Meg Benedicte: SVĚTOVÝ RESET

Průchod skupinou fotonů proudících z velkého centrálního slunce trvá 2 000 let. Každý velký cyklus je pozoruhodně podobný globálními změnami klimatu, zvyšujícími se teplotami, tání ledových čepic, stoupající hladinou moře, klesajícím pobřežím, nedostatkem potravin a vody, prohlubujícím se rozdílem mezi chudobou a bohatstvím, nemocemi a pandemiemi a neustálým válčením ve světě.

Všechny historické známky kolapsu civilizace jsou zde nyní zřejmé, protože struktury, které již nejsou udržitelné, odpadají. Můžeme se poučit z chyb našich předků a zaměřit své vize a záměry na nejvyšší možný výsledek pro lidstvo a Gaiu.

Galaxie, fotony, NWO, DNA a reset do zlatého věkuStejně jako laserové světlo přenáší nekonečné proudy videí a zpráv z mobilních telefonů pomocí optických vláken, galaktické fotonové světlo přenáší vyšší vědomí do lidské DNA prouděním z velkého centrálního slunce. Během 2000 letého rozpětí uvnitř fotonového pásu pohltí veškerá lidská DNA nový vibrační vzorec Božské inteligence, osvícené supervědomí duše.

V současné době jsme uprostřed globálního nastavení nulové zóny. Nulová zóna je vytvořena, když se energie rozšiřuje, roztahuje a rozkvétá směrem ven, pak je otřesena zvenčí, což způsobí, že předchozí svět nebo systém reality se zhroutí dovnitř na sebe. Staré zakořeněné vzorce a systémy se rozkládají. Staré roztříštěné světy již nelze obnovit na původní místo.

Nulové zóny se mohou vyskytovat ve velkém měřítku, ovlivňují mnohé nebo ve vaší vlastní bytosti. Vytvářejí prostor, ve kterém se rodí nové reality. V důsledku pandemie svět prochází globálním resetem, protože se vše vypíná a všichni zůstávají doma. Nastává čas rozjímání.

Kdykoli nastane start „nového začátku“, přináší to s sebou ukončení zastaralých podmínek. 2020 je rokem fyzického vzestupu. Jsme nuceni opustit vše, co nám neslouží nebo omezuje náš vývoj. Musíme se uvolnit od nevyvinutých emočních vzorců chování, posedlostí nebo pronásledování. Když nás přestane rušit veškerá činnost okolo a my se ztišíme, „pauza“ odhalí nerovnováhu.

V důsledku vzestupu do šířky pásma s vyšší frekvencí / vědomím, klesají nižší, hustší zkreslení reality a nahrazují se harmonickými harmonogramy vyšší dimenze. V klidové „pauze“ mezi neustálým kolapsem a expanzí, nádechem a výdechem vidíme, jak se náš dynamický vesmír neustále znovu vytváří. Je to přirozený puls života, jako vesmírný tep, který podporuje náš vesmír.

Svět, zeměkoule, DNA, vesmír, fotony, aktivaceKdyž neutralizujeme polaritu mezi světlem a temnotou, odstraní to strach, a umožní nám žít ve vědomí jednoty a začít vyjadřovat milující soucit. To umožňuje duši dobít energií nižší těla a oživit je, obnovit harmonii a rovnováhu. Všechna „nepotřebná zavazadla“ ve formě negativních emocí a myšlenkových vzorců, které byly uvízlé a uložené z mnoha minulých životů a ze života současného, se tak mohou snadno uvolnit.

Nositelé světla jsou rozmístěni po celé planetě s cílem destabilizovat kontrolní systémy a povznést lidstvo a Gaiu do vyššího vědomí LÁSKY a harmonie. Je vaším účelem, abyste byli tady a teď. Je to právě vaše duchovní odhodlání přeměnit stín, který posune lidstvo do harmonické civilizace. Dovolte strachu a úzkosti od vás plynule odejít do lásky. Přijměte svou Božskou přítomnost duše v centru svého srdce. Jste živým ztělesněním soucitu a přijetí - pracovník světla s cílem a smyslem.

Jak se globální matice rozkládá, právě teď je ve hře několik odlišných paralelních zemských rovin - fyzikální svět 3. dimenze (výška, šířka, hloubka), astronomická rovina 4. dimenze (čas a prostor) a planetární zemská rovina 5. dimenze (také nazývána, Nebe na Zemi, Nová Lemurie, Nová Země) vědomí jednoty. V těchto paralelních zemských rovinách je spousta paralelních časových os, z nichž si můžete vybrat. Během globálního resetu čelíme bodu výběru.

Příchod brány „444“ 4. Dubna signalizuje, že vstupujeme do další fáze vzestupu - kvantový skok do vyšší dimenze vědomí. V esoterické numerologii je 444 symbolem pro Archanděly. V současné době přijímáme přenosy andělské energie, aby nás připravily na toto obrovské navýšení vědomí.

Svět, zeměkoule, DNA, vesmír, fotony, aktivace4. Dubna také dochází k přesnému zarovnání Jupiteru spojeného s Plutem při 24 ° v Kozorohu. Jupiter rozšiřuje a zesiluje aspekty extrémů Pluta. V současné době zažíváme tento jev v celosvětovém měřítku, když se „malé věci stávají velkými“, protože koronavirus dosahuje maximálního rozpětí ve světové pandemii. Jak tento tranzit ovlivní vaši životní realitu? Čeho byste chtěli přitáhnout do svého života více? Spojení Jupiter a Pluto může vést k novým objevům, novým inovacím, novým poznatkům.

Tento tranzit posiluje osobní zaměření a vede k dosažení toho, co vás doopravdy zajímá. Během světové „pauzy“ pomáhá Pluto při odlupování iluze, klamu a lstí, aby odhalil základní pravdu o všech záležitostech. Během této nestabilní doby rychlých změn vše, co nereaguje na pravdu, odpadne, takže můžete žít život, který má účel a smysl.

Problémy, které se objeví během tohoto spojení, vyžadují promyšlené hodnocení a inovativní řešení - rozhodování o tom, o co je třeba pečovat a rozvíjet a čeho je třeba se zbavit a nechat jít. Přecházíme ze struktury uhlíku na krystalickou strukturu DNA. Všechny nepodstatné věci upadají na vedlejší kolej.

Svět, zeměkoule, DNA, vesmír, fotony, aktivaceToto je čas, který vyžaduje zaostření naší pozornosti, sladění s energií, intuitivní rozeznání. Jsme na pokraji nové éry. Během Aktivační Brány 444 budeme pracovat na osobní i planetární transformaci. Jsme tady, abychom ovlivnili směr vývoje lidstva a Gaie do vědomí 5. dimenze.

Jsme nositeli světla, alchymisty a udržovateli míru. Připojte se k dalším hvězdným bytostem a pracovníkům Zemské sítě z celého světa, při shromáždění v sobotu 4. Dubna, abychom vyslali naši světovou aktivaci brány 444. 

Pokud se chcete zúčastnit, klikněte zde: https://newearthcentral.com/?p=212051

Láskyplně, Meg


Copyright (c) 2020 Meg Benedicte * Všechna práva vyhrazena * Tento materiál můžete kopírovat a distribuovat, pokud jej žádným způsobem nezměníte, obsah zůstane kompletní a uvedete toto oznámení o autorských právech. Sdíleno v hluboké a bezpodmínečné lásce a soucitu, Mikai.


Poznámka redakce:

Můžete se také připojit k Ernestíně Velechovské Vědomí srdce https://www.vedomisrdce.cz/events/zive-ticho-svetlo-nadeje

nebo meditujte s Miroslavem Zelenkou 4.4.2020  https://www.miroslav-zelenka.cz/2915-2/clanky/

či celosvětově MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU https://youtu.be/vkN-apyURWA


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč