoce (vytvoření přesvědčení může mít různé důvody). Duše postupuje skrze inkarnace, postupně se vymaňuje z některých negativních emocí (odžívá je) a nabírá do sebe další. Odkloní se od Světla a přestává přijímat sama sebe. V určitém stupni vývoje je schopna přestat se odmítat, přijmout se a začít do sebe opět přijímat S větlo a skrze ně se přiblížit zpět ke Stvořiteli.
  3. fáze – Strach přijmout sama sebe a svého Stvořitele skrze Světlo plně odchází. Nahrazuje ho láska ke S větlu a životu. Duše si začíná uvědomovat svou schopnost tvořit, svou sílu a vnímá se opět jako součást celku. Nachází v sobě opět skrze lidský život rovnováhu, klid a vyrovnanost lidského života. Zapomíná na všechny křivdy, strachy a nenávisti, opouští své vnitřní domnělé války a připravuje se ke konečnému přijetí.
  4. fáze – Duše se již vymanila z nejtěžších prožitků, nalezla krásu v lidském bytí a je připravena odpustit si všechna selhání, která si nese z minulých životů. Skrze odpuštění sama sobě nalézá odpuštění vůči svému Stvořiteli (naše lidská část mu dávala podvědomě za vinu vše, čím jsme si v inkarnacích prošli, navzdory tomu, že vše byla naše svobodná volba).
  5. fáze – Duše je nyní plně spjata se sebou sama. Opět nalezla cestu ke svému Světlu, zanechala za sebou své poslední lidské křivdy a je plně připravena splnit svůj poslední úkol, kterým povede ostatní skrze temnotu ke Světlu.

Jmenuji se Blanka Kochová a pomáhám lidem při hledání emocí, bloků, programů a přísah, které je potřeba odstranit na cestě k řešení fyzických či psychických zdravotních problémů, obtížných životních situací a vztahů.

Spolupracuji s terapeutkou Danou Trávníkovou: www.danatravnikova.cz

Článek smí být šířen a kopírován jen se souhlasem autorky. Web Příznaky transformace má osobní souhlas autorky k jeho zveřejnění. Pro sdílení na sociálních sítích použijte tlačítko Sdílet v záhlaví článku.


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč