Zpráva z ceremonie Starších původních obyvatel Kanady z března 2020

"Pandemii nelze vyléčit samotným lékem; musí být spojena s dobrými skutky, modlitbou a kolektivním závazkem lidstva změnit své cesty, především své odhodlání minimalizovat škody, které způsobí Zemi. Je třeba se zabývat znečištěním vzduchu a vody. Právě díky těmto věcem přijde lék a lidstvo bude mít větší šanci přežít to, co ještě přijde.

Úcta k Matce Zemi a všem bytostem v přírodě. Matka Země musí být respektována a ctěna jako živá bytost, kterou je, a všechny bytosti v přírodě ctěny a ponechány samy ve svém přirozeném prostředí. Utrpení zvířat způsobená člověkem nedovoluje jejich energii volně proudit s rytmem Kosmu. Jejich omezená energie jako taková šíří nemoc ve světě. Jejich energii potřebné pro uzdravení světa musí být umožněno volně rezonovat po celém vesmíru.

S ohledem na současnou pandemii je poselstvím pro domorodé národy celého světa používat tradiční léky, které pocházejí z jejich vlasti, zpívat svou píseň a tančit svým vlastním způsobem. Navzdory utrpení, které zažili v minulosti i v současnosti, je Velký Duch nikdy neopustil.

Proč jsou muži náchylnější ke koronaviru? Bylo řečeno, že žena je jedinou silou ve vesmíru, která dokáže nasměrovat lidskou duši k duchovní říši. Musí být jako taková respektována a ctěna. Jako nositelka života, dárkyně života a pečovatelka. Mějte vždy na paměti: Bez ženy by dnes nikdo z nás nežil.

Na počátku času, stejně jako všechny ostatní bytosti v přírodním světě, dostaly všechny národy světa to, co naši staří nazývají „Původní učení“. Abychom plně obnovili globální rovnováhu a harmonii, musí se všechny národy vrátit ke svým kořenům Stromu života a hledat tuto znalost. Pokud to neuděláme, budeme vymazáni z povrchu Země a mnoho duší může být ztraceno.

Abychom za všech okolností úzce spolupracovali s Velkým duchem, musí se lidstvo vyvíjet v souladu se zákonem, kterým se řídí vesmír. Aby k tomu došlo, musí se všechna společenství ve světě vyvíjet duchovně a svým vlastním způsobem. Pouze díky hlubokému duchovnímu poznání a porozumění si lidé mohou plně uvědomit, že nejsme nad, ale rovni všem Stvoření. Tato cesta musí začít hned teď, abychom přežili.

Současný koronavirus není božská odplata. Je na nás všech, abychom si uvědomili, že lidstvo velmi porušilo přirozený zákon. Tento zákon také diktuje, že Slunce vyjde na východě a zapadne na západě až do konce času. To nemůže změnit nikdo ani kolektiv. Jakýkoli pokus o to může mít za následek nesmírnou katastrofu.

Lidstvo je povoláno přemýšlet o své minulosti a přítomnosti a naplánovat nový způsob života s Matkou Zemí.

To je jediný způsob, jak zajistit, aby lidský druh přežil do konce času."


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč